ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        • παρουσιάσεις εργασιών

        • πρόγραμμα αναπλήρωσης μαθημάτων

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

        • παρουσιάσεις εργασιών

        • ύλη εξετάσεων

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

        • πρόγραμμα μαθημάτων