ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΔΠΘ

Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης, Μπρυζ

Επί τιμή Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ

Δικηγόρος Αθηνών

 

 Σημειώσεις μαθημάτων

Oργάνωση και λειτουργία της ΕΕ  (ΔΠΘ)

Κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στον Ευρωπαϊκό Χώρο (ΔΠΘ)

Κοινωνία της Πληροφορίας και προστασία του ατόμου (ΔΠΘ

Μετανάστευση, Ρατσισμός, Ξενοφοβία (ΔΠΘ)

 Πολιτικές της ΕΕ: από την αγορά στην αλληλεγγύη (ΔΠΘ)

 Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική (ΔΠΘ)

 

Ευρωπαϊκό δίκαιο Ι (ΠΣΕ)  

Κρατικές προμήθειες (ΕΣΔΔ)

 Βιογραφικό Σημείωμα (εδώ)

 

Επικοινωνία

 vasshatz@socadm.duth.gr