ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΜΠΑΡΟΣ

Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

 

Ο Βασίλειος Μπάρος είναι Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης της Αγωγής του Πανεπιστημίου Σάλτσμπουργκ και Καθηγητής (μερικής απασχόλησης, Αν. Καθηγητής) στο Τ.Γ.Φ.Π.X του Δ.Π.Θ. Είναι συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Eμπειρικής Mεταναστευτικής Έρευνας (PREMISA) και επιστημονικός υπεύθυνος έκδοσης του διεθνούς περιοδικού pedagogy theory & praxis

https://www.plus.ac.at/erziehungswissenschaft/fachbereich/team-erziehungswissenschaft/baros-wassilios/

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ στο ΔΠΘ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Colloquium για υποψηφιους διδακτορες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

μετανάστευση και εκπαιδευση

πολιτικος γραμματισμος

Ανάλυση λανθανουσων κλασεων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

 

AΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Salzburg (2017- ) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, γνωστικό αντικείμενο Έρευνα Παιδείας και Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Augsburg (2013-2017) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, γνωστικό αντικείμενο Συγκριτική Εκπαιδευτική Έρευνα

Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης (2011-2013) Έδρα Παιδαγωγικής - Μετανάστευση και Αγωγή (W3) (ως εκπροσώπηση της έδρας F.-O. Radtke)

Πανεπιστήμιο Augsburg (2011-2013) Έδρα Παιδαγωγικής (W3) (ως Eπισκέπτης Καθηγητής)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2019- ) Aναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών) (2013-2019) Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΤΔΕ (2007-2011) Λέκτορας Διαπολιτισμικής Αγωγής

 

 

 

Ενδεικτικές ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

Bιβλία: Μονογραφίες & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

[mit Ricarda Gugg, Sabine Coelsch-Foisner & Heinz Sünker] (Eds.): Utopie und Widerstand: Bloch, Ideologiekritik und Bildung (Arbeitstitel): Doppelhelft in der Zeitschrift Conflict and Communication Online Vol. 21, No. 2, 2021 (i.V.)

[mit Maximilian Sailer]. (Eds.): Bildung und Kompetenz in Konkurrenz? Wiesbaden: Springer VS (im Erscheinen)

[mit Thomas Theurer] (Eds): Flucht, Migration, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus – Doppelhelft in der Zeitschrift Conflict and Communication Online Vol. 19, No. 1 2020. 

[mit Solvejg Jobst, Ricarda Gugg & Thomas Theurer] (Hrsg.): Bildungsherausforderungen in der globalen Migrationsgesellschaft. Kritische Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung (Reihe: Europäische Bildung im Dialog. Wissenschaft, Politik, Praxis): Frankfurt/M.: Peter Lang 2020.

[mit Maria Dimasi, Theodora Gabrani & G. Karolina Konstantinidou] (Hrsg.): Kindheit und Migration. Aktuelle Herausforderungen für eine Pädagogik der Heterogenität. Zefyri: Diadrasi 2016 [Παιδική ηλικία και μετανάστευση. Προκλήσεις για την παιδαγωγική της ετερογένειας]

Transformatorische Bildungsprozesse und Verwirklichungschancen in Biographien junger Erwachsener und ihrer Eltern im Kontext von Migration. Eine intergenerationale Längsschnittstudie. (Reihe: Europäische Bildung – Wissenschaft, Politik, Praxis): Frankfurt/M.: Peter Lang (i.V.)

[mit Leonie Herwartz-Emden, Verena Schurt & Wiebke Waburg] (Hrsg.): Lebensentwürfe, Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse junger Frauen und Männer in ausgewählten Migrationsgesellschaften. Opladen: Barbara Budrich 2016

[mit Wilhelm Kempf] (Hrsg.): Erkenntnisinteressen, Methodologie und Methoden interkultureller Migrations- und Bildungsforschung. Berlin: regener 2014

[mit Amaryllis Stergiou & Konstantinos Chatzidimou] (Hrsg.): Themen interkultureller Kommunikation und Bildung. Zefyri: Diadrasi 2014 [Ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης]

[mit Jürgen Rost] (Hrsg.): Natur- und Kulturwissenschaftliche Perspektiven der Psychologie. Festschrift für Wilhelm Kempf. Berlin: regener 2012

[mit Arbeitskreis „Jugendhilfe im Wandel“] (Hrsg.): Jugendhilfeforschung. Kontroversen - Transformationen - Adressierungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011

[mit Franz Hamburger & Paul Mecheril] (Hrsg.): Zwischen Praxis, Politik und Wissenschaft. Die vielfältigen Referenzen interkultureller Bildung. Berlin: regener 2010

[mit Pantelis Georgogiannis] (Hrsg.): Interkulturelle Bildung – Migration – Konfliktbewältigung und Demokratiepädagogik. Beiträge des 13. Internationalen Kongresses. Band I. Patras: Typocenter 2010

[Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – ΜετανάστευσηΔιαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας] [mit Pantelis Georgogiannis] (Hrsg.): Interkulturelle Bildung – Migration – Konfliktbewältigung und Demokratiepädagogik. Beiträge des 13. Internationalen Kongresses. Band II. Patras: Typocenter 2010

[Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – ΜετανάστευσηΔιαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας] [mit Pantelis Georgogiannis] (Hrsg.): Interkulturalität, Konfliktbearbeitung und Demokratiepädagogik. Patras: Typocenter 2009 [Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας]

[mit Otker Bujard, Christoph Niehues & Nicole Pötter] Jugendwerkstätten. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW. Düsseldorf 2003

Familien in der Migration. Eine qualitative Analyse zum Beziehungsgefüge zwischen griechischen Adoleszenten und ihren Eltern im Migrationskontext. Frankfurt/M.: Peter Lang 2001

 

 

Εκδόσεις επιστημονικών σειρών

[mit Georg Auernheimer] Mitherausgeber der Buchreihe „Migrationsforschung“ (Regener Verlag, Berlin) (ab 2015 als Sonderheft-Reihe in der Zeitschrift Conflict & Communication Online)

[mit Solvejg Jobst] Mitherausgeber der Buchreihe „Europäische Bildung im Dialog. Wissenschaft – Politik – Praxis“ (Peter Lang Verlag)

[mit Karin Bock, Rita Braches-Chyrek & Heinz Sünker] Mitherausgeber der Buchreihe "Kritische Erziehungs- und Bildungswissenschaft" (Springer: VS)Άρθρα

[mit Aida Delic & Themistoklis Moutsisis]. Der Mediendiskurs über die Reparationsforderungen Griechenlands aus dem zweiten Weltkrieg. In: Conflict & Communication Online Vol. 20, No. 1 2021 (eingereicht). 

[mit Ulrike Greiner, Aida Delic & Mishela Ivanova]. Perspektiven auf Schul- und Lebenswelten in Schüler/innen-Narrationen während der Corona-Krise im Frühjahr 2020. In: Zeitschrift für Bildungsforschung 1/2021 (eingereicht).

Perspektiven migrationspolitischer Bildungsforschung. In: Seukwa, Louis Henri & Wagner, Ute (Hrsg.). Pädagogik angesichts von Vulnerabilität und Exklusion. Bummeln durch die Landschaft der Randständigkeit. (Reihe: Interkulturelle Pädagogik und postkoloniale Theorie): Frankfurt/M.: Peter Lang 2021, S. 69-77.

[mit Maximilian Sailer & Gwennaëlle Mulliez]. Subjektive Positionierungen von Rezipient*innen zur medialen Berichterstattung über Asylpolitik. In: Conflict &  Communication Online Vol. 19, No. 1 2020.

[mit Thomas Theurer] Editorial zum Heft: Flucht, Migration, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. In: Zeitschrift Conflict and Communication Online Vol. 19, No. 1 2020.

[mit Potsi, A.]. Wie geht es weiter mit Capabilities Approach und Social Justice. In: Bielefelder Arbeitsgruppe 8 (Hrsg): Wie geht es weiter mit ... Capabilities Approach und Social Justice ... in der Sozialen Arbeit? Lahnstein: Verlag Neue Praxis 2020, S. 79-89.

[mit Solvejg Jobst, Ricarda Gugg & Thomas Theurer]. Konturen erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung - Eine Einführung. In: Baros, W./Jobst, S./Gugg, R./Theurer, Th. (Hrsg.): Bildungsherausforderungen in der globalen Migrationsgesellschaft. Kritische Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung (Reihe: Europäische Bildung im Dialog. Wissenschaft, Politik, Praxis): Frankfurt/M.: Peter Lang 2020, S. 7-13.

[mit Theodora Gabrani & Georgia Manafi] Bildungstheoretische Überlegungen zu "Ursache - Eine Andeutung" von Thomas Bernhard [Μια προσέγγιση του έργουAιτία / ένας υπαινιγμός" του Thomas Bernhard από τη σκοπιά της μορφωτικής θεωρίας]. Ιn: Pedagogy theory & praxis Vol. 12, Issue 11, 2021 (in press).

Globalisierungskritik bei jungen Erwachsenen als Medienrezipienten in Griechenland. In: Conflict & Communication online, Vol. 18, No. 2, 2019.

[mit Simos Papadopoulos] "Waisen" von Dennis Kelly. Dramaturgie und interkulturelle Bildung [Ορφανά του Ντέννις Κέλλυ: Δραματουργία και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική]. Ιn: Pedagogy theory & praxis Vol. 12, Issue 10, 2019, S. 47-56.

[mit Maximilian Sailer & Themistoklis Moutsisis] The financial crisis in Greece pushing families towards emigration to Germany and Austria. In: Aspassia Chatzidaki, Claudine Kirsch, Argyro Panagiotopoulou, Lisa Rosen (Eds.): ‘New’ Migration of Families from Greece to Europe and Canada: A ‘New’ Challenge for Education? Wiesbaden: Springer 2019, S. 73-92.

[mit Thomas Theurer & Ricarda Gugg] „Bisschen voll die Nussschale, könnten Flüchtlinge sein oder eine Bootsparty…“ Studentische Positionierungsmuster zur medialen Repräsentation von Flucht. In: Politische Psychologie – Journal of Political Psychology, 7/2, 2019, S. 200-218.

[mit Thomas Theurer & Ricarda Gugg] Studentische Positionierungsmuster gegenüber der visuellen Darstellung von Flucht in den Medien. In: Braches-Chyrek, R./Kallenbach, T./Müller, Ch./Stahl, L. (Hrsg.): Bildungs- und Teilhabechancen geflüchteter Menschen. Kritische Diskussionen in der Sozialen Arbeit. Opladen: Barbara Budrich 2019, S. 211-230.

[mit Georg Auernheimer] Interkulturelle Pädagogik/Migrationspädagogik. In: Lutz Rothermel & Armin Bernhard (Hrsg.): Handbuch Kritische Pädagogik. (3. Auflage) Weinheim: Beltz 2018, S. 600-615.

[mit Anna Reinhardt] Soziologische Migrationsforschung. In: Ingrid Gogolin/Viola Georgi/Marianne Krüger-Potratz/Drorit Lengyel/Uwe Sandfuchs (Hrsg.): Handbuch Interkulturelle Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag 2018, S. 107-112.

Interkulturelle Bildung. In: Jörg Roche/Elisabeth Venohr (Hrsg.). Kultur- und Literaturwissenschaften. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2018.

[mit Thomas Theurer & Ricarda Gugg] Studentische Positionierungsmuster gegenüber der visuellen Darstellung von Flucht in den Medien. In: Braches-Chyrek, R./Kallenbach, T./Müller, Ch./Stahl, L. (Hrsg.): Bildungs- und Teilhabechancen geflüchteter Menschen. Kritische Diskussionen in der Sozialen Arbeit. Opladen: Barbara Budrich 2019, S. 211-230.

[mit Thomas Theurer] Sprachliche Bildung in der (mehrsprachigen) Migrationsgesellschaft – Zwischen kompetenzorientierter Bildungsforschung, datenbasierter Bildungspolitik und Gerechtigkeitstheorie. In: Ender, A., Greiner, U. & Strasser, A. (Hrsg.): Deutsch in mehrsprachigem Umfeld. Sprachkompetenzen auf Sekundarstufe. Seelze: Klett-Kallmeyer 2018.

[mit Themistoklis Moutsisis] Die Europäische Union im Schulbuch aus der Sicht von Studierenden in Griechenland und Deutschland: Eine vergleichende Untersuchung mittels Latent Class Analysis. [H Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολικό βιβλίο από τη σκοπιά Ελλήνων και Γερμανών φοιτητών/τριών. Μια συγκριτική έρευνα με τη χρήση της Ανάλυσης Λανθανουσών Κλάσσεων. Ιn: Theory and Research in the Sciences of Education - international eJournal, 34/2018, S. 66-84. URL: http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue34/

[mit Hans-Uwe Otto] Migration und Soziale Arbeit. In: Sozialpädagogische Impulse 2/2017, S. 7-11.

Zorn und Migration — Emotionen als Feld erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung. In: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 93. Jahrgang 2017, S. 28-42. DOI: https://doi.org/10.30965/25890581-09301005

[mit Heinz Sünker] Globalisierung und Bildung - Zum Verhältnis von Politik und Bildungstheorie. In: Tom Braun/Max Fuchs (Hrsg.): Kritische Kulturpädagogik. Gesellschaft - Bildung - Kultur. Weinheim Basel: Beltz 2017, S. 37-57.

[mit Argyrios Chatzistamatiou] Emotionen und political literacy in der Migrationsgesellschaft. Theoretische und methodologische Reflexionen [Συναισθήματα και πολιτικός γραμματισμός στη μεταναστευτική κοινωνία. Θεωρητικές αφετηρίες - μεθοδολογικές προσεγγίσεις]. In: Pedagogy theory & praxis Vol. 12, Issue 9, 2017, S. 66-71.

[mit Maximilian Sailer & Thomas Theurer] Studierende als RezipientInnen des aktuellen medialen Diskurses über Flüchtlinge und Asylpolitik – Ergebnisse einer Experimentalstudie. In: Manfred Oberlechner, Christine W. Trültzsch-Wijnen, Patrick Duval (Eds.). Migration bildet. Migration educates. Baden: NOMOS 2017, S. 337-356.

[mit Jörg Roche] Der Capability-Ansatz in der Praxis – Skizze eines Modellprojekts zur talentfördernden, rapiden und berufsqualifizierenden Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (TRIUMF). In: Terassi-Haufe, E. & Börsel, A. (Eds.). Sprache und Bildung in der beruflichen Bildung. Münster: Waxmann 2017, S. 177-185.

Transformatorische Bildungsprozesse und intergenerationale Transmission von Lebenserfahrungen in Migrationsfamilien [Μετασχηματιστικές μορφωτικές διαδικασίες και διαγενεακή μετάδοση εμπειριών ζωής σε οικογένειες μεταναστών]. In: Wassilios Baros et al. (Eds.): Kindheit und Migration. Aktuelle Herausforderungen für eine Pädagogik der Heterogenität. Zefyri: Diadrasi 2016, S. 283-323.

[mit Tanja Baumann] Familienverhältnisse. In: Paul Mecheril (Ed.): Handbuch Migrationspädagogik. Weinheim 2016, S. 261-276.

[mit Eleni Maraki & Manolis Beladakis] Rechtliche Rahmenbedingungen und Verfahren der staatlichen Zulassung von Schulbüchern in Griechenland. Eine historische Betrachtung von 1830 bis zur Gegenwart. In: Eva Matthes & Sylvia Schütze (Eds.): Schulbücher auf dem Prüfstand. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag 2016, S. 82-90.

[mit Chatziagapiou, A. & Kekkeris, G.] (2016). Digitale Literalität und Mobile Learning in der Schulwirklichkeit [ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (MOBILE LEARNING) ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]. In: Pantazis, S. et al. (Eds.): 2. Panhellenischer wissenschaftlicher Kongress: Lokale Selbstverwaltung, Ausbildung und lebenslanges Lernen. Bildung und Kultur als Grundsätze der regionalen Entwicklung. Heraklion: IAKE 2016, S. 407-415.

