χρηστοσ δ. καρελακησ

 

Επικουροσ καθηγητησ αγροτικησ πολιτικησ

Διεύθυνση Γραφείου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

68200 Ορεστιάδα

Ελλάς

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης


Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής

Ph.D Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

e-mail: chkarel(at)agro.duth.gr

e-mail: chriskarelakis(at)gmail.com

Tel. +30 2552041110

Fax. +30 2552041191

skype: karelakis