Πλαίσιο κειμένου: ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Βιβλία

1. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Διδασκαλία και Μάθηση της Κοινωνιολογικής Θεωρίας για το Φυσικό Περιβάλλον, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001. 

2. Evangelos I. Manolas (Editor), Proceedings of the Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, Heraklion: Media, Vol. I and II, 2006.

3. Walter Leal Filho, Evangelos I. Manolas, Maria N. Sotirakou, Georgios A. Boutakis (Editors), Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, Orestiada: Environmental Education Center of Soufli Publications, 2007.

4. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς (Επιμέλεια), Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2009.

5. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς (Επιμέλεια), Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2010.


Κεφάλαια σε βιβλία

1. Evangelos I. Manolas, Teaching Global Climate Change as a Controversial Issue: Active Learning in Higher Education, In: Information, Communication and Education on Climate Change – European Perspectives, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 26, edited by Walter Leal Filho, Franziska Mannke and Phillip Schmidt-Thome. Frankfurt: Peter Lang, 2007, pp. 117-126.

2. Evangelos I. Manolas, Lazaros S. Iliadis, An Application of Two Experiential Learning Models in Teaching Database Systems: A Comparative Preliminary Study, In: Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, edited by Walter Leal Filho, Evangelos I. Manolas, Maria N. Sotirakou, Georgios A. Boutakis, Orestiada: Environmental Education Center of Soufli Publications, 2007, pp. 143-154.

3. Evangelos I. Manolas, Campaign Strategies by Environmental NGOs in the Negotiations on Climate Change, In: Interdisciplinary Aspects of Climate Change, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 29, edited by Walter Leal Filho and Franziska Mannke, Frankfurt: Peter Lang, 2009, pp. 169-181.

4. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Οι Παρουσιάσεις ως Μέσο Διδασκαλίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σε: Ε. Ι. Μανωλάς (Επιμέλεια), Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2009, σελ. 101-107.

5. Evangelos I. Manolas, Environmental Education Programs in Greek Secondary Schools: Practices, Problems and Promises, In: Taylor, N., Littledyke, M., Eames, C and Coll, R. K. (Eds) Environmental Education in Context: An International Perspective on the Development of Environmental Education., Rotterdam: SENSE Publishers, 2009, pp. 83-98. 

6. Ευάγγελος Μανωλάς, Στυλιανός Ταμπάκης, Βασίλειος Πανταζής, Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Οι απόψεις καταρτιζόμενων πτυχιούχων ανώτατων σχολών στην Παιδαγωγική, Σε: Α. Δημητρίου, Γ. Ξανθάκου, Γ. Λιαράκου, Μ. Καΐλα (επιμέλεια), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Θεωρίας, Έρευνας και Εφαρμογών, Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός, 2009, σελ. 370-389.

7. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η Σιωπηλή Άνοιξη της Rachel Carson και η άνοδος του περιβαλλοντικού κινήματος, Σε: Γ. Δ. Αραμπατζής (Επιμέλεια), Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 2ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2010, σελ. 225-234.

8. Evangelos Manolas, Walter Leal Filho, Climate Change: The Use of Survey Results in Environmental Education, Σε: Α. Πολυχρονίδης, Ν. Λυρατζόπουλος, Α. Καραγιαννάκης, Μ. Πιτιακούδης (επιμέλεια), Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη του Κ. Ι. Μανωλά, Αλεξανδρούπολη: Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2010, σελ. 321-332.

9. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Παρασκευή Π. Καρανικόλα, Στυλιανός Α. Ταμπάκης, Αποδάσωση και Διάβρωση του Εδάφους στην Αρχαία Ελλάδα, Σε: Ε. Ι. Μανωλάς (Επιμέλεια), Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2010, σελ. 95-104.

10. Stilianos A. Tampakis, Vasileios E. Pantazis, Evangelos I. Manolas, The increase of global temperature as a result of the greenhouse effect: Assessing the reasons for disagreement among scientists, In: Leal Filho, W. (Ed.) The Economic, Social and Political Elements of Climate Change, Berlin: Springer Verlag, 2011, pp. 133-142.


Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1. Evangelos I. Manolas, Walter Leal Filho, The use of cartoons in environmental education: A case study of a learning approach, Discursos, Special Issue, 2004, pp. 399-405.

2. Evangelos I. Manolas, Walter Leal Filho, Using cases to promote environmental issues in the training of future business leaders, Environmental Awareness, Vol. 27, No. 2, 2004, pp. 61-66.

3. Evangelos I. Manolas, A Critical Introduction to Deep Ecology in Higher Education: An Application of Kolb’s Model of Experiential Learning, Economic and Environmental Studies, No. 8, 2006, pp. 245-252.

4. Evangelos I. Manolas, Environmental Sciences: Active Learning in Large Classes, Journal of Science Education, Vol. 9, No. 1, 2008, pp. 26-28.

5. Evangelos Manolas, Paraskevi Karanikola, Stilianos Tampakis, Ioannis Alexoudis, Georgios Boutakis, Characteristics of Educators and their Views on the Work of the Environmental Education Center of Soufli, Economic and Environmental Studies, No. 11, 2008, pp. 123-135.

