Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες                                                                                                      Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου   με έδρα την Κομοτηνή ανέλαβε την πρωτοβουλία οργάνωσης και σας καλεί στο  Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:                      Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές διαδρομές Πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στη διοργάνωση: - Το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Ελλάδα). -Το Τμήμα Βαλκανικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Trakya της Αδριανούπολης/Edirne (Τουρκία) -Το Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας Ivane Javakhishvili (Γεωργία) -Το Τμήμα των Διεθνών και Διαπολιτισμικών Σχέσεων του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σοχούμι (Γεωργία)                               Ημερομηνία Διεξαγωγής Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 30-31 Μαΐου (Κομοτηνή) και 1 Ιουνίου (Αδριανούπολη).                               Γλώσσες του Συνεδρίου ελληνική, ρωσική, τουρκική, αγγλική                           Σημαντικές ημερομηνίες 15 Μαρτίου: τίτλοι εισηγήσεων-ονόματα εισηγητών 30 Απριλίου: περιλήψεις των εισηγήσεων H υποβολή των αιτήσεων για την παρακολούθηση του συνεδρίου γίνεται μέσω της φόρμας που αναρτήθηκε. Θα ολοκληρωθεί 20/5/2014. Πληροφορίες σχετικές με την οργάνωση του Συνεδρίου και το πρόγραμμα των εισηγήσεων θα μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά: mdimasi@bscc.duth.gr και τηλεφωνικά 25310-39433 (18.00-21.00 μετά τις 11/3/2014)