Συγγραφική Δραστηριότητα

     Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά του Εξωτερικού

 

·        Derri, V., Zissi, V., & Pachta, M. (2001). Development of manipulative skills by children in primary grades. Journal of Human Movement Studies, 40, 377-390.

 

·        Derri, V., Tsapakidou, A., Zachopoulou, E., & Kioumourtzoglou, E. (2001). Effect of a music and movement programme on development of locomotor skills by children 4 to 6 years of age. European Journal of Physical Education, 6, 16-25.

 

·        Derri, V., Tsapakidou, A., Zachopoulou, E., & Gini V. (2001). Complexity of rhythmic ability as measured in preschool children. Perceptual and Motor Skills, 92, 777-785.

 

·        Zachopoulou, E., Derri, V., Chatzopoulos, D., & Ellinoudis, T. (2001). Application of Orff and Dalcroze activities in preschool children: do they affect the level of rhythmic ability? The Physical Educator. Εγκρίθηκε για δημοσίευση.

 

·        Derri, V., Aggeloussis, N. & Petraki, Ch. (2001). Health-related fitness and nutritional practices: can it be enhanced in upper elementary school students? The Physical Educator. Εγκρίθηκε για δημοσίευση.

 

·        Papadimitriou, K., Aggelousis, N., Derri, V. Michalopoulou, M., & Papas, M. (2001). Evaluation of the offensive behavior of elite soccer teams. Perceptual and Motor Skills, 93, 405-415.

 

·        Chatzopoulos, D., Zachopoulou, E. & Derri, V. (2001). Das Orff-Schulwerk in griechischen kindergarten. Motorik. Zeitschrift fur Motopadagogik und Mototherapie. Εγκρίθηκε για δημοσίευση.

 

·        Zachopoulou, E., Tsapakidou, A., & Derri, V. (2001). The effect of a developmentally appropriate music and movement program on motor performance. Early Childhood Research Quarterly. Εστάλη για δημοσίευση.

 

·        Papadimitriou, K., Taxildaris, K., Derri, V., & Mantis, K. (1999). Profile of different level basketball centers. Journal of Human Movement Studies, 37, 87-105.

 

·        Derri, V., Kioumourtzoglou, E., Tzetzis, G. (1998). Assessment of abilities in basketball: a preliminary study. Perceptual and Motor Skills, 87, 91-95.

 

·        Kioumourtzoglou, E., Derri, V., Tzetzis, G., & Kourtessis, T. (1998).

·        Predictors of success in female rhythmic gymnasts. Journal of Human Movement Studies, 34, 33-48.

 

·        Kioumourtzoglou, E., Kourtessis, T., Michalopoulou, M., & Derri, V. (1998). Differences in several perceptual abilities between experts and novices in basketball, volleyball and water-polo. Perceptual and Motor Skills, 86, 899-912.

 

·        Kioumourtzoglou, E., Derri, V., Tzetzis, G., & Τheodorakis, Y. (1998). Cognitive, perceptual, and motor abilities in skilled basketball performance. Perceptual and Motor Skills, 86, 771-786.

 

·        Kioumourtzoglou, E., Derri, V., Mertzanidou, O. & Tzetzis G. (1997). Εxperience with perceptual and motor skills in rhythmic gymnastics. Perceptual and Motor Skills, 84, 1363-1372.

 

·        Kioumourtzoglou, E., Tzetzis, G., Derri, V., & Mihalopoulou M. (1997). Psychological skills of elite athletes in different ball games. Journal of Human Movement Studies, 32, 79-93.

 

·        Kioumourtzoglou, E., Kourtessis, T., Michalopoulou, M., & Derri, V. (1997). Expertise in water-polo. Journal of Human Movement Studies, 33, 205-228.

 

·        Derri, V., Kourtessis, T., Papaioannou, A., & Papadimitriou, K. (1997). Affective characteristics of awkward school-children. Science, Security, Police. Journal of Police Academy, 2, 43-53.

 

·        Derri, V., Zissi, V., Papadimitriou K., & Kourtessis, T. (1997). Age and experience effects on information processing of female gymnasts. Casopic za Fizicku Κulturu, 41, 510-520.


 

 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 

·        Δέρρη, Β., Μερτζανίδου, Ό., & Τζέτζης, Γ. (2000). Αξιολόγηση της δυναμικής ισορροπίας και του συντονισμού όλου του σώματος σε αθλήτριες ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής, 9 έως 15 ετών. Άθληση και Κοινωνία, 26, 55-62.

 

·        Πετράκη, Χ., Δέρρη, Β., Αγγελούσης, Ν. (2000). Η επίδραση ενός προγράμματος άσκησης και διατροφικής εκπαίδευσης στη φυσική κατάσταση-υγεία και τις διατροφικές συνήθειες παιδιών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής. Ηλεκτρονικό Περιοδικό, 1, 38-43.

 

·        Δέρρη, Β., Γκουβατζή, Α., Βασιλειάδου, Ό., & Ζήση, Β. (1999). Η επίδραση της ηλικίας και του φύλου στις κινητικές ικανότητες παιδιών 6-9 ετών. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 4(1), 347-358.

 

·        Δέρρη, Β., Μπολάτογλου, Θ., & Κουρτέσης, Θ. (1999). Βασικά χαρακτηριστικά καλαθοσφαιριστών υψηλού επιπέδου παιδικής ηλικίας. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 43, 2-15.

 

·        Δέρρη B., & Θεοδωράκης Γ. (1997). Η επίδραση της δέσμευσης σε ατομικούς ή ομαδικούς στόχους κατά την εκτέλεση ελεύθερων βολών στο μπάσκετ. Άθληση και Κοινωνία, 16, 55-63.

 

 

Πρακτικά Συνεδρίων

 

·        Derri, V. & Vassiliadou, O. (2001). Κicking and striking: qualitative assessment in intermediate-grade children. Proceedings of the 10th World Congress of Sport Psychology, 101-103, Skiathos.  

 

·        Derri, V. & Zachopoulou, E. (2001). Rhythmic activities and fundamental motor skills’ development. Proceedings of the 10th World Congress of Sport Psychology, 157-159, Skiathos.

 

·        Βασιλειάδου, Ο., Δέρρη, Β., & Παπαδημητρίου, Κ. (2000). Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση δεξιοτήτων χειρισμού σε αγόρια και κορίτσια εννέα ετών. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας ‘Έρευνα και εφαρμογές στον αθλητισμό’, 176-178, Αθήνα.

 

·        Δέρρη, Β. (2000). Ο ρόλος του καθηγητή φυσικής αγωγής στην Α/θμια εκπαίδευση. Πρακτικά ημερίδας ‘Φυσική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση’. Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου. Λευκωσία-Κύπρος.

 

·        Δέρρη, Β. (1999). Ικανότητες και δεξιότητες. Πρακτικά προγράμματος  σεμιναρίων ‘Αθλητισμός και παιδί’. Ειδική Γραμματεία Αθλητισμού Μακεδονίας Θράκης, 109-114, Θεσσαλονίκη.

 

·        Δέρρη, Β., Ζήση, Β., Τζέτζης, Γ., Μιχαλοπούλου, Μ., & Κιουμουρτζόγλου, Ε. (1998). Αντιληπτικοκινητικές ικανότητες, εμπειρία, και απόδοση στην πυγμαχία. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας, 188-190, Τρίκαλα.

 

·        Ζήση, Β., Μιχαλοπούλου, Μ., Δέρρη, Β., & Κιουμουρτζόγλου, Ε. (1998). Οι επιδράσεις ενός προγράμματος εξάσκησης στις κινητικές ικανότητες ατόμων τρίτης ηλικίας. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας, 184-187, Τρίκαλα.

 

·        Τζέτζης, Γ., Μιχαλοπούλου, Μ., Κουρτέσης, Θ., Δέρρη, Β., Πέρκος, Σ., & Κιουμουρτζόγλου, Ε. (1996). Επίδραση του είδους των πληροφοριών στη διαδικασία και μάθηση απλών καλαθοσφαιρικών δεξιοτήτων. Πρακτικά του Διεθνούς συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας, 278-284, Κομοτηνή.

 

·        Παπαδημητρίου, Κ., Δέρρη, Β., Γούργουλης, Β., & Ταξιλδάρης, Κ. (1997). Διαφορές μεταξύ αθλούμενων και μη αθλούμενων κοριτσιών και αγοριών στις συναρμοστικές ικανότητες του ρυθμού και της ισορροπίας. Πρακτικά του 4ου συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 437-442, Θεσσαλονίκη.

 

·        Δέρρη, Β., Κουρτέσης, Θ., Σκορδής, Χρ., Μιχαλοπούλου, Μ., & Κιουμουρτζόγλου, Ε. (1997). Η σχέση μεταξύ ικανοτήτων και επιδεξιότητας στην καλαθοσφαίριση. Πρακτικά του 4ου συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 245-250, Θεσσαλονίκη.

 

·        Μιχαλοπούλου, M., Δέρρη, Β., Κουρτέσης, Θ., Τζέτζης, Γ., & Κιουμουρτζόγλου, E. (1997). Κινητικές ικανότητες αθλητών υψηλού επιπέδου στην πετοσφαίριση. Πρακτικά του 4ου συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 430-435, Θεσσαλονίκη.

 

·        Δέρρη, Β., Κιουμουρτζόγλου, Ε., & Θεοδωράκης, Γ. (1996). Η σχέση των αντιληπτικοκινητικών ικανοτήτων με τις καλαθοσφαιρικές δεξιότητες. Πρακτικά του Διεθνούς συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας, 273-277. Κομοτηνή.

 

Βιβλία

 

Μετάφραση στα Ελληνικά

α. Pangrazi, R. P. (1997). Teaching Elementary Physical Education. USA: Allyn & Bacon. Σελ. 19-84.

 

β. Rose, D. J. (1997). A multilevel approach to the study of motor control and learning. USA: Allyn & Bacon. Σελ. 116-151, 182-235.

 

Συγγραφή και Επιμέλεια:

α. Δέρρη, Β., & Κουφού, Τ. (2001). Η φυσική αγωγή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σημειώσεις για το βασικό κύκλο σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής.

 

β.  Δέρρη, Β., & Τουπογιάννη, Ε. (1999). Αερόβια άσκηση για ενήλικες. Εγχειρίδιο  στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ που αφορούσε στην πρακτική άσκηση φοιτητών.