Σχεδιασμός : 
Ρήνος Λευτέρης 
Γρηγοριάδης Νίκος

English 
  Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στον Τομέα Υγείας Παιδιού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

     Ο Τομέας Υγείας Παιδιού αποτελεί τον Φορέα δια του οποίου εξυπηρετείται όλος ο παιδικός και εφηβικός πληθυσμός της Θράκης για τις νοσηλευτικές του ανάγκες, ενώ στα πλαίσια του Πανεπιστημίου αναπτύσσονται οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές δράσεις. 

     Επίσης με πρωτοβουλίες του υφίστανται μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους 200 περίπου Παιδιάτρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική στην Αλεξανδρούπολη 

  1. Ιστορία της Κλινικής 
  2. Χώροι, Ανάπτυξη, Εξοπλισμός 
  3. Νοσολογική κίνηση 
  4. Ειδικές Μονάδες
Επιστημονική Δραστηριότητα 
  1. Εκπαιδευτική λειτουργία 
  2. Ερευνητική δράση & συνεργασία με άλλα κέντρα 
  3. Συμμετοχή σε συνέδρια - oργάνωση συνεδρίων
Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική στην Ξάνθη 
  1. Ιστορία της Κλινικής 
  2. Χώροι, Ανάπτυξη, Εξοπλισμός 
  3. Νοσολογική κίνηση 
  4. Ειδικές Μονάδες