Διδακτορική διατριβή

Ταμπάκης Σ. (2000). Οι Δασικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα από Δασοπολιτικής Σκοπιάς Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.

 

Βιβλία

1. Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Ανδρεά B. (2014). Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ.
http://utopia.duth.gr/~stampaki/files/Protection_Areas.pdf

2. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2015). Δασικές Πυρκαγιές και Κοινωνία. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ. http://utopia.duth.gr/~stampaki/files/Forest_Fires.pdf

 

Διεθνή περιοδικά με κρίση

1. Tampakis S., Papastavrou A., Goupos C. and Karanikola P. (2003). Assessment of protection and management of Greek forests.  New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 2(3), pp. 37-41.

2. Soutsas K., Papageorgiou A.,Tampakis S., Arabatzis G. and Kasimiadis D. (2004). The Concept of Forest Landscape Restoration in the Mediterranean Basin. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 3(4), pp. 57-62.

3. Soutsas K., Papageorgiou A., Tampakis S., Arabatzis G. and Papastavrou A. (2006). Forest Policy Challenges in the Enlarged European Union. Quarterly Journal of International Agriculture, 45(1), pp. 35-46.

4. Tampakis S., Papageorgiou A., Karanikola P., Arabatzis G. and Tsantopoulos G. (2005). The forest fires in the Mediterranean from a policy point of view. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 4(3), pp. 47-51.

5. Arabatzis G.,Tsantopoulos G., Tampakis S., and Soutsas K. (2006). Intergrated rural development and the multifunctional role of forests: A theoretical and empirical study. Review of Economic Science, 10, pp. 19-38.

6. Papageorgiou A., Tampakis S., Goupos Ch. and Herbst P. (2006). Forstpolitik und Forstrecht in Griechenland. FORSTZEITUNG, 02/06, pp. 32-33.

7. Manolas E, Karanikola P., Tampakis S., Alexoudis I. and Boutakis G., (2008) Characteristics of Educator Supervisors and their Views on the Work of the Environmental Education Center of Soufli. Economic and Environmental Studies, 11/2008, pp. 123-135.
Παρουσιάσθηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Current Issues of Sustainable Development» που πραγματοποιήθηκε στο Opole της Πολωνίας στις 16-17 Απριλίου 2007.

8. Manolas E. and Tampakis S. (2008) Deforestation: Active Learning Approaches. Economic and Environmental Studies, 11/2008, pp. 137-143.
Παρουσιάσθηκε στο II World Environmental Education Congress, με θέμα “Biology, Ethnics, Sustainable Development and Citizenship”, Rio de Janeiro 13-15 September 2004. Παρουσιάσθηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Current Issues of Sustainable Development» που πραγματοποιήθηκε στο Opole της Πολωνίας στις 16-17 Απριλίου 2007.

9. Karanikola P. and Tampakis S. (2008). Domestic Waste Management as a Means For Life Quality Improvement and Environmental Protection in the City of Karditsa: Citizens’ Viewpoint. International Journal of Sustainable Development and Planning, 3(1), pp. 73-82.

10. Karanikola P., Tampakis S. and Rantzoudi E. (2008). Evaluation of the Problems Created by Trees and Bushes to the Urban Environment. Journal of Environmental Protection and Ecology, 9(3), pp. 698-709.

11. Tampakis S., Karanikola P., Koutroumanidis T. and Tsitouridou Ch. (2010). Protecting the productivity of cultivated land: The viewpoints of farmers in Northern Evros. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(2), pp. 601-613.

12. Manolas E., Tampakis S. and Karanikola P. (2010). Climate Change: The Views of Forestry Students in a Greek University. International Journal of Environmental Studies, 67(4), pp. 599-609.
Παρουσιάσθηκε και στο 1ο online Διεθνές Συνεδρίου Climate 2008, The world's climate neutral Scientific Climate Conference. http://www.climate2008.net

13. Manolas E. and Tampakis S. (2010) Environmental Responsibility: Teachers’ views. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), pp. 27-36.

14. Manolas E., Tampakis S., Gkaitatzis S. and Mavridou-Mavroudi S. (2010). Recreation in the area of River Ardas: The views of elementary school pupils. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 5(2), pp. 99-114.

15. Tampakis S., Manolas E. and Karanikola P. (2010). Who are the Enemies of the Forest? The views of Loggers and Students. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(4), pp. 1373-1381.

16. Tampakis S. (2011). Assessing the benefits of the forest: The views of loggers, students of forestry and citizens. Polish Journal of Environmental Studies, 20(4), pp. 1061-1067.

17. Tampakis S. Manolas E. and Matoli A. (2011). An assessment of solutions in combating water shortage in Cyprus: The views of citizens in the Province of Larnaka. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 18(4), pp. 349-356.

18. Karanikola P. Tampakis S. Manolas E. and Papalinardos I. (2011). The 2007 forest fires in the prefecture of Ilia: The views of citizens with regard to the actions taken before, during and after the fires. International Journal of Environmental Studies, 68(4), pp. 687-701.

19. Tampakis S., Manolas E. and Tampakis V. (2012). Assessing Tourist Infrastructure in the Island of Skiathos: The Views of Locals and Visitors. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 5(2), pp. 99-114.

20. Arabatzis G., Kitikidou K., Tampakis S. and Soutsas K. (2012). The fuelwood consumption in a rural area of Greece. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 16, pp. 6489-6496.

21. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S. and Panagopoulos T. (2012). The co-existence of humans and companion animals in the city parks of Xanthi: The views of the citizens. Urban Studies Research, Vol. 2012, Article ID 462025, 8 pages. doi:10.1155/2012/462025

22. Manolas E., Littledyke M. and Tampakis S. (2012). Being a professional forester: The views of Forestry students in a Greek university. Forestry Ideas, 18(2), pp. 132-142.

23. Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Komitsa H. (2013). Views on Environmental problems and assessment of solutions: The case of Larisa, Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(2), pp. 646-654.

24. Drosos V., Tampakis S. (2013). Environmental impact assessment of the A category asphalted forest road “Phillipion – Xilia Dendra – Exochi” Forestry Ideas, 19(1), pp. 59-68.

25. Tampakis S., Τsantopoulos G., Arabatzis G. and Rerras I. (2013). Citizens’ views on various forms of energy and their contribution to the environment. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 20, pp. 473-482.

26. Karanikola P.,  Tampakis S., Manolas E. and Tsantopoulos G. (2013). Analyzing the impacts of information in the prevention of forest fires in Greece. Spatial and Organizational Dynamics-Discussion Papers, 1(2), pp. 71-81.

27. Karanikola P.,  Tampakis S., Manolas E. and Zachou P. (2013). The quality of life of inhabitants in the city of Ioannina: The contribution of lake Pamvotida. Forestry Ideas, 19(1), pp. 3-17.

28. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Soutsas K. (2013). Tourism infrastructure, a prerequisite for sustainable development: Case study of the National Parks of Evros, Greece. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 7(3), pp. 108-119.
Παρουσιάστηκε και στο 22o International Symposium Ecology & Safety 2013, 7-11 June, Sunny Beach, Bulgaria.

29. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Galatsidas S. (2013). Administrative bodies and effective management of Evros Delta National Park, Greece. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 7(3), pp. 120-140.
Παρουσιάστηκε και στο 22o International Symposium Ecology & Safety 2013, 7-11 June, Sunny Beach, Bulgaria.

30. Tampakis S., Tsantopoulos G., Panagopoulos T., Karanikola P. and Marri M. (2013). Protection and Enhancement of the Protected Area of Vai Palm Forest in Crete, Greece: the Views of the Local Population. Landscape Architecture, 02/2013, pp. 134-145.

31. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Arabatzis, G. (2013). Administration and Management Effectiveness of Protected areas: Stakeholders’ views of the National Park of Dadia, Greece. eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research, 5 (2), pp. 23-34.

32. Tsantopoulos G., Tsoulakaki D., Tampakis S., Karelakis Ch. and Mamalis S. (2013). Alternative crops – problems and prospects: A comparative research of landowners’ views in the prefectures of Rodopi and Evros. Procedia Technology, 8, pp. 300-305.
Παρουσιάστηκε στο 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece. 

33. Kantemeridou Ch., Τsantopoulos G., Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Participatory planning and local economic development: a case study of Northeast Halkidiki. Procedia Technology, 8, pp. 459-464.
Παρουσιάστηκε στο 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece. 

34. Karanikola P., Tampakis S., Arabatzis G. and Maheridis A. (2013). Study on citizens’ information about forest fires: the case of Kavala. Procedia Technology, 8, pp. 482-487.
Παρουσιάστηκε στο 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece. 

35. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Skanavis C. (2013). Locals’ and visitors’ views on infrastructure and services in protected areas: case study from Evros Greece. International Journal of Green Economics, 7(4), pp. 358-373.

36. Andrea V. Tsantopoulos G., Tampakis S. and Arabatzis G. (2013). Involving local people in sustainable rural development and conservation: a response to the economic crisis. International Journal of Green Economics, 7(4), pp. 374-389.

37. Tampakis S., Karanikola P., Drosos V. and Zachou P. (2013). Evaluation of the problems of lake Pamvotida associated wite the residents of the city of Ioannina (Greece). Forestry Ideas, 19(2), pp. 187-200.

38. Tsantopoulos G., Petkou D., Τampakis, S., Andrea V. and Liapi D. (2014). Students’ perceptions on greening urban schoolyards: The case of primary education in eastern Thessaloniki, Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(1), pp. 393-302.

39. Karanikola, P., Τampakis, S., Tsantopoulos, G. and Digbasani C. (2014). The public zoo as recreation and environmental education area: Visitor’s perceptions and management implications. WSEAS Transactions on Environment and Development, 10, pp. 81-91.

40. Τampakis, S., Karanikola, P., Tsantopoulos, G. and Andrea V. (2014).  The role of forest protected areas: a gateway community resident approach, case evidence from Cyprus. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12(1), pp. 374-377.

41. Tsantopoulos G., Arabatzis G. and Tampakis S. (2014). Public attitudes towards photovoltaic developments: Case study from Greece. Energy Policy, 71, pp. 94-106.

42. Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S., Karantoni M. I., and Tsantopoulos G. (2014). Facing and managing natural disasters in the Sporades Islands, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14(4): 995-1005. doi:10.5194/nhess-14-995-2014

43. Zafeiriou E., Arabatzis G., Tampakis S. and Soutsas K. (2014). The impact of energy prices on the volatility of ethanol prices and the role of gas emissions. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 33, pp. 87-95.

44. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Manolas E. (2014). Environmental problems in protected areas: stakeholders’ views with regard to two neighboring National Parks in Greece. Management of Environmental Quality: An International Journal, 25 (6), pp. 723-737.

 

Ελληνικά περιοδικά με κρίση

1. Κουτρουμανίδης Θ., Ταμπάκης Σ. και Αραμπατζής Γ. (2003). Διερεύνηση της άποψης των πολιτών του Βορείου Έβρου σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής τους.  Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 3/03 σελ. 90-106.

2. Κουτρουμανίδης Θ., Ταμπάκης Σ. και Μανωλάς Ε. (2004). Διερεύνηση της άποψης των πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με τη ρύπανση της περιοχής. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 5/05, σελ. 160-172.

3. Αραμπατζής Γ., Τσαντόπουλος Γ., Σούτσας Κ. και Ταμπάκης Σ. (2005) Ο ρόλος των δασών στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη: Η περίπτωση του νομού Πρεβέζης.  Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Τόμος 16, Σειρά ΙΙ – Νο 3/2005, σελ. 4-15.

4. Σούτσας Κ., Τσαντόπουλος Γ., Αραμπατζής Γ. και Ταμπάκης Σ. (2005). Η εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών στη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών του νομού Πρέβεζας. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 5/05, σελ. 140-159.

5. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2006). Αξιολόγηση προβλημάτων από τους επισκέπτες στον παραποτάμιο χώρο αναψυχής του Άρδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά VI – Τόμος 17 – Τεύχος 2, σελ. 17-28.

6. Ταμπάκης Σ. (2009). Προστατευόμενες περιοχές: Πολιτικές του χθες και του σήμερα.  Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος Τόμος, σελ. 151-162.

7. Πανταζής Β., Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης Σ.  (2010). Ηλεκτρική ενέργεια και περιβάλλον: Οι απόψεις καταρτιζομένων πτυχιούχων Ανώτατων Σχολών στην Παιδαγωγική. Παιδαγωγικός Λόγος, Τεύχος 2, σελ. 67-79.
Παρουσιάστηκε και στο 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), Αθήνα 5 – 7 Οκτωβρίου 2009.

8. Ταμπάκης Σ. και Ταμπάκης Β. (2010). Η διερεύνηση της άποψης των επισκεπτών για το νησί της Σκιάθου, ως προϋπόθεση διαμόρφωσης πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 2ος Τόμος, σελ. 199-211.

9. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2011). Κριτήρια επισκεπτών για επιλογή προορισμού ενός Εθνικού Πάρκου. Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος, σελ. 170-182.

10. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης B.  (2011). Προοπτικές και αδιέξοδα βιώσιμης ανάπτυξης στο νησί της Σκιάθου: Οι απόψεις των κατοίκων.  Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος, σελ. σελ. 202 – 216.

11. Τσιφοδήμου Κ., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ.  και  Σούτσας Κ.  (2011). Κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδος: Η άποψη του κοινού. Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος, σελ. 385 – 395.

12. Tampakis S., Manolas E., Tsantopoulos G. and Karapatsia Ch. (2011). Drawing for the protection of the environment: The case of school children in Alexandroupolis. Παιδαγωγικός Λόγος, Τεύχος 2, σελ. 99-117.

13. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2013). Προστατευόμενες περιοχές και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 5ος Τόμος,  σελ. 9-34.
Παρουσιάστηκε και στη 2η Επιστημονική Διημερίδα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Φιλοσοφία «Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον» Ορεστιάδα, 18-19 Μαΐου 2013.

 

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση

1. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S. and Tsantopoulos G. (2006). Assessing Global Environmental Problems: The Case of Forestry Students in a Greek University.  Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, Vol. 1, pp. 189-195.

2. Karanikola P., Tampakis S., Tampakis Β. and Karantoni M. (2006). Forest fires in the islands of Northern Sporades during the years 1965 – 2004. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, Vol. 1, pp. 196-204.

3. Koutroumanidis T., Tampakis S., Manolas E., Giannoukos D. and Stoupas C. (2006). The involvement of farmers in multiple business activities in the context of sustainable management and development of island areas: The case of the prefecture of Corfu. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, Vol. 1, pp. 245-249.

4. Tampakis S., Tsantopoulos G., Arabatzi Z. and Tsikna A. (2006). Education and local, rural development. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, Vol 2, pp. 138-146.

5. Tsachalidis E., Tampakis S. Tsantopoulos G., Zografou D., Tsikna A. and Arabatzi Z. (2006). Teachers and Environmental Education in Greece. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, Vol. 2, pp. 163-171.

6. Rantzoudi E., Karanikola P. and Tampakis S. (2007). Functioning evaluation of trees and bushes in urban green. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Landscape Architecture and New Technologies» που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα 25-26 Μαΐου 2007, pp. 325-338.

7. Tsantopoulos G., Tampakis S., Arabatzis G. and Kousmani Th. (2012). The attitudes of stakeholders on the management of protected areas: views of the local people and visitors to the Prespa Lakes National Park. Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting Conference, 19-23 May 2012, Prespa, Greece, pp. 331-336.

8. Tampakis S., Manolas E., Tsantopoulos G. and Christodoulou G. (2012). Encouraging development in the mountainous villages of Pafos: The views of the local population regarding recreation in the Troodos National Forest Park. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference (AHTMMC), 31 May - 3 June 2012 Corfu, Greece.

9. Tsantopoulos G., Manolas E., Tampakis S. and Kousmani T. (2012). Tourism in the National Park of Prespes: The views of locals and visitors. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference (AHTMMC), 31 May - 3 June 2012 Corfu, Greece.

10. Tampakis S., Karanikola P., Aggelopoulos S., Andrea V. and Kokkas X. (2012). Functioning evaluation of urban green: The views of citizens in the city of Ioannina, Greece. BENA Conference, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, 21-24 June 2012, Istanbul, pp. 385-392.

11. Andrea V., Tampakis S., Skanavis C. and Tsantopoulos G. (2012). Assessing tourism infrastructure in the protected areas of Dadia and the Evros Delta: The views of the local population. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 1954-1962.

12. Karanikola P., Karantoni M., Tampakis S. and Manolas E. (2012). Children discover the insects: The case of elementary school pupils in the Prefectures of Fthiotida and Larissa. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 2454-2463.

13. Tsifodimou K., Tampakis S., Tsantopoulos G., and Andrea V. (2012). Measuring public opinion on environmental issues and communication: The case of Greece. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 2537-2545.

14. Tampakis S., Manolas E. and Pantazis V. (2012). Eco-driving and the environment: the views of trainees in a school of pedagogical and technological education. The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia, 3 - 7 December 2012, pp. 1381-1385.

15. Manolas E., Pantazis V. and Tampakis S. (2013). Assessing oral presentations: The case of trainee teachers in a School of pedagogical and technological education. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 260-265.

16. Andrea V., Tsantopoulos G. Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Operational guidelines for effective management in National Parks: case study from locals and visitors in Evros, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 336-340.

17. Tampakis S., Karanikola P., Tsantopoulos G., Andrea V. Antipa N.-M. and Paroni D.-V. (2013). Exploring the positive and negative impacts of bicycling in the city of Orestiada, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 346-350.

18. Karanikola P., Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2014) Quality, quantity and management of urban water supply in the Prefecture of Larnaka, Cyprus. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 175-184.

19. Tsantopoulos G., Andrea A., Tampakis S., Karanikola P. and Kousmani T. (2014). Local people’s opinions on wetlands vary for different wetlands types: comparative study of Prespa National Park and Amvrakikos Wetlands National Park, Greece. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 231-240.

20. Karanikola P., Tampakis S., Panagopoulos T. and Karipidou-Kanari A. (2014). Residents’ evaluation of the city’s green infrastructure: The case of Kalamaria in the east of Thessaloniki, Greece. Proceedings in 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 29 June - 3 July, Skiathos, Greece, pp. 1117-1124.

 

Πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κρίση

1. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2002). Οι δασικές πυρκαγιές και ο εθελοντισμός ως μέσο αντιμετώπισης τους. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τρίπολη 26-29 Μαΐου 2002, σελ. 723-730.

2. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2003). Κοινωνικές ομάδες και δασικές πυρκαγιές. Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2003, σελ. 583-590.

3. Παπαγεωργίου Α., Κασιμιάδης Δ. Αραμπατζής Γ. και Ταμπάκης Σ. (2004). Γενετική βιοποικιλότητα και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων. Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 178-186.

4. Καϊλίδης Δ., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2004). Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα (1900-2000). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 249-258.

5. Μανωλάς Ε., Κουτρουμανίδης Θ. και Ταμπάκης Σ. (2004). Διερεύνηση των απόψεων των πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος. Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 338-344.

6. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Κουτρουμανίδης Θ. (2004). Μια πρώτη προσέγγιση των απόψεων των πολιτών της Ορεστιάδας σε οικολογικά θέματα (Ανακύκλωση, Αναδάσωση και Βιολογικά Προϊόντα). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 376-382.

7. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Τομαδάκης Ι. (2005). Αναψυχή στην παραποτάμια περιοχή του Άρδα: Οι απόψεις των επισκεπτών. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 247-258.

8. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε. και Τοπούζη Β. (2005). Απόψεις πολιτών του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την ανακύκλωση ως ένα μέσο μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 283-294.

9. Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ., Τσιαντικούδης, Σ. και Σούτσας, Κ. (2006). Ποιότητα ζωής και απειλές των δασών. Η περίπτωση του νομού Πρέβεζας. Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας (http://www.etagro.gr/) Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006, σελ.474-490.

10. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Γατά Σ. (2007). Οι απόψεις των υλοτόμων της Αρναίας σχετικά με τους δασικούς συνεταιρισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των δασών. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 1, σελ. 132-141.

11. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ. και Κουτρουμανίδης Θ. (2007). Οι απόψεις των γεωργών του Β. Έβρου  σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 1, σελ. 402-110.

12. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2008). Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου: Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό. Πρακτικά του 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση», Μυτιλήνη 20 - 22 Ιουνίου. http://www.aegean.gr/environment/ eeppd/CONF2008.htm

13. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Μ. και Σουφλιά Σ. (2008). Παράγοντες Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Οι Απόψεις των Μαθητών του 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Πανελλήνιου Συνέδριο ΕΤΕΑΔ στην Δράμα 17-19 Οκτωβρίου 2008, 1ος Τόμος, σελ.  775-790.

14. Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Μαρρή Μ. (2008). Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικοδάσος του Βάι και πολιτικές προστασίας και ανάδειξής του. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής Οικονομίας (http://www.etagro.gr/) Θεσσαλονίκη , 27-29 Νοεμβρίου 2008, σελ.  249-264.

15. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Τσιφοδήμου Κ.   (2009). Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για την ανάπτυξη και την προστασία της περιοχής τους: Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, σελ.  263-274.

16. Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ., Μανωλάς Ε. και Ψαρονικολάκη Α.  (2009). Οι απόψεις των πολιτών για τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Δράμας. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, σελ.  427-436.

17. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ., Σκαναβή Κ. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού από τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική μελέτη των Εθνικών Πάρκων  της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση», 25 - 27 Μαΐου 2012, Μυτιλήνη, σελ. 55-80. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm

18. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Σκαναβή Κ. (2012). Αλληλεπίδραση και προοπτικές ανάπτυξης προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση», 25 - 27 Μαΐου 2012, Μυτιλήνη, σελ. 231-256. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm

19. Αγαλή Α., Σούτσας Κ., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Αξιολόγηση των αγαθών του δάσους Χολομώντα: Οι απόψεις των κατοίκων της περιοχής. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 699-704.

20. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E. και Ακριβούλη Κ. (2012). Απόψεις σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων: Η περίπτωση των αγροτών της Νίκαιας Λάρισας. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 271-276.

21. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E., Ταμπάκης Β. και Kαρανικόλα Π. (2012). Επίδραση της τουριστικής ανάπτυξης στους κατοίκους και στο περιβάλλον της Σκιάθου. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 653-658.

22. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Κόκκας Χ. (2012). Προβλήματα που προκαλούν τα δέντρα και οι θάμνοι στο αστικό περιβάλλον της πόλης των Ιωαννίνων. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 614-619.

23. Ταμπάκης Σ., Ακριβούλη Κ., Kαρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Οι απόψεις των γεωργών της Νίκαιας Λάρισας σχετικά με την προστασία της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, Βόλος, σελ. 1554-1559.

24. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Τοπικοί κάτοικοι και επισκέπτες προστατευόμενων περιοχών: Αξιολόγηση υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών και προοπτικές ανάπτυξης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σελ. 112-136.

25. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2012). Ανάπτυξη και διατήρηση: οι επιθυμίες των τοπικών κατοίκων για τη σημερινή και τη μελλοντική ανάπτυξη του Αμβρακικού Κόλπου. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σελ. 150-167.

26. Καριπίδου - Κανάρη Α., Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Χώροι πρασίνου και αναψυχής του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις των πολιτών. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 236-270.

27. Αγαλή Α., Σούτσας Κ., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Αξιολόγηση προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων: Οι απόψεις των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Χολομώντα. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 931-938.

28. Καντεμερίδου Χ., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Καρελάκης Χ. (2013). Ενσωματώνοντας τις απόψεις των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος: η περίπτωση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 1046-1054.

29. Νικολάου Δ., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Κυριαζόπουλος Α. (2014). Πολιτικές διατήρησης των απειλούμενων αγροτικών ζώων: Η περίπτωση των ιπποειδών εργασίας. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 29-34.

30. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Καρτανά Σ. (2014). Η  κυνηγητική δραστηριότητα στο νησί της Κύπρου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 291-297.

 

Κεφάλαια βιβλίων

1. Τampakis S., Tsantopoulos G. and Karanikola P. (2007). Building environmental awareness: The case of Forestry students in a Greek University.  Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and good Practice. Editors: W.L. Filho, Ε.I. Manolas, M.N. Sotirakou, G.A. Boutakis. Published by Environmental Education Center of Soufli, Orestiada, pp. 293-304.
Παρουσιάστηκε στο 1st European  Conference on Education for Sustainable Development  που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα και το Σουφλί 5-7 Οκτωβρίου, 2007.

2. Μανωλάς Ε., Ταμπάκης Σ. και Πανταζής Β. (2009). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι απόψεις καταρτιζόμενων πτυχιούχων Ανώτατης Σχολής στην Παιδαγωγική. Στο Συλλογικό Τόμο των Α. Δημητρίου, Γ. Ξανθάκου, Γ. Λιαράκου & Μ. Καΐλα (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 370-389.

3.  Μανωλάς Ε., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2010). Αποδάσωση και διάβρωση στην Αρχαία Ελλάδα. Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα (Επιμέλεια Ε. Μανωλάς), σελ. 95-104.

4. Tampakis S., Pantazis V. and Manolas E. (2011). The increase of global temperature as a result of the greenhouse effect: Assessing the reasons of disagreement among scientists. The Economic, Social and Political Elements of Climate Change, Climate Change Management, W.L. Filho (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 133-142.
Παρουσιάστηκε και στο 2ο online Διεθνές Συνεδρίου Climate 2009, The world's climate neutral Scientific Climate Conference. http://www. climate2009.net

5. Manolas E. and Tampakis S. (2011). Applying the Richard E. Gross Problem-Solving Model: Whistleblowing and the Environment, the Case of Avco Environmental, In: World Trends in Education for Sustainable Development, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 32, edited by Walter Leal Filho, Frankfurt: Peter Lang, pp. 31-38.

6. Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης Σ. (2012). Η περιβαλλοντική ηθική του Mohandas Karamchand Gandhi. Περιβαλλοντική Ηθική, Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο Αιώνα. (Επιμέλεια Ε. Πρωτοπαπαδάκης και Ε. Μανωλάς), σελ. 65-76.

7. Τσιφοδήμου Κ., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Περιβαλλοντικά θέματα: Το ενδιαφέρον του κοινού και η προβολή τους από τις εφημερίδες. Στο Τόμο των Μ. Καΐλα, Α. Μόγια και Β. Παπαβασιλείου (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Νέοι προβληματισμοί και προκλήσεις. Εκδόσεις Διάδραση σελ. 279-295.

8. Ταμπάκης Σ., Kαρανικόλα Π., Μανώλας Ε. και Μούτα Ι. (2013). Τα έντομα στο κόσμο των  παιδιών: Οι απόψεις μαθητών του δημοτικού στα σχολείου του κεντρικού και βόρειου Έβρου. Στο Τόμο των Μ. Καΐλα, Α. Μόγια και Β. Παπαβασιλείου (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Νέοι προβληματισμοί και προκλήσεις. Εκδόσεις Διάδραση, σελ. 475-496.

 

Επιστημονικές επετηρίδες με κριτική επιτροπή

1. Γούπος Χ., Σ. Ταμπάκης και Ματσιώρη Σ. (1997). Το νομικό καθεστώς δασών και δασικών εκτάσεων στη Γαλλία. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Πανέτσου, σελ. 207-214.

2. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (1997). Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος Μ/1-VOL.40/1. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Πανέτσου, σελ. 447-467.

3. Παπασταύρου Α., Γούπος Χ. και Ταμπάκης Σ. (1998). Νομοθετικά πλαίσια της Ελληνικής δασοπονίας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/1 – VOL. 41/1, σελ 549-565.

4. Παπασταύρου Α., Καραμέρης Α. και Ταμπάκης Σ. (1998). Διερεύνηση των απόψεων των πολιτών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές της χώρας μας.  Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/1 – VOL. 41/1, σελ 53-85.

5. Λεφάκης Π., Ταμπάκης Σ., Μάκρας Χ. και Κωστάκη Μ.-Χ. (1998). Η μελλοντική παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων του ξύλου στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 1961-2010 και η δασοπολιτική σκοπιά. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/1 – VOL. 41/1, σελ 219-243.

6. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (1998). Αίτια δασικών πυρκαγιών και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/2 – VOL. 41/2, σελ 1387-1410.

7. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (1998). Αγαθά του δάσους και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/2 – VOL. 41/2, σελ 1411-1427.

8. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2005). Οικοδομική πίεση στις δασικές εκτάσεις. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Δ. Κωτούλα, Τόμος ΜΒ/1 – VOL. 42/1, σελ. 169-184.

9. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Αραμπατζή Ζ. (2005). Αξιολόγηση των παραγόντων ρύπανσης από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κωτούλα, Τόμος ΜΒ/2 – VOL. 42/2, σελ. 821-832.

10. Μανωλάς Ε.,  Walter L.F., Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2008). Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Η χρήση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ερευνών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη, Τόμος 1, σελ.  471-480.

11. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Μανωλάς Ε., Νίκου Γ., Ξανθόπουλος Β. και Καρασταμάτης Σ. (2008). Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση του περιβάλλοντος; Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Οι απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη, Τόμος 1, σελ. 481-495.

12. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε., Γκαϊντατζής  Σ. και Μαυρίδου-Μαυρουδή Σ. (2009). Αξιολόγηση προβλημάτων στον παραποτάμιο χώρο αναψυχής του Άρδα: Οι απόψεις μαθητών δημοτικών σχολείων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή Α. Καραμπίνη, Τόμος 2, σελ. 557-573.

13. Ταμπάκης Σ. (2011). Αξιολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ν. Στάμου, http://aeiforia.for.auth.gr:8080/Portals/0

14. Ταμπάκης Σ. (2012). Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: ευχή ή κατάρα; Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ε. Τσαχαλίδη, Τόμος 3 (Μέρος δεύτερο), σελ. 33-54.

15. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Σούτσας Κ. (2012). Ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων στην αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών: Μια θεωρητική προσέγγιση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ε. Τσαχαλίδη, Τόμος 3 (Μέρος δεύτερο), σελ. 253-269.