Ιωάννης Μπούταλης

Καθηγητής Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Υπολογιστικής Νοημοσύνης

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης