ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εργαστήριο Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας

Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος, Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανταζίδου 193,

                  68200 Ορεστιάδα

Τηλ.:             2552041118

Fax:              2552041192

Email: tsantopo@fmenr.duth.gr

Από 27 - 02 - 2001 μέχρι

29 - 06 - 2001

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

Από 24 - 09 - 2001

μέχρι 28 - 06 - 2002

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, με διδασκαλία του μαθήματος «Δασική Πολιτική», 2 ώρες εβδομαδιαίως και με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιολογία», 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Από 24 - 09 - 2001

μέχρι 28 - 06 - 2002

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημοσκοπήσεις», 6 ώρες εβδομαδιαίως και «Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

Από 01 - 10 - 2001

μέχρι 15 - 08 - 2002

Διδάσκων στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, βάσει Π.Δ. 407/80, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημόσιες Σχέσεις» και «Περιβαλλοντική Επικοινωνία».

Από 24 - 09 - 2002

28 - 01 - 2004

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, με διδασκαλία του μαθήματος «Δασική Πολιτική», 2 ώρες εβδομαδιαίος, με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δασική Οικονομία», 4 ώρες εβδομαδιαίως και με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιολογία», 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Από 23 - 09 - 2002

28 - 01 - 2004

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημοσκοπήσεις», 6 ώρες εβδομαδιαίως και «Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

Από 01 - 10 - 2002

28 - 01 - 2004

Διδάσκων στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, βάσει Π.Δ. 407/80, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Σχεδιασμός και Διαχείριση Δασών Αναψυχής», «Δημόσιες Σχέσεις», «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» και «Δασικές Εφαρμογές»

Από 28 - 01 - 2004 μέχρι

04 – 07 - 2008

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημοσκοπήσεις», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

Από 28 - 01 - 2004 μέχρι σήμερα

Αυτοδύναμη  διδασκαλία των μαθημάτων, «Δασικές Εφαρμογές», «Δημόσιες Σχέσεις», «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» «Δασική Αναψυχή», και «Δασικό Δίκαιο» (σε συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη και Αν. Καθηγητή Αριστοτέλη Παπαγεωργίου), «Συγκριτική Δασική Νομοθεσία» (σε συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη), «Τεχνική Νομοθεσία» (σε συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Δρόσο), «Περιβαλλοντικό Δίκαιο» (σε συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη) «Πολιτική Δασικής Αναψυχής» (σε συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη).

Από 01 - 11 - 2005

20 - 01 - 2006

Διδάσκων στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, βάσει Π.Δ. 407/80, (σε συνδιδασκαλία με την κ. Β. Μπέλλου) διδασκαλία του μαθήματος «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις».

Από 01 - 11 - 2006

μέχρι 30-06-2015

Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος, «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» (χειμερινό εξάμηνο) και σε συνδιδασκαλία  «Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων» (εαρινό εξάμηνο) στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου»

Από 01-11-2015 μέχρι σήμερα

Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων, «Περιβαλλοντική Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη», «Περιβαλλοντική Επικοινωνία, και Διερμηνεία», και «Δημόσιες Σχέσεις και Περιβάλλον», και σε συνδιδασκαλία «Περιβαλλοντική Πολιτική», «Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία»