ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ)
Επιστημονικά Υπεύθυνη : Καθηγήτρια Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ομάδα Συγκρότησης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθηματικά (ΔΠΘ) : Χ.Σακονίδης, Α.Κλώθου, Ε.Κυριάκη, Α.Πετρίδου