ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ASISP-Network (Network of Social Protection Experts, National Strategy Reports and Annual Reports on Social Protection)

Audit Commission for Local Authorities and the National Health System, UK

Centre for evidence-based public health policy, UK

Comparative Research Programme on Poverty (CROP)

Globalism and Social Policy Programme

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα)

European Commission (Employment, Social Affairs and Inclusion), Social Protection & Social Inclusion

Eurostat

Eurostat (EU 2020 Indicators)

Evidence network website (King’s College, London)

Realist evaluation

United Nations

United Nations, Millennium Development Goals

United Nations Development Programme

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

International Labour Organization

International Monetary Fund (IMF)

Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών Εξελίξεων, Φτώχειας και Ανισοτήτων

World Bank

World Trade Οrganization

World Health Organization

WWW Virtual Library: Evaluation (The World Wide Evaluation Information Gateway)

WWW Virtual Library (Social and Behavioural Sciences)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Επιστημονικά περιοδικά:

British Journal of Sociology

Critical Social Policy

Evaluation

Evaluation Review

Global Social Policy

International Journal of Evidence-based Health Care

Journal of European Social Policy

Journal of European Public Policy

Journal of Public Administration Research and Theory

Journal of Social Policy

Policy and Politics

Public Administration

Public Administration Review

Public Management Review

Social Policy and Administration

Social Policy and Society

Sociology

West European Politics