Διπλωματικές και Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Προγράμματα

 

Διπλωματικές εργασίες

 

·        Μέθοδοι αξιολόγησης κινητικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

·        Η επίδραση ενός προγράμματος μουσικοκινητικής αγωγής σε βασικές δεξιότητες μετακίνησης και ικανότητες παιδιών νηπιακής ηλικίας.

·        Η επίδραση ενός προγράμματος fitness-υγείας στις φυσικές ικανότητες και στις διατροφικές συνήθειες παιδιών της Ε’ και Στ’ τάξης δημοτικού.

·        Η επίδραση ενός προγράμματος χορευτικού αερόμπικ στις φυσικές ικανότητες παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

·        Η εξέλιξη του αγωνιστικού προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα και την σύγχρονη εποχή.

·        Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα ιαματικά κέντρα .

·        Αντιλήψεις και στάσεις μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τις αθλητικές δραστηριότητες μετά τη διδασκαλία της αντιπτέρισης.

 

Μεταπτυχιακές Διατριβές

 

·        Στάθμιση και έλεγχος αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας της δέσμης Fitnessgram σε παιδιά Β’, Γ’ και Στ’ τάξης δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα.

·        Αξιολόγηση της ποιότητας στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής κατά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

·        Στυλ διδασκαλίας και κινητική ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία.

·        Αξιοπιστία και εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά δημοτικού σχολείου.

·        Η επίδραση του παράγοντα ηλικία στην ανίχνευση και αξιολόγηση κινητικών δυσκολιών σε παιδιά δημοτικού σχολείου.

·        Συνύπαρξη κινητικών δυσκολιών και διαταραχών γραπτού λόγου σε παιδιά σχολικής ηλικίας: ανίχνευση, αξιολόγηση και παρέμβαση.

·        Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μετακίνησης παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω της μουσικοκινητικής και κινητικής αγωγής.

 

 

Ερευνητικά Προγράμματα

 

·        Αγωνιστική ικανότητα και μεθόδευση πληροφοριών για τη βελτίωση αγωνιστικών δεξιοτήτων στα ομαδικά αθλήματα.

·        Νέες τεχνολογίες στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας.

·        Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της αθλητικής συμπεριφοράς με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

·        4. Παιδιά με κινητικά προβλήματα στο Δημοτικό σχολείο: συνθήκες και μέθοδοι αντιμετώπισης.

·        H παρακίνηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής: 1) μεταβολές από την πρώτη στην έκτη τάξη, 2) πρόταση για διατήρησή της σε υψηλό επίπεδο.

·        Έλεγχος αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης στην τρίτη ηλικία.

·        Η άσκηση ως μέσο βελτίωσης της υγείας.

·        Πρακτική εξάσκηση φοιτητών σε εργαζομένους (εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, διάφορες υπηρεσίες) καθώς και σε ειδικές ομάδες ατόμων από νοσοκομεία, ιδρύματα και σχολεία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υγείας τους (Αεροβική εξάσκηση εργαζομένων).

·        Κινητική αδεξιότητα στη μετεφηβική ηλικία και επαγγελματικές προοπτικές.

Aναμόρφωση προγράμματος σπουδών – Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.