Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος

Καλωσήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα

Βιβλία

Διδασκόμενα Μαθήματα στο τμήμα ΗΜ/ΜΥ

Βιβλία

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
"Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Ανοικτού Λογισμικού"

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Δ.Π.Θ. και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 18 Ιουνίου 2023. Θα επαναληφθεί το έτος 2024, μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 9 Ιουνίου. Απευθύνεται σε φοιτητές ή ερευνητές που βρίσκονται στο στάδιο σχεδίασης μίας ερευνητικής εργασίας ή έχουν ήδη συλλέξει τα δεδομένα τους και χρειάζονται επιμόρφωση και επιστημονική καθοδήγηση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να υλοποιήσουν για να διεξάγουν επιτυχώς τη στατιστική ανάλυση και να καταγράψουν με σαφήνεια τα αποτελέσματά της στα πλαίσια μίας επιστημονικής δημοσίευσης.

Οδηγός σπουδών προγράμματος.

Σελίδα Facebook.

Ιστοσελίδα προγράμματος στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο στα τηλέφωνα 2541079757, 6944683327 ή στη ηλεκτρονική διευθυνση epdiaman@ee.duth.gr.

Βιβλία

Στατιστική Ανάλυση με τη γλώσσα R και το R Studio

Στους παρακάτω συνδέσμους είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, σχετικό με την υλοποίηση μίας στατιστικής ανάλυσης με τη γλώσσα R, για όλους όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μία στατιστική ανάλυση με ανοικτό λογισμικό.

Βασικές διεργασίες στην R, το R Studio και το R Commander

Περιγραφική Στατιστική με την R

Επαγωγική Στατιστική με τη γλώσσα R

Γραμμική Παλινδρόμηση με τη γλώσσα R

Ανάλυση Διακύμανσης με τη γλώσσα R

Ένα Fractal

Στατιστική ανάλυση και καταγραφή αποτελεσμάτων σε φυσική γλώσσα

Στην ιστοσελίδα https://epdiamantopoulos.eu.pythonanywhere.com/ δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δημιουργήσει λογαριασμό, να ανεβάσει τα δεδομένα του, να υλοποιήσει και να αποκτήσει άμεσα τα αποτελέσματα μίας στατιστικής ανάλυσης σε φυσική γλώσσα.

Οι διαδικασίες που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

Ανάλυση μίας μεταβλητής

 • Περιγραφική στατιστική
 • Δοκιμασία ομοιογένειας χι τετράγωνο
 • Δοκιμασία T - Test για ένα δείγμα
 • Έλεγχος κανονικότητας κατανομής

Ανάλυση δύο μεταβλητών

 • Συντελεστής συσχέτισης Pearson, Spearman και Kendall’s Tau-b
 • T - Test για δύο ανεξάρτητα δείγματα
 • T - Test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις
 • Δοκιμασία ανεξαρτησίας χι τετράγωνο

Ανάλυση πολλών μεταβλητών

 • Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)
 • Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Λογιστική Παλινδρόμηση

Η ανάλυση περιλαμβάνει κάθε φορά και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της μεθόδου σύμφωνα με τις καθιερωμένες επιστημονικές πρακτικές. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σύμφωνα με το σύστημα APA (v.7). Για κάθε μία μέθοδο προσφέρεται η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο.

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στα τηλέφωνα 2541079757, 6944683327 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση epdiaman@ee.duth.gr


Προσωπικές πληροφορίες

Είμαι μαθηματικός με διδακτορικό στη Μαθηματική Ανάλυση (Α.Π.Θ., 2004) και εκτεταμένη εμπειρία στην εφαρμοσμένη Στατιστική. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 είμαι Ε.ΔΙ.Π. στο τμήμα ΗΜ/ΜΥ του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση και Στατιστική".

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα