Βιογραφικά στοιχεία

 

Εκπαίδευση

 

 

Διδακτορικό (Ph.D) στη Φυσική Αγωγή στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διδακτορική Διατριβή: ‘Ο ρόλος των ικανοτήτων στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία’.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Προπονητική στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Μεταπτυχιακή διατριβή: Αντιληπτικοκινητικές ικανότητες και καλαθοσφαιρικές δεξιότητες.

 

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

 

Ειδικές Γνώσεις – Δραστηριότητες

 

 

·        Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά.

·        Υπεύθυνη της ενότητας ‘Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση’ στην ιστοσελίδα ‘Παρατηρητήριο Φυσικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων’  (www.pe.auth.gr).

·        Υπεύθυνη του μαθήματος ‘Μεθοδική Διδακτική Πρακτική’ στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

Στέλεχος παιδικών κατασκηνώσεων (ΚΟΝ).