Κυριακή Κιτικίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια    Βιογραφικό


Ιωάννης Γκουγκουρέλας

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό


Γεώργιος Χατζηλαζάρου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό