ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μελετητής Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων

Επικ. Καθηγήτρια , Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1969

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΗ,  2 ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ

B. ΣΟΦΙΑΣ 8 , 67100 ΞΑΝΘΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 47,  45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

26510-66667,  κινητό: 6944843085

FAX

26510-66667

e-mail

pmantzou@arch.duth.gr  

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Διδακτορική Διατριβή: “Χρήση των οπτικοακουστικών μέσων ως τροποποιητών του αρχιτεκτονικού χώρου”), από την Ανώτατη Αρχιτεκτονική Σχολή (Εscuela Técnica Superior de Arquitectura) του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (Universidad Politécnica de Madrid) με βαθμό Άριστα μετ’ επαίνου (Sobresaliente Cum Laude) ((Το Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρίστηκε επίσημα από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ως ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2001 με την υπ’ αριθμόν 1-462 πράξη, υπογεγραμμένη από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου)

ΙΟΥΛΙΟΣ 1998

Master με τίτλο “Προηγμένες Τεχνολογίες στην Αρχιτεκτονική Κατασκευή”, από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 1998

Ερευνητική Επάρκεια από το Συμβούλιο Διδακτορικών Σπουδών του Τομέα Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (Departamento de Proyectos Arquitectónicos) της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Μαδρίτης, (E.T.S.A.M.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 1997

Master με τίτλο “Αποκατάσταση και Συντήρηση της Αρχιτεκτονικής και Αστικής κληρονομιάς”, από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.)

OKTΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1996

Εντατικά σεμινάρια στη χρήση  των  σχεδιαστικών προγραμμάτων  ΑUTOCAD 13 και 3D STUDIO, για υπολογιστή, που διοργανώνονται από το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., στην Αθήνα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1994

Αποδοχή από την Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και εγγραφή στον κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών της Ανώτατης Αρχιτεκτονικής Σχολής της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.). Διετής υποχρεωτικός κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων (71 διδακτικές μονάδες έναντι των 32 απαιτούμενων) στην (E.T.S.A.M.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 1994

Αποφοίτηση από την Αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ (77 μαθήματα και διπλωματική εργασία) με βαθμό λίαν καλώς (7.51)

1993-1994

Σεμινάριο διαρκείας 900 ωρών, που διοργανώνεται από τον ΕΟΜΜΕΧ και την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, με αντικείμενο τον Βιομηχανικό Σχεδιασμό

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1987

Εισαγωγή (7η σε σειρά) στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 –ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Υποτροφία ετήσιας διάρκειας από το Ι.Κ.Υ. για Μεταδιδακτορική έρευνα στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π.

NOEMBΡΙΟΣ   1997 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2000

Υποτροφία τριετούς διάρκειας από το Ι.Κ.Υ. για σπουδές Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.), Ισπανία

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996 – ΙΟΥΝΙΟΣ 1997

Υποτροφία από την Αρχιτεκτονική Σχολή της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση του Master, με τίτλο “Αποκατάσταση και Συντήρηση της Αρχιτεκτονικής και Αστικής κληρονομιάς” διάρκειας  7 μηνών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995 – ΙΟΥΝΙΟΣ 1996

Υποτροφία διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους (1995-1996) από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας για την πραγματοποίηση Διδακτορικών σπουδών

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΗ    2004-11

Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Δ.Π.Θ., για τα μαθήματα Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος και Κατασκευή(9ο εξ.),  Οικοδομική VΙΙ(9ο εξ.), Οικοδομική VIΙΙ(9ο εξ.), Οικοδομική V(7ο εξ.), Οικοδομική VI(8ο εξ.), Οπτικοακουστικές Τέχνες(6ο εξ.) και Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου(6ο εξ.)

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ    2003-04

Συμβασιούχος Επίκουρος Καθηγήτρια (βάσει Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Δ.Π.Θ., για τα μαθήματα Οικοδομική VΙΙ & VIΙΙ, Οικοδομική V & VI, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ    2002-03

Συμβασιούχος Επίκουρος Καθηγήτρια (βάσει Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Δ.Π.Θ., για τα μαθήματα Οικοδομική V & VI, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΣ   2001-02 

 

Συμβασιούχος Λέκτορας (βάσει Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Δ.Π.Θ., για τα μαθήματα Οπτικοακουστικές Τέχνες και Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΑΚΑΔ.  ΕΤΗ          1998-99

                          1999-2000

Διδακτικό έργο, με την ιδιότητα του Βοηθού, στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.), στον Τομέα Αρχιτεκτονική Σύλληψη και Σχεδιασμός και συγκεκριμένα στο μάθημα του πρώτου έτους σπουδών «Σχέδιο, Ανάλυση και Σύλληψη», που αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες (100 ώρες διδασκαλίας). Υπεύθυνος καθηγητής για το μάθημα ο Διευθυντής του Τομέα Javier Seguí de la Riva

 

Επίβλεψη  θεμάτων και διπλωματικών εργασιών

2004-

Συνεργασία με προπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση   διαλέξεων και  διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

 


 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

2008- 2011

Μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Θεματική ενότητα: «Η Τέχνη και η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες» (ΓΤΠ50) του Π.Σ. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα 

2007- 2010

Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ειδίκευση Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.  Μαθήματα: 

1) Νέα μέσα – νέοι χώροι για την αναπαράσταση (Β΄ εξάμηνο)

2) Ιδέα και πρακτική του σχεδίου  (Γ΄ εξάμηνο)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

2008-

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογικό Πρόγραμμα». Υποψήφια Διδάκτωρ: Δήμητρα Ριζά, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.    

2006 -

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες». Υποψήφια Διδάκτωρ: Ελισάβετ Μανδουλίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ.    

2006-

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής «Η ένταξη της περιβαλλοντικής παραμέτρου στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό των Σχολικών Χώρων» . Υποψήφια Διδάκτωρ: Μ. Γεωργοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.    

ΙΟΥΝΙΟΣ  2005

Μέλος πενταμελούς επιτροπής κρίσης διδακτορικής διατριβής του Uriel Seguí de la Riva, στην Escuela Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2004

Μέλος πενταμελούς επιτροπής κρίσης διδακτορικής διατριβής της Graziella Trovato Escuela Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

2008-2010

ΕΠΙΒΛΕΨΗ Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ»  ΤΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΤΡΕΚΛΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ –ΠΟΛΥΜΕΣΑ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

2008-2010

ΕΠΙΒΛΕΨΗ Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ ΜΕΣΑ, ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»  ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΚΤΩΝΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ –ΠΟΛΥΜΕΣΑ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

2009-2010

ΕΠΙΒΛΕΨΗ Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΤΟΓΛΟΥ, ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ –ΠΟΛΥΜΕΣΑ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2007-

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉΣ ΟΜΑΔΑΣ “HYPERMEDIA” ΤΗΣ ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

2006-

Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο έργου:  ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ . Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο επιδρούν οι νέες τεχνολογίες στη σχηματοποίηση, αναπαράσταση και αντίληψη του χώρου και στη δημιουργική σύλληψη και διαδικασία. Ανάλυση αρχιτεκτονικών και εικαστικών υλοποιήσεων με χρήση νέων τεχνολογιών.

2006-

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο έργου: ΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπαίθριων δημόσιων χώρων της πόλης-Περίπτωση μελέτης με δημιουργία σχετικού αρχείου για την πόλη της Ξάνθης. (Επ. Υπεύθ.  Δ. Πολυχρονόπουλος)

2006-

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Interfaces Arquitectónicos», Φορέας Universidad SEK Camilo José Cela, Madrid

1992-1993

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας στον τομέα της Χωροταξίας και Πολεοδομίας Ελίζας Παναγιωτάτου

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2010

 

Διάλεξη με τίτλο «Architectures Bancus Ruptus or Route?» στα πλαίσια του θερινού εργαστηρίου  «The Bankruptcy 18-26 August 2010 of architecture,  18-26 August 2010» , που διοργάνωσε το  ΚΑΜ  στα Χανιά.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Ημερίδα «Το αρχιτεκτονικό  studio στον 21ο αιώνα», που διοργάνωσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 18 -01-2010 

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Διάλεξη με τίτλο «Η καλοπέραση», στον 1ο κύκλο ομιλιών με θέμα "Σύγχρονη Κατοικία στην Ελλάδα" , που διοργάνωσε η   ΕΔΕΜ (Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών), στο Τ.Ε.Ε., Καρ. Σερβίας 4, 10248, Αθήνα. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Διάλεξη με τίτλο «Superplaces», στα πλαίσια του θερινού εργαστηρίου που διοργάνωσε το  ΚΑΜ  στα Χανιά.

6-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2006

Διάλεξη με τίτλο «Η χρονική διάρκεια στην πρόσληψη του χώρου » και επίβλεψη εργασιών στο Work shop: «Αναπαράσταση και θεατής», Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οργανωτές: Ξ. Μπήτσικας, Χ. Δερμεντζόπουλος, Γ. Στυλιαράς

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

«Διαμεσολάβηση και μεθ-οριακές ζώνες» Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.: οργανωτής Κώστας Μωραΐτης

27-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003

«Ο επαναπροσδιορισμός του ορίου στην τέχνη και την αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα»  εισηγήσεις (2+2 ώρες) στο μάθημα της Αισθητικής, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid: οργανώτρια Tonia Raquejo Grado

27-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003

«Αντικατοπτρισμοί και διαφάνειες ως συστήματα αναπαράστασης», εισηγήσεις (2+2 ώρες) στο μάθημα της Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid: οργανώτρια Aurora Fernández Polanco

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

«Η α-μεσότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής» στην Ημερίδα «Αρχιτεκτονική: είδωλα και προσωπεία. Η προβολή της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) στο Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα

31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

«Η ψηφιοποίηση, σχηματοποιητική διαδικασία στην πρόσληψη και επεξεργασία του περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.: οργανωτής Κώστας Μωραΐτης

9 ΜΑΙΟΥ 2001

«Οπτικοακουστικά μέσα και κουλτούρα του θεάματος» Μεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid: οργανώτρια Aurora Fernández Polanco

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001

«Το τοπίο: ανάμεσα στο σώμα και τη φύση» Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.: οργανωτής Κώστας Μωραΐτης.

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

«Το ζήτημα του Σώματος και τα Οπτικοακουστικά Μέσα», Μεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid: οργανωτές Javier Seguí de la Riva, María Teresa Muñoz.

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999

«Dinseyland και Perec. Tέχνη και Aρχιτεκτονική στην Kοινωνία του Θεάματος», Μεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid: οργανωτές Javier Seguí de la Riva, María Teresa Muñoz.

13 ΜΑΙΟΥ 1998

«Οπτικοακουστικό ερέθισμα: η προσέγγιση της Ψυχολογίας και εφαρμογές του στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική», Μεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid: οργανωτές Javier Seguí de la Riva, María Teresa Muñoz.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2010

(υπό έκδοση)

“Aspects of a narrative web of interactive art installations, implemented to the urban space”   Authors: Polyxeni Mantzou, Elisavet Mandoulidou, Xenofon Bitsikas, Emmanouil Grafanakis, Katerina Zamzara, Dimitra Riza, paper presented in Track 6: Urban design and built environment στα πρακτικά του  EURA Conference 2010,  24.09. – 26.09.2010 in Darmstadt/Germany ,

2010

(υπό έκδοση)

«Tran-S-urface» (Polyxeni MANTZOU, Xenophon BITSIKAS, Elisavet MANDOULIDOU, Katerina ZAMZARA) στα πρακτκά του Συνεδρίου  5th EAAE/ ENHSA SUR-FACE/ ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ , Digital Materiality and the New Relation between Depth and Surface  as a Challenge for Architectural Education, ,  Architectural Theory Subgroup Workshop. Department of Architecture, Technical University of Crete – Greece, Chania, 1-3 September 2010

2010

(υπό έκδοση)

« Bellezza integrata vs bellezza dissociate»,  Authors:  Mantzou Polyxeni, Trovato Graziella, Moya Luis, στα πρακτκά του Διεθνούς Συνεδρίου  EURAU 10, Thematic Session: T1  , European Symposium on Research in Architecture and Urban design – Naples June 2010

2010

(υπό έκδοση)

«The independence of the façade: Skin-care architecture», Authors: Mantzou Polyxeni, Mandoulidou Elisavet, Riza Dimitra στα πρακτκά του Διεθνούς Συνεδρίου  EURAU 10, Thematic Session T2  , , European Symposium on Research in Architecture and Urban design – Naples June 2010

2010

(υπό έκδοση)

« ARQUITECTURA TRANSFLEXIBLE»,   Authors:  Mantzou Polyxeni, Trovato Graziella,  στα πρακτκά του Διεθνούς Συνεδρίου   Third (Extraordinary) International Seminar Arquitectonics Network: Architecture and Research, (The Beginning of a Transarchitectural World: Exploring New Ways Towards Specific Modernity and Architectural Dialogics)

School of Architecture of Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. UPC. 1st, 2nd and 3rd June 2010

2010

Polyxeni Mantzou, Suburban Peekaboo (ΑRΕΑ)  στο  βιβλίο : Worldwide  Architecture, The next generation , UTET Scienze Tecniche, Torino, 2010

09-09-2010

«People meet in architecture AGAIN». (Οι άνθρωποι ΞΑΝΑ- συναντώνται στην αρχιτεκτονική.) Άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή 09-09-2010

2009

"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ",  Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , Τεύχος 73 -
Ιανουάριος/Φερβρουάριος 2009

 «Ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα» (σελ. 56)
«Ανάπλαση της περιοχής Ανατολικά
από τις Καμάρες στην Καβάλα» (σελ. 64)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

«Architecture of the in-between», κριτική παρουσίαση αρχιτεκτονικού έργου των Δ. Ησαΐα και Τ. Παπαιωάννου, στο Περιοδικό Compasses Architecture and Design Νο 5, 2009. Emirats Printing Press LLC, Dubai, Αραβικά Εμιράτα,  σελ 92-97

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009  

(υπό έκδοση)

«NEW HYBRID URBAN SPATIALITIES», Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «City Futures ‘09».  Ιnternational conference on globalism and urban change. Οργανώνουν: The European Urban Research Association (EURA) and the Urban Affairs Association (UAA), Madrid.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

«Ψηφιακοί κόσμοι in limbo». Στα πρακτικά του Συνεδρίου «Μεταλλαγές και (Α)Συνέχειες. Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο», Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εθνικό Μέτσοβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ελ.38-43)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

«Proyectar En La Era Del Codigo Digital» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στα Πρακτικά του “EGA” XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, Εκδ. Instituto Juan de Herrera, Madrid, 2008, σελ. 489-494 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2007

«Άξονες αναδιοργάνωσης του δημόσιου χώρου: ασφάλεια, κατανάλωση και αναψυχή»,  περιοδική επιστημονική έκδοση ΟΥΤΟΠΙΑ Νο  75 Μάιος– Ιούνιος 2007, σελ. 99-112, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Δημοσίευση Αρχιτεκτονικού έργου στον κατάλογο της έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου της ΕΔΕΜ

2007

 

«Responsive Event-full Public Spaces», από τα πρακτικά του Συνεδρίου Intelligent Environments 2007, Ulm, Γερμανία, (Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, Γεώργιος Στυλιαράς)

ΜΑΙΟΣ 2007

«Από τη Διαφάνεια στη Διεπαφή» (Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας), στα πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Αρχιτεκτονική και Διαφάνεια. Προκλήσεις και όρια», σελ. 57-62, Εκδ. Ζήτη & Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,  Θεσσαλονίκη

ΜΑΙΟΣ 2007

«Αναμορφώσεις» (Ξενοφών Μπήτσικας, Πολυξένη Μάντζου), στα πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου  «Αρχιτεκτονική και Διαφάνεια. Προκλήσεις και όρια», σελ. 47-56  , Εκδ. Ζήτη & Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,  Θεσσαλονίκη

2006

«Κατασκευασμένοι τουριστικοί προορισμοί – η εξάπλωση του θεματικού», στα πρακτικά του Συνεδρίου  της U.I.A. (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων): «Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός: ο ρόλος του αρχιτέκτονα» , Εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Αθήνα  2006

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

«Terminador II: Η τελική κρίση» (Π. Μάντζου, Δ. Πολυχρονόπουλος), περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Νο 60, Εκδ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα, 2006

2006

Δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου στον κατάλογο της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου, «Η Αρχιτεκτονική ως Πολιτισμική Άξια και Δράση» Πάτρα 2006 , Εκδ. Παπασωτηρίου Αθήνα 2006

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

«Τα “Απο-γειωμένα” τοπία του θεάματος» (Π. Μάντζου, Δ. Πολυχρονόπουλος), περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Νο 49, Εκδ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα, 2005

ΜΑΙΟΣ 2005

«Από το τοπίο στο θέαμα» (Πολυξένη Μάντζου, Δ. Πολυχρονόπουλος) στα πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: «Αρχιτεκτονική τοπίου», Τόμος ΙΙ, Εκδ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ

ΜΑΙΟΣ  2005

 «Η συμβολή των εικαστικών τεχνών στην αντίληψη του τοπίου» (Ξενοφών Μπήτσικας, Πολυξένη Μάντζου) στα πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: «Αρχιτεκτονική τοπίου», Εκδ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ

2004

«Αρχιτεκτονική σε κίνηση: Από τη διαχρονικότητα της αρχιτεκτονικής στην προκαθορισμένη διάρκεια των αρχιτεκτονικών εμπειριών», Arquitectura animada: De la intemporalidad de la arquitectura a la duración proyectada de las experiencias arquitectónicas στο περιοδικό Oeste No 17 “Efectos Especiales”,  Εκδ. Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

«It’s a small world after all», περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Εκδ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα, 2003

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

 «Από τη Διαφάνεια στη Διαμεσολάβηση», στο περιοδικό Ο Κόσμος του Γυαλιού,  Αθήνα,  Δεκέμβριος 2002

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002

«Από τη Διαφάνεια στη Διαμεσολάβηση», πρακτικά του Βαλκανικού Συνεδρίου: Διαφάνεια κ’ Αρχιτεκτονική, κενά και πλήρη, Εκδ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002

«Η α-ορατη εγγύτητα της ψηφιακής εποχής», περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Εκδ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα, 2002

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

Δημοσίευση έργου στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Εκδ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα, 2002

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

«Digital Mediation and Architecture», Έκδοση των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου «SIGraDI, biobio 2001», (Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας) (Poceedings of the 5th iberoamerican Congress of digital graphics, SIGRADI 2001)  Concepcion, Χιλή, 21-23 Νοεμβρίου 2001

ΙΟΥΛΙΟΣ 2001

«Το Σώμα ως όριο», Κατάλογος της Έκθεσης Ζωγραφικής: «Σώμα». Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών κ’  Κέντρο Ερευνών  Παράδοσης και Πολιτισμού, Ιωάννινα, 2001

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

«DE-FENCE MANUAL: Με αφορμή το Ολλανδικό Περίπτερο στην Biennale di Venezia 2000» ( “DE-FENCE MANUAL: con el pretexto del Pabellón de Holanda en la Biennale di Venezia 2000”,  Περιοδικό Astragalo,  Εκδ. Celeste, Madrid, 2001

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

«Σύγχρονοι τρόποι Αναψυχής και Χώροι Διασκέδασης» (“Patrones de ocio y Espacios lúdicos de hoy”) Περιοδικό Astragalo, Εκδ. Celeste, Madrid, 2000

ΜΑΙΟΣ 1999

«Η Αρχιτεκτονική στην εποχή των media» (“La arquitectura en la era de los media”) Περιοδικό Astragalo, Εκδ. Celeste, Madrid, 1999

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

“Aspects of a narrative web of interactive art installations implemented to the urban space”   Authors: Polyxeni Mantzou, Elisavet Mandoulidou, Xenofon Bitsikas, Emmanouil Grafanakis, Katerina Zamzara, Dimitra Riza, Paper presented in Track 6: Urban design and built environment στο Διεθνές Συνέδριο  EURA Conference 2010,  24.09. – 26.09.2010 in Darmstadt/Germany

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

  

«Tran-S-urface» (Polyxeni MANTZOU, Xenophon BITSIKAS, Elissavet MANDOULIDOU, Katerina ZAMZARA) εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο 5th EAAE/ ENHSA SUR-FACE/ ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ , Digital Materiality and the New Relation between Depth and Surface  as a Challenge for Architectural Education, ,  Architectural Theory Subgroup Workshop. Department of Architecture, Technical University of Crete – Greece, Chania, 1-3 September 2010

2010

 

« Bellezza integrata vs bellezza dissociate»,  Authors:  Mantzou Polyxeni, Trovato Graziella, Moya Luis,  στο Διεθνές Συνέδριο EURAU 10, Thematic Session: T1   

2010

 

«The independence of the façade: Skin-care architecture», Authors: Mantzou Polyxeni, Mandoulidou Elisavet, Riza Dimitra στο Διεθνές Συνέδριο   EURAU 10, Thematic Session T2 

2010

1st, 2nd and 3rd June  

« ARQUITECTURA TRANSFLEXIBLE»,   Authors:  Mantzou Polyxeni, Trovato Graziella,  στο Διεθνές Συνέδριο  Third (Extraordinary) International Seminar Arquitectonics Network: Architecture and Research, (The Beginning of a Transarchitectural World: Exploring New Ways Towards Specific Modernity and Architectural Dialogics).  School of Architecture of Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. UPC. 1st, 2nd and 3rd June 2010

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

 

«Το Workshop ανάμεσα στη διδασκαλίa και την έρευνα» (“El Workshop entre docencia e investigación”) Graziella Trovato, Πολυξένη Μάντζου στο Διεθνές Συνέδριο «IIIas Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo III  IAU  I+D+I», Madrid.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

 

«NEW HYBRID URBAN SPATIALITIES», Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας στο Διεθνές  Συνέδριο «City Futures ‘09».  Ιnternational conference on globalism and urban change. Οργανώνουν: The European Urban Research Association (EURA) and the Urban Affairs Association (UAA), Madrid.

4-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

«Ψηφιακοί κόσμοι in limbo» στο Συνέδριο: «Μεταλλαγές και (Α)συνέχειες. Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

29-31 ΜΑΙΟΥ 2008

«Projections in the digital era» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στο Διεθνές Συνέδριο «EGA 2008» στο Circulo de Bellas Artes, Madrid, οργάνωση: Αρχιτεκτονική Σχολή (ETSAM) του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης ( UPM )

18-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

 

«Design approaches for Interactive Public Spaces», Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, Γεώργιος Στυλιαράς, στο Διεθνές Συνέδριο «Mediacity: Sociology of globalization, MEDIACIY project», Bauhaus-University, Weimar Faculty of Architecture. 

19-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

 

«Responsive Event-full Public Spaces», Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, Γεώργιος Στυλιαράς στο Διεθνές  Συνέδριο  «Intelligent Environments 2007», Ulm, Γερμανία 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

«Από τη Διαφάνεια στη Διεπαφή»  και   «Αναμορφώσεις»,  Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Αρχιτεκτονική και Διαφάνεια. Προκλήσεις και όρια» , που οργάνωσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 1-4 Ιουνίου 2006

ΜΑΙΟΣ 2005

«Τα “Απο-γειωμένα” τοπία του θεάματος»  Πολυξένη Μάντζου, Δ. Πολυχρονόπουλος και  «Η συμβολή των εικαστικών τεχνών στην αντίληψη του τοπίου» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στο Διεθνές Συνέδριο «Αρχιτεκτονική τοπίου» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του  ΑΠΘ , Θεσσαλονίκη 11-13 ΜΑΙΟΥ 2005

ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

«Emerging Types of Public Space: Hybrids of Leisure, Spectacle and Consumption» στο Συνέδριο «Leisure and Visual Culture» Roehampton University of Surrey (London) July 8-10, 2003

ΜΑΙΟΣ 2003

«Το Mall ως πρότυπο δημοσίου χώρου» στο Συνέδριο με τίτλο «Μετασχηματισμοί της Ελληνικής Πόλης», στο Ε.Μ.Π.,  Αθήνα  9-11 Μαΐου  2003

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

«Η α-μεσότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής» στην Ημερίδα «Αρχιτεκτονική: είδωλα και προσωπεία. Η προβολή της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) στο Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

«Το ψηφιακό σπίτι ως κρεβάτι του Προκρούστη» (“La casa digital como cama procrusteana”), στο Διεθνές Συνέδριο «Η Κατοικία του Μέλλοντος» που διοργανώθηκε από την ANAVIF, Valencia, Ισπανία, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2001

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

Εισήγηση (που δημοσιεύθηκε στα πρακτικά) με θέμα «Digital Mediation and Architecture» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στο Διεθνές Συνέδριο: « SIGraDI, biobio 2001»,  Concepcion, Χιλή, 21-23 Νοεμβρίου 2001 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

«Κατασκευασμένοι τουριστικοί προορισμοί – η εξάπλωση του θεματικού», στο συνέδριο της U.I.A. (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων): «Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός: ο ρόλος του αρχιτέκτονα», Καβάλα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2001

ΜΑΙΟΣ 2001

«Από τη Διαφάνεια στη Διαμεσολάβηση», στο Βαλκανικό Συνέδριο: Διαφάνεια κ’ Αρχιτεκτονική, κενά κ’ πλήρη, που οργάνωσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, 24-25 Μαίου 2001

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - WORK SHOPS - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

(οργάνωση)                  

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -

3 ΣΕΠΤ.  2008

Work shop:  «Δύο φάροι, μία πύλη», Θάσος

Οργανωτής:  Πολυχρονόπουλος, δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΜ, ΔΠΘ    

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

Work shop:  «Unbuilt constructions: art and architecture / Άτρεπτο άκτιστο και αναπότρεπτες συγκλίσεις στην αρχιτεκτονική και την τέχνη». http://unbuilt-thalamus-project.blogspot.com/

Οργανωτές :  Πολυξένη Μάντζου, δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΑΜ, ΔΠΘ / Ξενοφών Μπήτσικας, εικαστικός, δρ Καλών Τεχνών, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Ζάφος Ξαγοράρης, εικαστικός, δρ αρχιτεκτονικής, Επίκ. Καθηγητής, ΑΣΚΤ Αθήνας / Δ. Πολυχρονόπουλος, δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΜ, ΔΠΘ  / Νίκος Αλεξίου, εικαστικός / Γιώργος Τζιρτζιλάκης, δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΜ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Unbuilt [3-9/7/2008 Εργαστήριο, με διαλέξεις κατά τη διάρκεια και   έκθεση στο πέρας του], Βυζαντινό Μουσείο Αθήνα.   http://www.byzantinemuseum.gr/unbuilt/index.htm 

3-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

 

Work shop:  «Networks and  Interactive Landscapes », Interventions in the area Limnio in the city of Xanthi 03 - 11 Dec 2007 Democritus University of Thrace Department of Architectural Engineering

Οργανωτές :  Δ. Πολυχρονόπουλος(αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. ΔΠΘ),

Π. Μάντζου (αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. ΔΠΘ),

 

Προσκεκλημένοι : Graziella Trovato Moya, Καθ. Αρχιτεκτονικής CJC Madrid), Κώστας Μωραϊτης (αρχιτέκτων, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.), Πάνος Κούρος(αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. ΤΑΜ ΠΠ), Νίκος Καζέρος(αρχιτέκτων, ΤΑΜ ΠΠ), Πέτρος Μπαμπασίκας(αρχιτέκτων, ΤΑΜ ΠΠ),   Ξενοφών Μπήτσικας (εικαστικός, Λέκτορας Π.Ι)  Νίκος Αλεξίου (εικαστικός, εκπρ. Ελλάδος στην Biennale της Βενετίας 2007), Γιώργος Τζιρτζιλάκης (αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. Π. Θ), Κ. Λαλένης (αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. Π. Θ), Α. Χατζηαθανασιάδου (Διευθύντρια βοτανικού κήπου Θεσ/νίκης), Ina Suldje Erjavec (Urban Planic Institute, Slovenia), Αλ. Αλεξανδροπούλου (δημαρχείο Χαλανδρίου)


 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2006-11

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εικαστικών, Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών, ΤΑΜ, ΔΠΘ

2006-08

Μέλος της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, ΤΑΜ, ΔΠΘ

2006-08

Μέλος της Επιτροπής Χρέωσης Μαθημάτων φοιτητών προερχόμενων από ΔΟΑΤΑΠ, ΤΑΜ, ΔΠΘ

2005-

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Προσωρινής  Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σε εκλεκτορικά σώματα και επιτροπές όπως ορίζει η Γενική Συνέλευση.

 

  Υπεύθυνη Διμερών Συμφωνιών   (Erasmus/Socrates)

2007-2009

Συνεργασία και ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος   ERASMUS / SOCRATES

Κατά το ακαδ. έτος  2007-08 στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS / SOCRATES  υπήρξε για πρώτη φορά κινητικότητα του ΤΑΜ του ΔΠΘ με ανταλλαγή 3 φοιτητών και ενός διδάσκοντος.

Κατά το ακαδ. έτος 2008-09  υπήρξε αύξηση της κινητικότητας με ανταλλαγή 7 φοιτητών ενώ προγραμματίζονται και ανταλλαγές διδασκόντων. 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΒΡΑΒΕΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

1ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την Ανάπλαση της Πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα - (Ομάδα αρχιτεκτόνων : Πολυξένη Μάντζου,  Πέτρος Μπαμπασίκας,  Δήμητρα Ριζά)                                                           http://www.cityofkavala.gr/pub/el/news/article.aspx?id=604

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Εξαγορά στον Διαγωνισμό για την Ανάπλαση της Περιοχής Ανατολικά από τις Καμάρες στην Καβάλα (Ομάδα αρχιτεκτόνων: Πολυξένη Μάντζου, Πέτρος Μπαμπασίκας, Δήμητρα Ριζά)                                                         http://www.cityofkavala.gr/pub/el/news/article.aspx?id=604

ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

Συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για το Μητροπολιτικό Πάρκο και την Πολεοδομική Ανάπτυξη του Ελληνικού, Αθήνα, (Ομάδα αρχιτεκτόνων: Πολυξένη Μάντζου, Γεωργοπούλου Μ., Ιωάννου Β., Πολυχρονόπουλος Δ., Σερράος Κ.,)

ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ναός στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης

ΜΑΡΤΙΟΣ 1998

Συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το Colegio de Arquitectos de Madrid, Ο Κύβος και το Κατοικείν

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997

Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Διαμόρφωση του Μώλου Αγ. Νικολάου Λιμένα Πάτρας

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό που οργανώθηκε από την εταιρία Μετρό της Μαδρίτης για επιτοίχιες κατασκευές σε σταθμούς του Μετρό

 

 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996

Χορήγηση τιμητικής εγγραφής (matricula de honor) 5 διδακτικών μονάδων από την Ανωτάτη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης  για την εργασία μου στο μάθημα “Lo sagrado y lo profano en la obra de Tadao Ando 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995

Χορήγηση τιμητικής εγγραφής (matricula de honor)  5 διδακτικών μονάδων από την Ανωτάτη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης  για την εργασία στο μάθημαRito y ficción: Arquitectura Japonesa

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995

Έπαινος από το Τ.Ε.Ε. για την διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο βραβεύσεως αποφοίτων που απέκτησαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος το 1994

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2010

Έκθεση πραγματοποιημένου έργου στο πλαίσιο της 6ης Biennale  Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Μουσείο Μπενάκη,  Αθήνα  15-9 έως 30-11 2010

2010

Έκθεση αρχιτεκτονικού έργου στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δημόσιος Χώρος αναζητείται»,  Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 20-21 Οκτωβρίου 2010  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Έκθεση Βραβείων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στο Δήμο της Καβάλας. Συμμετοχή με μελέτη που πήρε το 1ο Βραβείο για την Ανάπλαση της Πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα, και Συμμετοχή με μελέτη που πήρε Εξαγορά για την  Περιοχή Ανατολικά από τις Καμάρες στην Καβάλα.

ΜΑΡΤΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, E.Δ.E.M., Τεχνόπολις, Γκάζι  Αθήνα (κατάλογος)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, «Η Αρχιτεκτονική ως Πολιτισμική Άξια και Δράση» Πάτρα 2006 (κατάλογος)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1996

Έκθεση και κατάλογος με θέμα  «Τελετουργικό στην Αρχιτεκτονική» (Ritual y Arquitectura) στον εκθεσιακό χώρο της Ανωτάτης Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.), για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Η παραπάνω εργασία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Felix Ruiz de la Puerta

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2008-

Σχεδιασμός χώρου καταστήματος,  Ιωάννινα

2007- 2009

Παραδοσιακό Ξενοδοχείο  800 μ2 στο Μονοδέντρι, Ζαγόρι Ιωαννίνων (Μελέτη- Επίβλεψη)

2005-06

Κατοικία 300μ2 με υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-υπό κατασκευή)

2005-06

Δύο κατοικίες 260μ2 στη Ράχη Σαμή, στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)

2005

Εκθετήριο Προϊόντων στο Δελβινάκι, Νομός Ιωαννίνων (Μελέτη Δημοσίου, σε συνεργασία με τον Ν. Όκκα)

2003-2004

Κατοικία 85μ2 στο Αμπελοχώρι Ιωαννίνων (Μελέτη)

2002-2004

Πολυκατοικία 680μ2 με υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)

2002-2004

Τρεις κατοικίες 400μ2 με υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)

2001-2004

Κατοικία 220μ2 με υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)

2001-2004

Κατοικία 75μ2 με υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)

2000-2002

Κατοικία 120μ2 στους Ραφταναίους Ιωαννίνων (Μελέτη-Επίβλεψη)

1996-2008

Σχεδιασμός αντικειμένων και εσωτερικών χώρων

1994 - Σήμερα

Αρχιτεκτονικό γραφείο στα Ιωάννινα. Μελέτη κι επίβλεψη ιδιωτικών έργων, συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Πτυχίο Μελετητή Α’ τάξης, για μελέτες Δημοσίου και συγκεκριμένα Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορίες 6 και 7) από 31-7-98

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2010

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου : «Δημόσιος χώρος αναζητείται», Θεσσαλονίκη 20-21 Οκτωβρίου 2010   

2008-

Ανταποκρίτρια στην Ελλάδα του αρχιτεκτονικού περιοδικού Compasses, Emirats Printing Press LLC, Dubai, Αραβικά Εμιράτα

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο Α' Εθνικό Συνέδριο “Ιστορία των Δομικών Κατασκευών”,  Ξάνθη,   Δ.Π.Θ., 29/11/2007-1/12/2007

2005-

Επιστημονικός συνεργάτης της ετήσιας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, Ετήσια Έκδοση Κριτικής της Κουλτούρας, (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 - 2005

Μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Μετασχηματισμοί του δημόσιου χώρου» στο Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003-

Συμμετοχή στην Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003-

Συμμετοχή στην Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

1998

Πτυχίο Μελετητή Α’ τάξης, για μελέτες Δημοσίου και συγκεκριμένα Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορίες 6 και 7) από 31-7-98

ΜΑΡΤΙΟΣ 1997

Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος στην Ισπανία από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994

Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε.

1990-1994

Συνεργασία, κατά περιόδους και κατά τη διάρκεια των σπουδών, με το αρχιτεκτονικό γραφείο του Β. Μανέκα καθώς επίσης και με το τεχνικό γραφείο του Κ. Μάντζου

 

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996

Diploma Superior de Español από την Esquela Oficial de Idiomas (Επίσημη Σχολή Γλωσσών του Ισπανικού Κράτους) στην Ισπανική γλώσσα

ΙΟΥΝΙΟΣ 1989

Χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων για την διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΜΑΙΟΣ 1989

Χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων για την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986

Diplôme dEtudes Supérieurs III στην Γαλλική γλώσσα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984

Proficiency of Cambridge στην Αγγλική γλώσσα

 

Μέτρια γνώση της ιταλικής γλώσσας


 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ -CITATIONS

 

Ερευνητικό έργο-δημοσιεύσεις

 

1.           http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/index.php?id=2933

2.     COLOPHON - COMPASSES | ARCHITECTURE & DESIGN[ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Polyxeny Mantzou Anand Batt Sara Pilaram Diego Barbarelli Alba Cappellieri ... Graziella Trovato Diego Caramma Siamak G. Shahneshin Maria Elena Fauci ... www.compasses.ae/magazine.php - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες

3.            [PDF]  III IAU I+D+I  - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View  Graziella Trovato, Polyxeni Mantzou. 18:40 La Arqueología de la arquitectura: método de investigación histórica y herramienta del proyecto de restauración. ...
www.
3iau.com/programa.pdf - Παρόμοιες

4.             - Moderators of the Sessions - City Futures '09 [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] LIST OF MODERATORS OF THE SESSION OF THE CONFECENCE CITY FUTURES '09 WITH E-MAILS .... Moderator: Polyxeni Mantzou (Democritus University of Thrace, Greece) ...
www.
cityfutures2009.com/moderators.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες

5.    [PDF] 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ  Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View Βραβείο. Α) Πλατεία Καπνεργάτη. Κωδικός: 05068. ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ. ΠΟΣ. ΣΥΜΜΕΤ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 43,33%. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ ...
www.kavala.gov.gr/FILESYSTEM/14534/egov/.../47/383.pdf - Παρόμοιες

6.      Cited References: Μάντζου Π  ... Conference, Book, Article in Book, Report, Thesis, Other Announcement, Unpublished Work, Study. Group by. Any, Citation by type, Year of Citation  ...www.srcosmos.gr/srcosmos/generic_pinakas.aspx?pinakas=cited_refs&alpharef=Μάντζου%20Π - 21k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

7.     PDF] January 18-19 | 2008 International Conference  Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML   P. Mantzou, X. Bitsikas,. G. Styliaras. Design Approaches for Interactive. Public Spaces. 14.00-14.20. Speaker N°4. Kurochkin Alexandr, ... www.gsu.uni-saarland.de/pdf/aktuell/MEDIACITY_Programme_2008.pdf - Παρόμοιες σελίδες

8.     IE07... groups and researchers to discuss results, issues and other factors towards IE realisation ... Polyxeni Mantzou, Xenofon Bitsikas, Georgios Styliaras ...  www.uni-ulm.de/ie07/conference_programme.html - 17k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες  

9.     IE07 - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]   Polyxeni Mantzou, Xenofon Bitsikas, Georgios Styliaras; Mobility and Emotional Distance: Exploring the Ceiling as an Ambient Display to provide Remote ... www.uni-ulm.de/ie07/conference_programme.html - 27k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες   LookSmart's Furl - View Item - IE07 - Conference on intelligent ...  - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] ... Liz Sonenberg Architecture and Intelligent Enviorments Chaired by Dimitris Papalexopoulos RESPONSIVE EVENT-FULL PUBLIC SPACES, Polyxeni Mantzou, ...
rss.furl.net/item/24881188 - 33k -
Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

10. Welcome to IEEE Xplore 2.0: Responsive event-full public spaces

- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]  Mantzou, P. Bitsikas, X. Styliaras, G. This paper appears in: Intelligent Environments, 2007. IE 07. 3rd IET International Conference on ...
www.ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?isnumber=4449897&arnumber=4449926&count=102&index=28 - Παρόμοιες σελίδες

11. EL ESPACIO INTER-MEDIO Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Mantzou, Poliyxeni ; “La Arquitectura en. la Era de los Media“. Revista ... 1996. ; idem,
Mantzou, P. ; Bund,. Andrade, Rábano y Ricco, “Efectos Es- ... cumincades.scix.net/data/works/att/d1ea.content.pdf - Παρόμοιες σελίδες

12. Μάντζου Π, (2003), “Το mall ως πρότυπο δημόσιου χώρου”, Πρακτικά του συνεδρίου Μετασχηματισμοί της Ελληνικής Πόλης, Αθήνα, 9-11 May 2003. [cited by  Tsoukala K, Daniil MN: "Mobility and Consumption as Principles of the Organization of Contemporary Public Space The Example of Euralille; Built and Behavioral Space", Tech. Chron. Science Journal, TCG, II 23(1-2): 51-59 (Dec 2003)]

13. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS ENTRE LO ANÁLOGO Y LO DIGITAL
... altera su percepción y termina transformando efectivamente su propia naturaleza (Mantzou, 1998). ... Utah. EEUU, Noviembre 1996. ; idem, Mantzou, P. ; Bund, Andrade, Rábano y Ricco ...

14. Mantzou, Polyxeni. Patrones del ocio y espacios lúdicos de hoy en Astrágalo: Espacios Lúdicos, n14 [cited by Trovato Graziella: "More less is more", Pasajes Arquitectura y Crítica, n.31, (Nov 2001)]

15. Astrágalo - Dialnet   - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana ... Polyxeni Mantzou. pags. 156-162. Alberto Sartoris y España · Antonio Bonet Correa. pags. 163-167 ...
dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=8898&clave_bu... - 29k -
Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

16.  Astrágalo - Dialnet Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana. Primera página; Anterior; 1 - 1; Siguiente; Última página ... Polyxeni Mantzou. pags. 45-52 ...
dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=8898&clave_bu... - 28k -
Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες
Περισσότερα αποτελέσματα από το dialnet.unirioja.es »

17.   Astrágalo - Dialnet - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Polyxeni Mantzou. pag. 55. Juegos virtuales. Identidad y subversión. Carlos Muñoz ... Polyxeni Mantzou. pags. 156-162. Alberto Sartoris y España ...
dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=8898&clave_bu... - 29k -
Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

18.  La arquitectura en la era de los media - Dialnet - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Autores: Polyxeni Mantzou; Localización: Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana, ISSN 1134-3672, Nº 11, 1999 , pags. 45-52 ...
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2611629 - 10k - 
Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες Περισσότερα αποτελέσματα από το dialnet.unirioja.es »

19.  [PDF]  Untitled Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML MANTZOU, POLYNEXI (2000): “Patrones de ocio y espacios lúdicos de hoy”. Astragalo. Revista de arquitectura, 14.UAM: Madril. MARTÍ, E.; ONRUBIA, J. (COOR. ...
www.euskara.euskadi.net/.../cuaderno_sociologico_vasco_13/eu_cu_soc13/cuaderno_sociologico_vasco_13.html -
Παρόμοιες σελίδες

20. "Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία και ...
... Το
mall ως πρότυπο δημοσίου χώρου Πολυξένη Μάντζου, Αρχιτέκτων; ... Διδ. TATM - Α.Π.Θ. ...
www.tee.gr/events/social.htm - 21k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

21. Documento sin título
... :: Vkhutemas <El laboratorio psicotécnico>:: Polyxeni Mantzou <Arquitectura animada>:: dECOI <Hiposuperficie>:: Keiji ...
perso.wanadoo.es/cmm100/oeste/17.htm
Translate  More pages from perso.wanadoo.es 

22. Documento sin título
... sintéticos>:: David Reed:: Stephan Berg :: Vkhutemas :: Polyxeni Mantzou ...
http://perso.wanadoo.es/cmm100/oeste/17.htm

23. TEFCHOS 37 Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Ρεαλισµός, 8ηιεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας ... «Η α-µεσότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής», Πολυξένη Μάντζου, αρχιτέκτων ...  www.sadas-pea.gr/ARXITEKTONES_37.pdf - Παρόμοιες σελίδες 

24. Dr. Polyxeni Mantzou
...
J. Huizinga, R. Caillois, M. McLuhan, G. Debord, J. Baudrillard, P. Virilio, M ... Polyxeni
Mantzou is an architect (NTU Athens, 1994) and a Doctor in Architecture ...
www.leisure-studies-association.info/ LSAWEB/2003/Abstracts/Mantzou.html - 6k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

25. Dr. Polyxeni Mantzou
Presentation day and time. Wednesday, 9 July: Seminar 3, D (2): 1.30­2.00pm.
Dr. Polyxeni Mantzou School of Architecture, DU Thraki, Greece. ...  
www.leisure-studies-association.info/ LSAWEB/2003/Abstracts/Mantzou.html - 6k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

26. LSA Conference 2003 Parallel Sessions PROGRAMME
... 3D2: 1.30-2.00, Dr. Polyxeni Mantzou DU Thraki (Greece) Emerging Types of Public
Space: Hybrids of Leisure, Spectacle and Consumption. BACK TO TOP OF PAGE. ...
www.leisure-studies-association.info/ LSAWEB/2003/ParallelProgramme.html - 67k - 24 Αυγ 2004 - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες     LSA Conference 2003 Parallel Sessions PROGRAMME 
PLENARY SESSIONS. SEMINAR SESSIONS. Centre for. Cultural Research. in Sport, Roehampton. University. of Surrey. LEISURE AND VISUAL CULTURE ... MacLeod. Dr. Polyxeni Mantzou. Ms. Cathy Matheson ... Martine Middleton University of Central Lancashire (UK) [P]leisure: Places, Photographs and People ...
www.leisure-studies-association.info/lsaweb/2003/ParallelProgramme.html
More pages from leisure-studies-association.info  
LSA Conference 2003 Parallel Sessions PROGRAMME  - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Dr. Polyxeni Mantzou Ms. Cathy Matheson Mr. Pat McCarthy Mr. David McGillivray Mr. Mike McGuinness ... [P]leisure: Places, Photographs and People ...
www.leisure-studies-association.info/LSAWEB/2003/ParallelProgramme.html - 67k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

27. Presentaciones Orales / Oral Presentations Condiciones de
Video instalaciones digitales, Silvia Rivas, Argentina. MEDIACION DIGITAL Y ARQUITECTURA, Polyxeni Mantzou, Grecia.
http://zeus.dci.ubiobio.cl/~sigradi/english/condiciones.htm

28. Revista de la UPM n.44 - DICIEMBRE 2000
Título: Utilización de medios audiovisuales como modificadores del espacio arquitectónico Autor: MANTZOU, Polyxeni Director: SEGUI DE LA...
http://www.upm.es/informacion/revista/htdocs/n44/revista44-D...

29. Sumarios electrónicos de revistas [Biblioteca de la Universidad ...
... 2000, , 16 Página(s) 31-50.
Biblioteca(s), EARQ. Título, De-Fence manual. Autor,
Mantzou, Polyxeni. Fuente, Astrágalo. Año,Vol.,Num. 2000, , 16 Página(s) 156-162 ...
bgubib.us.es/.../articulos/indice.asp?tipoPeticion=revista& campo=ej.idEjemplarRevista&busqueda=49784 - 25k - Συμπληρωματικό αποτέλεσμα - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

30. Documento sin título... <Vampiros en Technicolor>:: Vkhutemas <El laboratorio psicotécnico>:: Polyxeni Mantzou <Arquitectura animada>:: dECOI <Hiposuperficie>:: Keiji Kawashima ...
perso.wanadoo.es/cmm100/oeste/17nox.htm - 8k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

31. zeus.dci.ubiobio.cl/~sigradi/espanol/condiciones.htm
Presentaciones Orales / Oral Presentations. MODELOS: FORMA E CONFORTO NA ARQUITETURA, Heitor da Costa Silva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil. ... Orzechowski, Harry J.P. Timmermans and Bauke de Vries, Eindhoven University of Technology, Holanda ... MEDIACION DIGITAL Y ARQUITECTURA, Polyxeni Mantzou, Grecia. ...  zeus.dci.ubiobio.cl/~sigradi/espanol/condiciones.htm Translate
More pages from zeus.dci.ubiobio.cl 

32.  Αρχιτεκτονική και ΜΜΕ

33.  Ελευθεροτυπία - Είδωλα και προσωπεία στην αρχιτεκτονική Πολυξένη Μάντζου: «Η αμεσότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής». - Ζάφος Ξαγοράρης: «Κτίρια όργανα». - Νίκος Βατόπουλος: «Αρχιτεκτονική και media: η αναζήτηση ... www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=20.02.2003,id=99834864,5063600,19245360,27016880,41190448,4927838... - Παρόμοιες σελίδες

34. Διαφάνεια και αρχιτεκτονική: Κενά ...
... Μάντζου Π. Κοιτάζοντας μέσα στον Κυβερνοχώρο: κενά και πλήρη. Μαϊδου Α., Πολάτογλου Χ. ...
www.tee.gr/online/epikaira/2001/2161/pg087.shtml - 11k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες Διαφάνεια και αρχιτεκτονική: Κενά ...  ... Χώρος, Διαφάνεια, Κίνηση. Βλαχονάσιου Ε. Από τη
Διαφάνεια στη Διαμεσολάβηση. Μάντζου Π. ... 
www.tee.gr/online/epikaira/2001/2161/pg087.shtml - 11k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

35. Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός: O ρόλος του αρχιτέκτονα 

Πολυξένη Μάντζου "Κατασκευασμένοι τουριστικοί προορισμοί. Η εξάπλωση του θεματικού". 4. Ζήσης Κοτιώνης "Μάρτιν Χάιντεγγερ και Άρης Κωνσταντινίδης: για το ...
www.tee.gr/online/epikaira/2001/2164/pg018.shtml - 15k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες 
Πολιτιστικό περιβάλλον και ... ... Το παράδειγμα της Καβάλας" 3. Πολυξένη Μάντζου "Κατασκευασμένοι τουριστικοί προορισμοί ...  www.tee.gr/online/epikaira/2001/2164/pg018.shtml - 15k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες [ Περισσότερα αποτελέσματα από το www.tee.gr ]

36. Σ Α Δ Α Σ - Π Ε Α Περιοδικό " ... ... 62) M. Α. Βιδάλης, «Από την ουτοπία στη Disneyland» (σελ. 66)
Π. Μάντζου, «
It's a small world after all» (σελ. ...
www.sadas-pea.gr/teuchos40.htm - 8k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

37.  Σ Α Δ Α Σ - Π Ε Α Περιοδικό " ...   ... Προκάκης, «Videor ergo sum» (σελ. 52) Π. Μάντζου, «Η
α-όρατη εγγύτητα της ψηφιακής εποχής» (σελ. ...
www.sadas-pea.gr/teuchos34.htm - 7k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες
[
Περισσότερα αποτελέσματα από το www.sadas-pea.gr

38. Σ Α Δ Α Σ - Π Ε Α Περιοδικό "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ" τ.34   Π. Μάντζου, «Η α-όρατη εγγύτητα της ψηφιακής εποχής» (σελ. 55) Β. Παναγιωτοπούλου, «Από τη Villa Savoye στο "σπίτι" του Μεγάλου Αδελφού» (σελ. 56) ... www.sadas-pea.gr/teuchos34.htm - 7k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

39.    Πολυξένη Μάντζου | ΟΥΤΟΠΙΑ Πολυξένη Μάντζου. Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (για τα τεύχη 58 και 72 έως 79):. Τίτλος, Τεύχος, Σελίδα. Αξονες αναδιοργάνωσης του δημοσίου χώρου: ...  www.u-topia.gr/authors/mantzou - 9k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

40.        Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου: Ουτοπία ...  ... δημοσίου χώρου: ασφάλεια, κατανάλωση και αν/ Πολυξένη Μάντζου; [165] Το βιβλίο της ΣΤ' δημοτικού: ένα μεταμοντέρνο ιδεολογικό υβρίδιο /Ευτύχης Μπιτσάκης ...  library.panteion.gr › ... Ουτοπία - Προσωρινά αποθηκευμένη

41.   Dr. Polyxeni Mantzou  - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] ... R. Caillois, M. McLuhan, G. Debord, J. Baudrillard, P. Virilio, M. AugÈ, ... Polyxeni Mantzou is an architect (N. T. U. Athens, 1994) and a Doctor in ...
www.leisure-studies-association.info/LSAWEB/2003/Abstracts/Mantzou.html - 7k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

42. [PDF]  schedule draft 7.xls Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
of Ioannina - Polyxeni Mantzou, Dr. Architect, Assistant ... The Gaze and the surface in the work of J. Herzog & P. de Meuron. Scholidou Despina, Architect ...
web.auth.gr/transparch/schedule%20draft.pdf - Παρόμοιες σελίδες

43.    PDF]  January 18-19 | 2008 International Conference Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
P. Mantzou, X. Bitsikas,. G. Styliaras. Design Approaches for Interactive. Public Spaces. 14.00-14.20. Speaker N°4. Kurochkin Alexandr, ...
www.gsu.uni-saarland.de/pdf/aktuell/MEDIACITY_Programme_2008.pdf - Παρόμοιες σελίδες

44.  EPrints - Tipo de documento: Tesis- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Mantzou, Polyxeni (2000) Utilización de medios audiovisuales como ...... Sendra Arce, Pablo (2002) Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos ... oa.upm.es/view/type/thesis.html - Παρόμοιες σελίδες  Περισσότερα αποτελέσματα από το oa.upm.es »

45.  , [PDF]  AUTOR DEL DOCUMENTO TÍTULO DEL DOCUMENTO AÑO FILIACION DEL AUTOR ... Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Estudio antropológico del juego deportivo en España desde sus primeros testimonios ...... Mantzou, Polyxeni. Utilización de medios audiovisuales como ...
oa.upm.es/estadisticas_descargas.pdf -
Παρόμοιες σελίδες
Περισσότερα αποτελέσματα από το oa.upm.es »

46.    [PDF]  schedule draft 7.xls Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
of Ioannina - Polyxeni Mantzou, Dr. Architect, Assistant.
Professor, School of Architecture, DUTh. "Anamorphosis". Oungrinis Konstantinos-Alketas, Architect ...
web.auth.gr/transparch/schedule%20draft.pdf - Παρόμοιες σελίδες

47.    NOMENCLATURA-UNESCO->-(58)-PEDAGOGIA->-(5801)-TEORIA-METODOS ...   - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Utilización de medios audiovisuales como modificadores del espacio arquitectónico - Mantzou, Polyxeni La comprensión de las transformaciones que los medios ...
biblioteca.universia.net/html_bura/vernivel/params/nivel/5801.01.html - 33k -
Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

48.   [PDF] diseÑo arquitectonico  - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Autor: MANTZOU POLYXENI. Año: 2000. Universidad: POLITECNICA DE MADRID. Centro de lectura: ARQUITECTURA. Centro de realización: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ...
www.cibernetia.com/tesis_es/CIENCIAS_DE_LAS_ARTES_Y_LAS_LETRAS/ARQUITECTURA/DISE%D1O_ARQUITECTONICO/3 - 51k -
Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

49.        Edem-net.gr - Επιστημονικά Θέματα  2 Δεκ. 2009 ... «Η καλοπέραση» Πολυξένη Μάντζου ... Διήμερο της ΕΔΕΜ για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας, Εκτύπωση · E-mail ... www.edem-net.gr/el/scientific.html - Προσωρινά αποθηκευμένη

50.        [PDF] DPMS Conference programme A5 Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat
Πολυξένη Μάντζου.
Ψηφιακοί κόσµοι in limbo. Φοίβος Καλλίτσης. Ο φόβος και η χωρική αποδόµηση/αναδόµηση στο πέρασµα του χρόνου: Tο πεντάπτυχο των Ζωντανών ... www.arch.ntua.gr/DPMSConference_programmeA5.pdf

51.        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ  24 Αυγ. 2008 ... Τα θερινά εργαστήρια του KAM Ιn Situ, Θεωρία και Πράξη, οργανώνουν από το ... Διάλεξη από την Πολυξένη Μάντζου, επίκουρο καθηγήτρια Τμήματος ... www.kam-arsenali.gr › ... › Εκδηλώσεις - Προσωρινά αποθηκευμένη

 

Ερευνητικές ομάδες-προγράμματα

 52. Universidad Politécnica de Madrid - Actividades de Investigación
... Calificación: Sobresaliente cum laude Fecha de Lectura: 01/03/2000. Autor:
MANTZOU, Polyxeni. Director: SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. ...
www.upm.es/investigacion/ actividades/2000/0103202000/tesis.html - 6k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

53. Universidad Politécnica de Madrid - Actividades de Investigación
... Autor: MANTZOU, Polyxeni. Director: SEGUÍ DE LA RIVA, Javier ...
www.upm.es/investigacion/actividades/2000/0103202000/tesis.html
Translate
More pages from upm.es 

 

Βραβεία-Εκθέσεις

 45.    [PDF]   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 43,33%. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ. » 33,33%. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΑ. » 23,33%. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΡΕΝΑ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ...
www.kavala.gov.gr/FILESYSTEM/14534/egov/council/47/383.pdf- Quick View

46.    Boletín Oficial del Estado. Texto del Documento Polyxeni Mantzou / 3 / 6. Evangelos Gokas / 3 / 6. Hungría:. Eva Berkes / 3 / 5. Adrienn Dora Durr / 2 / 5. Katalin Feher / - / 3. Cristina Kurdi / 3 / - ...
www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=1995/20276&txtlen=1000 - 17k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

47.     .: 5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου :. Παν. Πατρών, συνήλθε στην Πάτρα, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005 και μελέτησε όλες τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν για την 5η πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού ... www.sana.gr/01,01,03,f.html - 13k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες  5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου Διώροφη μονοκατοικία μεταλλικής κατασκευής με πισίνα στην Πάτρα. Μάντζου Πολυξένη Μονοκατοικία στους Ραφταναίους Ιωαννίνων. Μάρδα Νέλλη Κατοικία στο Μαρούσι ... www.sana.gr/01,02,01,f.html - 15k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

48.     Print Page - Εκδηλώσεις σχετικές με την αρχιτεκτονική Παράλληλα, κυκλοφορεί λεύκωμα που εκδίδει η ΕΔΕΜ σε συνεργασία με το Δήμο ..... (με διαλέξεις κατά τη διάρκεια και έκθεση στο πέρας του): Π. Μάντζου, ...
www.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=printpage;topic=7.0 - 221k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες  Print Page - Εκδηλώσεις σχετικές με την αρχιτεκτονική  Έκθεση με θέμα "Το επιστημονικό έργο των γυναικών μηχανικών" διοργανώνεται από την Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε.Δ.Ε.Μ.) σε συνεργασία με το ...
www.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=printpage;topic=7.0 - 221k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

 

 

Workshops- Οργάνωση, συντονισμός

 

Workshop: Networks and Interactive Landscapes: December 2007

49.    Workshop: Networks and Interactive Landscapes: December 2007 working during the workshop. Αναρτήθηκε από Elisavet Mandoulidou 0 σχόλια. Αναρτήθηκε από P.Mantzou 0 σχόλια. Αναρτήθηκε από P.Mantzou 0 σχόλια ...   interactivelandscapes.blogspot.com/2007_12_01_archive.html - 122k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

50.     Workshop: Networks and Interactive Landscapes   dim · tzir · NIKOS KAZEROS · g.s. · olympia · anna tampali · anna · Katerina · P.Mantzou · babasikas · marw · Maria Grigoriadou · Ina · Giwrgos · ilianna d ...  interactivelandscapes.blogspot.com/2007/12/blog-post_3525.html - 49k -  Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες Περισσότερα αποτελέσματα από το interactivelandscapes.blogspot.com »

 

Workshop: “Unbuilt constructions: art and architecture

51.    Recent Posts  «Άτρεπτο άκτιστο: τέχνη και αρχιτεκτονική» -Εργαστήριο (με διαλέξεις κατά τη διάρκεια και έκθεση στο πέρας του): Π. Μάντζου, Ξ. Μπήτσικας, Ζ. Ξαγοράρης, ...   ww.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=recent;start=20 - 37k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

52.     Recent PostsUnbuilt constructions: art and architecture Workshop: P. Mantzou, X. Bitsikas, Z. Xagoraris, D. Polychronopoulos, N. Alexiou, G. Tzirtzilakis ... www.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=recent;start=30 - 52k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

53.    Un-built Εργαστήριο (με διαλέξεις κατά τη διάρκεια και έκθεση στο πέρας του): Π. Μάντζου, Ξ. Μπήτσικας, Ζ. Ξαγοράρης, Δ. Πολυχρονόπουλος, Ν. Αλεξίου, Γ. Τζιρτζιλάκης ...  www.byzantinemuseum.gr/unbuilt/programmegr.htm - 200k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

54.    Unchangeable Unbuilt: Art and Architecture  Polyxeni Mantzou [dr. architect, Assist. ... Ioanna Papageorgiou · pineloth · karavida · A.Vassiliou · mari chatzopoulou · koufakis · P.Mantzou · tzir ... www.unbuilt-thalamus-project.blogspot.com/ - 79k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

 

Workshop: Αναπαράσταση και θεατής  DOC]  

55.    WORK-SHOP Μορφή αρχείου: Microsoft Word - Προβολή ως HTML  Νίκος Αλεξίου (εικαστικός) (Τετάρτη - Παρασκευή 6-8/12/2006); Νίκος Ξυδάκης (κριτικός τέχνης) (Πέμπτη 7/12/2006); Πολυξένη Μάντζου (Επικ. Καθηγ. ΔΠΘ) ...  arts.uoi.gr/PAGES/workshop.doc - Παρόμοιες σελίδες 

56.    ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ) (Πέμπτη-Παρασκευή 7-8/12/2006); Πολυξένη Μάντζου (Επικ. Καθηγ. ΔΠΘ) (Τετάρτη - Παρασκευή 6-8/12/2006); Σωτήρης Μπαχτσετζής (Ιστορικός τέχνης) ...  www.zosimaia.gr/news.asp?maintext=new-one&ID=425&Page=1&category=archive - 19k - Προσωρινά αποθηκευμένη Παρόμοιες σελίδες

57.    06 workshop jardines de repente.FH11  Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Polyxeni Mantzou. Democritus University of Thrace, Grecia. Alicia Ozamiz. Dra. Arquitecta ... 16ººconferencia Polyxeni Mantzou. Paisajes interactivos ... www.aepaisajistas.org/docs/workshop%20jardines%20de%20repente.pdf - Παρόμοιες σελίδες   graziella trovato: RESEARCH BY GRAZIELLA TROVATO  - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] TRES LINEAS DE INVESTIGACION 01 TEORÍA Y CRÍTICA DE ARQUITECTURA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA HIPERMEDIA La tesis LA FACHADA COMO LUGAR EN LA ARQUITECTURA ... 
moyatrovatocvtrovato.blogspot.com/2008/06/las-ciudades-posibles.html - 43k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες   graziella trovato - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Actas del Congreso Internacional de Investigación en Arquitectura y Urbanismo EURAU’08 Paisaje Cultural. Ed. CEHOPU-CEDEX, Madrid 2008 ... moyatrovatocvtrovato.blogspot.com/ - 43k - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες σελίδες

 

 

Επιστημονικές επιτροπές

58.    template
... Έλενα Λεσπουρίδης Σάββας Μαδεμοχωρίτης Γιώργος Μάντζου Πολυξένη Μαυρομμάτη Σοφία ...
www.sadas-pea.gr/Monepitropes20002.htm - 20k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

59.    template
... Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας, Πολυξένη Μάντζου, Αρχιτέκτων, Επ. Καθηγήτρια Παν. ...
www.sadas-pea.gr/29979.htm - 8k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

60.    ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ...
... Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη. Π. Μάντζου. Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ...
www.arch.duth.gr/people/contents/staff.asp - 53k - Συμπληρωματικό αποτέλεσμα - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

61.    Μ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ...
... ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ---, Μαλάτου Ελένη, Π. Μάντζου Πολυξένη, Α. Ντζόιδος Νικόλαος, Η. ...
www.teeepirus.tee.gr/se.htm - 3k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

62.    Μόνιμες επιτροπές
... Μέλη Μαλάτου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός Μάντζου Πολυξένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ...
www.tee.gr/online/epikaira/2002/2207/pg095.shtml - 14k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες
[
Περισσότερα αποτελέσματα από το www.tee.gr ]

63.     ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ...
... Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη. Π. Μάντζου. Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ...
www.arch.duth.gr/people/contents/staff.asp - 53k - Συμπληρωματικό αποτέλεσμα - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

64.     ... ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ---, Μαλάτου Ελένη, Π. Μάντζου Πολυξένη, Α. Ντζόιδος Νικόλαος, Η. ...
www.teeepirus.tee.gr/se.htm - 3k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες

65.    Μελέτη σκοπιμότητας νέου τμήματος Αρχιτεκτόνων στο Παν. Ιωαννίνων ... 31 Ιουλ. 2008 ... Πολυξένη Μάντζου, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Λουκάς – Νικήτας Παπαλουκάς ... greekuniversityreform.wordpress.com/.../neotmima/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες

66.