Ιωάννης Ε. Ζευγώλης
Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
 

αρχική | σύνοψη βιογραφικού | δημοσιεύσεις  
 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ενδεικτικές)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ & ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: χαρακτηρισμός γεωτεχνικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, ανάπτυξη πιθανοτικών - στοχαστικών μοντέλων και υπολογιστικών μεθόδων προσδιορισμού αξιοπιστίας γεωτεχνικών έργων, αναλύσεις διακινδύνευσης γεωτεχνικών έργων, σύζευξη πιθανοτικών και αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ (πεπερασμένα στοιχεία): αντιστηρίξεις, οπλισμένο έδαφος - οπλισμένη γη, ευστάθεια πρανών.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ: γεωτεχνικά θέματα μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων με έμφαση σε βαθιές επιφανειακές εκσκαφές, γεωτεχνικός χαρακτηρισμός εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2004 - 2007

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Purdue University, ΗΠΑ

2002 - 2003

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Purdue University, ΗΠΑ

1997 - 2002 Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δεκ. 2014 -

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Επίκουρος Καθηγητής

2013 -

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Επιστημονικός Συνεργάτης (2013-14), Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ (2015- )

2011 - 2013

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ
Μεταλλειολόγος - Γεωτεχνικός Μηχανικός (μεταλλεία Εύβοιας)

2008 - 2011

Εδαφομηχανική ΑΤΕ
Μελετητής γεωτεχνικός μηχανικός

2010, 2011

Πολυτεχνείο Κρήτης
Λέκτορας (Π.Δ. 407/80)

2008, 2009

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επιστημονικός Συνεργάτης

2002 - 2007

Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ
Μεταπτυχιακός Ερευνητής - Βοηθός Διδασκαλίας

2002

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επιστημονικός Συνεργάτης

2001

Αττικό Μετρό ΑΕ
Πρακτική άσκηση

2000

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, Μήλος
Πρακτική άσκηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2018 - ... METHENERGY PLUS -  Methane recovery and harnessing for energy and chemical uses at coal mine sites, EU - RFCS (EKETA)
2016 - 2017 Ενίσχυση της Αειφορικής Επίδοσης της Μεταλλευτικής / Εξορυκτικής Βιομηχανίας μέσω της Ανάπτυξης και Εφαρμογής Σχετικής Μεθοδολογίας Αποτίμησης, Enveco AE (ΔΠΘ)
2016 - 2019 Αριθμητικές - πιθανοτικές αναλύσεις γεωτεχνικών έργων, ΕΤΑΑ (ΔΠΘ)
2016 - 2018 Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ΕΤΑΑ (ΔΠΘ)
2015 - 2018 SLOPES - Smarter Lignite Open Pit Engineering Solutions, EU - RFCS (ΕΚΕΤΑ)
2013 - 2015 COMEX - Complex Mining Exploitation: Optimizing Mine Design and Reducing the Impact on Human Environment, EU - RFCS (ΕΚΕΤΑ)
2009 Υπογειοποίηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού με παράλληλη αποκατάσταση ανενεργού λατομείου, Δήμος Κέας (ΕΜΠ)
2008 Σχεδιασμός των έργων εξυγίανσης και επανάχρησης στην περιοχή Σκουριές του Λαυρίου, Δήμος Λαυρεωτικής (ΕΜΠ)
2004 - 2007 Mechanically Stabilized Earth Wall Abutments for Bridge Support, FHWA/INDOT (Purdue University)
2003 Special Foundations, INDOT, Purdue University, ΗΠΑ
2002 - 2003 Mitigating the Expansive Behavior of Chemically Treated Soils, INDOT/JTRP (Purdue University)
2002 Διερεύνηση δυνατοτήτων αντιμετώπισης παραγωγικών προβλημάτων του νομού Κοζάνης, Νομός Κοζάνης (ΕΜΠ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ενδεικτικές)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:
1. Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών, 6ο εξάμηνο
2. Αντιστηρίξεις, 7ο εξάμηνο
3. Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής, 7ο εξάμηνο
4. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, 8ο ε
ξάμηνο
5. Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική, 8ο εξάμηνο

6. Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ, 9ο εξάμηνο

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης (2010, 2011):
- Γεωτεχνική Μηχανική Γεωτεχνικές Κατασκευές, 8ο εξάμηνο

Βοηθός Διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue (2002 - 2007):
- Geotechnical Engineering II
- Basic Mechanics I - Statics

ΕΠΙΒΛΕΨΗ
- Διδακτορικές διατριβές: επίβλεψη μίας υπό εκπόνηση διατριβής ("Πιθανοτική ανάλυση ευστάθειας πρανών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων αιτιοκρατικού χαρακτήρα"), μέλος τριμελούς επιτροπής μίας υπό εκπόνηση διατριβής
Διπλωματικές εργασίες: επίβλεψη δεκατριών ολοκληρωμένων και τεσσάρων υπό εκπόνηση διπλωματικών
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
2007

Βραβείο Καλύτερου Μεταπτυχιακού Φοιτητή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2007

Βραβείο Καλύτερου Βοηθού Διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2002 - 2007

Υποτροφία μεταπτυχιακού ερευνητή - βοηθού διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2005 - 2006

Υποτροφία Εμπειρικείου Ιδρύματος, Αθήνα

2004 - 2005 Υποτροφία Εμπειρικείου Ιδρύματος, Αθήνα
2004 - 2005

Gerondelis Foundation Graduate Studies Scholarship, Βοστόνη, ΗΠΑ

2002 - 2003

Sommerfeld Fellowship, Μινεσότα, ΗΠΑ (προσφορά)

2002

Θωμαΐδειο Βραβείο καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας ΕΜΠ

2002

1ο Βραβείο ΤΕΕ Διπλωματικής Εργασίας ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού

1998 Οικονομικό Βοήθημα για επίδοση σπουδών, ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ
 
 

Ιωάννης Ε. Ζευγώλης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης