Επικοινωνία

 

Βασιλική Δέρρη

Λέκτορας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

69100 Κομοτηνή

Τηλ. 0531039705

e-mail: vaderri@phyed.duth.gr

Άμεση επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα ή προβληματισμό που αφορά στην φυσική αγωγή κατά την παιδική ηλικία