ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εργαστήριο Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας

Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος, Καθηγητής

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 

Από 01 - 02 – 1996 μέχρι 30 - 04 – 1996. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: Λήψη και επεξεργασία στοιχείων υπαίθρου.

Από 01 - 03 – 1998 μέχρι 31 - 05 – 1998. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: Interviewer σε δημοσκόπηση / κωδικοποίηση και καταγραφή στοιχείων, δημοσκόπηση σε Η/Υ.

Από 12 - 01 – 1999 μέχρι 11 - 05 – 1999. Φορέας απασχόλησης: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Αντικείμενο απασχόλησης: Αναζήτηση βιβλιογραφίας του προγράμματος HI-FI. Επεξεργασία των στοιχείων του προγράμματος HI-FΙ στον H/Y.

Από 01 - 03 – 2001 μέχρι 31 - 12 – 2001. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: Λήψη στοιχείων υπαίθρου, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία στοιχείων.

Από 01 - 09 – 2001 μέχρι 31 - 01 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αντικείμενο απασχόλησης: Τεχνική (λήψη στοιχείων) και Γραμματειακή υποστήριξη.

Από 01 - 01 – 2002 μέχρι 31 - 08 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα φυσικού περιβάλλοντος.

Από 01 - 05 – 2002 μέχρι 31 - 12 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αντικείμενο απασχόλησης: Τεχνική (λήψη στοιχείων) και Γραμματειακή υποστήριξη.

Από 01 - 09 – 2002 μέχρι 30 - 11 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα φυσικού περιβάλλοντος.

Από 01 - 01– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 01– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου, σύνταξη μελετών.

Από 01 - 09 – 2002 μέχρι 31 - 12 – 2002. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: τεχνικο – οικονομικές αναλύσεις, αξιολόγηση επενδύσεων.

Από 09 - 05– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου, σύνταξη μελετών.

Από 01 - 07 – 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 01– 2004 μέχρι 28 - 02 – 2004. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 15 - 08– 2003 μέχρι 31 - 12 – 2003. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: τεχνικοοικονομικές αναλύσεις, αξιολόγηση επενδύσεων.

Από 01 - 10– 2004 μέχρι 31 - 12 – 2004. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 08– 2004 μέχρι 05 - 01 – 2005. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: έρευνα επικοινωνιακών σχέσεων φορέα υλοποίησης και χρηστών του έργου.

Από 01 - 10– 2004 μέχρι 30 - 09 – 2005. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: δημόσιες σχέσεις στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης και του σχεδιασμού αναπτυξιακών υποδομών.

Από 01 - 01– 2005 μέχρι 30 - 04 – 2005. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, Δημόσιες Σχέσεις.

Από 01 - 01 – 2005 μέχρι 31 – 12 – 06. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτικό Μάρκετινγκ στη Ψηφιακή Εποχή. Αντικείμενο απασχόλησης: Κατάρτιση Ερωτηματολογίων. Στατιστική Επεξεργασία και ανάλυση Ερωτηματολογίων.

Από 01 - 11– 2006 μέχρι 28 - 02 – 2007. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: επεξεργασία αποτελεσμάτων έργου.

Από 01 - 01– 2007 μέχρι 31 - 12 – 2007. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις.

Από 01 - 07 – 2005 μέχρι 31 – 12 – 07. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Αντικείμενο απασχόλησης: Ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων με τους φορείς, κατάρτιση πρωτοκόλλων επισκέψεων, κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης.

Από 01 - 01 – 2008 μέχρι 30 – 09 – 08. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Αντικείμενο απασχόλησης: διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.

02 - 02 - 2009 μέχρι 31 – 03 – 2009. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Αντικείμενο απασχόλησης: διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.

19 - 01 - 2010 μέχρι 31 – 10 – 2010. Φορέας απασχόλησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Αντικείμενο απασχόλησης: διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.

01 - 09 - 2012 μέχρι 30 - 06 – 2015. Φορέας απασχόλησης: Θαλής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Χωροταξικός σχεδιασμός για την αειφορική ανάπτυξη των νησιωτικών δασικών περιοχών. Αντικείμενο απασχόλησης: (i) Προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο των δασικών πυρκαγιών και συγκεκριμένα στον καθορισμό των θέσεων των σταθμών επιφυλακής/παρατηρητηρίων για δασικές πυρκαγιές με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους και (ii) Σχεδιασμός καινοτόμων υποδομών ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού  αξιοποίησης των φυσικών πόρων για σκοπούς αναψυχής και τουρισμού, καθώς επίσης για σκοπούς αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας (βιοενέργεια, αιολική ενέργεια)

01 - 11 - 2012 μέχρι 31 - 03 – 2015. Φορέας απασχόλησης: Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Ηπείρου - Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με εγκατάσταση πράσινου σε κτήρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις. Αντικείμενο απασχόλησης: Ποιοτική έρευνα πεδίου σχετικά με την εγκατάσταση πράσινου σε κτήρια 

Διεύθυνση: Πανταζίδου 193,

                  68200 Ορεστιάδα

Τηλ.:             2552041118

Fax:              2552041192

Email: tsantopo@fmenr.duth.gr