Μαρία Πετμεζίδου, καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

καλώς ήλθατε
ελληνικά

Maria Petmesidou, professor
Department of Social Administration
Democritus University of Thrace

/ welcome
 / english