Διδακτορική διατριβή

Τσαντόπουλος, Γ. (2000) «Εφαρμογές δημοσίων σχέσεων στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την διαμόρφωση δασικής πολιτικής». Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

 

Βιβλία - Επιμέλεια βιβλίων

1. Μανωλάς, Ε., Πρωτοπαπαδάκης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ., (2013) (Επιμέλεια), Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 5ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

2. Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. και Ανδρεά, B. (2014) Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ. http://utopia.duth.gr/~stampaki/files/Protection_Areas.pdf.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση

3. Tampakis, S., Papageorgiou, A., Karanikola, P., Arabatzis, G. and Tsantopoulos, G. (2005) “The forest fires in the Mediterranean from a policy point of view”. New Medit. Vol. 4 (3): 47-51 (JEL listed).

4. Arabatzis, G., Tsantopoulos, G., Tampakis S. and Soutsas, K. (2006) “Integrated rural development and the multifunctional role of forests: A theoretical and empirical study”. Review of Economic Sciences. Vol (10): 19-38 (JEL listed).

5. Piperopoulos, G. and Τsantopoulos G. (2006) "The characteristics of environmental organisations in Greece in relation to the existence of a public relations officer". Environmental Politics. Vol. 15 (3): 454 – 461 (Science Citation Index, Impact Factor= 1.467).

6. Soutsas, K., Tsantopoulos, G, Arabatzis, G. and Christopoulou, O. (2006) "Characteristics of tourism development in mountainous regions using categorical regression: The case of Metsovo (Greece)". International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 1: 32-45 (Scopus).

7. Tsantopoulos, G. and Karamichas, J. (2009) “Communication and Greek environmental organizations: Means of communication and influencing factors”. Journal of Environmental Protection and Ecology 10 (1): 266-284 (Science Citation Index, Impact Factor= 0.259).

8. Karanikola, P., Tampakis, S., Manolas, E. and Tsantopoulos, G. (2013) “Analyzing the impacts of information in the prevention of forest fires in Greece”. Journal of Spatial and Organizational Dynamics Sustainable Forest Landscapes, Vol 1 (2): pp: 71-81.

9. Tampakis, S., Τsantopoulos, G., Arabatzis, G. and Rerras, I. (2013) “Citizens’ views on various forms of energy and their contribution to the environment”. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 20 (2013), pp. 473-482 (Science Citation Index, Impact Factor= 5.627).

10. Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Galatsidas, S. (2013) «Administrative bodies and effective management of Evros Delta National Park, Greece». Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, vol. 7 (3), pp: 120-140.

11. Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Soutsas, K. (2013) “Tourism infrastructure, a prerequisite for sustainable development: Case study of the National Parks of Evros, Greece”. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, vol. 7 (3), 108-119.

12. Tsantopoulos, G., Tampakis, S., Andrea, V. and Komitsa, H. (2013) “Views on Environmental problems and assessment of solutions: The case of Larisa, Greece”. Journal of Environmental Protection and Ecology 14 (2), pp: 646-654 (Science Citation Index, Impact Factor= 0.259).

13. Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Arabatzis, G. (2013) “Administration and management effectiveness of protected areas: stakeholders’ views of Dadia National Park, Greece”. Journal on Protected Mountain Areas Research and Management Vol. 5, (2) pp. 19-30 (Science Citation Index, Impact Factor= 0.306).

14. Tsantopoulos, G., Petkou, D., Τampakis, S., Andrea, V. and Liapi, D. (2013) “Students’ Perceptions on Greening Urban Schoolyards: The case of Primary Education in Eastern Thessaloniki, Greece», Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 15, (1) pp. 293-302 (Science Citation Index, Impact Factor= 0.259).

15. Tampakis S., Tsantopoulos G., Panagopoulos T., Karanikola P. and Marri M. (2013). Protection and Enhancement of the Protected Area of Vai Palm Forest in Crete, Grece: the Views of the Local Population. Landscape Architecture, 02/2013, pp: 134-145.

16. Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Skanavis, C. (2013) “Locals’ and visitors’ views on infrastructure and services in protected areas: case study from Evros Greece”. International Journal of Green Economics 7 (4), 358-373 (Scopus).

17. Andrea, V., Tsantopoulos, G., Tampakis, S. and Arabatzis, G. (2013) “Involving local people in sustainable rural development and conservation: a response to the economic crisis”. International Journal of Green Economics 7 (4), 374-389 (Scopus).

18. Karanikola P., Tampakis S., Tsantopoulos G., Digbasani C. (2014) The public zoo as recreation and environmental education area: Visitor’s perceptions and management implications. WSEAS Transactions on. Environment and Development. Volume 10, pp. 81-91. (Scopus).

19. aranikola P., Panagopoulos T., Tampakis S., Karantoni M., and G. Tsantopoulos (2014) Facing and managing natural disasters in the Sporades Islands, Greece. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 995–1005, (Science Citation Index, Impact Factor=1.751).

20. Τampakis, S., Karanikola, P., Tsantopoulos, G. and Andrea V. (2014) “The role of forest protected areas: a gateway community resident approach, case evidence from Cyprus”. Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol.12 (1): 374-377 (Science Citation Index, Impact Factor= 0.435).

21. Tsantopoulos, G., Arabatzis, G. and Tampakis, S. (2014) “Public attitudes towards photovoltaic developments: Case study from Greece”. Energy Policy, (in press) (Science Citation Index, Impact Factor=2.743).

22. Zafeiriou E., Karelakis C., Arabatzis, G., Tsantopoulos, G. Income volatility of energy crops: the case of rapeseed. Journal of Cleaner Production (υπό κρίση) (Science Citation Index, Impact Factor= 3.398).

23. Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G., Karanikola, P. Interaction between Natura 2000 areas; Can a protection network serve as a network of sustainable development? Journal of Environmental Management (υπό κρίση) (Science Citation Index, Impact Factor= 3.057).

 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση ή με συντακτική επιτροπή

24. Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Η εφαρμογή της κατηγορικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη οργανωμένων δημοσίων σχέσεων». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Σελ. 431-444.

25. Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Χαρακτηριστικά των κυνηγών στους νομούς Μακεδονίας και Θράκης». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1345-1356.

26. Τσαχαλίδης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Τα χαρακτηριστικά των κυνηγών και σχέσεις αυτών με την κατοχή και το είδος κυνηγετικού σκύλου». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1191-1206.

27. Τσαντόπουλος, Γ., Σούτσας, Κ. και Γούπος, Χ. (1998) «Οι δημόσιες σχέσεις στις οικολογικές οργανώσεις». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Σελ.767-786.

28. Τσαντόπουλος, Γ., Γούπος, Χ. και Σούτσας, Κ. (1998) «Τα επικοινωνιακά μέσα και η διοικητική εξέλιξη της ελληνικής δασοπονίας (περίοδος 1833-1965)». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 943-954.

29. Σούτσας, Κ., Τσαντόπουλος, Γ. και Γούπος, Χ. (1998) «Προοπτικές ανάπτυξης εθνικού δρυμού Παρνασσού και δασοπολιτικές απόψεις». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 991-1005.

30. Τσατήρης, Μ., Σμύρης, Π., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (1998) «Παραγωγή και κατανάλωση ξυλάνθρακα στη Θεσσαλία – Προοπτικές». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1469-1475.

31. Τσατήρης, Μ., Παπασταύρου, Α. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Συστήματα θέρμανσης που καταναλώνουν καυσόξυλο στα νοικοκυριά των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Θεσσαλίας – Προοπτικές». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1449-1458.

32. Τσατήρης, Μ., Μάτης, Κ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας Κ. (1998) «Παραγωγή καυσόξυλου στη Θεσσαλία – Δυνατότητες και προοπτικές». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1459-1467.

33. Τσαντόπουλος, Γ. (2003) «Η εφαρμογή της κατηγορικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη οργανωμένων δημοσίων σχέσεων». Ειδικά Θέματα. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα. Τόμος 4: 59-73.

34. Ασλανίδου, Μ., Σμύρης, Π., Μαυροκορδοπούλου, Ο., Πιπινής, Η. και Τσαντόπουλος, Γ. (2004) «Ποιότητα ζωής και τα κυριότερα οικολογικά προβλήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης σε σχέση με το πράσινο». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 15 (1): 4-15.

35. Αραμπατζής, Γ. Τσαντόπουλος, Γ., Σούτσας, Κ. και Ταμπάκης, Σ. (2005) «Ο ρόλος των δασών στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη: Η περίπτωση του νομού Πρέβεζας». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 16 (2): 4-15.

36. Soutsas K., Tsantopoulos G., Arabatzis G. and Christopoulou O. (2005) “Tourism development in mountainous regions: The case of Metsovo”. Department of Planning and Regional Development, School of Engineering, University of Thessaly, Discussion Paper Series. 11 (7): 111-118.

37. Σούτσας, Κ., Τσαντόπουλος , Γ., Αραμπατζής, Γ. και Ταμπάκης, Σ. (2005) «Η εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών στη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών του νομού Πρέβεζας». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 5:140-159.

38. Θεοδοσιάδου, Σ., Kωσταρέλλα, Ι. και Tσαντόπουλος Γ. (2005) «Η κάλυψη των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Έλληνες δημοσιογράφους». Ζητήματα Επικοινωνίας. Τεύχος 2: 113-130.

39. Αραμπατζής, Γ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (2006) «Ο ρόλος των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών στην αναπτυξιακή διαδικασία του νομού Πρέβεζας». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 17 (2):4-16.

40. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος Γ. (2007) «Μεθοδολογικός πλουραλισμός στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική έρευνα». Επιθεώρηση Οικονομικών Ερευνών 16: 137-148 (JEL listed).

41. Κωνσταντινίδης, Γ., Τσαντόπουλος Γ., Κωσταρέλλα Ι. και Θεοδοσιάδου Σ., (2009) «Η διαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας στα πλαίσια εκλογικών αναμετρήσεων δεύτερης τάξης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 10: 52-67.

42. Τσαντόπουλος, Γ. (2009) Η Περιβαλλοντική Επικοινωνία ως Εργαλείο Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τόμος 3, Σελ. 165 – 174.

43. Τσαντόπουλος, Γ., Ανδρεά, Β., Τσιφοδήμου, Κ. και Τσαχαλίδης, Ε. (2009) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προβλήματα και προτάσεις βελτίωσης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή και Αντιπρύτανη Δ.Π.Θ. κ. Ι. Καραμπίνη, Τόμος 2, σελ. 531-546.

44. Τσαντόπουλος, Γ., Κουσμάνη, Θ. και Γούπος, Χ., (2011) Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: οι Αντιλήψεις του Τοπικού Πληθυσμού για την Διαχείρηση, Ανάπτυξη και Προστασία της περιοχής. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΕ/2002/45.

45. Tampakis, S., Manolas, E., Tsantooulos, G. and Karapatsia, Ch. (2011) “Drawing for the protection of the environment: The case of school children in Alexandroupolis”. Παιδαγωγικός Λόγος. Τεύχος 2, Σελ. 99-117.

46. Ανδρεά, Β., Τσαντόπουλος, Γ., Ταμπάκης, Σ. και Σούτσας, Κ. (2012) «Ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων στην αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών: Μια θεωρητική προσέγγιση». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή κ. Ε. Τσαχαλίδη. Τόμος 3 (Μέρος δεύτερο), Σελ. 253-269.

47. Ανδρεά, B. Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Μέτρηση επισκεψιμότητας στα Εθνικά Πάρκα: Διαχειριστικοί στόχοι και σχεδιασμός». Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς τιμή του Καθηγητή κυρίου Κατσίκη (υπό κρίση).

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (Ελληνικών και Διεθνών) και κεφάλαια βιβλίων μετά από κρίση

48. Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Παπαδόπουλος, Λ. και Γεωργιάδης Ν. (2000) «Διαχείριση υγροτόπου λίμνης Ισμαρίδας: Σχέση του επιπέδου μόρφωσης των παραϋγροτόπιων κατοίκων και των περιβαλλοντικών μεταβλητών του υγροτόπου». Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογικής Εταιρίας Έβρου, «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα γλυκά επιφανειακά νερά». Αλεξανδρούπολη, 22-25 Αυγούστου. Σελ. 37- 44.

49. Τσαντόπουλος, Γ. και Τσαχαλίδης, Ε. (2000) «Διαχείριση υγροτόπων λίμνης Ισμαρίδας και δέλτα ποταμού Έβρου: Συγκριτική μελέτη μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των παραϋγροτόπιων κατοίκων». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Κοζάνη, 17 – 20 Οκτωβρίου. Σελ. 372 – 384.

50. Τσαχαλίδης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (2000) «Διαχείριση υγροτόπου τεχνητής λίμνης Κερκίνης Σερρών: Ατομικά χαρακτηριστικά και στάσεις, τάσεις και επιθυμίες των παραϋγροτόπιων κατοίκων». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Κοζάνη, 17 – 20 Οκτωβρίου. Σελ. 364 – 371.

51. Tsatiris, M., Papastavrou, A. and Tsantopoulos, G. (2001) “Correlation of fuelwood consumption to the family income and the population size”. Proceedings of the International Conference: Forest research: A Challenge For an Integrated European Approach. Edited by K. Radoglou. NAGREF – Forest Research Institute. Thessaloniki, August 2001. Vol. II: 773 – 776.

52. Γούπος, Χ., Σούτσας, Κ., Ματσιώρη, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2002) «Παράνομες εκχερσώσεις και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν». Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Τρίπολη, Μάιος 2002, Σελ. 359-366.

53. Σούτσας, Κ., Γούπος, Χ., Τσαντόπουλος, Γ. και Ματσιώρη, Σ. (2002) «Οι εκχερσώσεις στις νοτιοδυτικές περιοχές του νομού Πιερίας» Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Τρίπολη, Μάιος 2002, Σελ. 706-712.

54. Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2002) «Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας και σχέσεις τους με τις περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις τους». Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβριος 2002. Τόμος Ι. Σελ. 577-584.

55. Θεοχαρόπουλος, Δ., Ανδρεοπούλου, Ζ., Τσαντόπουλος, Γ. και Παπασταύρου Α. (2002) «Η δικτυακή υπηρεσία της τηλεργασίας στη στρατηγική ανάπτυξης και επικοινωνίας των ορεινών περιοχών της Ελλάδας – Η περίπτωση της ορεινής Φωκίδας». Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002. Τόμος Ι. Σελ. 424-431.

56. Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ., Χριστοπούλου, Ο. και Τσαντόπουλος, Γ. (2003) «Διερεύνηση της παρεχόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια και λύκεια της Ανατολικής Μακεδονίας». Πρακτικά της 10ης Διεθνής Έκθεσης και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Αθήνα, Ιανουάριος 2003, Τόμος Γ. Σελ. 417-424.

57. Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα, Π., Τσαντόπουλος, Γ., και Τομαδάκης Ι. (2005) «Αναψυχή στην παραποτάμια περιοχή του Άδρα: Οι απόψεις των επισκεπτών», Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Δράμα, 2-5 Οκτωβρίου. Σελ. 247-258.

58. Kostarella I., Theodosiadou S. and Tsantopoulos G. (2005) “The coverage of the European Elections 2004 by the Greek press”, CD Proceedings of the International Conference on Political Marketing (ICPM 2005). 31th March – 2 April. Kastoria – Greece.

59. Theodosiadou, S., Kostarella I. and Tsantopoulos G. (2005) “Greek journalists reporting Europe”. International Scientific Conference. New Directions in European Media, Book of Abstracts.

60. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S., and Τsantopoulos G. (2006) “Assessing global environmental problem: The case of forestry students in a Greek University”, CD Proceedings of the International Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Island of Naxos, Greece, 29th September – 1st October, Vol. 1:189-195.

61. Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Γαλατσίδας, Σ. και Αμοιρίδου, Θ. (2006) «Διερεύνηση των περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Δράμας», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, Αύγουστος 2006. Σελ. 844-853.

62. Tampakis S., Τsantopoulos G., Arabatzi Z. and Tsikna A., (2006) “Education and local rural development”, CD Proceedings of the International Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Island of Naxos, Greece, 29th September – 1st October. Vol. 2:138-146.

63. Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Γαλατσίδας, Σ. και Αμοιρίδου, Θ. (2006) «Πρωτοβάθμια περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ανατολική Μακεδονία: Προβλήματα – Προοπτικές». Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, Αύγουστος 2006. Σελ. 835-843.

64. Tsachalidis E., Tampakis S., Τsantopoulos, G., Zografou, D.,Tsikna A. and Arabatzi Z. (2006) “Teachers and environmental education in Greece”, CD Proceedings of the International Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Island of Naxos, Greece, 29th September – 1st October. Vol. 2:163-171.

65. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος Γ. (2006) «Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι στην έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς: ασύμβατες ή συμπληρωματικές;» Πρακτικά του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής «Δημοσκοπήσεις και Στατιστική» Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Καστοριά 26-29 Απριλίου 2006. Σελ. 283-290.

66. Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ., Τσιαντικούδης, Σ. και Σούτσας, Κ. (2006) «Ποιότητα ζωής και απειλές των δασών. Η περίπτωση του νομού Πρέβεζας». Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας (http://www.etagro.gr/). Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006. Σελ.474-490.

67. Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα, Π., Τσαντόπουλος, Γ. και Αραμπατζή, Ζ. (2005) «Αξιολόγηση των παραγόντων ρύπανσης από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ»., Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου Κωτούλα. Τόμος ΜΒ/2 – VOL. 42/2, Σελ. 821-832.

68. Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Γατά Σ., (2007) «Οι απόψεις των υλοτόμων της Αρναίας σχετικά με τους δασικούς συνεταιρισμούς, την προστασία και τη διαχείριση των δασών». Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007. Τόμος 1, Σελ. 132-141.

69. Tampakis S., Τsantopoulos G., and Karanikola P., (2007) “Building environmental awareness: The case of forestry students in a Greek University” in Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, Leal Filho, W., Manolas, E., Sotirakou, M., Boutakis, G. A.G., (eds), Environmental Education Center of Soufli, Soufli – Greece, pp. 293 – 304.

70. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2008) «Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου: Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό». Πρακτικά του 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση». Μυτιλήνη 20-22 Ιουνίου. http://www.aegean.gr/environment/ eeppd/CONF2008.htm.

71. Τσιφοδήμου Κ., Μανωλάς Ε. και Τσαντόπουλος Γ., (2008) «Τα περιβαλλοντικά δημοσιεύματα στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο την τριετία 1997-2000» Πρακτικά του 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση». Μυτιλήνη 20-22 Ιουνίου. http://www.aegean.gr/environment/ eeppd/CONF2008.htm.

72. Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Μαρρή Μ. (2008) «Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικοδάσος του Βάι και πολιτικές προστασίας και ανάδειξής του» Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, «Ανταγωνιστικότητα - Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη», 27-29 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Σελ. 249-264.

73. Ανδρεά Β. και Τσαντόπουλος Γ. (2008) «Η περιβαλλοντική επικοινωνία ως εργαλείο ανάδειξης και ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών» Προφορική ανακοίνωση του Συνεδρίου «Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε Ελλάδα και Βουλγαρία». Φορέας διαχείρισης Εθνικού πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 17 – 18 Οκτωβρίου, Σουφλί. Βιβλίο περιλήψεων.

74. Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ., Μανωλάς, Ε. και Ψαρονικολάκη, Α. (2009) «Οι απόψεις των πολιτών για τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Δράμας». Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, Σελ. 427-436.

75. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Τσιφοδήμου Κ. (2009) «Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για την ανάπτυξη και την προστασία της περιοχής τους: Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου». Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, Σελ. 263-274.

76. Μανωλάς, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (2010) Περιβαλλοντική Πολιτική: Μερικές τεχνικές ενεργητικής μάθησης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 19-21 Ιουνίου 2009. http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2009/Env_Policy_Management_CONFERENCE_2009_ MINUTES.pdf

77. Τσιφοδήμου, Κ., Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας Κ. (2011) «Κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδος: Η άποψη του κοινού». Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τόμος 3, Σελ. 385 – 395.

78. Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2011) «Κριτήρια επισκεπτών για επιλογή προορισμού ενός Εθνικού Πάρκου. Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τόμος 3, Σελ. 170 - 182.

79. Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ., Σκαναβή, Κ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2012) «Προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού από τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική μελέτη των Εθνικών Πάρκων της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου». Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση». Μυτιλήνη 25 - 27 Μαΐου 2012. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm .

80. Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σκαναβή, Κ. (2012) «Αλληλεπίδραση και προοπτικές ανάπτυξης προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου». Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση». Μυτιλήνη 25 - 27 Μαΐου 2012. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm .

81. Tampakis, S., Manolas, E., Tsantopoulos, G. and Christodoulou, G. (2012) “Encouraging development in the mountainous villages of Pafos: The views of the local population regarding recreation in the Troodos National Forest Park”. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference. Corfu 31 May - 3 June 2012, Greece.

82. Tsantopoulos, G., Manolas, E., Tampakis, S. and Kousmani, T. (2012) “Tourism in the National Park of Prespes: The views of locals and visitors”. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference. Corfu 31 May - 3 June 2012, Greece.

83. Andrea, V., Tampakis, S., Skanavis, C. and Tsantopoulos, G. (2012) “Assessing tourism infrastructure in the protected areas of Dadia and the Evros Delta: The views of the local population”. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp: 1954-1962.

84. Tsifodimou, K., Tampakis, S., Tsantopoulos, G., and Andrea, V. (2012) “Measuring public opinion on environmental issues and communication: The case of Greece”. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”. Thessaloniki 3-6 July 2012. Pp:2537-2545.

85. Αγαλή, Α., Σούτσας, Κ., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2012) «Αξιολόγηση των αγαθών του δάσους Χολομώντα: Οι απόψεις των κατοίκων της περιοχής». Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας. Σκιάθος 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σελ. 699-704.

86. Ταμπάκης, Σ., Ακριβούλη, Κ., Kαρανικόλα, Π. και Τσαντόπουλος, Γ. (2012) «Οι απόψεις των γεωργών της Νίκαιας Λάρισας σχετικά με την προστασία της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών». Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, Βόλος, Σελ. 1554-1559.

87. Kαρανικόλα, Π., Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. και Κόκκας, Χ. (2012) «Προβλήματα που προκαλούν τα δέντρα και οι θάμνοι στο αστικό περιβάλλον της πόλης των Ιωαννίνων». Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, Σελ. 614-619.

88. Theodosiadou, S., Kostarella, I., Tsantopoulos, G., (2012) “The Ecosystem of the Environmental News beat in Greece”. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, Slovakia, December 3 - 7, 2013, pp: 1390-1394.

89. Kostarella, Ι., Theodosiadou, S. and Tsantopoulos, G. (2013) “The coverage of environmental issues by the Greek media from the editors’ perspective”. International Virtual Conference April, 8. - 12. 2013. Volume: 1, December 2012 Publisher: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. Thomson Ltd, pp: 399-407

90. Ανδρεά, Β., Τσαντόπουλος, Γ. και Ταμπάκης, Σ. (2013) «Ανάπτυξη και διατήρηση: οι επιθυμίες των τοπικών κατοίκων για τη σημερινή και τη μελλοντική ανάπτυξη του Αμβρακικού Κόλπου». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 150-167.

91. Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Τοπικοί κάτοικοι και επισκέπτες προστατευόμενων περιοχών: Αξιολόγηση υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών και προοπτικές ανάπτυξης». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 112-136.

92. Zafeiriou, E., Karelakis, C., Tsantopoulos, G., and Polymeros, K. (2013) “Greenhouse gas emissions and economic growth for the European agricultural sector”. Proceedings of the 5th International Conference. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. Istanbul University (Turkey) May 9-12, 2013, Istanbul, Turkey, pp: 32-39.

93. Tsantopoulos G., Karelakis C., Zafeiriou E., and Tsoulakaki D. (2014) “Mapping the rural problem and development: what do Greek landowners think?”, Procedia Economics and Finance, (υπό δημοσίευση).

94. Tsantopoulos, G., Tampakis, S., Arabatzis, G. and Kousmani, Th. (2013) “The attitudes of stakeholders on the management of protected areas: views of the local people and visitors to the Prespa Lakes National Park”. Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting Conference, 19-23 May 2012, Prespa, Greece. pp: 331-336.

95. Τσιφοδήμου, Κ., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Περιβαλλοντικά θέματα: Το ενδιαφέρον του κοινού και η προβολή τους από τις εφημερίδες». Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Προβλήματα και προβληματισμοί σε εποχές κρίσης. Επιστημονική επιμέλεια: Μ. Καΐλα, Α. Μόγιας και Β. Παπαβασιλείου. Εκδόσεις Διάδραση. σελ. 279-295

96. Ανδρεά, Β. Τσαντόπουλος, Γ., και Ταμπάκης, Σ., (2013) «Προστατευόμενες περιοχές και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 5ος Τόμος: Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, σελ. 9-34.

97. Ζέρβα, Κ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης σε διεθνή και εθνική κλίμακα για την κλιματική αλλαγή». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 5ος Τόμος: Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, σελ. 75-89.

98. Tsantopoulos, G., Tsoulakaki, D., Tampakis, S., Karelakis, C. and Mamalis S. (2013) “Alternative Crops - Problems and Prospects: A Comparative Research of Landowners’ Views in the Prefectures of Rodopi and Evros. Procedia Technology 8, 300 – 305.

99. Kantemeridou, C., Τsantopoulos, G., Tampakis, S. and Karanikola, P. (2013) “Participatory Planning and Local Economic Development: A Case Study of Northeast Halkidiki”. Procedia Technology 8, 459 – 464.

100. Καντεμερίδου, X., Τσαντόπουλος, Γ., Ταμπάκης, Σ., και Καρελάκης, X., (2013) «Ενσωματώνοντας τις απόψεις των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος: η περίπτωση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής». Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου - Annual Meeting Pro Silva Europe. «Προστασία - Διαχείριση των Ελληνικών Δασών σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η πρόκληση της Φυσικής Δασοπονίας», 6 έως 9 Οκτωβρίου 2013 Θεσσαλονίκη (υπό δημοσίευση).

101. Καριπίδου – Κανάρη, Αικ., Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα, Π., Τσαντόπουλος Γ. (2013) «Χώροι πρασίνου και αναψυχής του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις των πολιτών». Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου - Annual Meeting Pro Silva Europe. «Προστασία - Διαχείριση των Ελληνικών Δασών σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η πρόκληση της Φυσικής Δασοπονίας», 6 έως 9 Οκτωβρίου 2013 Θεσσαλονίκη (υπό δημοσίευση).

102. Αγαλή, Α., Σούτσας, Κ., Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Αξιολόγηση προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων: Οι απόψεις των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Χολομώντα». Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου - Annual Meeting Pro Silva Europe. «Προστασία - Διαχείριση των Ελληνικών Δασών σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η πρόκληση της Φυσικής Δασοπονίας», 6 έως 9 Οκτωβρίου 2013 Θεσσαλονίκη (υπό δημοσίευση).

103. Tsantopoulos, G., Andrea, A., Tampakis, S., Karanikola P. and Kousmani Th. (2014) Local people’s opinions on wetlands vary for different wetlands types: comparative study of Prespa National Park and Amvrakikos Wetlands National Park, Greece. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014.. Patras, Greece, pp. 231-240.

104. Karanikola P., Tsantopoulos G.,Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2014) Quality, quantity and management of urban water supply in the Prefecture of Larnaka, Cyprus. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014. Patras, Greece, pp. 175-184.

105. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G., Karanikola P., (2013) Operational guidelines for effective management in National Parks: case study from locals and visitors in Evros, Greece. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, December 2 - 6, 2013, pp: 336-340.

106. Tampakis S, Karanikola P., Tsantopoulos G., Andrea V., Antipa N.M., Paroni D.-V. (2013) Exploring the positive and negative impacts of bicycling in the city of Orestiada, Greece. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, December 2 - 6, 2013, pp: 346-350.

107. Νικολάου Δ., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ., Κυριαζόπουλος Α. Πολιτικές διατήρησης των απειλούμενων αγροτικών ζώων: Η περίπτωση των ιπποειδών εργασίας. 8ο Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη στις 1 – 3 Οκτωβρίου 2014 (υπό κρίση)

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανταζίδου 193,

                  68200 Ορεστιάδα

Τηλ.:             2552041118

Fax:              2552041192

Email: tsantopo@fmenr.duth.gr