ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Δρ. Αρχιτεκτων Μηχανικος  Μ.Δ.Ε. Αποκαταστάσεις Μνημείων e-mail: nlianos@arch.duth.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α
    Το επιστημονικό γνωστικό μου πεδίο αφενός και οι ειδικές σπουδές μου στο χώρο του Πολιτισμού και ειδικότερα στην προστασία των μνημείων και την αρχαιολογία, προσανατόλισαν και τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα κυρίως σε μελέτες τεκμηρίωσης, αποτύπωσης και αποκατάστασης διαφόρων μνημείων είτε επρόκειτο για κτηριακά κατάλοιπα, ευρήματα πρόσφατων ανασκαφών είτε για αρχαία σύνολα-κατασκευές, ενταγμένα σε αρχαιολογικούς χώρους, άλλοτε χερσαία και άλλοτε ενάλια. Τη δυνατότητα ενασχόλησης με το παραπάνω αντικείμενα, μου την παρείχε και η ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού (1978-1999).     Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος των παραπάνω εργασιών, τόσο στα πλαίσια της υπηρεσιακής μου ιδιότητας, όσο και του γενικότερου ερευνητικού μου έργου, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, όπως ψηφιακές φωτογραμμετρικές μέθοδοι τεκμηρίωσης, αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρήση σύγχρονων οργάνων τοπογραφίας, Laser scanner κλπ..     Ταυτόχρονα λόγω των εξειδικευμένων εργασιών και συνθηκών μελέτης, καταγραφής και τεκμηρίωσης μνημείων και διαφόρων άλλων αρχαιοτήτων, με τις οποίες ασχολήθηκα, προέκυψε η αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής αυτοσχέδιων προσωπικών μεθόδων, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων καθώς και τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης του εκάστοτε έργου με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