Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, οικονομική σημασία και μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των εντόμων - εχθρών καθώς και σχετική συμπτωματολογία της προσβολής σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, καλαμποκιού, καπνού, πατάτας, βαμβακιού, τεύτλων, σπαραγγιού, ψυχανθών και λαχανικών.

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:

· στην αναγνώριση - ταυτοποίηση των σημαντικότερων εντομολογικών εχθρών των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και λαχανικών

· στην κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των παραπάνω εντομολογικών εχθρών

· στην εφαρμογή της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών αλλά και στις δυνατότητες εφαρμογής ή ανάπτυξης προτύπων συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης

Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης, 7ου εξαμήνου

Επιλογής στην Κατεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 8 -10ου εξαμήνου

Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανικών

gr

 

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση - προσδιορισμό επιλεγμένων εντομολογικών εχθρών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και λαχανικών. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του εξαμήνου.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. 1995. ΕΝΤΟΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. ΖΗΤΗΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

ALFORD D.V. 1999. A TEXTBOOK OF AGRICULTURAL ENTOMOLOGY. BLACKWELL SCIENCE. OXFORD

MORILL W. 1995. INSECT PESTS OF SMALL GRAINS. APS PRESS. MINNESOTA.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Δρ. Μαρία Λ. Παππά

Updated March 2015