Από τον Ιούνιο  έως το Νοέμβριο του έτους 1993 εργάσθηκα στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ως μέλος της ομάδας για την εκπόνηση μελέτης σχεδίου ανάπτυξης του Δάσους Πάρκου Θεσσαλονίκης καθώς και στη μελέτη διαχείρισης Λευκοφυτειών στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης.
Από τον Οκτώβριο  έως το Δεκέμβριο του έτους 1994 εργάσθηκα στο Δασαρχείο Σκοπέλου στη σύνταξη μελετών διάνοιξης πέντε δασοδρόμων Γ’ κατηγορίας.

Εργάσθηκα επίσης στο Δασονομείο Σκιάθου από 1/7/94-20/10/94, 1/7/96-11/10/96, 24/6/97-31/10/97 και στο Πυροσβεστικό Σταθμό Σκιάθου από 1/6/99-31/10/99 στη προστασία του νησιού από τις δασικές πυρκαγιές.

Από την 1-12-2000 έως 28-2-2001 εργάσθηκα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.

Από την 1-3-2001 έως 12-3-2001 εργάστηκα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

Από την 13-3-2001 έως 12-5-2006 εργάσθηκα ως μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Πολιτική» στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

Από την 12-5-2006 έως 19-6-2013 εργάσθηκα ως μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Πολιτική» στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ και από και από την 23-12-2010 ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

Από την 20-6-2013 έως και σήμερα εργάζομαι ως μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Πολιτική» στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ (ΦΕΚ. 642 / 20-6-2013 τ. Γ΄).