Ομάδα του Εργαστηρίου

Δρ. Μαρία Λ. Παππά

Λέκτορας Εντομολογίας και Ακαρελογίας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Π.Θ.)

Πανταζίδου 193, 68 200 Ορεστιάδα

 

Τηλ./Fax: (+30) 25520 41151 / (+30) 25520 41191

E-mail: mpappa@agro.duth.gr

Σπουδές

2003-2007

Διδακτορικό Δίπλωμα Σχολής Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

2001-2003

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας, Α.Π.Θ.

1996-2001

Πτυχίο Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Επαγγελματική — Ερευνητική Δραστηριότητα

2013-

 

 

2011 - 2013

 

2011, 2012, 2013

(3 μήνες / έτος)

 

 

2012 (εαρινό εξάμηνο)

Λέκτορας Εντομολογίας και Ακαρεολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.

 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.

 

Επισκέπτης Ερευνήτρια, Institute οf Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED), University of Amsterdam (Χρηματοδότηση: Royal Academy of Sciences, KNAW)

 

Λέκτορας (Π.Δ. 407), Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

2009-2013 (εαρινό εξάμηνο)

Λέκτορας (Π.Δ. 407), Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.

2009 (3 μήνες)

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Institute of Biology, Freie Universität Berlin (FU), Γερμανία (Χρηματοδότηση: DAAD)

2007-2009

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

2003-2009

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

 

Ερευνητικά Προγράμματα

· ‘Plant defense responses to omnivorous heteropteran bugs: effects on plant pests’ (2013-2015)(Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Επιστημονικός Υπεύθυνη).

· Identification of promising natural enemies within the European Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) cryptic species group” (2013-2017, Χρηματοδότηση: BIOBEST BELGIUM NV) (Επιστημονικός Συνεργάτης).

 

Υποτροφίες

Hungarian Scholarship Board (HSB)-2010: Εκπόνηση μικρής διάρκειας έρευνας στην Ουγγαρία με θέμα ‘The green lacewings (Neuroptera: Chrysopidae) of Greece’ σε συνεργασία με τον Prof. A. Bozsik, University of Debrecen.

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)-2010: Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα Mελέτη της ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα πληθυσμών του φυτοφάγου εντόμου Trialeurodes vaporariorum (Westwood)’ σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Δ. Μπρούφα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. (Διάκριση χωρίς τροφεία)

Deutscher Academischer Austausch Dienst (DAAD)-2009: Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στη Γερμανία με θέμα ‘Plants priming of herbivore resistance by pathogens’ σε συνεργασία με την Prof. Dr A. Steppuhn, FU

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)-2009: Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα ‘Mελέτη της ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα πληθυσμών του φυτοφάγου εντόμου Frankliniella occidentalis Pergande’ σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δ. Κωβαίο, Α.Π.Θ.

 

Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.-2008: Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμαΜελέτη της φαινολογίας και βιολογίας των ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων Dichochrysa flavifrons Brauer και Dichochrysa zelleri (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae)’ σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δ. Κωβαίο, Α.Π.Θ.

 

Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.-2007: Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμαΜελέτη των επιδράσεων γεωργικών φαρμάκων στα ωφέλιμα αρπακτικά έντομα Chrysoperla agilis Henry, Broοks, Duelli and Johnson και Dichochrysa prasina Burmeister με σκοπό την επιλογή τους για χρήση σε προγράμματα ολοκληρωμένης παραγωγής’ σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δ. Κωβαίο, Α.Π.Θ.

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)-2003-2007: Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών

 

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης - 2002: Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών

 

 

Διδακτικό Έργο 

· Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία

· Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών

 

Ξένες Γλώσσες

·  Αγγλική (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan)

·  Γαλλική (Certificat de Langue Française de l’ IFA)

·  Γερμανική (Zertifikat, Goethe Institut)

 

Επιστημονικές Εταιρείες

Μέλος των:

·  Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδας (ΔΣ ΕΕΕ, Γενική Γραμματέας, 2014-2016)

·  European Association of Acarologists (EURAAC)

·  International Association of Neuropterologists (IAN)

·  International Society of Chemical Ecology (ISCE)

·  ΙΟΒC 

 

Δημοσιεύσεις

Pappas M. L., Migkou F. and G.D. Broufas 2013. Incidence of resistance to neonicotinoid insecticides in greenhouse populations of the whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) from Greece. Applied Entomology and Zoology 48: 373-378

Pappas M.L., Karagiorgou E., Papaioannou G., Koveos D.S. and G.D. Broufas 2013. Developmental temperature responses of Chrysoperla agilis (Neuroptera: Chrysopidae), a member of the European carnea cryptic species group. Biological Control 64(3):291-298.

Pappas M.L., Xanthis C., Samaras K., Koveos D.S. and G.D. Broufas 2013. Potential of the predatory mite Phytoseius finitimus (Acari: Phytoseiidae) to feed and reproduce on greenhouse pests. Experimental and Applied Acarology 61(4): 387-401.

Pappas ML, Broufas G.D., Tsarsitalidou O.K. And D.S. Koveos, 2011. Development and reproduction of the lacewings Dichochrysa flavifrons and Dichochrysa zelleri (Neuroptera: Chrysopidae) fed on two prey species. Annals of the Entomological Society of America 104(4): 726-732.

Pappas M.L. and D.S. Koveos, 2011. Life-history Traits of the Predatory Lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae): Temperature - Dependent Effects when Larvae Feed on Nymphs of Myzus persicae (Homoptera: Aphididae). Annals of the Entomological Society of America 104(1): 43-49.

 

Pappas, M.L., Broufas, G.D. and D.S. Koveos, 2011. Chrysopid predators and their role in biological control. Journal of Entomology 8(3): 301-326.

Pappas M.L., G.D. Broufas, N. Koufali, P. Pieri and D.S. Koveos, 2011. Effect of heat stress on survival and reproduction of the olive fruit fly Bactocera (Dacus) oleae. Journal of Applied Entomology 135(5): 359-366.

Broufas G.D., M.L. Pappas and D.S. Koveos 2009. Effect of relative humidity on reproduction, longevity and ovarian maturation of the tephritid fly Bactocera (Dacus) oleae. Annals of the Entomological Society of America 102(1): 70-75.

Pappas M.L., G.D. Broufas and D.S. Koveos, 2009. Effect of prey availability on development and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae). Annals of the Entomological Society of America 102(3): 437-444.

Pappas M.L., G.D. Broufas and D.S. Koveos, 2008. Effect of relative humidity on development, survival and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae). Biological Control 46: 234-241.

Pappas M.L., G.D. Broufas and D.S. Koveos, 2008. Effect of temperature on survival, development and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae) reared on Ephestia kuehniella eggs (Lepidoptera: Pyralidae). Biological Control 45: 396-403.

Pappas M.L., G.D. Broufas and D.S. Koveos, 2008. The two spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), alternative prey for the lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae). European Journal of Entomology 105: 461-466.

Broufas G.D., M.L. Pappas,  G. Vassiliou and D.S. Koveos, 2008. Toxicity of certain pesticides to the predatory mite Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae). IOBC wprs Bulletin Vol. 35: 85-91.

Pappas, M.L., Broufas, G.D. and D.S. Koveos, 2007. Effect of mating frequency on fecundity and longevity of the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae). Experimental & Applied Acarology 43(3): 161-170.

Pappas, M.L., Broufas, G.D. and D.S. Koveos, 2007. Effects of various prey species on development, survival and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae). Biological Control 43: 163-170.

Broufas, G.D., M.L. Pappas, and D.S. Koveos, 2007. Development, survival and reproduction of the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae) at different constant temperatures. Environmental Entomology 36(4): 657-665.

Broufas, G.D., M.L., Pappas and D.S. Koveos, 2006. Effect of cold exposure and photoperiod on diapause termination of the predatory mite Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae). Environmental Entomology 35 (5): 1216-1221.

Pappas, M.L., Broufas, G.D. and D.S. Koveos, 2005. Mating behavior of the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae). Experimental & Applied Acarology 36: 187-197.

 

gr

Αρχική σελίδα Μελετητή

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές:

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

11:00-14:00

11:00-14:00

 

 

11:00-14:00