Ιωάννης Ε. Ζευγώλης
Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
 

αρχική | σύνοψη βιογραφικού | δημοσιεύσεις  
 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ενδεικτικές)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ & ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: γεωτεχνική αβεβαιότητα, ανάπτυξη πιθανοτικών προσομοιωμάτων & μεθοδολογιών υπολογισμού αξιοπιστίας γεωτεχνικών έργων, αναλύσεις διακινδύνευσης γεωτεχνικών έργων, σύζευξη πιθανοτικών και αριθμητικών μεθόδων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ: αντιστηρίξεις, οπλισμένο έδαφος, ευστάθεια πρανών

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: γεωτεχνικά θέματα επιφανειακών και υπόγειων μεταλλείων, λιγνιτωρυχεία, διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2004 - 2007

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Purdue University, ΗΠΑ

2002 - 2003

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Purdue University, ΗΠΑ

1997 - 2002 Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2014 -

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Επίκουρος Καθηγητής

2013 -

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Επιστημονικός Συνεργάτης, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ

2011 - 2013

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ
Εργοταξιάρχης επιφανειακών μεταλλείων

2008 - 2011

Εδαφομηχανική ΑΤΕ
Μελετητής γεωτεχνικός μηχανικός

2010, 2011

Πολυτεχνείο Κρήτης
Λέκτορας (Π.Δ. 407/80)

2008, 2009

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επιστημονικός Συνεργάτης

2002 - 2007

Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ
Μεταπτυχιακός Ερευνητής - Βοηθός Διδασκαλίας

2002

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επιστημονικός Συνεργάτης

2001

Αττικό Μετρό ΑΕ
Πρακτική άσκηση

2000

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, Μήλος
Πρακτική άσκηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2018 - ... METHENERGY PLUS -  Methane recovery and harnessing for energy and chemical uses at coal mine sites, EU - RFCS (EKETA)
2016 - 2017 Ενίσχυση της Αειφορικής Επίδοσης της Μεταλλευτικής / Εξορυκτικής Βιομηχανίας μέσω της Ανάπτυξης και Εφαρμογής Σχετικής Μεθοδολογίας Αποτίμησης, Enveco AE (ΔΠΘ)
2016 - 2019 Αριθμητικές - πιθανοτικές αναλύσεις γεωτεχνικών έργων, ΕΤΑΑ (ΔΠΘ)
2016 - 2018 Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ΕΤΑΑ (ΔΠΘ)
2015 - 2018 SLOPES - Smarter Lignite Open Pit Engineering Solutions, EU - RFCS (ΕΚΕΤΑ)
2013 - 2015 COMEX - Complex Mining Exploitation: Optimizing Mine Design and Reducing the Impact on Human Environment, EU - RFCS (ΕΚΕΤΑ)
2009 Υπογειοποίηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού με παράλληλη αποκατάσταση ανενεργού λατομείου, Δήμος Κέας (ΕΜΠ)
2008 Σχεδιασμός των έργων εξυγίανσης και επανάχρησης στην περιοχή Σκουριές του Λαυρίου, Δήμος Λαυρεωτικής (ΕΜΠ)
2004 - 2007 Mechanically Stabilized Earth Wall Abutments for Bridge Support, FHWA/INDOT (Purdue University)
2003 Special Foundations, INDOT, Purdue University, ΗΠΑ
2002 - 2003 Mitigating the Expansive Behavior of Chemically Treated Soils, INDOT/JTRP (Purdue University)
2002 Διερεύνηση δυνατοτήτων αντιμετώπισης παραγωγικών προβλημάτων του νομού Κοζάνης, Νομός Κοζάνης (ΕΜΠ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ενδεικτικές)
 • Εξωτερικός εμπειρογνώμων, European Institute of Innovation & Technology (EIT)
 • Αξιολογητής (προτάσεις υλοποίησης διδακτορικής έρευνας), Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
 • Αξιολογητής (προτάσεις μεταδιδακτορικής έρευνας), Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας & Έρευνας (ΕΛΙΔΕΚ)
 • Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή, 7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR 2019), Taipei, Taiwan, Δεκέμβριος 2019
 • Outstanding Contribution in Reviewing (in recognition of the contributions made to the quality of the journal), Computers & Geotechnics, Elsevier (2017).
 • Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή, Geo-Risk 2017, ASCE, Denver, CO, ΗΠΑ, Ιούνιος 2017
 • Τεχνική Επιτροπή (Technical Committee), TC304 Engineering Practice of Risk Assessment and Management του ISSMGE
 • Μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων / ενώσεων:
 • International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
 • International Geosynthetics Society (IGS)
 • American Society of Civil Engineers (ASCE)
 • Geo-Institute of ASCE
 • Geotechnical Safety Network (GEOSNet)
 • Purdue Geotechnical Society (PGS)
 • Ελληνική Επιστημονική Επιτροπή Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ)
 • Ελληνικός Σύνδεσμος Γεωσυνθετικών Υλικών (HGS)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
 • Πραγματοποιηθείσες κρίσεις (review) άρθρων σε διεθνή περιοδικά:
 • Computers and Geotechnics - Elsevier (τακτικός κριτής)
 • Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering - ASCE
 • International Journal of Geomechanics - ASCE
 • Geosynthetics International - ICE
 • International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering - Springer
 • Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards - Taylor & Francis
 • The Open Civil Engineering Journal - Bentham Open Publishers
 • Arabian Journal of Geosciences - Springer
 • Προσκλήσεις ως αξιολογητής άρθρων σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων:
 • 2011, XIV Pan-Am - CGS Geotechnical Conference, Toronto, Canada
 • 2011, GeoRisk, Atlanta, Georgia, USA, ASCE
 • 2010, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Βόλος
 • 2009, Contemporary Topics in In Situ Testing, Analysis, and Reliability of Foundations (GSP 186), ASCE
 • 2009, Contemporary Topics in Ground Modification, Problem Soils, and Geo-Support (GSP 187), ASCE
 • 2008, GeoCongress 08, New Orleans, Louisiana, USA, ASCE
 • 2008, IACMAG 12, Goa, India
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δεκ. 2014 - ):
1. Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών, 6ο εξάμηνο
2. Αντιστηρίξεις, 7ο εξάμηνο
3. Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής, 7ο εξάμηνο
4. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, 8ο ε
ξάμηνο
5. Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική, 8ο εξάμηνο

6. Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ, 9ο εξάμηνο

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης (2010, 2011):
- Γεωτεχνική Μηχανική Γεωτεχνικές Κατασκευές, 8ο εξάμηνο

Βοηθός Διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue (2002 - 2007):
- Geotechnical Engineering II
- Basic Mechanics I - Statics

ΕΠΙΒΛΕΨΗ
- Mία υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή (Πιθανοτικές και αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης στη γεωτεχνική μηχανική)
Διπλωματικές εργασίες: δεκατρείς ολοκληρωμένες, τέσσερις υπό εκπόνηση
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
2007

Βραβείο Καλύτερου Μεταπτυχιακού Φοιτητή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2007

Βραβείο Καλύτερου Βοηθού Διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2002 - 2007

Υποτροφία μεταπτυχιακού ερευνητή - βοηθού διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2005 - 2006

Υποτροφία Εμπειρικείου Ιδρύματος, Αθήνα

2004 - 2005 Υποτροφία Εμπειρικείου Ιδρύματος, Αθήνα
2004 - 2005

Gerondelis Foundation Graduate Studies Scholarship, Βοστόνη, ΗΠΑ

2002 - 2003

Sommerfeld Fellowship, Μινεσότα, ΗΠΑ (προσφορά)

2002

Θωμαΐδειο Βραβείο καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας ΕΜΠ

2002

1ο Βραβείο ΤΕΕ Διπλωματικής Εργασίας ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού

1998 Οικονομικό Βοήθημα για επίδοση σπουδών, ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ
 
 

Ιωάννης Ε. Ζευγώλης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης