ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων

«κοινωνικη πολιτικη & κοινωνικη εργασια»

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά  πεδία της "Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Εργασίας" (ΦΕΚ 990/26-05-2009, τεύχος Β1).

Έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος, Οκτώβριος 2009.

Το Π.Μ.Σ. είναι ετήσιας διάρκειας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

· Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

· Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (αναμορφωμένο για το 2014-2015)

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ, Π. Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: postgrad@socadm.duth.gr | Τηλέφωνο:2531039496 | Φαξ:2531039442 | (Ώρες:10.00-14.00)

 

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ειδικές γνώσεις που χρειάζονται για την εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την έρευνα στο χώρο των δύο ανωτέρω γνωστικών πεδίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με στόχο την ανάδειξη τεκμηριωμένων γνώσεων τόσο σε σχέση με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής όσο και σε σχέση με τις εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας.