ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αραβανή Ευαγγελία, Διδάσκουσα ΠΔ/407, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                                                Αραβανής Σπυρίδων, PhD Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών Δημάση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ. Κωνσταντινίδου Γρηγορία Καρολίνα, φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΑΠΘ. Μανελίδου Ιλόνα, ΕΕΔΙΠ ρωσικής γλώσσας. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ. Μαρκάτη Δήμητρα, υποψήφια Διδάκτορας. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ. Νιζάμ Αχμέτ, υποψήφιος Διδάκτορας. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ. Παπάζογλου Αλέξανδρος,  διδάσκων στο Τμήμα Βαλκανικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών, Trakya University. Υποψήφιος Διδάκτορας. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ. İbrahim KELAĞA AHMET, Assistant Professor Oğuzhan DURMUŞ, Assistant Professor Indira Dzagania, Professor Marina Aroshidze, Professor Janetta Vardzelashvili, Professor Marina Turava, Ph. Dr.