Πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

·        Στυλ διδασκαλίας κινητικών δεξιοτήτων

·        Αξιολόγηση της ποιότητας στην διδασκαλία

·        Γνωστική, Αντιληπτική, Κινητική ανάπτυξη και αξιολόγηση κατά την παιδική ηλικία

·        Φυσική Δραστηριότητα και Fitness-Υγεία κατά την παιδική ηλικία

·        Διαθεματική μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση