ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 

Από 01 - 02 – 1996 μέχρι 30 - 04 – 1996. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: Λήψη και επεξεργασία στοιχείων υπαίθρου.

Από 01 - 03 – 1998 μέχρι 31 - 05 – 1998. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: Interviewer σε δημοσκόπηση / κωδικοποίηση και καταγραφή στοιχείων, δημοσκόπηση σε Η/Υ.

Από 12 - 01 – 1999 μέχρι 11 - 05 – 1999. Φορέας απασχόλησης: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Αντικείμενο απασχόλησης: Αναζήτηση βιβλιογραφίας του προγράμματος HI-FI. Επεξεργασία των στοιχείων του προγράμματος HI-FΙ στον H/Y.

Από 01 - 03 – 2001 μέχρι 31 - 12 – 2001. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: Λήψη στοιχείων υπαίθρου, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία στοιχείων.

Από 01 - 09 – 2001 μέχρι 31 - 01 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αντικείμενο απασχόλησης: Τεχνική (λήψη στοιχείων) και Γραμματειακή υποστήριξη.

Από 01 - 01 – 2002 μέχρι 31 - 08 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα φυσικού περιβάλλοντος.

Από 01 - 05 – 2002 μέχρι 31 - 12 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αντικείμενο απασχόλησης: Τεχνική (λήψη στοιχείων) και Γραμματειακή υποστήριξη.

Από 01 - 09 – 2002 μέχρι 30 - 11 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα φυσικού περιβάλλοντος.

Από 01 - 01– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 01– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου, σύνταξη μελετών.

Από 01 - 09 – 2002 μέχρι 31 - 12 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: τεχνικο – οικονομικές αναλύσεις, αξιολόγηση επενδύσεων.

Από 09 - 05– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου, σύνταξη μελετών.

Από 01 - 07 – 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 01– 2004 μέχρι 28 - 02 – 2004. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 15 - 08– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: τεχνικοοικονομικές αναλύσεις, αξιολόγηση επενδύσεων.

Από 01 - 10– 2004 μέχρι 31 - 12 – 2004. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 08– 2004 μέχρι 05 - 01 – 2005. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 10– 2004 μέχρι 30 - 09 – 2005. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: δημόσιες σχέσεις στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης και του σχεδιασμού αναπτυξιακών υποδομών.

Από 01 - 01– 2005 μέχρι 30 - 04 – 2005. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, Δημόσιες Σχέσεις.

Από 01 - 01 – 2005 μέχρι 31 – 12 – 06. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτικό Μάρκετινγκ στη Ψηφιακή Εποχή. Αντικείμενο απασχόλησης: Κατάρτιση Ερωτηματολογίων. Στατιστική Επεξεργασία και ανάλυση Ερωτηματολογίων.

Από 01 - 11– 2006 μέχρι 28 - 02 – 2007. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: επεξεργασία αποτελεσμάτων έργου.

Από 01 - 01– 2007 μέχρι 31 - 12 – 2007. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις.

Από 01 - 07 – 2005 μέχρι 31 – 12 – 07. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Αντικείμενο απασχόλησης: Ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων με τους φορείς, κατάρτιση πρωτοκόλλων επισκέψεων, κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης.

Από 01 - 01 – 2008 μέχρι 30 – 09 – 08. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.

Διεύθυνση: Πανταζίδου 193,

                  68200 Ορεστιάδα

Τηλ.:             2552041118

Fax:              2552041192

Email: tsantopo@fmenr.duth.gr