Πληροφορίες:   Μαρία Δημάση mdimasi@bscc.duth.gr Τηλ. 25310-39433 Φαξ. 25310-39413