Αικατερίνη Δ. Μπαλτζοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τομέας Δομικής Επιστήμης και

Τεχνολογίας

 

Βιογραφικό σημείωμα

(in English)