ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Από 27 - 02 - 2001 μέχρι 29 - 06 – 2001.Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων», 6 ώρες εβδομαδιαίως

 

Από 24 - 09 – 2001 μέχρι 28 - 06 – 2002. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, με διδασκαλία του μαθήματος «Δασική Πολιτική», 2 ώρες εβδομαδιαίως και με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιολογία», 2 ώρες εβδομαδιαίως

 

Από 24 - 09 – 2001 μέχρι 28 - 06 – 2002. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημοσκοπήσεις», 6 ώρες εβδομαδιαίως και «Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Από 01 - 10 – 2001. μέχρι 15 - 08 – 2002. Διδάσκων στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, βάσει Π.Δ. 407/80, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημόσιες Σχέσεις» και «Περιβαλλοντική Επικοινωνία

 

Από 24 - 09 – 2002 μέχρι 28 - 01 – 2004. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, με διδασκαλία του μαθήματος «Δασική Πολιτική», 2 ώρες εβδομαδιαίος, με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δασική Οικονομία», 4 ώρες εβδομαδιαίως και με αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνιολογία», 2 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Από 23 - 09 – 2002 μέχρι 28 - 01 – 2004. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημοσκοπήσεις», 6 ώρες εβδομαδιαίως και «Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Από 01 - 10 – 2002 μέχρι 28 - 01 – 2004. Διδάσκων στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, βάσει Π.Δ. 407/80, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Σχεδιασμός και Διαχείριση Δασών Αναψυχής», «Δημόσιες Σχέσεις», «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» και «Δασικές Εφαρμογές»

 

Από 28 - 01 - 2004 μέχρι 04 – 07 – 2008. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημοσκοπήσεις», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Από 28 - 01 - 2004 μέχρι σήμερα. Ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, διδασκαλία των μαθημάτων, «Δασικές Εφαρμογές», «Δημόσιες Σχέσεις» «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» και «Πολιτική Δασικής Αναψυχής», «Δασικό Δίκαιο» (σε συνδιδασκαλία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη), «Συγκριτική Δασική Νομοθεσία» (σε συνδιδασκαλία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη).

 

Από 01 - 11 – 2005 μέχρι 20 - 01 – 2006. Διδάσκων στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, βάσει Π.Δ. 407/80, (σε συνδιδασκαλία με την κ. Β. Μπέλλου) διδασκαλία του μαθήματος «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις».

 

Από 01 - 11 – 2006 μέχρι σήμερα. Διδασκαλία των μαθημάτων, «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» «Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων» στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος στην κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου»

 

Από 28 - 01 - 2004 μέχρι 04 – 07 – 2008. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Δημοσκοπήσεις», 6 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Από 28 - 01 - 2004 μέχρι σήμερα. Ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, διδασκαλία των μαθημάτων, «Δασικές Εφαρμογές», «Δημόσιες Σχέσεις» «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» και «Πολιτική Δασικής Αναψυχής», «Δασικό Δίκαιο» (σε συνδιδασκαλία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη), «Συγκριτική Δασική Νομοθεσία» (σε συνδιδασκαλία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Στυλιανό Ταμπάκη).

 

Από 01 - 11 – 2005 μέχρι 20 - 01 – 2006. Διδάσκων στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, βάσει Π.Δ. 407/80, (σε συνδιδασκαλία με την κ. Β. Μπέλλου) διδασκαλία του μαθήματος «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις».

 

Από 01 - 11 – 2006 μέχρι σήμερα. Διδασκαλία των μαθημάτων, «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» «Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων» στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος στην κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου»

 

Διεύθυνση: Πανταζίδου 193,

                  68200 Ορεστιάδα

Τηλ.:             2552041118

Fax:              2552041192

Email: tsantopo@fmenr.duth.gr