Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Δασολογίας και ΔΠΦΠ του ΔΠΘ
Πανταζίδου 193
68200
Ορεστιάδα

Tel: 25520-41179
Fax: 25520-41179

Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας