Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία, μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των ζωικών εχθρών που προσβάλουν τα γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή και τα τρόφιμα μέχρι την κατανάλωσή τους. Απεντομώσεις, μυοκτονία.

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία και μέθοδοι-μέσα αντιμετώπισης των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

 

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:

· στην κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς ζωικών εχθρών που προσβάλουν γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή

· στη κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς εντόμων και ακάρεων υγειονομικής σημασίας

· στη χρήση των διαθέσιμων σήμερα μεθόδων καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών

Επιλογής Μάθημα Κατεύθυνσης, 6 - 8ου εξαμήνου (Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας)

Υποχρεωτικό Μάθημα, 8ου εξαμήνου (Τεχνολογίας Τροφίμων)

Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας

gr

Μέθοδος αξιολόγησης

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του εξαμήνου.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 1995. ΕΝΤΟΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. ΖΗΤΗ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

ELDRIDGE B.F. & EDMAN J.D. 2004. MEDICAL ENTOMOLOGY: A TEXTBOOK ON PUBLIC HEALTH AND VETERINARY PROBLEMS CAUSED BY ARTHROPODS. KLUWER ACADEMIC PUBL. NETHERLANDS.

HAGSTRUM D.W. & SUBRAMANYAM B. 2006. FUNDAMENTALS OF STORED-PRODUCT ENTOMOLOGY. AACC INTERNATIONAL. USA.

ROBINSON W.H. 2005. HANDBOOK OF URBAN INSECTS AND ARACHNIDS. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. CAMBRIDGE.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Δρ. Γιώργος Μπρούφας

Updated March 2015