[mit Vourdoglou, D. & Kekkeris, G.] (2016). Die Schulbücher als Forschungsgegenstand. Aufmerksamkeitsrichtungen und Forschungsperspektiven. [Τα σχολικά εγχειρίδια ως αντικείμενο έρευνας-Θεματικοί άξονες και ερευνητικές προοπτικές]. In: Pantazis, S. et al. (Eds.): 2. Panhellenischer wissenschaftlicher Kongress: Lokale Selbstverwaltung, Ausbildung und lebenslanges Lernen. Bildung und Kultur als Grundsätze der regionalen Entwicklung. Heraklion: IAKE 2016, S. 98-107. 

Migration und Generationsbeziehungen: Kritische Reflexionen und empirische Rekonstruktionen. In: Günter Mey (Hrsg.): Von Generation zu Generation: Sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen zu Transgenerationalität. Gießen: Psychosozial Verlag 2015, S. 159-197.

Gerechtigkeitstheoretische Perspektiven im Kontext erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung. In: Mechtild Gomolla u.a. (Hrsg.): Bildung, Pluralität und Demokratie. Erfahrungen, Analysen und Interventionen in der Migrationsgesellschaft. Teil II. Hamburger Beiträge zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. H. 14. Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität / UniBw Hamburg 2015, S. 35-54.

Indignational Migration: Empörungsbedingte Migration in Zeiten der Wirtschaftskrise in Europa. [Indignational Migration: Μετανάστευση λόγω αγανάκτησης στην εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη]. Ιn: Spyros Pantazis/Eleni Maraki/Maria Kadianaki/Emmanouil Beladakis (Eds.): Die moderne Schule aus der Sicht der Human- und Sozialwissenschaften: Von der Theorie in die Alltagspraxis. 1. Panhellenischer Kongress. Band A. Iraklio: IAKE 2015, S. 19-24.

Gerechtigkeitstheoretische Überlegungen zu Migration und Bildung. In: Bildung und Erziehung 64 (2014), Heft 3, S. 331-347.

[mit Wilhelm Kempf] Interkulturelle Bildungsforschung als Subjektwissenschaft. Eine Einleitung. In: Wassilios Baros & Wilhelm Kempf (Hrsg.): Erkenntnisinteressen, Methodologie und Methoden interkultureller Migrations- und Bildungsforschung. Berlin: regener 2014, S. 7-16.

Indignationale Migration. Empörung und Migration infolge der Wirtschaftskrise in Europa. [Indignational Migration: Μετανάστευση λόγω αγανάκτησης στην εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη] In: Wassilios Baros, Amaryllis Stergiou & Konstantinos Chatzidimou (Hrsg.): Themen interkultureller Kommunikation und Bildung. Zefyri: Diadrasi 2014, S. 35-48.

Sozialpsychologische Rekonstruktion indignationaler Migration. In: Wassilios Baros & Wilhelm Kempf (Hrsg.): Erkenntnisinteressen, Methodologie und Methoden interkultureller Migrations- und Bildungsforschung. Berlin: regener 2014, S. 106-120.

[mit Wilhelm Kempf] Zur Integration quantitativer und qualitativer Verfahren mittels Latent-Class-Analyse. In: Wassilios Baros & Wilhelm Kempf (Hrsg.): Erkenntnisinteressen, Methodologie und Methoden interkultureller Migrations- und Bildungsforschung. Berlin: regener 2014, S. 253-270.

[mit Eva Wilke] Die Europäische Union im Schulbuch aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Eine Latent-Class-Analysis. In: Peter Knecht, Eva Matthes & Silvia Schütze (Hrsg.): Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2014, S. 315-330.

[mit Verena Schurt & Wiebke Waburg] Verwirklichungschancen und Lebensorientierungen junger Mädchen und Frauen im Kontext von Berufsausbildung und Migration. In: Betrifft Mädchen 2013, Heft 3, S.52-56.

[mit Jürgen Rost & Hans Werbik] Integration quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden. In: Wassilios Baros & Jürgen Rost (Hrsg.): Natur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven in der Psychologie. Festschrift für Wilhelm Kempf. Berlin: regener 2012, S. 9-14.

[mit Klaus-Dieter Reetz] Das Argumentative Rückkoppelungsgespräch. In: Wassilios Baros & Jürgen Rost (Hrsg.): Natur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven in der Psychologie. Festschrift für Wilhelm Kempf. Berlin: regener 2012, S. 176-186.

[mit Gerasimos Kekkeris, Keratso Georgiadou & Chryssoula Tsaousi] Geographische Informationssysteme (GIS) und Bildung. Anwendungsmöglichkeiten in der Schule. In: I-teacher, Vol. 2, No. 1 (2012), pp. 1-11. [Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στην Εκπαίδευση. Πιλοτική εφαρμογή χρήσης τους στη Διαχείριση Σχολικών Μονάδων]

[mit Karin Bock, Thomas Coelen, Catrin Heite, Chantal Munsch, Nina Oelkers, Nicole Rosenbauer] Das Graduiertenkolleg "Jugendhilfe im Wandel": Neun Jahre sozialpädagogische Nachwuchsförderung - eine vorläufige Bestandsaufnahme. In: Arbeitskreis 'Jugendhilfe im Wandel' (Hrsg.): Jugendhilfeforschung. Kontroversen - Transformationen - Adressierungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011, S. 329-336.

[mit Karin Bock, Thomas Coelen, Catrin Heite, Chantal Munsch, Nina Oelkers, Nicole Rosenbauer] Jugendhilfe im Wandel - Neun Jahre Kinder- und Jugendhilfeforschung. In: Arbeitskreis 'Jugendhilfe im Wandel' (Hrsg.): Jugendhilfeforschung. Kontroversen - Transformationen - Adressierungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011, S. 11-17.

[mit Franz Hamburger & Paul Mecheril] Interkulturelle Bildung – Ein Spannungsbogen über einem weiten Feld. In: Wassilios Baros, Franz Hamburger, Paul Mecheril (Hrsg.): Zwischen Praxis, Politik und Wissenschaft. Die vielfältigen Referenzen interkultureller Bildung. Berlin: regener 2010, S. 7-14.

[mit Hans-Uwe Otto] Befähigungs- und Verwirklichungsgerechtigkeit als Aufgaben interkultureller Bildung. In: Wassilios Baros, Franz Hamburger, Paul Mecheril (Hrsg.): Zwischen Praxis, Politik und Wissenschaft. Die vielfältigen Referenzen interkultureller Bildung. Berlin: regener 2010, S. 250-267.

[mit Amaryllis Stergiou] Bildungsanforderungen an Rückkehrer- und Aussiedlerkinder in Griechenlands Schulwirklichkeit. Plädoyer für eine Capability Perspektive. In: Migration und Soziale Arbeit (2010), Heft 2, S. 125-130.

Innovative methodische Zugänge für qualitative Forschung im interkulturellen Kontext. In: Jörg Hagedorn, Verena Schurt, Corina Steber, Wiebke Waburg (Hrsg.): Ethnizität, Geschlecht, Familie und Schule. Heterogenität als erziehungswissenschaftliche Herausforderung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010, S. 375-402.

[mit Amaryllis Stergiou] Soziale Deutungsmuster und subjektive Wirklichkeitskonstruktionen. Medialer Diskurs über Globalisierung und nationale Identität. In: Pantelis Georgogianis & Wassilios Baros (Hrsg.) Interkulturelle Bildung – Migration – Konfliktbewältigung und Demokratiepädagogik. Beiträge des 13. Internationalen Kongresses. Band I. Patras: Typocenter 2010, S. 111-125.

[Κοινωνικά ερμηνευτικά σχήματα και κατασκευές υποκειμενικής πραγματικότητας: (Μουσικός) Λόγος περί παγκοσμιοποίησης και εθνικής ταυτότητας] [mit Hans-Uwe Otto] Multikulturalismus und Capabilities. Oder: Was kann man von Amartya Sen über die Aufgabe einer Interkulturellen Erziehung in der Migrationsgesellschaft lernen? In: Pedagogy theory & praxis, Vol. 3, Issue 2 (2008), pp. 5-19.

[mit Georgia Manafi] Approaching Migrant Youth Marginalisation through the capabilities approach. Methodological Proposals. In: Social Work and Society. The International Online-Only Journal, Vol. 7, No. 1. (2009), pp. 113-121.

[mit Keratso Georgiadou & Gerasimos Kekkeris] Motivating Roma women through computer education in Thrace. In: Pedagogy theory & praxis Vol. 3, No. 1 (2009), pp. 87-93.

[mit Amaryllis Stergiou] Das blue-eyed/brown-eyed Experiment von Jane Elliot als alternative Methode in der Lehrerbildung. [Εναλλακτικές διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών: «Μια τάξη φυλετικά διαχωρισμένη» (Jane Elliot)] In: Pantelis Georgogiannis (Hrsg.): Interkulturelle Bildung – Migration – Konfliktbewältigung und Demokratiepädagogik. Beiträge des 12. Internationalen Kongresses. Band I. Patras: Typocenter 2009, S. 121-134.

Wirklichkeitskonstruktionen und Familienbeziehungen von Migrantinnen und Migranten. Theoretische Ansätze und methodische Perspektiven. In: Lisa Rosen & Schahrzad Farrokhzad (Hrsg.): Macht – Kultur – Bildung. Festschrift für Georg Auernheimer. Münster: Waxmann 2008, S. 311-328.

Bildung und Überprüfung von Hypothesen in der Migrationsforschung – Zum Verwertungszusammenhang von wissenschaftlichen Erkenntnissen am Beispiel des Neo-Assimilationsansatzes in der Bilingualismusdebatte. In: conflict & communication online, Vol. 7, No. 2 (2008), S. 1-10.

[mit Alkistis Michaleli] Interkulturelle Kompetenz in der Schulpraxis. Handlungsforschung als (Forschungs-)Methode der Selbstbeobachtung und Selbstevaluation von Lehrkräften. [Διαπολιτισμική Ετοιμότητα στην εκπαιδευτική πράξη. Έρευνα δράσης ως εμπειρικό εργαλείο και μέθοδος αυτοπαρατήρησης και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού] In: Pantelis Georgogiannis (Hrsg.): Neue Bildungsmedien – Evaluation und Schulorganisation in der Primar- und Sekundarstufe. Beiträge des 2. Internationalen Kongresses „Schulorganisation und Entwicklung“. Patras: Typocenter 2008, S. 258-273.

[mit Georgia Manafi] Zum Stellenwert und Anwendungsbezug des Capability-Approach für die Interkulturelle Erziehungswissenschaft. Eine neue Gerechtigkeitsperspektive. [εφαρμογή της θεωρίας των δυνατοτήτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Μια νέα προοπτική στη βάση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης]. In: Pantelis Georgogiannis (Hrsg.): Interkulturelle Pädagogik – Migration und Griechisch als Zweitsprache. Beiträge des 11. Internationalen Kongresses. Patras: Typocenter 2008, S. 320-329.

Adoleszente Generationenbeziehungen in Migrantenfamilien als Untersuchungsgegenstand. Theoretische Ansätze und methodische Perspektiven. In: Vera King & Hans-Christoph Koller (Hrsg.): Adoleszenz - Migration - Bildung. Bildungsprozesse Jugendlicher und junger Erwachsener mit Migrationshintergrund. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006, S. 137-158.

Neo-Assimilation: Das Ende des Projektes der Interkulturellen Öffnung? In: Hans-Uwe Otto & Mark Schrödter (Hrsg.): Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft (Reihe: Neue Praxis. Sonderheft, Bd. 8). Lahnstein: Verlag Neue Praxis 2006, S. 61-70.

[mit Otker Bujard, Christoph Niehues & Nicole Pötter] Ressourcenorientierte Praxisreflexion. In: Jugend Beruf Gesellschaft – Zeitschrift für Jugendsozialarbeit, 56 (2005), Heft 2, S. 46-52.

[mit Otker Bujard, Christoph Niehues & Nicole Pötter] Jugendwerkstätten – Hilfe bei der Passage in die ‚Normalbiographie’, Teil eines zirkulären ‚Aufbewahrungssystems’ für jugendliche Problemgruppen des Bildungs- und Beschäftigungssystems oder Beitrag zur Vermeidung von ‚Desozialisierungs’- und Exklusionsprozessen? In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 35 (2004), Heft 2, S. 110-118.

[mit Susanne Jaeger] Eskalationsdynamik und Konfliktbearbeitung. In: Gert Sommer & Albert Fuchs (Hrsg.): Krieg & Frieden. Weinheim: Beltz 2004, S. 222-234.

Konfliktbegriff, Konfliktkomponenten, Konfliktstrategien. In: Gert Sommer & Albert Fuchs (Hrsg.): Krieg & Frieden, Weinheim: Beltz 2004, S. 208-221.

[mit Klaus-Dieter Reetz] Sozialpsychologische Rekonstruktion und empirische Migrationsforschung. In: conflict & communication online, Vol. 1, No. 2 (2002), S. 1-10. 

[mit Wilhelm Kempf & Irena Regener] Sozialpsychologische Rekonstruktion – Integration quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden in der psychologischen Konflikt- und Friedensforschung. In: Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], Vol. 1, No. 2 (2000)

Alternativen zur humanitären Intervention. Bausteine ziviler Konfliktbearbeitung und grenzüberschreitender Friedensarbeit. In: PÄD-Forum 12 (1999), Heft 5, S. 432-443.

Von monolingual-muttersprachlichen Schulkonzepten zur Idee des «Lernens in zwei Sprachen». In: Alexander Botte, Diann Rusch-Feja & Ralf Theers (Hrsg.): Innovation durch Kooperation. Neue Projekte, neue Partner, neue Perspektiven. Berlin: Gesellschaft Information Bildung (GIB) 1999, S. 60-79.


Βιβλιοκριτικές

Zu: Kempf, Wilhelm: Forschungsmethoden der Psychologie. Zwischen naturwissenschaftlichem Experiment und sozialwissenschaftlicher Hermeneutik. Bd. I-III. (2003-2009). Berlin: regener
a. In: conflict & communication online“, Vol. 9, No. 2 (2010)
b. In: Empirische Pädagogik.
Zeitschrift zu Theorie und Praxis erziehungswissenschaftlicher Forschung 25 (2011), Heft 1, S. 108-120.
c. In: Das Argument 295 53 (2011), Heft 6, S. 943-945

Zu: Butterwegge, Christoph & Hentges, Gudrun (Hrsg.): Massenmedien, Migration und Integration. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006. In: "conflict & communication online", Vol 5, No. 2 (2006)


Επιστημονικές εκθέσεις

Netzwerke zur Unterstützung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Übergang Schule Beruf. Auswertungsbericht für die Universität Duisburg-Essen. Essen 2006. [16 Seiten]

Migrantenjugendliche in Jugendwerkstätten. Auswertungsbericht für das Institut für interkulturelle Bildung und Entwicklung der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Köln. Köln 2005. [42 Seiten]

[mit Otker Bujard, Christoph Niehues & Nicole Pötter] Kölner Längsschnittstudie «Jugendwerkstätten». In: Forschungsbericht. University of Applied Sciences Cologne, 2003, S. 8-11.

[mit Otker Bujard, Christoph Niehues & Nicole Pötter] Curriculum zur Ressourcenorientierten Praxisreflexion. Arbeitsbericht des Qualitätszirkels. Κöln 2003. [7 Seiten]

[mit Otker Bujard, Christoph Niehues & Nicole Pötter] Ressourcenorientierte Praxisreflexion. Ein Curriculum. Köln 2003. [106 Seiten]

[mit Christoph Niehues & Nicole Pötter] Dritter Zwischenbericht. Ergebnisse der Kölner Längsschnittstudie “Jugendwerkstätten ...”. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW. Düsseldorf 2001. [157 Seiten]


 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

PEDAGOGY THEORY & PRAXIS