6. Evangelos Manolas, Stilianos Tampakis, Deforestation: Active Learning Approaches, Economic and Environmental Studies, No. 11, 2008, pp. 137-143. 

7. Evangelos I. Manolas, Environmental Sociology in Higher Education: Engaging Students in Active Learning Processes, Communication, Cooperation, Participation: Research and Practice for a Sustainable Future, Issue 2, 2008, pp. 60-66.

8. Walter Leal Filho, Evangelos Manolas, Paul Pace, Education for sustainable development:     Current discourses and practices and their relevance to technology education, International Journal of Technology and Design Education, Vol. 19, No. 2, April 2009, pp. 149-165.

9. Evangelos Manolas, Michael Littledyke, The use of excerpts in environmental education: The principles of deep ecology, Economic and Environmental Studies, Vol. 10, No. 1 (13/2010), pp. 49-57. 

10. Evangelos Manolas, Stilianos Tampakis, Environmental Responsibility: Teachers’ Views, Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 12, No. 1, 2010, pp. 27-36.

11. Walter Leal Filho, Paul Pace, Evangelos Manolas, The contribution of education towards meeting the challenges of climate change, Journal of Baltic Science Education, Vol. 9, No. 2, 2010, pp. 142-155. 

12. Evangelos I. Manolas, Stilianos A. Tampakis, Paraskevi P. Karanikola, Climate Change: The Views of Forestry Students in a Greek University, International Journal of Environmental Studies, Vol. 67, No. 4, 2010, pp. 599-609. 

13. Evangelos Manolas, Stylianos Tampakis, Stergios Gkaintatzis, Soultana Mavridou-Mavroudi, Recreation in the area of river Ardas: The views of elementary school pupils, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 5, No. 2, Autumn 2010, pp. 99-114.

14. Michael  Littledyke, Evangelos  Manolas, Ideology, Epistemology and Pedagogy: Barriers and Drivers to Education for Sustainability in Science Education, Journal of Baltic Science Education, Vol. 9, No. 4, 2010, pp. 285-301. 

15. Stilianos Tampakis, Evangelos Manolas, Paraskevi Karanikola, Who are the enemies of the forest? The views of loggers and students, Journal of Environmental Protection and Ecology, Book 4, 2010, pp. 1373-1381. 


Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

1. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Το σχολικό εγχειρίδιο και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο: Ο θεσμός της οικογένειας, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 1, 2000, σελ. 42-59.

2. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η διάδοση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου των ενόπλων συρράξεων σε πανεπιστημιακά προγράμματα διεθνών σχέσεων, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 2, 2000, σελ. 113-124.

3. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η χρησιμότητα της συνδυαστικής χρήσης των γραφικών παραστάσεων στο μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου, Επιστήμες Αγωγής, τ. 1, 2001, σελ. 110-116.

4. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Μερικές προτάσεις για τη στήριξη και αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών, Νέα Παιδεία, τ. 98, 2001, σελ. 153-157.

5. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η συνθετική-δημιουργική εργασία στο Λύκειο: Μερικά εμπόδια στην κριτική σκέψη και η αντιμετώπισή τους, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 2, 2001, σελ. 113-123.

6. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η διδασκαλία της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στο Λύκειο: Προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 3, 2002, σελ. 327-334.

7. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Το μοντέλο βιωματικής μάθησης του Kolb: Μια εφαρμογή στο μάθημα της Κοινωνιολογίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, Νέα Παιδεία, τ. 106, 2003, σελ. 33-39.

8. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών» Β΄ Λυκείου: Τρόποι διάδοσης στο Λύκειο και στην ευρύτερη κοινωνία, Μακεδνόν, τ. 11, 2003, σελ. 319-323.

9. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η αμφισβήτηση της κοινής λογικής και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 2, 2004, σελ. 163-172.

10. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Αρτέμιος Μ. Αθανασάκης, «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών» Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: Ένα Σχέδιο Μαθήματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νέα Παιδεία, τ. 111, 2004, σελ. 116-124.

11. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Ζαχαρούλα Σ. Ανδρεοπούλου, Η Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Μερικές Προτάσεις για τη Μεγαλύτερη Αξιοποίηση και Αναβάθμισή της στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Μακεδνόν, τ. 13, 2004, σελ. 177-181.

12. Θεόδωρος Κουτρουμανίδης, Στυλιανός Ταμπάκης, Ευάγγελος Μανωλάς, Διερεύνηση της Άποψης των Πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με τη Ρύπανση της Περιοχής, Τετράδιο Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 5, 2005, σελ. 160-172. 

13. Αρτέμιος Μ. Αθανασάκης, Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η Περιβαλλοντική Επιστήμη στο Ενιαίο Λύκειο: Πραγματικότητα και Προοπτικές, Νέα Παιδεία, τ. 115, 2005, σελ. 103-110. 

14. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Γραφικές παραστάσεις και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του μοντέλου γραφειοκρατίας του Max Weber, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 1, 2006, σελ. 33-44.

15. Θεόδωρος Ι. Κεχαγιάς, Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, «Παράλληλη και σε Σειρά Σύνδεση Κυκλωμάτων» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια Πρόταση Ενεργητικής Μάθησης, Νέα Παιδεία, τ. 117, 2006, σελ. 58-66.

16. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Κλασσική Κοινωνιολογική Θεωρία: Χρήση και Σημασία Τεχνικών Ενεργητικής Μάθησης, Μακεδνόν, τ. 15, 2006, σελ. 61-66.

17. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Θεμάτων σε Μαθήματα Γενικής Κοινωνιολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Επιστήμες Αγωγής, τ. 2, 2006, σελ. 163-168.

18. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η χρήση του παραθέματος στη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τα κοινωνικά γεγονότα του Emile Durkheim, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 2, 2007, σελ. 113-122.

19. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία: Τεχνικές Ενεργητικής Μάθησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νέα Παιδεία, τ. 124, 2007, σελ. 23-29.

20. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Κοινωνιολογία και κοινή γνώση: Η διδασκαλία του φαινομένου του διαζυγίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 3, 2008, σελ. 95-102.

21. Ευάγγελος Μανωλάς, Η χρήση των γραφικών παραστάσεων στη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η θεωρία του Karl Marx για τις κοινωνικές τάξεις, Φιλοσοφία και Παιδεία, τ. 54, 2010, σελ. 34-38.


Δημοσιεύσεις σε επιστημονικές επετηρίδες

1. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Κοινωνία και Φυσικό Περιβάλλον: Μύθοι και Πραγματικότητες, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΜΑ/1 1998 (Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη), σελ. 631-639.

2. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η χρήση της φωτογραφίας στη δασική εκπαίδευση: η περίπτωση της τροπικής αποδάσωσης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΜΑ/2 1998 (Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη), σελ. 1165-1171.

3. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΜΑ/2 1998 (Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη), σελ. 1431-1437.

4. Ευάγγελος Μανωλάς, Walter Leal Filho, Στυλιανός Ταμπάκης, Παρασκευή Καρανικόλα, Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Η χρήση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ερευνών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1ος Τόμος, 2008 (Αφιέρωμα στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σίδερη), σελ. 471-480.

5. Στυλιανός Ταμπάκης, Παρασκευή Καρανικόλα, Ευάγγελος Μανωλάς, Γεώργιος Νίκου, Βασίλειος Ξανθόπουλος, Σταμάτιος Καρασταμάτης, Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση του περιβάλλοντος; Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Οι απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1ος Τόμος, 2008 (Αφιέρωμα στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σίδερη), σελ. 481-495.

6. Μιχαήλ Τσατήρης, Ευάγγελος Μανωλάς, Συγκομιδή βιομάζας από υποαξιοποιούμενα δάση για παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων: Μια μέθοδος εκπαίδευσης δασεργατών, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1ος Τόμος, 2008 (Αφιέρωμα στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σίδερη), σελ. 497-504.

7. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Απόστολος Β. Αϊναλής, Η χρήση της φωτογραφίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Οι διαταραχές των λιβαδικών οικοσυστημάτων, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2ος Τόμος, 2009 (Αφιέρωμα στον Αθανάσιο Καραμπίνη), σελ. 547-556.

8. Στυλιανός Ταμπάκης, Ευάγγελος Μανωλάς, Στέργιος Γκαϊντατζής, Σουλτάνα Μαυρίδου-Μαυρουδή, Αξιολόγηση προβλημάτων στον παραποτάμιο χώρο αναψυχής του Άρδα: Οι απόψεις μαθητών δημοτικών σχολείων, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2ος Τόμος, 2009 (Αφιέρωμα στον Αθανάσιο Καραμπίνη), σελ. 557-573.


Δημοσιεύσεις υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού

1. Evangelos I. Manolas, International Humanitarian Law and Higher Education: Some Suggestions for the Dissemination of IHL to Social Science Students (with particular reference to International Relations Students), Report of Course on International Humanitarian Law from 20-31 August 1985: Program of the Course and Research, Ed. By the Cooperation and Dissemination Division of the International Committee of the Red Cross, Warsaw, Geneva: The Polish Red Cross Society, The International committee of the Red Cross, July 1986, pp. 41-56.

2. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η μεταχείριση των αιχμαλώτων στο Βυζάντιο, Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών «Ερρίκος Ντυνάν» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εργασία που γράφτηκε για το Σεμινάριο Δικαίου του Πολέμου που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Χολαργός, Αθήνα, 11-12 Νοεμβρίου 1991.


Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια

1. Evangelos I. Manolas – Walter Leal Filho – Fotios P. Maris, The Use of Photography in Environmental Education: The Case of Soil Erosion, Second World Environmental Education Congress, Rio de Janeiro, 16-18 September 2004. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Proceedings of the Seminar on Water and Aquatic Ecosystems, Alexandroupolis, Greece, 12-13 November 2004, pp. 36-40. 

2. Walter Leal Filho – Evangelos I. Manolas, Environmental Problems and Higher Education: Some Techniques of Active Learning, Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Technology, HELECO 2005, Athens, 3-6 February 2005 (CD-ROM). Βλ. επίσης, http://library.tee.gr/digital/m2045_filho.pdf 

3. Μιχαήλ N. Τσατήρης – Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Συγκομιδή Βιομάζας από Υποαξιοποιούμενα Δάση για Παραγωγή Ενέργειας: Μια Προσέγγιση Ενεργητικής Μάθησης, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, HELECO 2005, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 (CD-ROM) (poster). Βλ. επίσης, 
http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_tsatiris.pdf 

4. Evangelos I. Manolas – Theodoros I. Kehagias, Kolb’s Experiential Learning Model: Enlivening Physics Courses in Primary Education, Proceedings of the 2nd International Conference, Hands-on Science: Science in a Changing Education, Rethymno, 13-16 July 2005, pp. 286-289.

5. Evangelos I. Manolas – Walter Leal Filho, Forms of Energy: Cooperative Learning in the University Classroom, Proceedings of the 2nd International Conference, Hands-on Science: Science in a Changing Education, Rethymno, 13-16 July 2005, pp. 290-293.

6. Ippokratis I. Gkotsis, Stella M. Gata, Nikolaos A. Skondras, Evangelos I. Manolas, Lobbying for the environment: The case of Greenpeace, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 114-121.

7. Paraskevi Karanikola, Evangelos Manolas, Stilianos Tampakis, Georgios Tsantopoulos, Assessing Global Environmental Problems: The Case of Forestry Students in a Greek University, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 189-195.

8. Theodoros Koutroumanidis, Stilianos Tampakis, Evangelos Manolas, Dimitrios Giannoukos, Christoforos Stoupas, The involvement of farmers in multiple business activities in the context of sustainable management and development of island areas: The case of the prefecture of Corfu, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 245-249.

9. Evangelos I. Manolas, Designing a sustainable society: An Application of the Richard E. Gross Problem-Solving Model, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 292-296.

10. Evangelos Manolas, Michael Littledyke (2010). Enriching understanding and promoting responsible behaviour to combat climate change: A case study involving the use of Kolb’s experiential learning model, M. Kalogiannakis, D. Stavrou & P. Michaelidis (Eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Hands-on Science. 25-31 July 2010, Rethymno-Crete, pp. 131 – 137.


Δημοσιεύσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια

1. Αναστάσιος Δ. Αναστασίου – Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Το Ελληνικό Αστικό Περιβάλλον: Μερικές Προτάσεις για την Αντιμετώπιση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, σελ. 331-337.

2. Ευάγγελος Μανωλάς – Στυλιανός Ταμπάκης – Θεόδωρος Κουτρουμανίδης, Διερεύνηση της Άποψης των Πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με το Κόστος Προστασίας του Περιβάλλοντος, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, σελ. 338-344. 

3. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Περιβαλλοντικά Προβλήματα: Προσεγγίσεις Ενεργητικής Μάθησης, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, σελ. 361-365.

4. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η Διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Τεχνικές Αμφισβήτησης της Κοινής Γνώσης, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, 4-6 Νοεμβρίου 2005, σελ. 301-308.

5. Παρασκευή Καρανικόλα – Στυλιανός Ταμπάκης – Ευάγγελος Μανωλάς – Βικτωρία Τοπούζη, Απόψεις πολιτών του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την ανακύκλωση ως ένα μέσο μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου με θέμα «Δάσος και Νερό – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος», Δράμα, 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, σελ. 283-294.

6. Ευάγγελος Μανωλάς, Φώτιος Μάρης, Ο ψηφιακός τοπογραφικός χάρτης ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 1ος Τόμος, Αθήνα: 4 – 7 Οκτωβρίου 2007, σελ. 679-685. 

7. Γαρύφαλλος Αραμπατζής – Ευάγγελος Μανωλάς, Η πολιτική της ΕΕ για τις δασώσεις γεωργικών εκτάσεων: Η περίπτωση της Ελλάδας, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Μυτιλήνη, 20-22 Ιουνίου 2008, σελ. 63-77. Διαθέσιμο http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2008.htm 

8. Κορτέσσα Τσιφοδήμου – Ευάγγελος Μανωλάς – Γεώργιος Τσαντόπουλος, Τα περιβαλλοντικά δημοσιεύματα στον ελληνικό ημερήσιο τύπο την τριετία 1997-2000, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Μυτιλήνη, 20-22 Ιουνίου 2008, σελ. 186-207. Διαθέσιμο http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2008.htm 

9. Στυλιανός Ταμπάκης, Ευάγγελος Μανωλάς, Σωτηρία Σουφλιά, Παράγοντες ρύπανσης περιβάλλοντος: Οι απόψεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Εκπαιδευτικός και το Έργο του: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», Δράμα, 17-19 Οκτωβρίου 2008, 1ος Τόμος, σελ. 775-790.

10. Ευάγγελος Μανωλάς, Η αντιπαράθεση ως μέσο διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Εκπαιδευτικός και το Έργο του: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», Δράμα, 17-19 Οκτωβρίου 2008, 2ος Τόμος, σελ. 1386-1398.
 
11. Ευάγγελος Μανωλάς – Γεώργιος Τσαντόπουλος, Περιβαλλοντική Πολιτική: Μερικές Τεχνικές Ενεργητικής Μάθησης, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης,, Μυτιλήνη, 19-21 Ιουνίου 2009, σελ. 8-16. Διαθέσιμο 
http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2009.htm 


Βιβλιοκρισίες

α. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1. Evangelos I. Manolas (2010), Adapting Agriculture to Climate Change: Preparing Australian Agriculture, Forestry and Fisheries for the Future, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 2, No. 3.

