Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Κλάδοι της Ζωολογίας - Εισαγωγή. Η χημική βάση των ζωικών οργανισμών. Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών οργανισμών. Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα Φύλα. Στοιχεία Γεωργικής Ζωολογίας. Θέση εντόμων στο φύλο Αρθρόποδα. Φυλογενετική προέλευση των εντόμων. Μορφολογία: Σωματικό περίβλημα, δερμικές εκφύσεις του εξωσκελετού. Κεφαλή: Τύποι και μέρη κεφαλής. Εξαρτήματα, όργανα: οφθαλμοί, κεραίες, στοματικά εξαρτήματα, τύποι στοματικών μορίων. Θώρακας: Εξαρτήματα θώρακα, τύποι ποδιών, τρόπος κίνησης εντόμων, προέλευση, σχηματισμός, είδη και σύνδεση των πτερύγων. Κοιλία: εξαρτήματα αναπαραγωγής, κέρκοι, ψευδόποδες, ελασματοειδή βράγχια, κεντρί κεντροφόρων Υμενοπτέρων. Ανατομία -Φυσιολογία: Πεπτικό σύστημα. Κυκλοφορικό σύστημα. Απεκκριτικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Αναπαραγωγικό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Οργάνωση νευρικού συστήματος. Αισθήσεις των εντόμων. Ειδικά εκκρίματα εντόμων. Μυϊκό σύστημα: μηχανισμός πτήσεως και μυς. Μεταμόρφωση των εντόμων. Συστηματική: ταξινόμηση των εντόμων κατά τάξεις.

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού, 4ου εξαμήνου

Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία

gr

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:

· στην αναγνώριση των κυριότερων Φύλων του ζωικού Bασιλείου,

· στη κατανόηση της δομής, ανατομίας, μορφολογίας καθώς και στοιχείων της φυσιολογίας και ηθολογίας επιλεγμένων Φύλων του ζωικού Βασιλείου (Arthropoda, Nematoda, Mοllusca, Annelida) με ιδιαίτερη έμφαση στην Κλάση Insecta,

· στην αναγνώριση των σημαντικότερων από γεωργική άποψη Τάξεων εντόμων.

 

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (θεωρίας και εργαστηρίου).

Στην εξέταση του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται και η προετοιμασία και εξέταση των φοιτητών σε εντομολόγιο με τις σημαντικότερες από γεωργική άποψη Τάξεις εντόμων. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού αξιολόγησης του μαθήματος λαμβάνεται υπ’ όψιν η επίδοση στις εξετάσεις της θεωρίας σε ποσοστό 80%, η επίδοση στις εξετάσεις του εργαστηρίου σε ποσοστό 15% και η εξέταση του εντομολογίου σε ποσοστό 5%.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ M. 2002. ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΤΟΜΟΣ Α ΚΑΙ Β). ΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ.

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Μ. 1992. ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ. ΓΙΑΧΟΥΔΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Μ. 1995. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ. UNIVERSITY STUDIO PRESS. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

CHAPMAN R.F. 1998. THE INSECTS STRUCTURE AND FUNCTION. CAMBRIDGE UNI. NEW YORK.

GILLOT C. 1995. ENTOMOLOGY. PLENUM PRESS. NEW YORK.

Δρ. Μαρία Λ. Παππά

Updated March 2015