-λογοτεχνική μετάφραση: ζητήματα θεωρίας                                                                                    -ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνία από μετάφραση -ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις -μεταφράσεις έργων ελληνικής λογοτεχνίας σε παρευξείνιες γλώσσες -μεταφράσεις έργων από παρευξείνιες στην ελληνική γλώσσα -λογοτεχνία και διαλογικότητα -λογοτεχνία και διακειμενικότητα -λογοτεχνία και διαπολιτισμική στοχοθεσία/ αξίες και ετερότητα στη λογοτεχνία -λογοτεχνία και πολιτισμικές σπουδές -ταυτότητες και λογοτεχνία -γλωσσική  ταυτότητα και προβλήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας -διακείμενο: πολιτισμός, λόγος, γλώσσα -ομοιότητες  και διαφορές  σε κατηγορίες της παγκόσμιας  λογοτεχνίας:   δημοτικά άσματα, παραμύθι, διηγήματα, μυθιστοριογραφία, θρύλοι κ, ά. -δημιουργικότητα και γραφή  σε εθνικές και διαπολιτισμικές διαδρομές/οι προσεγγίσεις   τους στη διδακτική πράξη -οι παρευξείνιες γλώσσες και η θέση τους στην ελληνική εκδοτική παραγωγή