Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Πρωτοπαπάς

 

                            

                                                                       

Διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εργαστήριο Οργάνωσης & Προγραμματισμού

67100 Ξάνθη                                                                                      

 

Τηλ:                Γραφείο:                      05410-79751

                    Γραμματεία:         05410-24603

                        Φαξ:                05410-72791

E-Mail:                                               aproto@civil.duth.gr                                                                                       

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Άγγελος Πρωτοπαπάς γεννήθηκε το 1958 στη Λιβαδειά Βοιωτίας. Έλαβε το Απολυτήριο Δημοτικού από  τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία το 1970 και το Απολυτήριο Γυμνασίου από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή το 1976. Στη συνέχεια πέτυχε 4ος στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το 1981 πήρε το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση υδραυλικού  μηχανικού.  Στη συνέχεια φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MS) στη Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα το 1983. Κατόπιν σπούδασε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (MIT) όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MS) το 1986 και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) το 1988 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Το 1988 εργάστηκε σαν επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, το 1989 σαν μελετητής στην εταιρεία Μέτκαφ & Εντι (Metcalf & Eddy, Inc.), Wakefield, Massachusetts, Τμήμα Μελετών Ποιότητας Περιβάλλοντος και από το 1990 σαν Eπίκουρος και από το 1997 Αναπληρωτής Καθηγητής στο Polytechnic University, Dept of Civil and Environmental Engineering, Brooklyn, New York. To 2000 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου και υπηρετεί από το Δεκέμβριο 2000 μέχρι σήμερα.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Ανάλυση και διαχείριση υδατικών και περιβαλλοντικών πόρων

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έργων πολιτικού μηχανικού με χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας, ανάλυσης συστημάτων και προσομοιώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

Ερευνητικές εργασίες

(1) ανάλυση και βέλτιστος σχεδιασμός, λειτουργία, και συντήρηση υδραυλικών έργων και έργων προστασίας του περιβάλλοντος, με έμφαση στις μεθόδους εκτίμησης της οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας και της λειτουργικής ποιότητας υδραυλικών συστημάτων,

(2) υπολογιστικές και αναλυτικές μεθόδους προσομοίωσης για την μελέτη ροής και μεταφοράς ρύπων σε επιφανειακούς αποδέκτες και υπόγειους υδροφορείς, με έμφαση στη χρήση στοχαστικών μεθόδων, και

(3) δυναμική υδρολογία, ρευστομηχανική, εφαρμογές πληροφορικής σε έργα πολιτικού μηχανικού.

 

Αντικείμενα Διδασκαλίας

Α. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εαρινό 01        Π          Εγγειοβελτιωτικά Έργα

                        Π          Διαχείριση του Περιβάλλοντος ΙΙ

Χειμερινό 01    Π          Διαχείριση του Περιβάλλοντος Ι

                        Π          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

Β. Polytechnic University, New York

            Μάθημα                                                                                  Φορές Φοιτητές

Π          CE340 Υδατικοί Πόροι & Υδραυλικά Εργα                             15        306

Π          CE222 Μηχανική Ρευστών                                                     10        183

Π          CE151 Μετρησεις Πολιτικού Μηχανικού                                  1          16

Μ         CE722 Υδρολογία                                                                     3          37

Μ         CE723 Υπόγεια Υδρολογία & Ρύπανση                                 11        127

Μ         CE724 Προχωρημένη Υπόγεια Υδρολογία & Ρύπανση           2          21

Μ         CE780 Ανάλυση Αβεβαιότητας σε Εφαρμογές ΠΜ                  2          31

Μ         CE747 Ανάλυση Ρύπανσης Επιφανειακών Υδάτων               2          52

M         CE718 Βελτιστοποίηση Υδραυλικών Συστημάτων                   1            5

 

Π: Προπτυχιακό    Μ: Μεταπτυχιακό   

                                               

1990-2000       Μ         CE996 Διπλωματική Εργασία Masters                                  27

                        Μ         CE901 Επίβλεψη Ελευθέρων Σπουδών ΠΜ                           8

                        Μ         CE999 Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής                               3

 

Γ. Κούπερ Γιούνιον (Cooper Union for the Advancement of Science, New York)

Χειμερινό 93    Μ         CE443 Υπόγεια Υδρολογία                                                     18

 

Δ. Τεχνολογικό Ινστιτούτο Γεωργίας (Georgia Institute of Technology, Atlanta)

Χειμερινό 88    Μ         CE6374 Φυσική Υδρολογία                                                    11

Εαρινό 88        Μ         CE6399 Συστήματα Υδατικών Πόρων                                      4

Θερινό 88        Μ         CE6384 Υδρολογία Αστικών Κέντρων                                    10

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

Υποτροφίες, Βραβεία, Διακρίσεις

 

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα