duth

msergis

 

Μανόλης Γ. Σέργης

Καθηγητής Λαογραφίας

You can an english version of the Short CV here.

Σπουδές


Δημοσιεύματα


Αυτοτελή βιβλία
 1. Το μοναστήρι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο Γλινάδο Νάξου, έκδοση του Προοδευτικού Ομίλου Νάξου, Αθήνα, 1990, σσ. 135.
 2. Λαογραφικά και Εθνογραφικά από το Γλινάδο Νάξου, έκδοση του Προοδευτικού Ομίλου Γλινάδου Νάξου, Αθήνα 1994, σσ. 675. Διαθέσιμο (τμηματοποιημένο λόγω μεγέθους): Μέρος 1, μέρος 2, μέρος 3, μέρος 4, μέρος 5, μέρος 6, μέρος 7, μέρος 8.
 3. Γεώργιος Σχολάριος-Γεννάδιος Β΄. Πρώτος μετά την Άλωση οικουμενικός Πατριάρχης. Εθνοϊστορική μελέτη, Δημιουργία, Αθήνα 1996, σσ. 126.
 4. Μια ανέκδοτη ρίμα του Ναξιώτη λαϊκού ποιητή Αντώνη Χουζούρη (λαογραφική μελέτη). Πρόλογος Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Αθήνα 1996, σσ. 80.
 5. “Λαογραφικά των εκλογών” (1920-1981) από ένα Ναξιώτικο χωριό. Συμβολή στη “Λαογραφία των εκλογών” και στη μελέτη του Κυκλαδικού χώρου. Πρόλογος Μ. Γ. Μερακλής, Αθήνα 1998, σσ. 128. Διαθέσιμο εδώ.
 6. Εφημερίδες και Λαογραφία. Η ταυτότητα μιας Ναξιακής εφημερίδας. Διαθλάσεις της Ιστορίας και της Ελληνικής κοινωνίας του 19ου αι. και των αρχών του 20ού, Αθήνα 2000, σσ. 560.
 7. Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου αιώνα, εκδόσεις Paulos, Αθήνα 2000, σσ. 224.
 8. Ο καθηγητής Δ. Β. Οικονομίδης και οι ελληνορουμανικές σπουδές. Βιβλιογραφικός οδηγός, έκδοση της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων, Αθήνα 2003, σσ. 64. Διαθέσιμο εδώ.
 9. Ακληρήματα: Οι αλληλοσατιρισμοί ως όψεις της ετερότητας στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα, Αντώνης Αναγνώστου, Αθήνα 2005, σσ. 268.
 10. Μονές των Κυκλάδων, τ. Α΄, Σύρου, Πάρου, Νάξου, Αμοργού, Χελάνδιον, Αθήνα 2007, σσ. 159.
 11. Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αι. - 1922): γέννηση, γά-μος, θάνατος, Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, σσ. 347.
 12. Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: Η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 300.
 13. Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες, Ηρόδοτος, Αθήνα 2016, σσ. 895. Βιβλιοπαρουσίαση βλ. στον ιστότοπο. Σχετικό άρθρο στην Καθημερινή και στο Λέξημα.
 14. Για μια Λαογραφία των Τοπωνυμίων. Τα τοπωνύμια («μικρο-τοπωνύμια») μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου ως «μελέτη περίπτωσης», Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 200
 15. Λαογραφικά της στρατιωτικής ζωής (1950-1981) (υπό έκδοση)
 16. Ο σύγχρονος ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Ο ρόλος της τηλεόρασης (υπό έκδοση).
 17. «Νεοελληνικών επωνύμων λαογραφική επισκόπησις». Τα σύγχρονα επώνυμα μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 227.
 18. Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γλινάδο Νάξου. Ψηφίδες από την ιστορία και τη λαογραφία του, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θσσαλονίκη 2018, σελ. 136

Μελέτες σε περιοδικά, αφιερωματικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων
 1. «Γλινάδο: ερμηνεία του τοπωνυμίου, πρώτη ιστορική του αναφορά και οι πέριξ αυτού οικισμοί Αγαμιτάδο, Τζίτζαμος, Λουλούδο», Ναξιακά, τχ 30-31 (1992), 18-23.
 2. «Τοπωνύμια Γλινάδου», Πρακτικά του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα « Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Φιλώτι, 3-6 Σεπτεμβρίου 1992. Επιμέλεια: Ιω. Προμπονάς - Στέφ. Ψαρράς. Αθήνα 1994, σσ. 863 - 926.
 3. «Ναξίων παιγνίδια στο έργο του Άγγλου περιηγητή J. Th. Bent «Cyclades, or Life Among the Insular Greeks» (ή: Ένα παράδειγμα ιδιότυπου φολκλορισμού στη Νάξο του 1883), Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα, τχ 47 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1995), 415-417.
 4. «Λαογραφική θεώρηση των τριών πρώτων σφραγίδων της κοινότητας Γλινάδου Νάξου (ή: Μια περίπτωση κατάργησης της τοπικής πολιτισμικής αυτονομίας από το ίδιο το Κράτος)», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα, 56 (Μάιος - Ιούνιος 1997), 216-218.
 5. «Παραλλαγές ευτράπελων διηγήσεων από την Απείρανθο της Νάξου», Απεραθίτικα, τ. 2/17 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1998), 53-70. Διαθέσιμο εδώ.
 6. «Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης από πλατείας: θέσεις και απόψεις του σε ζητήματα του λαϊκού πολιτισμού», Νέα Εστία, τχ. 1729 (Δεκέμβριος 2000), 997-1013.Διαθέσιμο εδώ.
 7. «Η Σίφνος των αρχών της δεκαετίας του 1880 στο έργο του Άγγλου περιηγητή J. Th. Bent ‘‘Cyclades, or life among the isular Greeks’’». Ανάτυπο από τα Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Σιφναϊκού Συνεδρίου, τ. 3 (2001).Διαθέσιμο εδώ.
 8. «Η εφημερίδα ‘‘Ναξιακόν Βήμα’’ (1930-1933): Η ιδεολογική και πολιτική της ταυτότητα», Ναξιακά, τχ. 2 (40), Φθινόπωρο 2001, 41-49. Διαθέσιμο εδώ.
 9. 9«Η Κωμιακή του 1883 στο έργο του Άγγλου περιηγητή James Th. Bent ‘‘Cyclades, or Life Among the Insular Greeks’’», στο Κωμιακή Νάξου, τ. Β΄, Αθήνα 2001, 163-181. Διαθέσιμο εδώ.
 10. «Αρχαιοελληνικά ‘‘ακληρήματα’’: Οι σημασίες του όρου (3ος - 1ος αιώνας π.Χ.) και σκέψεις με αφορμή το χωρίο 1, 25 του Περί των εν Ελλάδι πόλεων έργου του Ηρακλείδη του Κριτικού». Ανάτυπο από τον τόμο Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Μ. Γ. Μερακλή. Επιμέλεια Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Αθήνα - Ιωάννινα 2002. Διαθέσιμο εδώ
 11. «Νεοελληνικά ακληρήματα: Το παράδειγμα των Κυκλάδων», Λεξικογραφικόν Δελτίον 24 (2003),353-392. Διαθέσιμο εδώ
 12. «‘‘Λαογραφικά των εκλογών’’ από τα Κύθηρα (τέλη 19ου αι.): η μαρτυρία των τοπικών εφημερίδων». Ανακοίνωση στο Α΄ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα: Μύθος και Πραγματικότητα», που πραγματοποιήθηκε στα Κύθηρα, από 20-24 Σεπτεμβρίου 2000. Οργάνωση Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών - Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών - Ιόνιος Εταιρεία Λονδίνου, Αθήνα 2003, 493-519. Διαθέσιμο εδώ.
 13. «Ψυχαγωγία και διασκέδαση στην αστική κοινότητα της Σάμου κατά τη δεκαετία 1930-1939: η μαρτυρία του τοπικού Τύπου», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003), 209-243. Διαθέσιμο εδώ.
 14. «Το Δελτίον του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου "Η Αθηνά" (1954-1960). Λαογραφική θεώρηση», στον τόμο Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, Αθήνα 2003, 639-659. Διαθέσιμο εδώ.
 15. «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία: Η περίπτωση του ‘‘Γερνάω επιτυχώς’’ του Γ. Σκαμπαρδώνη. Συμβολή στις σχέσεις της Λαογραφίας με τη Λογοτεχνία και την Ιστορία», Πρακτικά Συνέδριου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με θέμα «Λαογραφία και Ιστορία» (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2002), στον τόμο Σεμινάριο 29. Λαογραφία και Ιστορία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, 128-144. Διαθέσιμο εδώ.
 16. «Σκηνές από την καθημερινότητα και την Κοινωνική Ιστορία της Νάξου κατά τον 20ό αιώνα: Η επίσκεψη της Βασιλικής Οικογένειας στη Νάξο το 1904», Ναξιακά, τχ. 7/45 (Δεκ. 2002 - Ιαν. 2003), 10-28.
 17. «Σκηνές από την καθημερινότητα και την Κοινωνική Ιστορία της Νάξου κατά τον 20ό αιώνα: Δημαρχιακές εκλογές στη Χώρα Νάξου την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα», Ναξιακά, τχ. 9/47 (Ιούν. – Αύγ. 2003), 14-31.
 18. «Αιγαίον της Σάμου: Πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα. Διαδρομή μιας τριακονταετίας. (Λαογραφική μελέτη)», στον τόμο Ο Τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, 19ος – 20ός αιώνας. Πρακτικά Συνεδρίου. Σάμος 9-10 Νοεμβρίου 2001. Εκδότης Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Σάμου, Αθήνα 2003, 111-137. Διαθέσιμο εδώ.
 19. «Οι όροι “Έλλην”, “Γραικός”, “Ρωμαίος”, “Ελλάς”, “Μακεδονία”, “Ρωμανία”, “Αχαΐα” και τα παράγωγά τους στο συγγραφικό έργο του Παχωμίου Ρουσάνου», στα Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου «Παχώμιος Ρουσάνος 450 χρόνια από την κοίμησή του (+1553). Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου και Στροφάδων, Αθήναι 2005, 379-397. Διαθέσιμο εδώ.
 20. «Η καθιέρωση της 25ης Μαρτίου ως εθνικής εορτής, η περί αυτής ‘’κυρίαρχη ιδεολογία’’ των κύριων άρθρων του ναξιακού Τύπου και η σκηνοθεσία των πρώτων εορτασμών της στη Χώρα», Ναξιακά, τ. 15 / 53 (Δεκέμβριος 2004 - Φεβρουάριος 2005), 74-97. Διαθέσιμο εδώ.
 21. «Ο Νίκος Κεφαλληνιάδης ως λαογράφος», Ναξιακά, τχ. 17/55 (Ιούνιος - Αύγουστος 2005), 12-16. Διαθέσιμο εδώ.
 22. «Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Θράκη (1923-1930): ‘‘σκηνές’’ από την εγκατάσταση των Ποντίων στο Θρυλόριο Κομοτηνής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Θράκη. Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της. Εκδόσεις Αλήθεια, Αθήνα 2006, 311-344. Διαθέσιμο εδώ.
 23. «Χώρα Νάξου, 1901-1915. ‘‘Συνέχειες’’ και όψεις της μεταβολής της πόλης. Η μαρτυρία του τοπικού Τύπου», στον τόμο Μ. Σέργης, Στέφ. Ψαρράς (επιμ.) Νάξος. Αρμενίζοντας στο χρόνο, Δήμος Νάξου, Αθήνα 2006, 387-401. Διαθέσιμο εδώ.
 24. «Ναξιακός Τύπος 1890-2005: σύντομη περιοδολόγηση», στον τόμο Μ. Σέργης, Στέφ. Ψαρράς (επιμ.) Νάξος. Αρμενίζοντας στο χρόνο, Δήμος Νάξου, Αθήνα 2006, 563-569. Διαθέσιμο εδώ.
 25. «Ακμή και πτώση της Κορώνου Νάξου στο βιβλίο του Ιωάννη Αντ. Χουζούρη ‘’Λαϊκή ποίηση για την Κόρωνο Νάξου και την ιστορία της’’», Πρακτικά του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Επιμέλεια: Ιω. Προμπονάς - Στέφ. Ψαρράς, Αθήνα 2007, 715-742.Διαθέσιμο εδώ.
 26. «Ύμνος εκφράζων τα ύψιστα αισθήματα και τας ενθερμοτέρας του έθνους ευχάς πρέπει και γλώσσης της ευγενεστέρας και υψηλοτέρας να ποιήται χρήσιν», στον τόμο Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ, εκδόσεις Ergo, Αθήνα 2007, 1089-1106. Διαθέσιμο εδώ.
 27. «Εισαγωγή», στον τόμο Μανόλης Γ. Σέργης (επιμ.), Μιχαήλ Μητσάκης. Αφηγήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τ. Α΄, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2006, 7-176.
 28. «Μουσική και τραγούδι στα ‘αθηναιογραφήματα’ του Μιχαήλ Μητσάκη. Συμβολή στη μελέτη του θέματος ‘Ήχοι των πόλεων’», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης, Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Β. Οικονομίδη, Grapho-press, Αθήνα 2007, 537-566.
 29. «Δημήτριος Β. Οικονομίδης. Α΄ Βίος και έργο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης, Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Β. Οικονομίδη, Graphopress, Αθήνα 2007, 9-17 και «Δημήτριος Β. Οικονομίδης. Β΄ Επιστημονικά συγγράμματα», ό.π., 18-34. Διαθέσιμο εδώ.
 30. «Η εκδρομή ως προσκύνημα στον ‘ιερό’ γενέθλιο τόπο: η πρώτη εκδρομή εθνικοτοπικού εν Αθήναις συλλόγου τον 20ό αι. στη γενέτειρα Νάξο», στον τόμο Αγαθοεργίη. Τιμητικός τόμος για τον επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο, διαπρεπή Νάξιο της Διασποράς, Σύλλογος Δαμαριώνα Νάξου, Αθήνα 2008, 535-559. Διαθέσιμο εδώ.
 31. «Ένα χωριό ποντιακό κε μπορεί να έχ’ ένα ξένο όνομα: ιδεολογήματα, παρετυμολογίες και ιστορική ερμηνεία του τοπωνυμίου ενός ποντιακού χωριού της Ροδόπης», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του ποντιακού Ελληνισμού, Αλήθεια, Αθήνα 2008, 373-389. Διαθέσιμο εδώ
 32. «Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η Νεωτερική Λαογραφία», Χοροστάσι, τχ 23 (Απρίλιος-Ιούνιος 2008), 14-17. Διαθέσιμο εδώ
 33. «Όψεις της κοινωνίας της Χώρας Νάξου και του μετασχηματισμού της (1900-1915) μέσα από τις διαφημίσεις του τοπικού Τύπου», στον τόμο Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη, τ. Α΄, Αθήνα 2008, 535-560.
 34. «Η ιστορικότητα του τοπίου: Το παράδειγμα μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου, 1953-2003», Ανακοίνωση στην Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Η Γη - Μήτρα ζωής και δημιουργίας». Οργάνωση Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Φίλοι του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2004), Αθήνα 2008, 101-112. Διαθέσιμο εδώ.
 35. «Τοπική ταυτότητα, όψεις της κοινωνικής ζωής, ‘‘συνέχειες’’ και ‘‘μεταβολές’’ του ‘‘παραδοσιακού’’: Η περίπτωση του Μεσοχωρίου Καρπάθου στη δεκαετία του 1950», στα Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (αφιερωμένο στη μνήμη του ακαδημαϊκού Γεωργίου Μ. Μιχαηλίδη-Νουάρου), Κάρπαθος 22-26 Μαρτίου 2006, Αθήνα 2008, 873-903. Διαθέσιμο εδώ.
 36. «Η λειτουργία του παρωνυμίου σε μια ναξιακή αγροτική κοινότητα τον 20ό αιώνα», Λαογραφία 41 (2009), 145-176. Διαθέσιμο εδώ.
 37. «Τύπος και πολιτική: Η περίπτωση του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη και του ναξιακού Τύ-που (1902-1915), Ναξιακά, τχ. 31/69 (Δεκέμβριος 2008 – Φεβρoυάριος 2009), 15-32. Διαθέσιμο εδώ.
 38. «Οι γιορτές του αγίου Τρύφωνος στα χωριά του νομού Ροδόπης (1923-1970)», στον τόμο Γ. Παπάζογλου (επιμ.), Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Λαογραφικό οδοιπορικό, έκδ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κομοτηνή 2008, 124-129.
 39. «Σα ταφία: μια παραλλαγή της αναμνηστήριας τελετουργίας από το Θρυλόριο Κομοτηνής», στον τόμο Γ. Παπάζογλου (επιμ.), Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Λαογραφικό οδοιπορικό, έκδ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κομοτηνή 2008, 130-135.
 40. «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», έκδ. της εφημ. Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτη-νή 2009. Βλ. τώρα την αναθεωρημένη εκδοχή της εδώ
 41. «Το ειδικό βάρος της ποίησης κατά τον 19ο αιώνα: η περίπτωση του ‘‘Κεφαλλήνος λε-πτουργού’’ Σπυρίδωνος Γ. Μαλάκη (1823-1898)», στον Χαριστήριο Τόμο «Φιόρα Τιμής» για τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ Συνετό, Ζάκυνθος 2009, 865-888. Διαθέσιμο εδώ.
 42. «Η αρχαία ρωμαϊκή γιορτή Robigalia στον Οβίδιο», στον τιμητικό τόμο Γλώσσα, ψυχής άγγελος. Αφιέρωμα στην Ελευθερία Γιακουμάκη, εκδόσεις σήμα, Αθήνα 2010, 581-605. Διαθέσιμο εδώ.
 43. «Dog Sacrifice in Ancient and Modern Greece: From the Sacrifice Ritual to the Dog Torture (kynomartyrion)», Folklore 45 (2010), 61-88. Διαθέσιμο εδώ.
 44. «Ημερολόγια τοίχου των εθνικοτοπικών συλλόγων: η περίπτωση των εν Αθήναις ναξιακών συλλόγων, 1980-2007», στον τόμο Η έρευνα και διδασκαλία του υλικού πολιτισμού των νεωτέρων χρόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, Αθήνα 2010, 467-515. Διαθέσιμο εδώ
 45. «Το Δωδεκάμερο ως διαβατήρια περίοδος στον εθιμικό ‘κύκλο του χρόνου’: παραδείγματα από την ελληνική και τη βουλγαρική Λαογραφία», Παρνασσός, τ. 51 (2009), 315-346. Διαθέσιμο εδώ.
 46. «Η εφημερίδα Αγών Πρεβέζης μέσον έκφρασης του ‘συγκρουσιακού κύκλου’ των δεκαετιών 1950 και 1960 στην Πρέβεζα και την Ήπειρο, και άλλα στοιχεία της ταυτότητάς της», στον τόμο Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας, τ. ΙΙ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα 2010, 531-556. Διαθέσιμο εδώ.
 47. «Η ‘περιπέτεια’ μιας τοπικής ταυτότητας: πραγματικοί και συμβολικοί ανταγωνισμοί σε ένα ποντιακό χωριό της Ροδόπης (1923-1970)», στον Εόρτιο Τόμο επί τη Δεκαετηρίδι του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, 249-269.
 48. «’‘Μας έβαλαν τα ποτάμια μπροστά αφ’ όντις έρθαν στα χωριά αυτοί οι αντίχριστοι’’: μνήμες ηπειρωτισσών γυναικών από τον Εμφύλιο στο πεζογράφημα του λογοτέχνη Σωτήρη Δημητρίου Σαν το λίγο το νερό», ανακοίνωση για το επιστημονικό συνέδριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, περιοδ. Erytheia, Τεύχος 32 (2011), σ. 409-436. Διαθέσιμο εδώ
 49. «Κοινωνία, πελατειακές σχέσεις και δημοτικές εκλογές στον δήμο Νάξου την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα: η εξέχουσα μορφή του Ανδρέα Ι. Πολίτη (1841-1909)», στον τόμο Χ. Μπαμπούνης (επιμ.,) Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός Τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. Α2, Αθήνα 2011, σσ. 1241-1262. Διαθέσιμο εδώ.
 50. «Με τους Πακιστανούς στα χωράφια και τις Βουλγάρες στο σπίτι για τη φροντίδα υπερηλίκων: άτυπη εργασία και διανθρώπινες σχέσεις σε μια αγροτική ναξιακή κοινότητα. (Λαογραφική θεώρηση από την πλευρά των γηγενών)», Ναξιακά 1 (2011), 191-232. Διαθέσιμο εδώ.
 51. «Το κινιδαριώτικο πρωτομαγιάτικο έθιμο του ανεβάσματος των γαϊδάρων στα "δώματα" των σπιτιών (Μια πρώτη λαογραφική ερμηνεία του)», Ναξιακά Γράμματα 3 (Απρίλιος - Ιούνιος 2012), 19-27.
 52. «‘Παράλληλες πορείες’ και ‘σταθμοί’ της ελληνικής και της ρουμανικής κοινωνικής ιστορίας και Λαογραφίας (τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα). Ενδεικτικές επισημάνσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης, Μ .Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, τ. Β’, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, 861-916. Διαθέσιμο εδώ.
 53. «Ο Στίλπων Κυριακίδης μέσα από ένα ‘σχετικώς άγνωστο’ κείμενό του. Προεκτάσεις σε μια εποχή και τις ιδεολογίες της», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης, Μ .Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, τ. Α’, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, 153-201. Διαθέσιμο εδώ.
 54. «Ηχοτοπία (soundscapes) της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη. Συμβολή στη διεύρυνση της θεματολογίας της Κοινωνικής Λαογραφίας», στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «100 χρόνια ελληνικής Λαογραφίας, 1909-2009», που οργάνωσαν ο Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009, Λαογραφία 42 (2013), 869-923. Διαθέσιμο εδώ.
 55. «The divided social memory of the Greek civil war in a village in Rodopi (Western Thrace)», Erytheia, 33 (2012), 265 – 298. Διαθέσιμο εδώ.
 56. «Οι απόψεις του Ν. Γ. Πολίτη για τις παραστάσεις αρχαίων δραμάτων». Στον τόμο «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας». Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τ. Β' (2012), 841-865. Διαθέσιμο εδώ.
 57. «Σκέψεις για την οργάνωση, την ιστορική διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη των λαϊκών δρωμένων, με αφορμή την Σκ’λουδηυτέρα (κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αιώνα)», Δελτίο Σαμιακών Μελετών, τχ 2 (2013), σελ. 51-64. Διαθέσιμο εδώ.
 58. «Αγροτοαστικό δίπολο, μνήμη των αισθήσεων, συναισθήματα και πολιτική στα ‘‘Ναξιακά Χρονικά’’ του Νικηφόρου Μανδηλαρά και ειδικότερα στη στήλη τους ‘‘Ετσά κι αλλιώς κι αλλιώτικα’’», στον τόμο Β. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Νικηφόρος Μανδηλαράς, μνήμης ένεκεν. Κείμενα για την ιστορία, την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τους θεσμούς, Αθήνα 2013 : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 395-426. Διαθέσιμο εδώ.
 59. «Προς το Γερσανί, από τους δρόμους της Ιστορίας και της Κοινωνικής Λαογραφίας: μετονομασία ενός τοπωνυμίου, παρετυμολογία, ιδεολογήματα». Πρακτικά Δ' Πανελληνίου Συνεδρίου "Η Νάξος δια μέσου των αιώνων", Αθήνα: 2013. σσ. 387-405. Διαθέσιμο εδώ
 60. «Sounds of the cities: Soundscapes of music echoed in Michael Mitsakis’ literary works about Athens (1880-1896)», Erytheia 34 (2013), 235-258. Διαθέσιμο εδώ.
 61. «Φωτιά και ‘‘ιεροί επισκέπτες’’: η περίπτωση των καλικαντζάρων και της προξενήτρας», στον τόμο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (εκδ.), Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Αθήνα, 1-3 Απριλίου 2011), που οργάνωσε το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Οι Φίλοι του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 2013, σελ. 39-51. Διαθέσιμο εδώ.
 62. «Ο κόσμος της παιδικής ηλικίας (sub specie laographica) στα ‘αθηναιογραφήματα’ του Μιχαήλ Μητσάκη της περιόδου 1880-1896», στα Πρακτικά του συνεδρίου «Παιδική ηλικία: Κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις», που οργάνωσε το Ε.Κ.Π.Α., Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε., Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών, Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών στην Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013. Διαθέσιμο εδώ
 63. «Το επώνυμο ΣΕΡΓΗΣ: Ετυμολογία και ιστορικές μαρτυρίες της παρουσίας του στη Νάξο», Ναξιακά Γράμματα 11 (Απρίλιος – Μάιος 2014), 31-36.Διαθέσιμο εδώ.
 64. «Εποχικά δρώμενα και χρόνος: Δωδεκάμερο, ρογκατσάρια, αποκριάτικα, ισημερίες», στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιστημονική – γενική επιμέλεια), Ελληνική λαϊκή παράδοση: Από το παρελθόν στο μέλλον, Ελληνικές Εκδόσεις, Αθήνα 2014, 207-219. Διαθέσιμο εδώ
 65. «Τελετές μύησης: Βάπτιση και ονοματοδοσία, κουρά, ενθρόνιση» (σε συνεργασία με τον συνάδ. κ. Μανόλη Βαρβούνη), στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιστημονική – γενική επιμέλεια), Ελληνική λαϊκή παράδοση: Από το παρελθόν στο μέλλον, Ελληνικές Εκδόσεις, Αθήνα 2014, 199-205. Διαθέσιμο εδώ
 66. Από το ‘‘παραδοσιακό’’ λαϊκό θέατρο στην πλήρη θεατροποίησή του: Το παράδειγμα του ‘‘Κιτί Γοτσά’’ στο Θρυλόριο Ροδόπης. Συμβολή στη μελέτη της διαχείρισης της πολιτισμικής παράδοσης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης, Μ. Γ. Σέργης, Δέσποινα Μ. Δαμιανού, Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Γαρυφ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016, 193-217. Διαθέσιμο εδώ
 67. Μ. Γ. Σέργης, Ελ. Κ. Χαρατσίδης, Γαρυφ. Γ. Θεοδωρίδου, «Εισαγωγή», στο Μ. Γ. Σέργης, Ελ. Κ. Χαρατσίδης, Γαρυφ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: θέματα αρμενικής λαογραφίας, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2015, 9-63. Η εισαγωγή είναι διαθέσιμη εδώ.
 68. George Divine Treloar: ο Αρμοστής της Κοινωνίας των Εθνών και η προσφορά του στην αποκατάσταση των ελλήνων προσφύγων στη Θράκη (1923-1926)», στον τόμο Αναπαραστάσεις και αποχωρισμοί. Τιμητικός τόμος στη μνήμη της Μάρθας Πύλια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Κομοτηνή 2015, 329-351. Διαθέσιμο εδώ
 69. On the cultural biography of the things: Wall calendars of cultural associations in Greece. The Athens Naxiot migrant associations’ example (1980-2007)», Erytheia 36 (2015), 251-290. Διαθέσιμο εδώ
 70. «‘‘Ιερά ζώα’’: ανάμεσα στη γονιμότητα και τη μαγική υπόσταση της ‘‘λατρείας’’ τους», στον τόμο Ιερά Μητρόπολις Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, Κέντρον Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών (εκδ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό Αφιέρωμα στην Εικοσαετία (1995-2015) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου, Αθήνα 2015, 763-786. Διαθέσιμο εδώ
 71. «‘‘The Rural Guards’ Logbooks of Incidents’’ as a Folklore Source: a Greek Island Case Study», Revista de Etnografie şi Folklor 1:2 (2015), 29-55. Διαθέσιμο εδώ.
 72. «The shifts in the significance of symbolic monuments: the case of the Lion of Samos», Balkan Studies, 50 (2015), 211-248. Διαθέσιμο εδώ.
 73. «Gemeinschaft und Gesellschaft, του Ferdinand Tönnies. Συμβολή στη μελέτη της κοινωνικής δομής», Λαογραφία 43 (2016), 349-385. Διαθέσιμο εδώ
 74. «Memories and oblivion: An occupied village of Rodopi (Western Thrace, Greece, 1941-1944», Vestnik antropologii / Journal of Anthropologу, 2/34 (2016), 127-151. Διαθέσιμο εδώ
 75. «Η εφημερίδα Τα Δανακιώτικα Νέα: Η ταυτότητά της. Σκέψεις για την παρούσα κατάσταση των ναξιακών ‘‘πολιτιστικών συλλόγων’’», Ναξιακά 5 (2016), 235-269. Διαθέσιμο εδώ
 76. Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου, Μανόλης Γ. Σέργης, «‘‘Η πόλη με τα χίλια χρώματα’’»: Οι ‘‘Γιορτές της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης’’ ως σκηνοθετημένη όψη του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης, Μ. Γ. Σέργης, Δέσποινα Μ. Δαμιανού, Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Γαρυφ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016, 271-301. Διαθέσιμο εδώ
 77. Ο Έβρος του Διονύση Χαριτόπουλου (εν έτει 1967) στο διήγημά του Πρόβες Πολέμου», εφημ. Παρατηρητής της Θράκης, ηλεκτρονική έκδοση (14 Ιουλίου 2015). Διαθέσιμο εδώ
 78. «‘‘Ξεχωριστοί άνθρωποι’’ στην ελληνική ‘‘παραδοσιακή’’ κοινωνία του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα του «μεταπράτη» Νικόλα Θεωνά από το Φιλώτι της Νάξου», Ναξιακά 6 (2016), 207-226. Διαθέσιμο εδώ
 79. Όψεις της κοινωνικής ζωής μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου μέσα από τη μελέτη σύγχρονων παρωνυμίων της. Πρόταση για μια λειτουργική κατηγοριοποίηση των παρωνυμίων», Ονόματα 21, 337-362. Διαθέσιμο εδώ
 80. Ταυτότητες από την κοινωνία του στρατού, στο διήγημα του Διονύση Χαριτόπουλου πρόβες πολέμου. Συμβολή στη μελέτη των «λαογραφικών της στρατιωτικής ζωής. Στον τόμο "Ταυτότητες, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Πρακτικά Διεθνούς Επετειακού Συνεδρίου", τ. Α΄, Κομοτηνή 2017, σελ. 593-613. Διαθέσιμο εδώ
 81. «Τόποι του φαγητού (εσθίειν): ‘‘Από το σοφρά, στο τραπέζι’’ ως δείγμα διάβασης από το παραδοσιακό στο νεωτερικό. Από το τραπέζι στον καναπέ; Στο χέρι;», στο Παρακάθ’ κι Αροθυμίας. Γιορτή Πολιτισμού στην Καρδιά του Θέρους, του έτους 2017, σελ. 4-8. Διαθέσιμο εδώ
 82. «Μια ακόμη μυθιστορία για τον Βιζυηνό: ‘‘Το πρώτο φιλί. Ένα απόγευμα του Γεωργάκη Βιζυηνού στο χαρέμι του Αμπντούλ Αζίζ’’, του Θ. Κοροβίνη, υπό λαογραφική έποψη», Παρατηρητής της Θράκης, Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018. Διαθέσιμο εδώ
 83. «Προς νέες πηγές μελέτης του λαϊκού πολιτισμού. ‘‘Τα Βιβλία Συμβάντων των Κοινοτικών Φυλάκων’’. Το παράδειγμα του αγροφύλακα Κωμιακής Γεωργίου Κ. Χωριανόπουλου», στο Μ. Γ. Σέργης, Β. Ι. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά του Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων (Απεράθου Νάξου, 30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα 2017, σ. 557-577.. Διαθέσιμο εδώ
 84. «Donkeys in love on the roof: A case study of a "strange” custom in a Greek island community», ВЕСТНИК АНТРОПОЛОГИИ (HERALD OF ANTHROPOLOGY) 1/41 (2018), 97-116. Διαθέσιμο εδώ
 85. «Καλινίτσα: ένα πανάρχαιο θρακικό δρώμενο. Η ερμηνεία των ασμάτων της και η κοινωνική τους λειτουργία», Erytheia 39 (2018), 239-263. Διαθέσιμο εδώ.
 86. «Από την ‘‘Λαϊκή Ιατρική’’ στην μελέτη του ‘‘Πολιτισμού της Λαϊκής Υγείας’’, με ‘‘μελέτη περίπτωσης’’ δύο κείμενα ‘‘αλληλοελεγχόμενων’’ ιατρών στην Σπάρτη κατά την δεκαετία του 1870», Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Λαϊκή Ιατρική και Ιατρική Επιστήμη. Σχέσεις Αμφίδρομες, τ. Β΄, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας -33, Αθήνα 2018, 127-155. εδώ.
 87. «Αυτοεθνογραφία», στον τόμο Μ. Βαρβούνης & Μ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Εκδόσεις Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2018, 675-697.. Διαθέσιμο εδώ.
 88. "Μνήμη Μανώλη Ιακ. Ψαρρά (1910-1997)". Διαθέσιμο εδώ.
 89. "Όταν κάποτε οι άνθρωποι και τα άλλα ζώα γερνούσαν, Μια ακόμα κοινή μοίρα τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις", Ο άνθρωπος και τα άλλα ζώα, Άννα Λυδάκη (Επιμέλεια), Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 89-98. Διαθέσιμοεδώ.
 90. «Το Ηρώο των Αρμενίων στην Αθήνα: Τα σύμβολά του και οι (ανα)νοηματοδοτήσεις τους», στον τόμο L. Abrahamian, Y. Anchabadze, Ελ. Χαρατσίδης, Μ. Σέργης, Γαρυφ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Θέματα ρωσικής και αρμενικής λαογραφίας από τη Ρωσία, την Αρμενία, την Ελλάδα και τον ευρύτερο παρευξείνιο χώρο (19ος - 21ος αιώνες), Εκδόσεις Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2018, 229-253. Διαθέσιμο εδώ.
 91. «Ο Γεώργιος Α. Μέγας του Εμμανουήλ Βαρβούνη, με αφορμή την έκδοση του τόμου Ο Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης, Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Πρακτικά ημερίδας, Παράρτημα 19 του περ. Λαογραφία, Αθήνα 2018, 35-44. Διαθέσιμο εδώ.
 92. «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου του Τμήματος Φιλολογίας [της] Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (εκδ.), Ο καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του, Πορεία, Αθήνα 2017, 109-118. Διαθέσιμο εδώ.

Μελέτες υπό έκδοση
 1. «Από τον μύθο στις μυθολογίες. Ο Ορφεύς στο Ροδολίβος Σερρών σήμερα: λογιοσύνη, τοπική ταυτότητα, ‘‘ειδικές πρακτικές’’ του ‘‘πολιτισμικού τουρισμού’’», εισήγηση στο συνέδριο με τίτλο «Μύθοι και μυθικά πρόσωπα της Θράκης», που συνοργάνωσαν στην Κομοτηνή (12 και 13 Απριλίου 2016) το Δ.Π.Θ., τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciaca και το Διεθνές Ινστιτούτο Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών και Μελετών. Υπό έκδοση στα Πρακτικά του συνεδρίου

Βιβλιοπαρουσιάσεις, άρθρα, σημειώματα σε εφημερίδες και περιοδικά
Υπέρ τις 40 βιβλιοπαρουσιάσεις–κριτικές και υπέρ τα 100 ιστορικά, λαογραφικά και γλωσσικά σημειώματα σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά.

Επιστημονική δραστηριότητα


Συμμετοχή σε συνέδρια
 1. Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Φιλώτι, 3-6 Σεπτεμβρίου 1992. Οργάνωση Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου και Ιωάννης Προμπονάς, κα-θηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση: «Τοπωνύμια Γλινάδου».
 2. Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Χαλκί, 4-7 Σεπτεμβρίου 1997. Οργάνωση Κοινότητα Χαλκίου Νάξου και Ιωάννης Προμπονάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση: «‘‘Λαογραφικά των εκλογών” (1920 - 1981) από το Γλινάδο Νάξου. Συμβολή στη “Λαογραφία των εκλογών’’».
 3. Α΄ Διεθνές Σιφναϊκό Συνέδριο, Σίφνος, 25-28 Ιουνίου 1998. Οργάνωση: Υπουργείο Αιγαίου, Κοινότητες Αρτεμώνα - Απολλωνίας Σίφνου, Αδελφότης Σιφνίων «Άγιος Συμεών». Ανακοίνωση: «Η Σίφνος των αρχών τους δεκαετίας του 1880 στο έργο του Άγγλου περιηγητή J. Th. Bent ‘‘Cyclades, or Life Among the Insular Greeks’’».
 4. Α΄ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000. Οργάνωση Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων - Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών - Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών - Ιόνιος Εταιρεία Λονδίνου, «Κύθηρα: Μύθος και Πραγματικότητα». Ανακοίνωση: «‘‘Λαογραφικά των εκλογών’’ από τα Κύθηρα (τέλη 19ου αι.): η μαρτυρία των τοπικών εφημερίδων».
 5. Συνέδριο Σαμιακών Μελετών «Η Σάμος κατά τον 20ο αιώνα», Σάμος, 11-12 Νοεμβρίου 2000. Ανακοίνωση: «Ψυχαγωγία και διασκέδαση στην αστική κοινότητα τους Σάμου κατά τη δεκαετία 1930 - 1939: η μαρτυρία του τοπικού Τύπου».
 6. Β΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας, Κάρπαθος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2001. Ανακοίνωση: «Το Δελτίον του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου «Η Αθηνά» (1954-1960). Λαογραφική θεώρηση».
 7. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ο Τύπος στη Σάμο: αναπαραστάσεις τους τοπικής κοινωνίας (19ος - 20ος αιώνας). Οργάνωση ΓΑΚ Σάμου - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου - Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου. Βαθύ Σάμου (9-10 Νοεμβρίου 2001). Τίτλος ανακοίνωσης: «‘‘Αιγαίον’’ Σάμου: πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα. Διαδρομή μιας 30ετίας (λαογραφική μελέτη)».
 8. Συνέδριο «Λαογραφία και Ιστορία» της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2002, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών). Τίτλος ανακοίνωσης : «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία : Η περίπτωση του ‘‘Γερνάω επιτυχώς’’ του Γ. Σκαμπαρδώνη. Συμβολή στις σχέσεις της Λαογραφίας με τη Λογοτεχνία και την Ιστορία».
 9. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας». Οργάνωση Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, 4-7 Δεκεμβρίου 2003).
 10. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παχώμιος Ρουσάνος: 450 χρόνια από την κοίμησή του (+1553)», Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, Αρχονταρίκι Νέας Πτέρυγας Ιεράς Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, Ζάκυνθος, 9-12 Οκτωβρίου 2003). Τίτλος ανακοίνωσης «Οι όροι “Έλλην”, “Γραικός”, “Ρωμαίος”, “Ελλάς”, “Μακεδονία”, “Ρωμανία”, “Αχαΐα” και παράγωγά τους στο συγγραφικό έργο του Παχωμίου Ρουσάνου (1508 - 1553)».
 11. Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Η Γη - Μήτρα ζωής και δημιουργίας». Οργάνωση Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Φίλοι του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2004). Τίτλος ανακοίνωσης: «Η ιστορικότητα του τοπίου: Το παράδειγμα μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου, 1953-2003».
 12. Διημερίδα με θέμα «Ο Ναξιακός Τύπος: Χθες, Σήμερα, Αύριο». Οργάνωση Ομοσπον-δία Ναξιακών Συλλόγων, Νάξος 2-3 Οκτωβρίου 2004. Τίτλος ανακοίνωσης «Όψεις της Ναξιακής κοινωνίας και του μετασχηματισμού της (1900-1915) μέσα από τις διαφημίσεις του τοπικού Τύπου».
 13. Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Κόρωνος 4-7 Σεπτεμβρίου 2003. Οργάνωση Δήμος Δρυμαλίας Νάξου και Ιωάννης Προμπονάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση: «Τοπική ταυτότητα και λογιοσύνη: η περίπτωση της Κορώνου Νάξου (αρχές 20ού αιώνα-1940) και του Ιωάννη Αντ. Χουζούρη στο βιβλίο του «Λαϊκή ποίηση για την Κόρωνο Νάξου και την ιστορία της».
 14. Επιστημονικό Συνέδριο Τήνου «Ονοματολογικά Κυκλάδων», που οργάνωσαν στην Τήνο (20-22 Οκτ. 2005) το Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών (υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου), με θέμα εισηγήσεως «Η λειτουργία του παρωνυμίου σε μια ναξιακή αγροτική κοινότητα».
 15. Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας (αφιερωμένο στη μνήμη του ακαδημαϊκού Γεωργίου Μ. Μιχαηλίδη-Νουάρου, που διοργάνωσαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αθηνών και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου (Κάρπαθος 22-26 Μαρτίου 2006), με θέμα εισηγήσεως «Τοπική ταυτότητα, όψεις της κοινωνικής ζωής, ‘‘συνέχειες’’ και ‘‘μεταβολές’’ του ‘‘παραδοσιακού’’: Η περίπτωση του Μεσοχωρίου Καρπάθου στη δεκαετία του 1950».
 16. Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο λαϊκός πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας–Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με θέμα εισηγήσεως «Η Λαογραφία στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δ. Π. Θράκης».
 17. Επιστημονική διημερίδα «Η έρευνα και η διδασκαλία του υλικού λαϊκού πολιτισμού στα ελληνικά Πανεπιστήμια», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας) στην Αθήνα (7-8 Μαΐου 2007), με θέμα «’’Ημερολόγια τοίχου’’ των εθνικοτοπικών συλλόγων: η περίπτωση των εν Αθήναις ναξιακών συλλόγων, 1980-2007».
 18. Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», Κωμιακή, 4-7 Σεπτεμβρίου 2013. Οργάνωση Δήμος Δρυμαλίας Νάξου και Ιωάννης Προμπονάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση: «Προς το Γερσανί, από τους δρόμους της Ιστορίας και της Κοινωνικής Λαογραφίας: μετονομασία ενός τοπωνυμίου, παρετυμολογία, ιδεολογήματα».
 19. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «100 χρόνια ελληνικής Λαογραφίας, 1909-2009», που οργάνωσαν ο Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολο-γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009. Ανακοίνωση: «Ηχοτοπία (soundscapes) της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη. Συμβολή στη διεύρυνση της θεματολογίας της Κοινωνικής Λαογραφίας».
 20. Β΄ Διεθνές Συμπόσιο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας, που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Δήμος Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, στην Πρέβεζα, από 16-20 Σεπτεμβρίου 2009. Ανακοίνωση: «Αγών Πρεβέζης: Η ταυτότητα της εφημερίδας. Μια σύγχρονη λαογραφική θεώρηση».
 21. Επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας με αφορμή τον εορτασμό της Τριακονταετηρίδος της (1980-2010), στις 27 Ιανουαρίου 2010, με θέμα εισήγησης «Πτυχές της κοινωνικής ζωής μιας αγροτικής ναξιακής κοινότητας μέσα από τη μελέτη σύγχρονων παρωνυμίων της (1960-2010). Πρόταση για μια λειτουργική κα-τηγοριοποίηση των παρωνυμίων».
 22. Διεθνές συνέδριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, (Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010) με το θέμα «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος». Η εισήγησή μου είχε τίτλο «‘Μας έβαλαν τα ποτάμια μπροστά αφ’ όντις έρθαν στα χωριά αυτοί οι αντίχριστοι’: μνήμες ηπειρωτισσών γυναικών από τον Εμφύλιο στο πεζογράφημα του λογοτέχνη Σωτήρη Δημητρίου Σαν το λίγο το νερό».
 23. Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού» (Αθήνα, 1-3 Απριλίου 2011), που οργάνωσε το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, με τίτλο εισήγησης «Φωτιά και ‘ιεροί’ επισκέπτες».
 24. Διεθνές συνέδριο του Δικτύου Εμφυλίων Πολέμων και του Τμήματος Ιστορίας και Ε-θνολογίας του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη, από 1-3 Ιουλίου 2011 με θέμα Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940. Θέμα εισήγησής μου: «‘Βιαίως’ ή ‘εκουσίως’» μετακινηθέντες: Η διχασμένη κοινωνική μνήμη του Εμφυλίου στο Θρυλόριο Ροδόπης», στις 2 Ιουλίου 2011.
 25. Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η ιατρική από την παράδοση στην επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες» που συνοργάνωσαν το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μ.Ι.Ε.Τ. (Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 2012). Θέμα εισήγησης:
  «Από τη "Λαϊκή Ιατρική" στη "Λαϊκή Λαογραφία" ή στη μελέτη του "Πολιτισμού της Λαϊκής Υγείας", με "μελέτη περίπτωσης" κείμενα αλληλελεγχόμενων ιατρών στη Σπάρτη της δεκαετίας του 1870».
 26. Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Παιδική ηλικία: Κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις», που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. του Ε.Κ.Π.Α., ο Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών, το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, στην Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013. Τίτλος εισήγησης: «Ο κόσμος της παιδικής ηλικίας (sub specie laographica) στα ‘αθηναιογραφήματα’ του Μιχαήλ Μητσάκη της περιόδου 1880-1896».
 27. Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», που οργάνωσε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Απείρανθο Νάξου, από 30/8 έως 1/9/2013. Τίτλος εισήγησης: «Τα βιβλία συμβάντων των κοινοτικών φυλάκων» ως λαογραφική πηγή. Η περίπτωση του αγροφύλακα Κωμιακής Γεωργίου Κ. Χωριανόπουλου».
 28. Διεθνές συνέδριο Ανθρωπολόγων και Εθνολόγων Ρωσίας (Εκατερίνμπουργκ, 7-10 Ιουλίου 2015). Εισήγηση: «Memories and oblivion: An occupied village of Rodopi (Western Thrace, Greece, 1941-1944»
 29. Διεθνές Συνέδριο «Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία», που οργάνωσε το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. για την επέτειο των 20 χρόνων λειτουργίας του, στην Κομοτηνή (9 έως και 11 Οκτωβρίου 2015), με θέμα εισήγησης: «Ταυτότητες από την κοινωνία του στρατού, στο διήγημα του Διονύση Χαριτόπουλου Πρόβες Πολέμου. Συμβολή στη μελέτη των ‘Λαογραφικών της Στρατιωτικής Ζωής’»
 30. Διεθνές συνέδριο με θέμα «Ρωσική και Αρμενική Λαογραφία: Παράδοση και Νεωτερικότητα(19ος - αρχές 21ου αιώνα)», που διοργάνωσε το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, στην Κομοτηνή, 30-31 Οκτ. και 1 Νοε. 2015. Εισήγηση: «Το Ηρώο της Γενοκτονίας των Αρμενίων στην Αθήνα: τα σύμβολά του και οι (ανα)νοηματοδοτήσεις τους».
 31. Επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία με θέμα: «Ο Γ. Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του», στις 2 Απριλίου 2016. Εισήγηση με τίτλο: «Ο Γεώργιος Μέγας του Εμμανουήλ Βαρβούνη, με αφορμή την έκδοση του τόμου Ο Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών
 32. «Μύθοι και μυθικά πρόσωπα της Θράκης», που συνοργάνωσαν στην Κομοτηνή (12 και 13 Απριλίου 2016) το Δ.Π.Θ., τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciaca και το Διεθνές Ινστιτούτο Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών και Μελετών. Εισήγηση με θέμα: «Από τον μύθο στις μυθολογίες. Ο Ορφεύς στο Ροδολίβος Σερρών σήμερα: λογιοσύνη, πολιτιστικές βιομηχανίες και τοπική ταυτότητα».
 33. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η ‘ιστορική’ Θράκη υπό το πρίσμα των εθνο-γλωσσολογικών μελετών», που έγινε στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (στην Κομοτηνή, 6-8 Οκτωβρίου 2017). Τίτλος εισήγησης: «Για την Καλινίτσα. Ερμηνεία των αρχαϊκών της τραγουδιών και η κοινωνική τους λειτουργία».

Επιστημονική έρευνα

1988-1990: αρχειακή έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Ιστορικό Αρχείο της Χώρας Νάξου (στους νοταριακούς του κώδικες και σε σκόρπια έγγραφα) για τη σύνθεση των εργασιών μου που σχετίζονται με την τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας του γενέθλιου τόπου και των γύρω του (χαμένων από δεκαετίες) άγνωστων στη ναξιακή ιστορία οικισμών, που είδαν με τις εργασίες μου για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

1988-1990: 3ετής επιτόπια λαογραφική έρευνα καθ’ όλη τη διάρκεια των θερινών διακοπών στο Γλινάδο Νάξου για τη συλλογή του υλικού το οποίο απετέλεσε τη βάση των Λαογραφικών και Εθνογραφικών από το Γλινάδο Νάξου.

1997-2000: αρχειακή έρευνα σε αρχεία του Τύπου (Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Ε.Λ.Ι.Α., Ιστορικό Αρχείο της Χώρας Νάξου, κ.α.), προκειμένου να εντοπίσω όλα τα φύλλα της εφημ. Αιγαίον και να αποδελτιώσω απ’ αυτήν όλα τα απαραίτητα για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου κείμενα.

2004-2007: αρχειακή έρευνα στο Ε.Λ.Ι.Α. όπου μελέτησα το αρχείο του Μιχαήλ Μητσάκη (1860-1916) και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (πρώην Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν) σε εφημερίδες και περιοδικά της περιόδου 1880-1916, προκειμένου να εντοπίσω κείμενα (λογοτεχνικά, κριτικά, άρθρα, επιστο-λές) του εν λόγω λογοτέχνη και ποιητή και να τα εκδώσω (με ανάθεση του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη). Αποτέλεσμά της είναι οι δύο εκδεδομένοι τόμοι τους οποίους υπογράφω ως επιστημονικός και τυπογραφικός επιμελητής.

2005-2008: Κατά τις καλοκαιρινές μου διακοπές (ή σε κάθε ευκαιρία που μου παρουσιάζεται) εξακολουθώ να πραγματοποιώ επιτόπιες λαογραφικές έρευνες στην ιδιαίτερή μου πατρίδα Νάξο, για την ολοκλήρωση όσων εργασιών μου αναφέρονται σ’ αυτήν. Ταυτοχρόνως, επισκέπτομαι το εκεί καλά οργανωμένο Ιστορικό Αρχείο της Χώρας και αποδελτιώνω πολύτιμα έγγραφα λαογραφικού ενδιαφέροντος. Ανάλογες πολυήμερες επισκέψεις έχω πραγματοποιήσει στις βιβλιοθήκες της Σύρου και της Σάμου, για την εκπόνηση αντίστοιχων εργασιών μου.

2009: με τη συνεργασία ομάδας φοιτητών μου, επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση στα χωριά Αίγειρος Ροδόπης και Δαδιά Έβρου, για την καταγραφή των δρωμένων στα εκεί τελούμενα κουρμπάνια του αγ. Αθανασίου.

2005-2014: με τη συνεργασία 5μελούς ομάδας φοιτητών μου (ανανεούμενης ανά νέο έτος σπουδών) διεξάγω επιτόπια λαογραφική έρευνα (και με συμμετοχική παρατήρηση) στο ποντιακό χωριό Θρυλόριο Κομοτηνής, με αντικείμενο τη μελέτη της εκεί ποντιακής συλλογικής ταυτότητας, από το 1923 μέχρι σήμερα. «Παράλληλες διαδρομές» της παραπάνω ερευνητικής διαδικασίας αποτελούν οι μέχρι σήμερα έρευνές μου:

1. στα αρχεία της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εγκατάσταση των Ποντίων στο Θρυλόριο Κομοτηνής.

2. στο ατακτοποίητο αρχείο της κοινότητας Θρυλορίου (μελέτη σημαντικών ι-στορικών εγγράφων, αποφάσεων Δημοτ. Συμβουλίων, κ.λπ.) την περίοδο 2005-2006.

3. στη Γενεύη, στο United Nations Office, Palais des Nations, Registry, Records and Archives Unit, από 24-28 Ιουλίου 2006, με δικά μου έξοδα και πρωτοβουλία, με θέμα την εγκατάσταση των Ποντίων του Θρυλορίου, όπως αυτή καταγράφηκε από την τότε Κοινωνία των Εθνών. Αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι μέχρι στιγμής όλες οι παραπάνω αναφερόμενες στο χωριό Θρυλόριο εργασίες μου. Επίκειται στο άμεσο μέλλον η συγγραφή μονογραφίας με θέμα τη μελέτη της τοπικής ταυτότητας των Ποντίων κατοίκων του χωριού της πρώτης και της δεύτερης γενιάς και τη συμβολή τού τοπικού πολιτιστικού συλλόγου στην ανασύνταξη και ενίσχυση της πολιτισμικής και τοπικής ταυτότητας των κατοίκων του χωριού μετά το 1990.


Επιμέλεια εκδόσεως επιστημονικών τόμων
Επιμελήθηκα τους παρακάτω ήδη κυκλοφορηθέντες (υπό τους αριθμούς 1-9) επιστημονικούς τόμους και είναι υπό έκδοση οι επόμενοι τρεις, οι υπ’ αριθμ. 10, 11 και 12:
 1. Νάξος. Αρμενίζοντας στο χρόνο, έκδοση Δήμου Νάξου, Αθήνα 2006, σελ. 604 (με τη συνεργασία του ναξιώτη δρος Ιστορίας Στέφ. Ψαρρά). Ο τόμος περιέχει 57 εργασίες διαφόρων επιστημόνων και ερευνητών με λαογραφική, ιστορική, γλωσσολογική και λοιπή θεματολογία. Στον τόμο αυτόν:
  (α) όρισα τις θεματικές του και την τελική κατάταξη των εργασιών
  (β) επέλεξα το μεγαλύτερο μέρος των συντελεστών του και συνεργάστηκα μαζί τους (αποστολή πρώτων δοκιμίων και διορθώσεων, κριτικές παρατηρήσεις, κ.λπ.)
  (γ) επιμελήθηκα τυπογραφικά τα μισά δοκίμια
  (δ) συνέγραψα τις εργασίες (1) «Χώρα Νάξου, 1901-1915. ‘‘Συνέχειες’’ και όψεις της μεταβολής της πόλης. Η μαρτυρία του τοπικού Τύπου», σσ. 387-401 και (2) «Ναξιακός Τύπος 1890-2005: σύντομη περιοδολόγηση», σσ. 563-569, για τις οποίες βλ. αναλυτικά στα ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, αριθμ. 27 και 29.
 2. Μιχαήλ Μητσάκης. Αφηγήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τ. Α΄, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2006, σελ. 756 και Μιχαήλ Μητσάκης. Κριτικά κείμενα, επιστολές, ποίηση, τ. Β΄, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2007, σελ. 769. Με ανάθεση του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη ανέλαβα και ολοκλήρωσα, ως επιστημονικός και τυπογραφικός επιμελητής τους δύο παραπάνω τόμους. Συγκεκριμένα:
  (α) συγκέντρωσα το διάσπαρτο σε εφημερίδες, περιοδικά και στο Ε.Λ.Ι.Α. λογοτεχνικό, ποιητικό, δημοσιογραφικό, θεατρικό, δοκιμιακό κ.λπ. έργο του ατυχούς έλληνα δημιουργού από το 1880 μέχρι το 1916. Ουδένα από τα παρουσιαζόμενα κείμενα και των δύο τόμων αποτελεί αναπαραγωγή παλαιότερης έκδοσης.
  (β)έκανα επιλογή του τεράστιου υλικού που συγκέντρωσα (δυστυχώς το Ίδρυμα δεν μου παρέσχε τη δυνατότητα έκδοσης και ενός τρίτου τόμου), το κατέταξα θεματολογικά και χρονολογικά
  (γ)το επιμελήθηκα κριτικά και τυπογραφικά
  (δ)συνέγραψα μακροσκελέστατη «Εισαγωγή» στον Α΄ τόμο (βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, αριθμ. 30) και «Πρόλογο του επιμελητή» στον Β΄ τόμο, σελ. 7-10.
 3. Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον Δημήτριο Β. Οικονομίδη, εκδόσεις Graphopress, Αθήνα 2007 (σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθηγ. Λαογραφίας στο Δ.Π. Θράκης Μ. Γ. Βαρβούνη) Ο τόμος περιέχει 49 εργασίες διαφόρων επιστημόνων και ερευνητών με λαογραφική, ιστορική, γλωσσολογική και λοιπή θεματολογία. Στον τόμο αυτόν:
  (α) συγγράψαμε με τον συνάδελφο το πρώτο μέρος της Εισαγωγής «Δημήτριος Β. Οικονομίδης. Α΄ Βίος και έργο», 9-17
  (β) συγκέντρωσα και ταξινόμησα το συγγραφικό έργο του τιμωμένου
  (γ) επέλεξα (σε συνεργασία με τον συνάδελφο) τους συνεργάτες του τόμου
  (δ) επιμελήθηκα τυπογραφικά τα μισά δοκίμια
  (ε) συνεργάστηκα με τους συνεργάτες του τόμου (αποστολή πρώτων δοκιμίων και διορθώσεων, κριτικές παρατηρήσεις προς αυτούς, κ.λπ.)
  (στ) επιμελήθηκα την παρουσίασή του στη Νάξο (στη Χώρα και στην Απείρανθο, γενέθλιο τόπο του Δ. Οικονομίδη) και την «Τιμητική Επίδοσή» του στον «Νέστορα της ελληνικής Λαογραφίας» (στην αίθουσα του Παρνασσού, στις 5.2.2008).
 4. Γιώργος Δ. Ζευγώλης, Φιλολογικά - Λαογραφικά μελετήματα, Αθήνα 2006 (σε συνεργασία με άλλους ναξίους λογίους και ερευνητές). Ο τόμος περιέχει το σύνολο των φιλολογικών, ιστορικών, λαογραφικών άρθρων, δοκιμίων και επιστημονικών εργασιών του λαμπρού ναξιώτη επιστήμονα και Εκπαιδευτικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας αειμνήστου Γεωργίου Δ. Ζευγώλη. Θεωρώ τιμή μου ότι ο αείμνηστος λόγιος με επέλεξε εκ των πρώτων να συμμετάσχω στην επιτροπή συγκροτήσεως αυτού του τόμου, στον οποίον: (α) κατέταξα τις εργασίες κατά το περιεχόμενό τους, (β) επιμελήθηκα τυπογραφικά μεγάλο μέρος των δοκιμίων.
 5. Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού, εκδόσεις Αλήθεια, Αθήνα 2008, σσ. 462. Ο τόμος περιέχει 28 εργασίες, στην πλειοψηφία τους σύγχρονης θεματολογίας και θεώρησης, γεγονός που οριοθετεί μια μετάβαση από τις μέχρι τώρα «παραδοσιακές» μελέτες της ποντιακής Λαογραφίας προς το νεωτερικό και το επιστημονικό. Στον τόμο αυτόν:
  (α) επέλεξα τους συνεργάτες μου,
  (β) επιμελήθηκα τα τυπογραφικά δοκίμια,
  (γ)συνέγραψα την επιστημονική Εισαγωγή του (σελ. 9-20), όπου ορίζω το στίγμα των προθέσεών μου (να προσεγγίσω δηλ. τον λαϊκό ποντιακό πολιτισμό ως ιστορικό φαινόμενο, ως αναπόφευκτη αλλαγή των δεδομένων του και ως «συνέχεια» στον ελλαδικό χώρο) και παρουσιάζω περιληπτικά το ενδιαφέρον, ανέκδοτο, περιεχόμενο των εργασιών του.
 6. Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, τ. Α΄, σε συνεργασία με τον τότε Αναπλ. Καθηγ. Λαογραφίας στο Δ.Π. Θράκης Μ. Γ. Βαρβούνη, Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, σσ. 1044. Ο τόμος περιέχει 37 εργασίες ελλήνων λαογράφων, κοινωνικών ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, ιστορικών και άλλων ειδικοτήτων. Είναι η δική μας πρόταση για μια σύγχρονη Λαογραφία, τόσο στη θεματική όσο και την μεθοδολογία της. Επιλέξαμε από κοινού τους συνεργάτες μας, επιμεληθήκαμε τα κείμενά τους με τις δέουσες παρατηρήσεις και προτάσεις αναθεώρησης όπου παρέστη ανάγκη, συγγράψαμε το Προλόγισμα του τόμου.
 7. Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, τ. Β΄, σε συνεργασία με τον τότε Αναπλ. Καθηγ. Λαογραφίας στο Δ.Π. Θράκης Μ. Γ. Βαρβούνη, Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, σσ. 970 Ο τόμος περιέχει 29 εργασίες ελλήνων λαογράφων, κοινωνικών ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, ιστορικών και άλλων ειδικοτήτων. Για τα υπόλοιπα στοιχεία, βλ. τον αμέσως παραπάνω τόμο.
 8. Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής Λαογραφίας, σε συνεργασία με τον Επίκ. Καθηγ. Εθνογραφίας στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης Λευτέρη Χαρατσίδη και την υποψ. δρα Λαογραφία στο ίδιο Τμήμα Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου, Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας και Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 783. Ο κυριότερος λόγος που μάς παρώθησε στην σύνθεση αυτού του τόμου ήταν να προσεγγίσουμε όψεις της Λαογραφίας των «χρονίως δικών μας Άλλων» Αρμενίων, η Λαογραφία των οποίων αποτελεί terra incognita στην Ελλάδα. Η σχέση μας με τον Παρευξείνιο χώρο, ως υπηρετούντες στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών, επέτεινε την ανάγκη να προσφέρουμε στο ευρύ και το επιστημονικό ελληνικό λαογραφικό κοινό την ευκαιρία να έχουν «μια πρώτη γνωριμία» με τον αρμενικό λαϊκό πολιτισμό. Ο τόμος περιλαμβάνει 29 εργασίες, οι εννέα εκ των οποίων υπογράφονται από επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Μετά από μια εκτενή Εισαγωγή (σελ. 9-63, που υπογράφεται από τους επιμελητές και επικεντρώνεται στη σύγχρονη εννοιολόγηση του όρου διασπορά, και δη την αρμενική), έπονται οι εργασίες, διαρθρωμένες ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ– ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. Α. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΩΝ (6 εργασίες), Β. ΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ «ΒΙΟΣ» (4 εργασίες), Γ. ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ (2 εργασίες), Λαϊκή Λογοτεχνία (ειδικότερα, 11 εργασίες), Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (2 εργασίες), Ε. ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ( 2 εργασίες).
 9. Όψεις της Ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης (με τους συν. Κ. Ζαφείρη, Ελ. Ναξίδου, Γ. Μπακιρτζή και And. Farrington). Ηλεκτρονική έκδοση της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ και της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή 2015.
 10. Πρακτικά του συνεδρίου «3η Συνάντηση Πανεπιστημιακών λαογράφων των ελληνικών Α.Ε.Ι.» που έγινε στην Κομοτηνή, 4-6 Οκτωβρίου 2013, με θέμα: Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και στις τεχνολογίες αιχμής». Συνεπιμέλεια με τους συναδέλφους Μανόλη Βαρβούνη (καθηγ. Λαογραφίας στο Δ.Π.Θ.), Δέσποινα Δαμιανού (τ. Επίκ. Καθηγήτρια στο Δ.Π.Θ.), Νάντια Μαχά-Μπιζούμη (δρα Λαογραφίας) και Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου (υποψ. δρα Λαογραφίας), υπό εκτύπωση, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016.
 11. Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «Ρωσική και Αρμενική Λαογραφία: Παράδοση και Νεωτερικότητα (19ος – αρχές 21ου αιώνα)», που συνδιοργάνωσα με τους συναδέλφους Ελευθ. Χαρατσίδη και Γαρυφ. Θεοδωρίδου, στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (30 - 31 Οκτ. και 1 Νοε. 2015), από τον Εκδοτικό Οίκο Κ. & Μ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016. (υπό εκτύπωση).
 12. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, επί τη αφυπηρετήσει του λαογράφου καθηγητή του ΕΚΠΑ. Ο τόμος συγκροτείται αυτήν την περίοδο, με την συγκέντρωση των εργασιών.

Διδακτικό έργο


Πανεπιστήμιο Αθηνών (συνεργασία): ως συνεργάτης του καθηγητή Λαογραφίας κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, υπέρ τις 400 διδακτικές ώρες Κοινωνική Λαογραφία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Παν/μίου Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης».

Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης – Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, ως διδάσκων με τον «νόμο 407», το β΄ εξάμηνο (χειμερινό) του παν/κού έτους 2003-2004 εδίδαξα «Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού Ι».

Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης – Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών: Από το ακαδημαϊκό έτος 2005 έως σήμερα δίδαξα τα εξής επιστημονικά αντικείμενα:

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

2006-2007: Εδίδαξα καθ’ όλο το Β΄ εξάμηνο (εαρινό) το γνωστικό αντικείμενο «Θέματα συγκριτικής ελληνοβαλκανικής Λαογραφίας: Παράδοση και νεωτερικότητα.

2008-2009: εδίδαξα καθ’ όλο το Β΄ εξάμηνο (εαρινό) το γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στη Λαογραφία: Παράδοση και νεωτερικότητα».

2009-2010: Δίδαξα καθ’ όλο το Β΄ εξάμηνο (εαρινό) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών το γνωστικό αντικείμενο «Φιλολογική Λαογραφία: Παράδοση και νεωτερικότητα».

2010-2011: Δίδαξα καθ’ όλο το Β΄ εξάμηνο (εαρινό) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών το γνωστικό αντικείμενο «Φιλολογική Λαογραφία: Παράδοση και νεωτερικότητα». Οι φοιτητές παραλλήλως μελέτησαν ξενόγλωσση βιβλιογραφία και παρουσίασαν το νεοτερικό λαογραφικό θέμα: Ήχος και Λαογραφία. Ηχοτοπία.

2011-2012: Δίδαξα καθ’ όλο το Β΄ εξάμηνο (εαρινό) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών το γνωστικό αντικείμενο «Φιλολογική Λαογραφία: Παράδοση και νεωτερικότητα». Οι φοιτητές παραλλήλως μελέτησαν ξενόγλωσση βιβλιογραφία και παρουσίασαν το νεοτερικό λαογραφικό θέμα: Ήχος και Λαογραφία. Ηχοτοπία. Ένας από τους φοιτητές μου ανέλαβε υπό την καθοδήγησή μου την εκπόνηση της εργασίας του για το Masters.

2012-2013: Δίδαξα καθ’ όλο το Β΄ εξάμηνο (εαρινό) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών το γνωστικό αντικείμενο «Φιλολογική Λαογραφία: Παράδοση και νεωτερικότητα». Οι φοιτητές παραλλήλως μελέτησαν ξενόγλωσση βιβλιογραφία και παρουσίασαν το νεοτερικό λαογραφικό θέμα: Ήχος και Λαογραφία. Ηχοτοπία.

2013-2014: Δίδαξα καθ’ όλο το Β΄ εξάμηνο (εαρινό) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών το γνωστικό αντικείμενο «Φιλολογική Λαογραφία: Παράδοση και νεωτερικότητα». Οι φοιτητές παραλλήλως μελέτησαν ξενόγλωσση βιβλιογραφία και παρουσίασαν το νεοτερικό λαογραφικό θέμα: Ήχος και Λαογραφία. Ηχοτοπία.

Επιβλέπων σε δώδεκα μεταπτυχιακές εργασίες στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών:

 1. της Σοφίας Αϊδήνογλου με θέμα: Αγροτική οικονομία στον μικρασιατικό Πόντο (1856-1922)
 2. της Νεκταρίας Δρίνη, Προφορική ιστορία και Λαογραφία. Κοινωνικές μνήμες και λήθη από την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής (1941-44) και του εμφυλίου πολέμου (1946-47) στο Ν. Σιδηροχώρι Ροδόπης, στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
 3. της Μαρίας Αϊδήνογλου, Κυζδερβενιώτες Νομού Ροδόπης: Καταγωγή, εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο, ταυτότητες
 4. της Ξένιας Διαμαντοπούλου, Μνήμες και λήθη της σταλινικής περιόδου στους επαναπατρισμένους από το Καζακστάν Έλληνες
 5. της Ευφροσύνης Μπόσκου, Ο κινηματογράφος στην πόλη της Καβάλας (1947-1970)
 6. της Ιωάννας Γκασδάρη, Όψεις της σχολικής ζωής των δημόσιων δημοτικών σχολείων του νομού Ροδόπης
 7. της Ιωάννας Τσακρίδη, Η ταυτότητα μιας εφημερίδας της Κομοτηνής και οι διαθλάσεις της κοινωνικής ζωής της πόλης σ’ αυτήν κατά την δεκαετία του 1980. Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση.
 8. της Ασημίνας Αραμπατζή, Η καθημερινότητα σε ένα μουσουλμανικό χωριό του Έβρου στις αρχές του 21ου αιώνα
 9. της Λαμπρινής Χατζίδου, Ιστορικές λαϊκές παραδόσεις από τη Θράκη: μια διδακτική προσέγγιση για το μάθημα της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο.
 10. της Σοφίας Τσάλα, Κινηματογράφος και Ιστορία: αναπαριστώντας τα γεγονότα του 1955 και του 1964 στην Κωνσταντινούπολη μέσα από τις ταινίες «Οι πληγές του φθινοπώρου» και «Πολίτικη κουζίνα». Αξιοποίηση του κινηματογράφου στην διδακτική πράξη
 11. της Ευτυχίας Πελτεκίδου, Λαογραφία και ring tones των κινητών τηλεφώνων: το πολιτισμικό τους ισοδύναμο στον αστικό χώρο της Θράκης σήμερα
 12. της Παρθενόπης Κελτσίδου, Το φύλο της βίας στους Πομάκους (20ός - αρχές 21ου αιώνα): σύγχρονη λαογραφική θεώρηση.

2015-2016: Σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, στο Διακρατικό, Διεπιστημονικό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Ψυχοπαιδαγωγικές, διαδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης και του Facolta di Scienze Della Formatione Suor Orsola Benincasa de Napoli


Επίσης, είμαι μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε έντεκα (11) περιπτώσεις Τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων και μέλος Επταμελών Επιτροπών Κρίσεως Διδακτορικών Διατριβών σε επτά (7) περιπτώσεις.

Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εποπτεύω τις διατριβές των:

1. Ν. Κωνσταντινίδη, Ο καπνός στην περιοχή της Ξάνθης. Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση. Βλ. έγγραφο 317/28.2.2008 του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (υποστηρίχθηκε 28 Ιουνίου 2013).

2. Μαρίας Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. - 1922). Βλ. έγγραφο 728/27.2.2006 του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (υποστηρίχθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2014).

3. Γαρυφαλλιάς Θεοδωρίδου, με τίτλο: Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των ορθοδόξων χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950-2013). Βλ. έγγραφο 27/10.2.2010 του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.

4. Αχιλλέα Ρουσιάκη, με προσωρινό τίτλο: Τα καφενεία των Εξαρχείων (1970 - 2010): Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση.