Α. Διατριβή

[1] Τσαντόπουλος, Γ. (2000) «Εφαρμογές δημοσίων σχέσεων στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την διαμόρφωση δασικής πολιτικής». Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

Β. Επιμέλεια – Εκδόσεις βιβλίων

 [2] Μανωλάς, Ε., Πρωτοπαπαδάκης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) (Επιμέλεια), Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 5ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. http://www.fmenr.duth.gr/research/publications/Themata%20Dasologias%205.pdf

[3] Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ., και Ανδρεά, B. (2014) Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ. http://utopia.duth.gr/~stampaki/files/Protection_Areas.pdf.

 [4] Μανωλάς, Ε., και Τσαντόπουλος, Γ. (2016) (Επιμέλεια), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 8ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. https://utopia.duth.gr/~emanolas/ files/Tomos_8.pdf.

[5] Μανωλάς, Ε., και Τσαντόπουλος, Γ. (2018) (Επιμέλεια), Περιβαλλοντική Πολιτική: Καλές Πρακτικές, Προβλήματα και Προοπτικές, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 10ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. http://www.fmenr.duth.gr/research/publications/Tomos_10.pdf

Γ. Διεθνή επιστημονικά περιοδικά

[6] Tampakis, S., Papageorgiou, A., Karanikola, P., Arabatzis, G. and Tsantopoulos, G. (2005) “The forest fires in the Mediterranean from a policy point of view”. New Medit. Vol. 4 (3) pp: 47-51 (Impact Factor: 0.377, ISI Journal Citation Reports).

[7] Arabatzis, G., Tsantopoulos, G., Tampakis S. and Soutsas, K. (2006) “Integrated rural development and the multifunctional role of forests: A theoretical and empirical study”. Review of Economic Sciences. Vol (10) pp: 19-38 (JEL listed).

[8] Piperopoulos, G. and Τsantopoulos G. (2006) "The characteristics of environmental organisations in Greece in relation to the existence of a public relations officer". Environmental Politics. Vol. 15 (3) pp: 454 – 461 (Impact Factor: 1.922, ISI Journal Citation Reports).

[9] Soutsas, K., Tsantopoulos, G., Arabatzis, G. and Christopoulou, O. (2006) "Characteristics of tourism development in mountainous regions using categorical regression: The case of Metsovo (Greece)". International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 1 pp: 32-45 (Scopus).

[10] Tsantopoulos, G. and Karamichas, J. (2009) “Communication and Greek environmental organizations: Means of communication and influencing factors”. Journal of Environmental Protection and Ecology 10 (1) pp: 266-284 (Impact Factor: 0.774, ISI Journal Citation Reports).

[11] Karanikola, P., Tampakis, S., Manolas, E. and Tsantopoulos, G. (2013) “Analyzing the impacts of information in the prevention of forest fires in Greece”. Journal of Spatial and Organizational Dynamics Sustainable Forest Landscapes, Vol. 1 (2) pp: 71-81.

[12] Tampakis, S., Τsantopoulos, G., Arabatzis, G. and Rerras, I. (2013) “Citizens’ views on various forms of energy and their contribution to the environment”. Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 20 (2013), pp: 473-482 (Impact Factor: 8.050, ISI Journal Citation Reports).

[13] Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Galatsidas, S. (2013) «Administrative bodies and effective management of Evros Delta National Park, Greece». Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Vol. 7 (3), pp: 120-140.

[14] Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Soutsas, K. (2013) “Tourism infrastructure, a prerequisite for sustainable development: Case study of the National Parks of Evros, Greece”. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Vol. 7 (3) pp: 108-119.

[15] Tsantopoulos, G., Tampakis, S., Andrea, V. and Komitsa, H. (2013) “Views on Environmental problems and assessment of solutions: The case of Larisa, Greece”. Journal of Environmental Protection and Ecology Vol. 14 (2), pp: 646-654 (Impact Factor: 0.774, ISI Journal Citation Reports).

[16] Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Arabatzis, G. (2013) “Administration and management effectiveness of protected areas: stakeholders’ views of Dadia National Park, Greece”. Journal on Protected Mountain Areas Research and Management Vol. 5, (2) pp: 19-30 (Impact Factor: 0.333, ISI Journal Citation Reports).

[17] Tsantopoulos, G., Petkou, D., Τampakis, S., Andrea, V. and Liapi, D. (2013) “Students’ Perceptions on Greening Urban Schoolyards: The case of Primary Education in Eastern Thessaloniki, Greece». Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol. 15, (1), pp: 293-302 (Impact Factor: 0.774, ISI Journal Citation Reports).

[18] Tampakis, S., Tsantopoulos, G., Panagopoulos, T., Karanikola, P. and Marri, M. (2013). Protection and Enhancement of the Protected Area of Vai Palm Forest in Crete, Greece: the Views of the Local Population. Landscape Architecture, 02/2013, pp: 134-145.

[19] Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Skanavis, C. (2013) “Locals’ and visitors’ views on infrastructure and services in protected areas: case study from Evros Greece”. International Journal of Green Economics Vol. 7 (4), pp: 358-373 (Scopus).

[20] Andrea, V., Tsantopoulos, G., Tampakis, S. and Arabatzis, G. (2013) “Involving local people in sustainable rural development and conservation: a response to the economic crisis”. International Journal of Green Economics Vol. 7 (4), pp: 374-389 (Scopus).

[21] Tsantopoulos, G., Tsoulakaki, D., Tampakis, S., Karelakis, C. and Mamalis S. (2013) “Alternative Crops - Problems and Prospects: A Comparative Research of Landowners’ Views in the Prefectures of Rodopi and Evros. Procedia Technology Vol. 8, pp: 300 – 305 (Scopus).

[22] Kantemeridou, C., Τsantopoulos, G., Tampakis, S. and Karanikola, P. (2013) “Participatory Planning and Local Economic Development: A Case Study of Northeast Halkidiki”. Procedia Technology Vol. 8, pp: 459 – 464 (Scopus).

[23] Karanikola, P., Tampakis, S., Tsantopoulos, G., Digbasani, C. (2014) The public zoo as recreation and environmental education area: Visitor’s perceptions and management implications. WSEAS Transactions on. Environment and Development. Vol. 10, pp: 81-91 (Scopus).

[24] Karanikola, P., Panagopoulos, T., Tampakis S., Karantoni, M., and Tsantopoulos, G. (2014) Facing and managing natural disasters in the Sporades Islands, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions Vol. 14 (4), 995-1005 (Impact Factor: 1.189, ISI Journal Citation Reports).

[25] Τampakis, S., Karanikola, P., Tsantopoulos, G. and Andrea, V. (2014) “The role of forest protected areas: a gateway community resident approach, case evidence from Cyprus”. Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 12 (1) pp: 374-377 (Impact Factor: 0.26, ISI Journal Citation Reports).

[26] Tsantopoulos, G., Karelakis, C., Zafeiriou, E., and Tsoulakaki, D. (2014) “Mapping the rural problem and development: what do Greek landowners think?” Procedia Economics and Finance, Vol. 9 pp. 208 – 218 (Scopus).

[27] Tsantopoulos, G., Arabatzis, G. and Tampakis, S. (2014) “Public attitudes towards photovoltaic developments: Case study from Greece”. Energy Policy, Vol. 71 pp: 94-106 (Impact Factor: 4.140, ISI Journal Citation Reports).

[28] Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G., Manolas E. (2014) “Environmental problems in protected areas: stakeholders’ views with regard to two neighboring National Parks in Greece”, Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 25, No. 6, pp: 723-737. (Scopus).

[29] Christopoulou O., Fountoukidou, M. Sakellariou, St. Tampekis, St. Samara, F. Sfoungaris, A. Stergiadou, A. Tsantopoulos, G. Soutsas, K. Sfoungaris. I. (2015) “Energy Autonomy in Small Islands in the Frame of Their Sustainable Development Exploring Biomass Energy Potential in Samothrace (Greece)”. International Journal of Sustainable and Green Energy, 6(4-1): pp: 9-17.

[30] Aggelopoulos, S., Karelakis, C., Tsantopoulos, G., Pavloudi, A., Seitanis, P. (2016) “Farmers’ perceptions and attitudes towards the development of the sheep and goat sector in the Greek region of Evros”. SpringerPlus, Vol. 5 pp: 1134. (Impact Factor: 1.51, ISI Journal Citation Reports).

[31] Karanikola P., Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2016) “The supply and quality of urban water in arid island environments: case study from the Prefecture of Larnaka, Cyprus”. Int.J. of Global Environmental Issues, Vol. 15(1/2): pp: 100-111.

[32] Tampakis S., Arabatzis G., Tsantopoulos G., Rerras I. (2017) “Citizens’ views on electricity use, savings and production from renewable energy sources: A case study from a Greek island”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 79, pp: 39-49. (Impact Factor: 8.050, ISI Journal Citation Reports).

[33] Karelakis C., Tsantopoulos G. (2017) “Changing land use to alternative crops: A rural landholder’s perspective”. Land Use Policy Vol. 63, pp: 30-37. (Impact Factor: 3.089, ISI Journal Citation Reports).

[34] Manolas E., Tsantopoulos G., Dimoudi, K. (2017) “Energy saving and the use of “green” bank products: The views of the citizens”. Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 28, (5), pp: 745-768.

[35] Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S., Tsantopoulos G. (2018) “Cycling as a Smart and Green Mode of Transport in Small Touristic Cities”. Sustainability, 10 (1) pp: 268. (Impact Factor: 1.789, ISI Journal Citation Reports).

[36] Ioannou, K., Kosmatopoulos, L., Zaimes, G., Tsantopoulos, G. (2018) “Geoinformatics as a tool for the application of energy policy”. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics. Vol. 4, (1). (Scopus)

[37] Lefkeli S., Manolas E., Ioannou K., Tsantopoulos G. (2018) “Socio-cultural impact of energy saving: Studying the behaviour of elementary school students in Greece”. Sustainability, Vol. 10 (3), pp: 737. (Impact Factor: 2.075, ISI Journal Citation Reports).

[38] Ioannou K., Tsantopoulos G., Arabatzis G., Andreopoulou Z., Zafeiriou E. (2018) “A Spatial Decision Support System Framework for the Evaluation of Biomass Energy Production Locations: Case Study in the Regional Unit of Drama, Greece”. Sustainability, Vol. 10 (2), pp: 531. (Impact Factor: 2.075, ISI Journal Citation Reports).

[39] Zerva A., Tsantopoulos G., Grigoroudis E., Arabatzis G. (2018) “Perceived citizens’ satisfaction with climate change stakeholders using a multicriteria decision analysis approach”. Environmental Science & Policy, Vol. 82, pp: 60-70. (Impact Factor: 3.751, ISI Journal Citation Reports).

 [40] Petkou D., Tsantopoulos G., Manolas E., Skanavis C. (2018) “Impact of the mass media on the attitudes and behaviour of elementary school teachers”. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, (1), pp: 373–381. (Impact Factor: 0.774, ISI Journal Citation Reports).

[41] Petkou D., Tsantopoulos G., Tampakis S., Panagiotou N. (2018) “Typology of teachers based on their attitudes and behaviors as shaped by the influence of mass media on environmental issues”. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, (3), pp: 1352-1361. (Impact Factor: 0.774, ISI Journal Citation Reports).

[42] Tsantopoulos G., Skanavis C., Bantoudi F., Dalamagkidou A. (2018) “Assessing preference of informal environmental education sources for 5th and 6th grade students”, Journal of Children and Media, Vol. 13, (3), pp: 357-371.

 [43] Tsantopoulos G., Varras G., Chiotelli Ε., Fotia K. Batou M. (2018) “Public perceptions and attitudes toward green infrastructure on buildings: the case of metropolitan area of Athens”. Urban Forestry & Urban Greening Vol. 34, pp: 181-195. (Impact Factor: 3.81, ISI Journal Citation Reports)

[44] Ioannou K., Tsantopoulos G., Arabatzis G., (2019) “A Decision Support System methodology for selecting wind farm installation locations using AHP and TOPSIS: Case study in Eastern Macedonia and Thrace region, Greece”. Energy Policy, Vol. 132, pp: 232-246. (Impact Factor: 4.140, ISI Journal Citation Reports)

 [45] Karasmanaki, E., & Tsantopoulos, G. (2019) “Exploring future scientists' awareness about and attitudes towards renewable energy sources”. Energy Policy, Vol. 131, pp: 111-119. (Impact Factor: 4.140, ISI Journal Citation Reports)

[46] Papadopoulou, S. D., Kalaitzoglou, N., Psarra, M., Lefkeli, S., Karasmanaki, E., & Tsantopoulos, G. (2019) “Addressing Energy Poverty through Transitioning to a Carbon-Free Environment”. Sustainability, Vol. 11, (9), pp: 2634. (Impact Factor: 2.075, ISI Journal Citation Reports)

[47] Amprasi, K., Petkou, D., & Tsantopoulos, G. (2019) “Using Media for Environmental Education in Nursery School”. International Journal of Environmental and Science Education, Vol. 14, (2), pp: 85-93.

[48] Karasmanaki, E., Galatsidas, S., & Tsantopoulos, G. (2019) “An Investigation of Factors Affecting the Willingness to Invest in Renewables among Environmental Students: A Logistic Regression Approach”. Sustainability, Vol. 11, (18), 5012. (Impact Factor: 2.075, ISI Journal Citation Reports)

[49] Fytopoulou, E., Galatsidas, S., Tampakis, S., Karasmanaki, E., Tsantopoulos, G. (2020). “Developing a typology for residents and local development: A case study in the regional unit of Drama, Greece”. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics. (accepted for publication). (Scopus).

[50] Zerva, E., Grigoroudis, E., Karasmanaki, E., Tsantopoulos, G. “Multiple criteria analysis of citizens’ information and trust in climate change actions”. Environment, Development and Sustainability. (under review).

[51] Karasmanaki, E., Mangioros, V., Fytopoulou, E., Tsantopoulos G. “The practices of small and medium-sized agricultural businesses affecting sustainability and food security”. Journal for Global Business Advancement. (under review).

[52] Karasmanaki, E., Ioannou, K., Katsaounis, K., Tsantopoulos G. “The attitude of the local community towards investments in lignite before transitioning to the post-lignite era: The case of Western Macedonia”, Greece. Energy Policy. (under review).

Δ. Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 [53] Τσαντόπουλος, Γ. (2003) «Η εφαρμογή της κατηγορικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη οργανωμένων δημοσίων σχέσεων». Ειδικά Θέματα. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα. Τόμος 4: Σελ. 59-73.

[54] Ασλανίδου, Μ., Σμύρης, Π., Μαυροκορδοπούλου, Ο., Πιπινής, Η. και Τσαντόπουλος, Γ. (2004) «Ποιότητα ζωής και τα κυριότερα οικολογικά προβλήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης σε σχέση με το πράσινο». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 15 (1): Σελ. 4-15.

[55] Αραμπατζής, Γ. Τσαντόπουλος, Γ., Σούτσας, Κ. και Ταμπάκης, Σ. (2005) «Ο ρόλος των δασών στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη: Η περίπτωση του νομού Πρέβεζας». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 16 (2): Σελ. 4-15.

[56] Soutsas K., Tsantopoulos G., Arabatzis G. and Christopoulou O. (2005) “Tourism development in mountainous regions: The case of Metsovo”. Department of Planning and Regional Development, School of Engineering, University of Thessaly, Discussion Paper Series. 11 (7): Σελ. 111-118.

[57] Σούτσας, Κ., Τσαντόπουλος , Γ., Αραμπατζής, Γ. και Ταμπάκης, Σ. (2005) «Η εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών στη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών του νομού Πρέβεζας». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 5: Σελ. 140-159.

[58] Θεοδοσιάδου, Σ., Kωσταρέλλα, Ι. και Tσαντόπουλος Γ. (2005) «Η κάλυψη των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Έλληνες δημοσιογράφους». Ζητήματα Επικοινωνίας. Τεύχος 2: Σελ. 113-130.

[59] Αραμπατζής, Γ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (2006) «Ο ρόλος των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών στην αναπτυξιακή διαδικασία του νομού Πρέβεζας». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 17 (2): Σελ. 4-16.

[60] Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος Γ. (2007) «Μεθοδολογικός πλουραλισμός στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική έρευνα». Επιθεώρηση Οικονομικών Ερευνών 16: Σελ. 137-148 (JEL listed).

[61] Κωνσταντινίδης, Γ., Τσαντόπουλος Γ., Κωσταρέλλα Ι. και Θεοδοσιάδου Σ. (2009) «Η διαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας στα πλαίσια εκλογικών αναμετρήσεων δεύτερης τάξης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 10: Σελ. 52-67.

[62] Τσαντόπουλος Γ., Μανωλάς Ε., Καντεμερίδου Χ., (2016) «Στρατηγικές αειφορικής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής». Περιβάλλον & Δίκαιο, τ. 1, 2016, Σελ.  13-22.

 [63] Σιρδάρη M., Μανωλάς E., Τσαντόπουλος Γ., (2018) «Δημοτικό Σχολείο Λαβάρων: Υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δάσος της Δαδιάς». Περιβάλλον & Δίκαιο, Σελ. 95-100 .

Ε. Πρακτικά συνεδρίων (Ελληνικών και Διεθνών)

 [64] Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Παπαδόπουλος, Λ. και Γεωργιάδης, Ν. (2000) «Διαχείριση υγροτόπου λίμνης Ισμαρίδας: Σχέση του επιπέδου μόρφωσης των παραϋγροτόπιων κατοίκων και των περιβαλλοντικών μεταβλητών του υγροτόπου». Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογικής Εταιρίας Έβρου, «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα γλυκά επιφανειακά νερά». Αλεξανδρούπολη, 22-25 Αυγούστου. Σελ. 37- 44.

[65] Τσαντόπουλος, Γ. και Τσαχαλίδης, Ε. (2000) «Διαχείριση υγροτόπων λίμνης Ισμαρίδας και δέλτα ποταμού Έβρου: Συγκριτική μελέτη μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των παραϋγροτόπιων κατοίκων». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Κοζάνη, 17 – 20 Οκτωβρίου. Σελ. 372 – 384.

[66] Τσαχαλίδης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (2000) «Διαχείριση υγροτόπου τεχνητής λίμνης Κερκίνης Σερρών: Ατομικά χαρακτηριστικά και στάσεις, τάσεις και επιθυμίες των παραϋγροτόπιων κατοίκων». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Κοζάνη, 17 – 20 Οκτωβρίου. Σελ. 364 – 371.

[66] Tsatiris, M., Papastavrou, A. and Tsantopoulos, G. (2001) “Correlation of fuelwood consumption to the family income and the population size”. Proceedings of the International Conference: Forest research: A Challenge For an Integrated European Approach. Edited by K. Radoglou. NAGREF – Forest Research Institute. Thessaloniki, August 2001. Vol. II: pp: 773 – 776.

[67] Γούπος, Χ., Σούτσας, Κ., Ματσιώρη, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2002) «Παράνομες εκχερσώσεις και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν». Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Τρίπολη, Μάιος 2002, Σελ. 359-366.

[68] Σούτσας, Κ., Γούπος, Χ., Τσαντόπουλος, Γ. και Ματσιώρη, Σ. (2002) «Οι εκχερσώσεις στις νοτιοδυτικές περιοχές του νομού Πιερίας» Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Τρίπολη, Μάιος 2002, Σελ. 706-712.

[69] Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2002) «Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας και σχέσεις τους με τις περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις τους». Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002. Τόμος Ι. Σελ. 577-584.

[70] Θεοχαρόπουλος, Δ., Ανδρεοπούλου, Ζ., Τσαντόπουλος, Γ. και Παπασταύρου Α. (2002) «Η δικτυακή υπηρεσία της τηλεργασίας στη στρατηγική ανάπτυξης και επικοινωνίας των ορεινών περιοχών της Ελλάδας – Η περίπτωση της ορεινής Φωκίδας». Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002. Τόμος Ι. Σελ. 424-431.

[71] Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ., Χριστοπούλου, Ο. και Τσαντόπουλος, Γ. (2003) «Διερεύνηση της παρεχόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια και λύκεια της Ανατολικής Μακεδονίας». Πρακτικά της 10ης Διεθνούς Έκθεσης και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Αθήνα, Ιανουάριος 2003, Τόμος Γ. Σελ. 417-424.

[72] Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα, Π., Τσαντόπουλος, Γ. και Τομαδάκης Ι. (2005) «Αναψυχή στην παραποτάμια περιοχή του Άρδα: Οι απόψεις των επισκεπτών», Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Δράμα, 2-5 Οκτωβρίου. Σελ. 247-258.

[73] Kostarella I., Theodosiadou S. and Tsantopoulos G. (2005) “The coverage of the European Elections 2004 by the Greek press”, CD Proceedings of the International Conference on Political Marketing (ICPM 2005). 31th March – 2 April. Kastoria – Greece.

[74] Theodosiadou, S., Kostarella I. and Tsantopoulos G. (2005) “Greek journalists reporting Europe”. International Scientific Conference. New Directions in European Media, Book of Abstracts.

[75] Karanikola P., Manolas E., Tampakis S., and Τsantopoulos G. (2006) “Assessing global environmental problem: The case of forestry students in a Greek University”, CD Proceedings of the International Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Island of Naxos, Greece, 29th September – 1st October, Vol. 1: pp: 189-195.

[76] Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Γαλατσίδας, Σ. και Αμοιρίδου, Θ. (2006) «Διερεύνηση των περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Δράμας», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, Αύγουστος 2006. Σελ. 844-853.

[77] Tampakis S., Τsantopoulos G., Arabatzi Z. and Tsikna A., (2006) “Education and local rural development”, CD Proceedings of the International Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Island of Naxos, Greece, 29th September – 1st October. Vol. 2: pp. 138-146.

[78] Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Γαλατσίδας, Σ. και Αμοιρίδου, Θ. (2006) «Πρωτοβάθμια περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ανατολική Μακεδονία: Προβλήματα – Προοπτικές». Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, Αύγουστος 2006. Σελ. 835-843.

[79] Tsachalidis E., Tampakis S., Τsantopoulos, G., Zografou, D.,Tsikna A. and Arabatzi Z. (2006) “Teachers and environmental education in Greece”, CD Proceedings of the International Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Island of Naxos, Greece, 29th September – 1st October. Vol. 2: pp: 163-171.

[80] Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος Γ. (2006) «Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι στην έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς: ασύμβατες ή συμπληρωματικές;» Πρακτικά του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής «Δημοσκοπήσεις και Στατιστική» Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Καστοριά 26-29 Απριλίου 2006. Σελ. 283-290.

[81] Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ., Τσιαντικούδης, Σ. και Σούτσας, Κ. (2006) «Ποιότητα ζωής και απειλές των δασών. Η περίπτωση του νομού Πρέβεζας». Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας (http://www.etagro.gr/). Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006. Σελ.474-490.

[82] Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Γατά Σ. (2007) «Οι απόψεις των υλοτόμων της Αρναίας σχετικά με τους δασικούς συνεταιρισμούς, την προστασία και τη διαχείριση των δασών». Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007. Τόμος 1, Σελ. 132-141.

[83] Tampakis S., Τsantopoulos G., and Karanikola P. (2007) “Building environmental awareness: The case of forestry students in a Greek University”. In Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, Leal Filho, W., Manolas, E., Sotirakou, M., Boutakis, G. A.G., (eds), Environmental Education Center of Soufli, Soufli – Greece, pp: 293 – 304.

[84] Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2008) «Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου: Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό». Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση». Μυτιλήνη 20-22 Ιουνίου. http://www.aegean.gr/environment/ eeppd/CONF2008.htm. Σελ. 6-36.

[85] Τσιφοδήμου Κ., Μανωλάς Ε. και Τσαντόπουλος Γ. (2008) «Τα περιβαλλοντικά δημοσιεύματα στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο την τριετία 1997-2000» Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση». Μυτιλήνη 20-22 Ιουνίου. http://www.aegean.gr/environment/ eeppd/CONF2008.htm. Σελ. 186-207.

[86] Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Μαρρή Μ. (2008) «Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικοδάσος του Βάι και πολιτικές προστασίας και ανάδειξής του» Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, «Ανταγωνιστικότητα –  Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη», 27-29 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Σελ. 249-264.

[87] Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ., Μανωλάς, Ε. και Ψαρονικολάκη, Α. (2009) «Οι απόψεις των πολιτών για τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Δράμας». Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009. Σελ. 427-436.

[88] Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Τσιφοδήμου Κ. (2009) «Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για την ανάπτυξη και την προστασία της περιοχής τους: Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου». Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009. Σελ. 263-274.

[89] Μανωλάς, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (2009) Περιβαλλοντική Πολιτική: Μερικές τεχνικές ενεργητικής μάθησης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 19-21 Ιουνίου 2009. http://www.aegean.gr/ environment/eeppd/CONF2009/Env_Policy_Management_CONFERENCE_2009_MINUTES.pdf. Σελ. 9-17.

[90] Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ., Σκαναβή, Κ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2012) «Προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού από τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική μελέτη των Εθνικών Πάρκων της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου». Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση». Μυτιλήνη 25 - 27 Μαΐου 2012. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm . Σελ. 55-80.

[91] Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σκαναβή, Κ. (2012) «Αλληλεπίδραση και προοπτικές ανάπτυξης προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου». Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση». Μυτιλήνη 25 - 27 Μαΐου 2012. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm. Σελ. 231-256.

[92] Tampakis, S., Manolas, E., Tsantopoulos, G. and Christodoulou, G. (2012) “Encouraging development in the mountainous villages of Pafos: The views of the local population regarding recreation in the Troodos National Forest Park”. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference. Corfu 31 May - 3 June 2012, Greece.

[93] Tsantopoulos, G., Manolas, E., Tampakis, S. and Kousmani, T. (2012) “Tourism in the National Park of Prespes: The views of locals and visitors”. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference. Corfu 31 May - 3 June 2012, Greece.

[94] Andrea, V., Tampakis, S., Skanavis, C. and Tsantopoulos, G. (2012) “Assessing tourism infrastructure in the protected areas of Dadia and the Evros Delta: The views of the local population”. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki. pp: 1954-1962.

[95] Tsifodimou, K., Tampakis, S., Tsantopoulos, G., and Andrea, V. (2012) “Measuring public opinion on environmental issues and communication: The case of Greece”. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”. Thessaloniki 3-6 July 2012. pp: 2537-2545.

[96] Αγαλή, Α., Σούτσας, Κ., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2012) «Αξιολόγηση των αγαθών του δάσους Χολομώντα: Οι απόψεις των κατοίκων της περιοχής». Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας. Σκιάθος 8-10 Σεπτεμβρίου 2012. Σελ. 699-704.

[97] Ταμπάκης, Σ., Ακριβούλη, Κ., Kαρανικόλα, Π. και Τσαντόπουλος, Γ. (2012) «Οι απόψεις των γεωργών της Νίκαιας Λάρισας σχετικά με την προστασία της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών». Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, Βόλος. Σελ. 1554-1559.

[98] Kαρανικόλα, Π., Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. και Κόκκας, Χ. (2012) «Προβλήματα που προκαλούν τα δέντρα και οι θάμνοι στο αστικό περιβάλλον της πόλης των Ιωαννίνων». Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος. Σελ. 614-619.

[99] Theodosiadou, S., Kostarella, I., Tsantopoulos, G., (2012) “The Ecosystem of the Environmental News beat in Greece”. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, Slovakia, December 3 - 7, 2013. pp: 1390-1394.

[100] Kostarella, Ι., Theodosiadou, S. and Tsantopoulos, G. (2013) “The coverage of environmental issues by the Greek media from the editors’ perspective”. International Virtual Conference April, 8. - 12. 2013. Volume: 1, December 2012 Publisher: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. Thomson Ltd, pp: 399-407.

[101] Ανδρεά, Β., Τσαντόπουλος, Γ. και Ταμπάκης, Σ. (2013) «Ανάπτυξη και διατήρηση: οι επιθυμίες των τοπικών κατοίκων για τη σημερινή και τη μελλοντική ανάπτυξη του Αμβρακικού Κόλπου». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012. Σελ. 150-167.

[102] Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Τοπικοί κάτοικοι και επισκέπτες προστατευόμενων περιοχών: Αξιολόγηση υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών και προοπτικές ανάπτυξης». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012, Σελ. 112-136.

[103] Zafeiriou, E., Karelakis, C., Tsantopoulos, G., and Polymeros, K. (2013) “Greenhouse gas emissions and economic growth for the European agricultural sector”. Proceedings of the 5th International Conference. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. Istanbul University (Turkey), May 9-12, 2013, Istanbul, Turkey. pp: 32-39.

[104] Tsantopoulos, G., Tampakis, S., Arabatzis, G. and Kousmani, Th. (2013) “The attitudes of stakeholders on the management of protected areas: views of the local people and visitors to the Prespa Lakes National Park”. Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting Conference, 19-23 May 2012, Prespa, Greece. pp: 331-336.

[105] Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G., Karanikola P., (2013) Operational guidelines for effective management in National Parks: case study from locals and visitors in Evros, Greece. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013), Slovakia, December 2 - 6, 2013. pp: 336-340.

[106] Tampakis S, Karanikola P., Tsantopoulos G., Andrea V., Antipa N.M., Paroni D.-V. (2013) Exploring the positive and negative impacts of bicycling in the city of Orestiada, Greece. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013), Slovakia, December 2 - 6, 2013. pp: 346-350.

[107] Καντεμερίδου, X., Τσαντόπουλος, Γ., Ταμπάκης, Σ., και Καρελάκης, X. (2013) «Ενσωματώνοντας τις απόψεις των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος: η περίπτωση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής». Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου - Annual Meeting Pro Silva Europe. «Προστασία - Διαχείριση των Ελληνικών Δασών σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η πρόκληση της Φυσικής Δασοπονίας», 6 έως 9 Οκτωβρίου 2013 Θεσσαλονίκη. Σελ. 1046-1054.

[108] Καριπίδου – Κανάρη, Αικ., Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα, Π., Τσαντόπουλος Γ. (2013) «Χώροι πρασίνου και αναψυχής του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις των πολιτών». Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου - Annual Meeting Pro Silva Europe. «Προστασία - Διαχείριση των Ελληνικών Δασών σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η πρόκληση της Φυσικής Δασοπονίας», 6 έως 9 Οκτωβρίου 2013 Θεσσαλονίκη. Σελ. 263-270.

[109] Αγαλή Α., Σούτσας Κ., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). «Αξιολόγηση προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων: Οι απόψεις των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Χολομώντα». Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013. Σελ. 931-938.

 [110] Tsantopoulos, G., Andrea, A., Tampakis, S., Karanikola P. and Kousmani Th. (2014) Local people’s opinions on wetlands vary for different wetlands types: comparative study of Prespa National Park and Amvrakikos Wetlands National Park, Greece. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014  Patras, Greece. pp: 231-240.

[111] Karanikola P., Tsantopoulos G.,Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2014) Quality, quantity and management of urban water supply in the Prefecture of Larnaka, Cyprus. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014. Patras, Greece. pp: 175-184.

[112] Νικολάου Δ., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Κυριαζόπουλος Α. (2014) «Πολιτικές διατήρησης των απειλούμενων αγροτικών ζώων: Η περίπτωση των ιπποειδών εργασίας». Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη. Σελ. 29-34.

 [113] Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Καρτανά Σ. (2014). «Η κυνηγητική δραστηριότητα στο νησί της Κύπρου». Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη. Σελ. 291-297.

[114] Tsifodimou K., Tampakis S., Tsantopoulos G., Aggelopoulos S. (2014) “The environmental responsibility of the public and the cost of environmental protection”, 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Kristiansand, Norway, September 18th-19th, 2014, pp: 1892-1903.

[115] Sakellariou, S., Christopoulou, O., Samara, F., Tampekis, S., Sfougaris, A., Doukas, A.K., Jaeger, D., Drossos, V., Soutsas, K., Karagiannis, E. and Tsantopoulos, G. (2015) “Survey for the strategic and operational preparedness and tactics of fire agencies in a small Greek island”. In Proceedings of International Academic Conferences (No. 2805376). International Institute of Social and Economic Sciences, pp: 738-745.

[116] Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ., Χριστοπούλου Ο., Δίγκα Κ. (2015) «Τοπικός Πληθυσμός και Προστατευόμενες Περιοχές: Προβλήματα και Σχεδιασμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής». 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015.

[117] Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ., Κουτσάγια Χ. (2015) «Ο Ζωολογικός Κήπος των Τρικάλων ως Χώρος Αναψυχής και Γνωριμίας με την Άγρια Πανίδα: Οι Απόψεις των Επισκεπτών». 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015.

[118] Manolas E., Tsantopoulos G. (2016) “Literature and environmental education: The case of Alexandros Papadiamantis”, A. Kungolos, C. Christodoulatos, A. Koutsospyros, C. Emmanouil, C. Laspidou, Z. Mallios, D. Dermatas (Eds), Proceedings of the 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 3-8 July 2016, Island of Mykonos, pp: 1004-1008.

[119] Tsantopoulos G., Manolas E., Dalamagkidou A. (2016) “Leisure time and mass media among elementary school pupils: Some research findings”, A. Kungolos, C. Christodoulatos, A. Koutsospyros, C. Emmanouil, C. Laspidou, Z. Mallios, D. Dermatas (Eds), Proceedings of the 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 3-8 July 2016, Island of Mykonos, pp: 1009-1017.

[120] Varras, G., Chiotelli, K., Fragaki, V., Karras, G. and Tsantopoulos, G. (2016). Potentials and prospects for the expansion of green areas on buildings in the metropolitan area of Athens. Acta Hortic. 1108, pp: 331-338.

[121] Tsantopoulos G., Bantoudi F., Dalamagkidou A., Petkou D., Aggelopoulos S. (2016) “Building Environmental Awareness Through Mass Media in Childhood”, 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 14-16., pp: 1814-1826.

[122] Δαλαμαγκίδου Α., Τσαντόπουλος Γ. (2016) «Οι απόψεις των μαθητών του Δήμου Ορεστιάδας για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και το Περιβάλλον». Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο». Έκδοση Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Δήμου Ορεστιάδας, Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς .Σελ. 237-249.

[123] Ψαρρά Μ., Καλαϊτζόγλου Ν., Τσαντόπουλος Γ. (2017) «Διερεύνηση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές Λυκείου του Βόρειου Έβρου». 2ο Διεθνές Συνέδριο: "Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Οργάνωση, Διοίκηση, Ιατρική και Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Διαπολιτισμικότητα, Διδακτική και Διδασκαλία, Διδακτικό Υλικό, Αναλυτικά Προγράμματα". Αλεξανδρούπολη, 6 - 7 Οκτωβρίου 2017, Σελ. 406-422.

[124] Καλαϊτζόγλου Ν., Ψαρρά Μ., Τσαντόπουλος Γ. (2017) «Στάσεις και κίνητρα μαθητών γυμνασίου για την ανακύκλωση». 2ο Διεθνές Συνέδριο: "Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Οργάνωση, Διοίκηση, Ιατρική και Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Διαπολιτισμικότητα, Διδακτική και Διδασκαλία, Διδακτικό Υλικό, Αναλυτικά Προγράμματα". Αλεξανδρούπολη, 6 - 7 Οκτωβρίου 2017, Σελ. 361-378.

[125] Φαρδογιάννη Ε., Τσαντόπουλος, Γ. (2017) «Προσδιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης και επιπτώσεων μεταλλευτικής δραστηριότητας σε απομακρυσμένες περιοχές», 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Έδεσσα, 8-11 Οκτωβρίου 2017, Σελ. 1066-1074.

[126] Λεύκελη Σ., Τσαντόπουλος Γ. (2017) «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ορεστιάδας: Αξιολόγηση της στάσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας με θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική  Ανάπτυξη», 13 - 15 Οκτωβρίου 2017.

[127] Κωστοπούλου Μ., Μπαντούδη Φ., Τσαντόπουλος Γ. (2017) «Γνώσεις και στάσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα: Η περίπτωση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ορεστιάδας», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας με θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη», 13 έως 15 Οκτωβρίου 2017.

 [128] Ioannou K., Kosmatopoulos L., Zaimes G., Tsantopoulos G. (2017) “Spatial allocation of a small Hydropower Plant within an ungauged watershed using G.I.S., hydrologic model SWAT and CFSR climate forecast model. Case study: Ekaterini’s stream in Kozani prefecture”, International Workshop, «Information Technology, Sustainable Development, Scientific Networks & Nature Protection», Edessa 8-11 October 2017.

[129] Tsantopoulos G., Karelakis C., Mamalis S., Armenou K. (2017) “Avenues for livestock development in remote areas: the case of the Greek prefecture of Evros”. 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, September 21-24, 2017, Chania, Crete, Greece.

[130] Karasmanaki E., Tsantopoulos G., 2019. “Is the future generation of Greek consumers willing to invest in renewable energy?” 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 18-20, 2019 Thessaloniki, Greece pp: 497 – 510.

[131] Mangioros V., Chiotelli E., Karasmanaki E., Tsantopoulos G., 2019. “Crop and livestock farmers’ attitudes towards sustainable agriculture: A case study from lake Pamvotis in Greece” 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 18-20, 2019 Thessaloniki, Greece pp: 670 – 684.

[132] Tsimplinas D., Karasmanaki E., Tsantopoulos G., 2019. “Investments through the enhancement of the role of Model Forest” 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 18-20, 2019 Thessaloniki, Greece pp: 1323 – 1338.

[133] Zafiraki, K., Petkou, D., & Tsantopoulos, G. (2019). “The use of educational tools in environmental education: the case of pre-school education”. In 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. pp: 1520 – 1531.

[134] Karasmanaki, E., & Tsantopoulos, G., 2019. “The perceptions and attitudes of forestry students towards renewable energy sources”. The International Conference on Innovative Applied Energy. Oxford, United Kingdom. ISBN (978-1-912532-05-6)

[135]Μαγγιώρος, Β. Αικ. Χιωτέλλη, Ε. Καρασμανάκη και Γ. Τσαντόπουλος, 2018. “Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των γεωργών και κτηνοτρόφων ως προς τις πρακτικές παραγωγής σε προστατευόμενες περιοχές”. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας «Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της Υπαίθρου στη Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή» (σελίδες 204-206). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ISBN 978-960-89601-4-5.

[136] Karasmanaki, E., Manolas, E., & Tsantopoulos, G., 2020. “Awareness about climate change: The case of forestry students in a Greek University”. 3rd World Symposium on Climate Change Communication, Warsaw, Poland, 6th-7th July 2020. (under review)

[137] Zerva, A., Karasmanaki, E., Manolas, E. & Tsantopoulos, G., 2020. “Perceptions of citizens regarding the danger posed by climate change: The case of Greece”. 3rd World Symposium on Climate Change Communication, Warsaw, Poland, 6th-7th July 2020. (under review)

ΣΤ. Κεφάλαια σε βιβλία & Συλλογικές εκδόσεις

 [138] Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Η εφαρμογή της κατηγορικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη οργανωμένων δημοσίων σχέσεων». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Σελ. 431-444.

[139] Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Χαρακτηριστικά των κυνηγών στους νομούς Μακεδονίας και Θράκης». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1345-1356.

[140] Τσαχαλίδης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Τα χαρακτηριστικά των κυνηγών και σχέσεις αυτών με την κατοχή και το είδος κυνηγετικού σκύλου». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1191-1206.

[141] Τσαντόπουλος, Γ., Σούτσας, Κ. και Γούπος, Χ. (1998) «Οι δημόσιες σχέσεις στις οικολογικές οργανώσεις». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Σελ.767-786.

[142] Τσαντόπουλος, Γ., Γούπος, Χ. και Σούτσας, Κ. (1998) «Τα επικοινωνιακά μέσα και η διοικητική εξέλιξη της ελληνικής δασοπονίας (περίοδος 1833-1965)». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 943-954.

[143] Σούτσας, Κ., Τσαντόπουλος, Γ. και Γούπος, Χ. (1998) «Προοπτικές ανάπτυξης εθνικού δρυμού Παρνασσού και δασοπολιτικές απόψεις». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 991-1005.

[144] Τσατήρης, Μ., Σμύρης, Π., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (1998) «Παραγωγή και κατανάλωση ξυλάνθρακα στη Θεσσαλία – Προοπτικές». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1469-1475.

[145] Τσατήρης, Μ., Παπασταύρου, Α. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998) «Συστήματα θέρμανσης που καταναλώνουν καυσόξυλο στα νοικοκυριά των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Θεσσαλίας – Προοπτικές». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1449-1458.

[146] Τσατήρης, Μ., Μάτης, Κ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (1998) «Παραγωγή καυσόξυλου στη Θεσσαλία – Δυνατότητες και προοπτικές». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1459-1467.

[147] Ταμπάκης, Σ., Καρανικόλα, Π., Τσαντόπουλος, Γ. και Αραμπατζή, Ζ. (2005) «Αξιολόγηση των παραγόντων ρύπανσης από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ»., Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου Κωτούλα. Τόμος ΜΒ/2 – VOL. 42/2. Σελ. 821-832.

[148] Τσαντόπουλος, Γ. (2009) Η Περιβαλλοντική Επικοινωνία ως Εργαλείο Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τόμος 1. Σελ. 165 – 174.

[149] Τσαντόπουλος, Γ., Ανδρεά, Β., Τσιφοδήμου, Κ. και Τσαχαλίδης, Ε. (2009) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προβλήματα και προτάσεις βελτίωσης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή και Αντιπρύτανη Δ.Π.Θ. κ. Ι. Καραμπίνη, Τόμος 2. Σελ. 531-546.

[150] Τσαντόπουλος, Γ., Κουσμάνη, Θ. και Γούπος, Χ. (2011) Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: οι Αντιλήψεις του Τοπικού Πληθυσμού για την Διαχείριση, Ανάπτυξη και Προστασία της περιοχής. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΕ/2002/45.

[151] Tampakis, S., Manolas, E., Tsantopoulos, G. and Karapatsia, Ch. (2011) “Drawing for the protection of the environment: The case of school children in Alexandroupolis”. Παιδαγωγικός Λόγος. Τεύχος 2, Σελ. 99-117.

[152] Τσιφοδήμου, Κ., Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (2011) «Κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδος: Η άποψη του κοινού». Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τόμος 3, Σελ. 385 – 395.

[153] Ανδρεά, Β., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2011) «Κριτήρια επισκεπτών για επιλογή προορισμού ενός Εθνικού Πάρκου. Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τόμος 3, Σελ. 170 - 182.

[154] Ανδρεά, Β., Τσαντόπουλος, Γ., Ταμπάκης, Σ. και Σούτσας, Κ. (2012) «Ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων στην αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών: Μια θεωρητική προσέγγιση». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή κ. Ε. Τσαχαλίδη. Τόμος 3 (Μέρος δεύτερο), Σελ. 253-269.

[155] Τσιφοδήμου, Κ., Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Περιβαλλοντικά θέματα: Το ενδιαφέρον του κοινού και η προβολή τους από τις εφημερίδες». Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Προβλήματα και προβληματισμοί σε εποχές κρίσης. Επιστημονική επιμέλεια: Μ. Καΐλα, Α. Μόγιας και Β. Παπαβασιλείου. Εκδόσεις Διάδραση. Σελ. 279-295.

[156] Ανδρεά, Β. Τσαντόπουλος, Γ., και Ταμπάκης, Σ. (2013) «Προστατευόμενες περιοχές και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 5ος Τόμος: Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, Σελ. 9-34.

[157] Ζέρβα, Κ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης σε διεθνή και εθνική κλίμακα για την κλιματική αλλαγή». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 5ος Τόμος: Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, Σελ. 75-89.

[158] Ανδρεά, B. Ταμπάκης, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013) «Μέτρηση επισκεψιμότητας στα Εθνικά Πάρκα: Διαχειριστικοί στόχοι και σχεδιασμός». Περιβάλλον, γεωγραφία, εκπαίδευση. Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο καθηγητή Απόστολο Κατσίκη. Επιμέλεια έκδοσης: Νικολάου Γιώργος, Κώτσης Κώστας. ΠΕΔΙΟ Εκδοτική. Σελ. 348-358.

 [159] Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ., Καρτανά Σ., (2014) «Οι απόψεις των κυνηγών της Κύπρου για τη Θήρα και την προστασία της άγριας πανίδας». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον 6ος Τόμος, Σελ. 173-186

[160] Σούτσας Κ., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ., Δρόσος Β. (2014) «Πολιτική ανάπτυξης και προστασίας των ορεινών δασικών περιοχών ως προστατευόμενων περιοχών». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον 6ος Τόμος, Σελ. 187-198.

[161] Ζέρβα Α., Τσαντόπουλος, Γ. (2015) «Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας για την Προσαρμογή στις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, «Κλιματική Αλλαγή: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις». (Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης) 7ος Τόμος, Σελ. 33-44.

[162] Πέτκου Δ., Τσαντόπουλος Γ. (2016) «Εκπαιδευτικές δράσεις και σχολικός αύλειος χώρος». Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος) 8ος Τόμος, Σελ. 241-251.

[163] Μπαντούδη Φ., Τσαντόπουλος Γ., Μανωλάς Ε. (2017) «Η συμβολή της Κοινωνιολογίας σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας», Καρανικόλα (Επιμέλεια), Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 9ος Τόμος: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017, Σελ. 46-54.

[164] Λεύκελη Σ., Τσαντόπουλος Γ. (2017) «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Σχολική Πραγματικότητα». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή κ. Κ. Σούτσα, Σελ. 236-247.

[165] Μπαντούδη Φ., Τσαντόπουλος Γ. (2017) «Αναγκαιότητα Προγραμματισμού και Σχεδιασμού στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή κ. Κ. Σούτσα, Σελ. 291 - 303.

[166] Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ., Κουτσάγια Χ. (2017) «Ο ζωολογικός κήπος των Τρικάλων ως χώρος αναψυχής και γνωριμίας με την άγρια πανίδα: οι απόψεις των επισκεπτών». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή κ. Κ. Σούτσα, Σελ. 139-152.

[167] Tσαντόπουλος, Γ., Κωσταρέλλα, Ι. (2017) «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Περιβάλλον» στο Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία – Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Περιβάλλον, (επιμ.) Μανωλάς Ε. Εκδόσεις Gutenberg Σελ. 162-179.

[168] Lefkeli S., Tsantopoulos G., Manolas E. (2018) “Climate change and renewable energy: Opinions and emotions of elementary school pupils in the Prefecture of Evros”, In: W. Leal Filho, E. Manolas, A. M. Azul, U. M. Azeiteiro (Eds), Handbook of Climate Change Communication, Vol. 2: Practice of Climate Change Communication, Climate Change Management, Springer, 2018, pp: 223-236.

[169] Ζέρβα Α., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. (2018) «Απόψεις και στάσεις των Ελλήνων πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε περίοδο οικονομικής κρίσης». Σε: Π.Π. Καρανικόλα (Επιμέλεια), Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 9ος Τόμος: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017,  Σελ. 55-68.

[170] Τσαντόπουλος Γ., Μπαντούδη Φ. (2018) «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Παγκόσμιες προκλήσεις». Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική. Στο Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική, (επιμ.) Μανωλάς Ε., Εκδόσεις Δίσιγμα, Σελ. 129-150.

[171] Zerva A., Tsantopoulos G., Manolas E., Tampakis S. (2018) “The views of citizens on the issue of participation in confronting climate change: the case of Greece”, In: Walter Leal Filho, Bettina Christina Lacner, Henry McGhie, Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences, pp: 457-480. Springer, Cham

[172] Zerva A., Manolas E., Skanavis C., Tsantopoulos G., (2018) “Effectiveness of communication strategies in confronting climate change: The views of the citizens of Greece”, In: Walter Leal Filho, Bettina Christina Lacner, Henry McGhie, Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences, pp: 499-516. Springer, Cham.

Θ. Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 [173] Ανδρεά Β. και Τσαντόπουλος Γ. (2008) «Η περιβαλλοντική επικοινωνία ως εργαλείο ανάδειξης και ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών» Προφορική ανακοίνωση του Συνεδρίου «Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε Ελλάδα και Βουλγαρία». Φορέας διαχείρισης Εθνικού πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 17 – 18 Οκτωβρίου, Σουφλί. Βιβλίο περιλήψεων.

[174] Καρελάκης Χ., Ζαφειρίου Ε., Τσαντόπουλος Γ., Γαλανόπουλος Κ. (2016) «Απόψεις και πολιτκέ́ς ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε περίοδο οικονομικής κρί́σης», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, 20-21 Οκτωβρίου 2016.

 [175] Ζαφειρίου Ε., Καρελάκης Χ., Τσαντόπουλος Γ., Κατρακυλίδης Κ.. (2016) «Η αγορά γάλακτος στην Ελλάδα: Μια εμπειρική προσέγγιση», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βό́λος, 20-21 Οκτωβρίου 2016.

[176] Φαρδογιάννη Ε., Τσαντόπουλος Γ. (2017) «Ο ρόλος των τοπικών ΜΜΕ και η στάση των κατοίκων για τη μεταλλευτική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Περάματος και των Σαπών», 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης, με θέμα «Πολιτική & Περιβάλλον», Μυτιλήνη 09-12 Ιουνίου 2017.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εργαστήριο Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας

Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος, Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανταζίδου 193,

                  68200 Ορεστιάδα

Τηλ.:             2552041118

Fax:              2552041192

Email: tsantopo@fmenr.duth.gr