2. Evangelos I. Manolas (2010), I Politiki ton Klimatikon Allagon [The Politics of Climate Change], International Journal of Environmental Studies, 67: 6, pp. 961-965.

3. Evangelos I. Manolas (2011), Global Warming: A Very Short Introduction, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3, No. 1, pp. 109-110.

4. Evangelos I. Manolas (2011), Dasi kai Peivallon stin Archaia Ellada [Forests and Environment in Ancient Greece], International Journal of Environmental Studies, 68: 2, pp. 244-246.

β. Σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

1. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς (2006), Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε Όλες τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης, Νέα Παιδεία, τ. 120, σελ. 149-150.


Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας

Evangelos I. Manolas, The importance of the Paris CSCE meeting, Greece’s Weekly, No. 2, January 14, 1991, pp. 12-13.

Evangelos I. Manolas, Education and Greece’s foreign policy, Greece’s Weekly, No. 6, February 11, 1991, pp. 14-15.

Evangelos I. Manolas, Greece, Europe and non-official diplomacy in the Balkans, Greece’s Weekly, No. 10, March 11, 1991, pp. 10-12.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η εφημερίδα και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, Ο Πολίτης, τ. 65, Ιούνιος 1999, σελ. 20-21.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η διδασκαλία των κλασσικών θεωρητικών της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, αντί, τ. 698, 29 Οκτωβρίου 1999, σελ. 42-45.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Διαζύγιο: Μύθοι και Πραγματικότητες, αντί, τ. 711, 14 Απριλίου 2000, σελ. 40-41.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Μερικές προτάσεις για τη βελτίωση του νέου εγχειριδίου Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ. 471, Μάιος 2000, σελ. 154-157.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Συνθετικές-Δημιουργικές εργασίες και σχολικά βιβλία, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ. 473, Ιούλιος 2000, σελ. 216-218.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Οφέλη και τρόποι αξιοποίησης της εφημερίδας στη Μέση Εκπαίδευση, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ. 479, Μάρτιος 2001, σελ. 79-82.


Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Το πρόβλημα του χουλιγκανισμού, Η Καθημερινή, 27-4-1995.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Το φαινόμενο της βίας, Η Καθημερινή, 1-6-1995.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Το μάθημα της Κοινωνιολογίας, Η Καθημερινή, 9-9-1995.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Το διαζύγιο, Η Καθημερινή, 17-12-1995.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Σχολικές Βιβλιοθήκες, Η Καθημερινή, 19-4-1996.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Κοινωνιολογία και Στατιστική, Η Καθημερινή, 14-6-1996.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Σχολικά Βιβλία, Η Καθημερινή, 21-3-1997.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Ημερήσιος Τύπος και Μέση Εκπαίδευση, Η Καθημερινή, 7-5-1997.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Κοινωνιολογία και Λύκειο, Η Καθημερινή, 26-9-1997.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Συνθετικές Εργασίες και Σχολικά Βιβλία, Η Καθημερινή, 27-11-1997.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η Κοινωνιολογία και η Θέση της Γυναίκας, Η Καθημερινή, 29-3-1998.


Μεταφράσεις

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η Ανθρωπιστική Συνείδηση ενός Κόσμου Γεμάτου Συρράξεις: Το Έργο του Ερυθρού Σταυρού, Διάλεξη του Cornelio Sommaruga, Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, που δόθηκε στην Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στις 20 Μαίου 1991, Η Ανθρωπιστική Αποστολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Ινστιτούτο Ε.Ε.Σ., Αθήνα, 1992, σελ. 5-16. 


Αναδημοσιεύσεις

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Μερικές Προτάσεις για τη Στήριξη και Αναβάθμιση των Σχολικών Βιβλιοθηκών, Ενημερωτικό Δελτίο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΔημοκριτείουΠανεπιστημίου Θράκης, Σεπτέμβριος 2003. Αναδημοσίευση από το Περιοδικό Νέα Παιδεία, τ. 98, 2001, σελ. 153-157 (συνθετική)

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Κοινωνιολογία και Λύκειο, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, 
http://www.komvos-mme.gr/koinoniologia/09.htm Αναδημοσίευση από την Καθημερινή, 26-9-1997.

ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προσκεκλημένος ομιλητής και συντονιστής ομάδων συζήτησης 

Προσκεκλημένος ομιλητής, Second World Environmental Education Congress, 16-18 September 2004, Rio de Janeiro, Brazil.

Προσκεκλημένος ομιλητής, BIOED 2004, Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Biology Education, Sustainable Development, Ethics and Citizenship”, 13-15 September 2004, Rio de Janeiro, Brazil.

Εισηγητής – συντονιστής βιωματικού εργαστηρίου σε ημερίδα Σχολικών Δραστηριοτήτων, 11 Μαρτίου 2011, Κατερίνη.

Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα «Υγεία-Περιβάλλον-Διατροφή-Επάγγελμα», 3 Μαρτίου 2008, Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 1ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, Αθήνα.


Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές

Σε διεθνές επίπεδο

α. Επιστημονικά περιοδικά

Υπεύθυνος βιβλιοκρισίας, International Journal of Climate Change Strategies and Management.
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Advances in Management.

β. Συνέδρια

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 2nd European Fair on Education for Sustainable Development, 13-15 September 2006, Hamburg, Germany.
 
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, International Environmental Conference: Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, 29 September – 1 October 2006,
Island of Naxos, Greece.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 1st European Conference on Education for Sustainable Development, “Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, 5-7 Οκτωβρίου 2007, Orestiada – Soufli, Greece.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Climate 2008 On-line Conference, 3 – 7 November 2008.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 3rd European Fair on Education for Sustainable Development “Renewable Energy and Climate Change: Thematic Challenges to European Schools and Universities”, 28-30 October 2009, Hamburg, Germany.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Climate 2009 On-line Conference, 2 – 6 November 2009.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Climate 2010 On-line Conference “Climate Change and the Sustainable Management of Water Resources”, 1 – 7 November 2010.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 1st International Conference “Knowledge and Communication in the Globalisation Era”, 29 – 30 April 2010, Targu-Jiu, Romania

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, World Sustainable Development Teach-In Day, 3 December 2010

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 2nd International Conference “Knowledge and Communication in the Globalisation Era”, 8 – 9 April 2011, Targu-Jiu, Romania

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Climate 2011 On-line Conference “Climate Change and Disaster Risk Management”, 7 – 12 November 2011.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, World Symposium on Sustainable Development at Universities (WSSD-U-2012), 5-6 June 2012, Rio de Janeiro, Brazil.


Σε Πανελλήνιο επίπεδο

α. Επιστημονικά περιοδικά

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Περιοδικό Παιδαγωγικός Λόγος.

β. Επιστημονικές επετηρίδες

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1ος Τόμος, 2008.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2ος Τόμος, 2009.

γ. Συνέδρια

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος δια μέσου των Αιώνων, Νάξος, Σεπτέμβριος 2003.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Εκπαιδευτικός και το Έργο του: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», Δράμα, 17-19 Οκτωβρίου 2008.
	

Διοργάνωση Συνεδρίων

Σε διεθνές επίπεδο

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, International Environmental Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Island of Naxos, 29/30-1/10/2006.

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, 1st European Conference on Education for Sustainable Development, “Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, Orestiada – Soufli, 5-7 Οκτωβρίου 2007.

Σε Πανελλήνιο επίπεδο 

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, 1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Ορεστιάδα, 7-9 Μαϊου 2004.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Διημερίδας «Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», Ορεστιάδα, 8-9 Νοεμβρίου 2008.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, 1η Επιστημονική Διημερίδα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Φιλοσοφία με θέμα «Το Φυσικό περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα», Ορεστιάδα, 16-17 Οκτωβρίου 2010.


Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ενώσεις

Από 24 Ιανουαρίου 2001 Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών.


Συμμετοχή σε Ομάδες Προβληματισμού και Δράσης

Μέλος του Ομίλου Παιδαγωγικού Προβληματισμού και Δράσης για την Περιβαλλοντική Αγωγή και Επιμόρφωση.

Διδασκαλία του έργου μου

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς (2001), Διδασκαλία και Μάθηση της Κοινωνιολογικής Θεωρίας για το Φυσικό Περιβάλλον, Αθήνα: Τυπωθήτω στο μάθημα Διδακτική της Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βλ. Φάκελος Μαθήματος σε http://www.aegean.gr/sociology/gr/class-curriculum/didaktiki-koinoniologias.htm 

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς (1999), Η Εφημερίδα και η Διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, Ο Πολίτης, Τεύχος 65, σελ. 20-21 στο μάθημα Διδακτική της Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βλ. Φάκελος Μαθήματος σε 
http://www.aegean.gr/sociology/gr/class-curriculum/didaktiki-koinoniologias.htm 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κατάρτισης

1/12/1991-15/2/1992: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας σε αποφ. Λυκείου και αποφ. Αν. Σχολών στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
1/9/1992-31/12/1992: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας και Παιδαγωγικών σε αποφ. Λυκείου και αποφ. Αν. Σχολών στο Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών 
1/10/1992-31/12/1992: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας και Παιδαγωγικών σε αποφ. Λυκείου και αποφ. Αν. Σχολών στη Νομαρχία Αθηνών
1/10/1992-31/12/1992: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας σε αποφ. Λυκείου και αποφ. Αν. Σχολών στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης
1/8/1993-30/11/1993: Διδασκαλία Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Λυκείου και σπ. Αν. Σχολών στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
1/10/1993-31/12/1993: Διδασκαλία Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Δημοτικού και αποφ. Λυκείου στην Αν. Ετ. Διώρυγας Ισθμού Κορίνθου
1/9/1993-31/12/1993: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Λυκείου και αποφ. Αν. Σχολών στο Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών
1/10/1993-31/12/1993: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Λυκείου και αποφ. Αν. Σχολών στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
1/10/1993-31/12/1993: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Λυκείου και αποφ. Αν. Σχολών στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης
1/10/1993-31/12/1993: Διδασκαλία Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Λυκείου και σπ. Αν. Σχολών στη Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου
1/10/1993-31/1/1994: Διδασκαλία Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Λυκείου και σπ. Αν. Σχολών στο Δήμο Πετρούπολης
1/10/1993-31/1/1994: Διδασκαλία Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε αποφ. Λυκείου και σπ. Αν. Σχολών στο Δήμο Πετρούπολης

Z-INVEST

7/6/1996-30/8/1996: Διδασκαλία Κοινωνιολογίας σε αποφ. Λυκείου στο Δήμο Πετρούπολης


Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Λύκειο Διαμαντή

1/4/1994-31/8/1994: Διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτική Οικονομία» 

Γυμνάσιο – Λύκειο Βάσκα

1/9/1994-19/2/1998: Διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνιολογία» και «Πολιτική Οικονομία» στο Λύκειο 
1/9/1995-19/2/1998: Διδασκαλία των μαθημάτων «Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος» και «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στο Γυμνάσιο
1/9/1995-19/2/1998: Διδασκαλία των μαθημάτων «Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος» και «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στο Λύκειο 


Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Σε προπτυχιακό επίπεδο

Centre for Continuing Education
University of Aberdeen

Οκτ. 1988-Μαρτ. 1989: Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρώπινα Δικαιώματα / Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις»

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διδάσκων ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80)

Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιολογία» κατά το εαρινό εξάμηνο των ακ. ετών 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 και 1999-2000.

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διδάσκων ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80)

Διδασκαλία των μαθημάτων «Οργάνωση και Δυναμική της Κοινωνίας» και «Ιστορία Κοινωνιολογικών Θεωριών» κατά το χειμερινό εξάμηνο των ακ. ετών 1998-1999 και 1999-2000.
Διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνιολογία των Οργανώσεων» και «Αγγλική Ορολογία στην Κοινωνική Πολιτική Ι» κατά το εαρινό εξάμηνο των ακ. ετών 1998-1999 και 1999-2000.
Διδασκαλία του μαθήματος «Αγγλική Ορολογία στην Κοινωνική Πολιτική ΙΙ» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 1999-2000.


Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διδάσκων ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80)

Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιολογία Ι» κατά το χειμερινό εξάμηνο των ακ. ετών 1998-1999 και 1999-2000.
Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιολογία ΙΙ» κατά το εαρινό εξάμηνο των ακ. ετών 1998-1999 και 1999-2000. 


Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διδάσκων ως Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407/80)

Διδασκαλία του μαθήματος «Φιλοσοφία της Επιστήμης» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2000-2001.

Διδάσκων ως Αναπληρωτής Καθηγητής (Π.Δ.407/80)

Διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνιολογία» και «Φιλοσοφία της Επιστήμης» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2001-2002.

Διδασκαλία των μαθημάτων «Πολιτική Οικονομία» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2001-2002.

Διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνιολογία» και «Φιλοσοφία της Επιστήμης» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2002-2003.

Διδακτικό έργο από το διορισμό μου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΦΕΚ 286, 27/12/2002, τ. ΝΠΔΔ) μέχρι σήμερα

Από το ακ. έτος 2002-2003 μέχρι σήμερα:

Διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνιολογία», «Φιλοσοφία της Επιστήμης», «Πολιτική Οικονομία» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». 

Από το ακ. έτος 2003-2004 μέχρι σήμερα:

Διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης».


Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Department of Politics and International Relations
University of Aberdeen

Οκτ. 1984-Ιούν. 1989: Παρουσίαση οκτώ (8) εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρώπινα Δικαιώματα / Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις» στο Μεταπτυχιακό Ερευνητικό Σεμινάριο.

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Υπαίθρου»

Από το ακ. έτος 2006-2007 μέχρι σήμερα:

Διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης».

Από το ακ. έτος 2007-2008 μέχρι σήμερα:

Διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία». 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Διδασκαλία του μαθήματος «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως εργαλείο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2008-2009.

Διδασκαλία του μαθήματος «Η ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2008-2009.


Εισηγήσεις σε σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών

Εισηγητής στο σεμινάριο «Νερό και Υδάτινα Οικοσυστήματα», 12-13 Νοεμβρίου 2004, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλεξανδρούπολη.

Εισηγητής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ – Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής, 16-18 Ιανουαρίου 2006, Σουφλί.

Εισηγητής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ – Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής, 22-24 Φεβρουαρίου 2006.

Εισηγητής στο σεμινάριο «Φιλοσοφία Π.Ε. Σχεδιασμός – Υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε.», 10-12 Νοεμβρίου 2006, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο «Σχεδιασμός Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε. υπό το Πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία», 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο «Παραδείγματα Διαχείρισης Υδάτινων και Δασικών Οικοσυστημάτων και Διδακτικές Προσεγγίσεις στο Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία», 25-28 Ιανουαρίου 2007, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Αγωγή», 7-9 Δεκεμβρίου 2007, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο «Ιχνηλατώντας την Περιβαλλοντική Αγωγή», 5-7 Δεκεμβρίου 2008, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου-Μαυροβουνίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο «Μεθοδολογικές και Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Αγωγή», 4-6 Δεκεμβρίου 2009, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου-Μαυροβουνίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο «Το Πως και το Γιατί στην Περιβαλλοντική Αγωγή», 11-13 Φεβρουαρίου 2011, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου-Μαυροβουνίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο «περιβαλλοντική Αγωγή και Ανθρώπινα Δικαιώματα», 11-13 Φεβρουαρίου 2011, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου-Μαυροβουνίου.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Ευάγγελος Μανωλάς

 

 

 

 

Διεύθυνση Απασχόλησης:

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας και

 

 

Περιβαλλοντικής-Δασικής Εκπαίδευσης

 

 

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

 

 

και Φυσικών Πόρων

 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

 

Πανταζίδου 193

 

 

68200  Νέα Ορεστιάδα

 

 

Τηλ.: 2552041171, 2552041157,

 

 

Κινητό: 6945588738

 

 

Fax: 2552041192

 

 

E-mail: emanolas@fmenr.duth.gr

 

Διεύθυνση Οικίας:

Σαράντα Εκκλησιών 5

 

 

68200 Νέα Ορεστιάδα

 

 Ημερομηνία Γέννησης:

28-Ιαν-61

 

Τόπος Γέννησης:

Νάξος – Νάξου – Κυκλάδες

 

Οικογενειακή Κατάσταση:

Έγγαμος

 

Εθνικότητα:

Ελληνική

 

 

 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

Οκτ. 1981 – Ιούλ. 1983:

Πτυχίο BΑ (Μετ’ Επαίνων)

 

 

στην Κοινωνιολογία, University of Essex,

 

 

England

 

 

 

 

Οκτ. 1983 – Σεπτ. 1984:

Πτυχίο MA στις Διεθνείς Σχέσεις,

 

 

University of Kent at Canterbury, England

 

 

 

 

Οκτ. 1984 – Ιούλ. 1989:

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.),

 

 

University of Aberdeen, Scotland

 

 

Θέμα Διατριβής:

 

 

Η πολιτική των διεθνών συστημάτων

 

 

προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων

 

 

δικαιωμάτων: Με ιδιαίτερη αναφορά στο

 

 

ρόλο της Διεθνούς Αμνηστίας και της Διεθνούς

 

 

Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού

 

 

 

 

Ιούν. 1989 – Οκτ. 1989:

Πιστοποιητικό μετα-διδακτορικής έρευνας,

 

 

Research Institute for the Study of Conflict

 

 

and Terrorism, University of St. Andrews,

 

 

Scotland

 

 

Θέμα Έρευνας:

 

 

Η Διδασκαλία του Διεθνούς Ανθρωπιστικού

 

 

Δικαίου και των Αρχών και Ιδεωδών του

 

 

Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της

 

 

Ερυθράς Ημισελήνου σε Πανεπιστημιακά

 

 

Προγράμματα Διεθνών Σχέσεων: Ένα Πρόγραμμα

 

 

Δράσης

 

 

 

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

Νοέμ. 1989 –  Σεπτ. 1991

Θητεία στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

Αύγ. 1985 – Δεκ. 1985:

Certificate στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

 

 

που απονεμήθηκε από τον Πολωνικό Ερυθρό

 

 

Σταυρό και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού

 

 

Σταυρού τον Αύγουστο του 1986 ως αποτέλεσμα

 

 

ερευνητικής εργασίας που υπεβλήθη 3 μήνες

 

 

μετά το τέλος του κύκλου σπουδών στη Βαρσοβία

 

 

 (βλ. επίσης τμήμα δημοσιεύσεων)

 

 

 

 

10-Ιουν-86

Βραβείο που απονεμήθηκε από το University

 

Βραβείο Eileen Illtyd David

College of Swansea, University of Wales

 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Θέμα Έρευνας:

 

(1η θέση)

Για τις Σοσιαλιστικές και περισσότερες

 

 

Τριτοκοσμικές χώρες τα συλλογικά ανθρώπινα

 

 

δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από τα

 

 

δικαιώματα του ατόμου. Τα κοινωνικοπολιτικά

 

 

δικαιώματα αποτελούν προϋπόθεση για την

 

 

υλοποίηση των πολιτικών και αστικών

 

 

δικαιωμάτων των ατόμων.

 

 

 

 

1-Σεπ-86

Πιστοποιητικό που απονεμήθηκε από τη

 

Πιστοποιητικό

Νομική Υπηρεσία της Διεθνούς Επιτροπής

 

Πρακτικής Άσκησης

του Ερυθρού Σταυρού ως αποτέλεσμα

 

 

ερευνητικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο

 

 

Aberdeen και κατόπιν κατά τη διάρκεια πρακτικής

 

 

άσκησης στη Γενεύη από 4-15 Αυγούστου 1986.

 

 

 

 

Μάιος 1992 – Μάρτ. 1993:

Certificate στην εκπαίδευση εκπαιδευτών που

 

 

απονεμήθηκε από το Institute of Training and

 

 

Development του Λονδίνου ως αποτέλεσμα

 

 

εξετάσεων και ερευνητικής εργασίας.

 

 

Θέμα εργασίας:

 

 

Η εκπαίδευση αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών

 

 

από χώρες του Τρίτου Κόσμου στο Διεθνές

 

 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο και στο έργο της Διεθνούς

 

 

Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.