Στοιχεία Ταυτότητας

 • Όνομα: Mαρία Κ. Βεργέτη

 • Τόπος Γέννησης: Kομοτηνή

 • Ημερομηνία Γέν.: 24.6.1958

 • Φορέας Εργασίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Θέση: Μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας

 •    Γραφείο: 25510-30073

 •    Κινητό: 6944188604

 •    mvergeti@eled.duth.gr

 •    Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1, Πάροδος Α', Εκτενεπόλ, Κομοτηνή, τ.κ. 68200

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


 • Κοινωνιολογία (Sociology) - Κοινωνιολογία 2Υ2 - Μάθημα υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο στο Π.Τ.Δ.Ε., 2ο και 4ο εξάμηνο στο Τ.Ε.Ε.Π.Η.

 • Αναλυτική παρουσίαση μαθήματος Κοινωνιολογίας - Αρχείο σε pdf
  Προτεινόμενα συγγράμματα:

  1. 5260 Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Γενική Κοινωνιολογία. 5η έκδ. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2000.
  2. 41960313 Παναγιωτόπουλος, Νίκος. Η βία της ανεργίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013.
  3. 120141 Hughes, Michael και Kroehler, Carolyn J. Κοινωνιολογία. Οι Βασικές Έννοιες. Εισαγωγή και Επιστημονική Επιμέλεια: Ιωσηφίδης, Θεόδωρος. 2η έκδοση. Αθήνα: Κριτική, 2014.

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Sociology of Education) - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 3Υ2 - Μάθημα υποχρεωτικό, 3ο εξάμηνο

 • Αναλυτική παρουσίαση μαθήματος Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης - Αρχείο σε pdf
  Προτεινόμενα συγγράμματα:

  1. 31712 Νόβα-Καλτσούνη, Χριστίνα. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, 2010.
  2. 24160 Blackledge, David και Hunt, Barry. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000.
  3. 33153980 Bourdieu, Pierre και Passeron, Jean-Claude. H αναπαραγωγή: στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014.
  4. 15066 Whitty, Geoff. Κοινωνιολογία και Σχολική Γνώση: Θεωρία, Έρευνα και Πολιτική του Αναλυτικού Προγράμματος. Αθήνα: Επίκεντρο, 2007.

 • Σύγχρονη ελληνική κοινωνία (Modern Greek Society) - Σύγχρονη ελληνική κοινωνία 7ΕΑ3 - Μάθημα επιλογής, 8ο εξάμηνο

 • Αναλυτική παρουσίαση μαθήματος Σύγχρονη ελληνική κοινωνία - Αρχείο σε pdf
  Προτεινόμενα συγγράμματα:

  1. 33154982 Βεργέτη, Μαρία Κ. Χρονολόγιο και Εργογραφία Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου-Κάνεως: Πόντος-Θράκη. 2η ανατύπωση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2014.
  2. 5225 Βεργέτη, Μαρία Κ. Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός. 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2010.
  3. 5220 Βεργέτη, Μαρία Κ. Από τον Πόντο στην Ελλάδα. 2η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2000.
  4. 1850 Μαρβάκης, Αθ., Παρσάνογλου, Δ., και Παύλου, Μ. (Επιμ.) Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001.
  5. 6269 Παπαδημητρίου, Παναγιώτης. Οι Πομάκοι της Ροδόπης: Από τις εθνοτικές σχέσεις στους βαλκανικούς εθνικισμούς. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2003.
  6. 4894 Schmidt, Helmut. Παγκοσμιοποίηση: Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτισμικές Προκλήσεις. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2005.
  7. 11632 Τρουμπέτα, Σεβαστή. Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Αθήνα: Κριτική, 2001.

 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Sociology of Religion) - Κοινωνιολογία της Θρησκείας 6Ε2 - Μάθημα επιλογής, 6ο εξάμηνο

 • Αναλυτική παρουσίαση μαθήματος Κοινωνιολογίας της Θρησκείας - Αρχείο σε pdf
  Προτεινόμενα συγγράμματα:

  1. 22767130 Αντρέας-Σαλομέ, Λου. Θρησκεία και Πολιτισμός. Σειρά: Κοινωνία και Εκπαίδευση 3 . Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2012.
  2. 13327 Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Κοινωνιολογία της Θρησκείας. 4η έκδ. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2000.
  3. 12504314 Καραμούζης, Πολύκαρπος. Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή: H συγκριτική διδακτική των θρησκειών και της θρησκευτικότητας στο σύγχρονο σχολείο. 2η έκδοση. Αθήνα: Επίκεντρο, 2012.

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική 2Ε11 - Μάθημα επιλογής, 8ο εξάμηνο

 • Αναλυτική παρουσίαση μαθήματος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική - Αρχείο σε pdf
  Προτεινόμενα συγγράμματα:

  1. 12868153 Νικολάου, Γεώργιος. Διαπολιτισμική Διδακτική: Το νέο περιβάλλον-Βασικές αρχές. Αθήνα: Πεδίο, 2010.
  2. 5225 Βεργέτη, Μαρία Κ. Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός. 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2010.
  3. 32998476 Βεργέτη, Μαρία. Με λένε Σανέλ και είμαι σκυλάκι. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2012.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

με τίτλο Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής


 • Μεθοδολογία έρευνα - Υποχρεωτικό μάθημα, 1ο εξάμηνο

 • Το μάθημα έχει πολλούς διδάσκοντες.

 • Θέματα Κοινωνιολογίας - Μάθημα επιλογής, 1ο εξάμηνο

 • Παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα που αφορούν κοινωνιολογικά φαινόμενα ή κοινωνικά προβλήματα.

 • Έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων - Μάθημα επιλογής, 2ο εξάμηνο

 • Το μάθημα έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η παρουσίαση των βασικών μεθόδων έρευνας. Για τον σκοπό αυτό επισημαίνεται ο προβληματισμός για την αντικειμενικότητα στις κοινωνικές επιστήμες και οι δεοντολογικές υποχρεώσεις. Στην πορεία των μαθημάτων παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια μιας εμπειρικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχική παρατήρηση, στη σύνταξη ερωτηματολογίων και στους τρόπους έρευνας μεταβλητών που αφορούν τα σχολικά εγχειρίδια.

  Ο δεύτερος στόχος είναι η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών στον σχεδιασμό ατομικής έρευνας, στη συλλογή των δεδομένων, στην ποιοτική ανάλυσή τους και τέλος στη συγγραφή της εργασίας. Το τελευταίο συνδυάζεται με διαλέξεις που αφορούν την επιστημονική τεχνογραφία.


Επιβλέψεις εργασιών


Επόπτης διδακτορικών διατριβών (Δ.Π.Θ.)

 • Χαραλαμπίδου, Ευφροσύνη. Συλλογική ταυτότητα και ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή με τη συμμετοχή των χρηστών, έναρξη εκπόνησης της διατριβής το 2007. Είναι στο στάδιο της τελικής συγγραφής.

 • Μπότσαρη, Γεωργία. Παιδεία και κοινωνικός έλεγχος: ιδεολογία και πρακτικές στο σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας στον 20ό και 21ο αιώνα, έναρξη 2011.

 • Τελλίδου, Χρυσή. Η συμβολή των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας, με έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό (20ος, 21ος αιώνας), έναρξη 2011.

 • Καρατζούνη, Κυριακή. Η συμβολή των Ελλήνων ανατολικορωμυλιώτικης καταγωγής στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας, με έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό (20ος, 21ος αιώνας), έναρξη 2012.

 • Γκιούρογλου, Χαριτωμένη. Οι επιπτώσεις της κοινωνικής αλλαγής στις στάσεις και στους θεσμούς με έμφαση στο θεσμό της εκπαίδευσης, έναρξη 2012.

Επόπτης πτυχιακής εργασίας

 • Μικελάτου, Βαρβάρα. Μεγάλες πόλεις της Θράκης την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης (δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα).