ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δέσποινας Σακκά, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κοινωνικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Τηλέφωνο: 25510-30010

e-mail: dsakka@eled.duth.gr

 

Το Μάϊο του 2008 διορίστηκα ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο υπηρετώ από το 1998.  

Από το 1982 έως το σήμερα απασχολήθηκα ως Ερευνήτρια ή Συντονίστρια Έρευνας σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων (15) που αφορούν κύρια (α) στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων του φύλου κατά την εφηβεία, (β) σε κοινωνικο-ψυχολογικές όψεις της μετανάστευσης-παλιννόστησης (ρόλοι ανδρών και γυναικών, στάσεις, στερεότυπα, και διαδικασίες αλλαγής ), (γ) στη διαχείριση της ετερότητας στο χώρο της εκπαίδευσης (ψυχολογική ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και μαθητών μέσω της έρευνας δράσης) και (δ) στην νοηματοδότηση κοινωνικών φαινομένων όπως ο πόλεμος και η ειρήνη από τα παιδιά κ.ά.. Από το 2000 έως σήμερα υπήρξα Επιστημ. Υπεύθυνη σε τρία (3) προγράμματα από τα οποία τα δύο αποτελούν διεθνείς συνεργασίες και το τρίτο ήταν χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

 

1. ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1996

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ψυχολογίας, Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη.

1980

Master  of  Educαtion (Μ. Εd.)στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Τμήμα Ανάπτυξης

του Ανθρώπου, Μεταπτυχιακή Σχολή Εκπαίδευσης (Dpt of Human Development,

Graduate School of Education), Πανεπιστήμιο Ηarvard, Καίμπριτζ,

Μασσαχουσσέττη, Η.Π.Α.

1979     

Bachelor of Arts (Β. Α.) στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Τεχνών και

Επιστημών (Dpt of Psychology, School of Arts and Sciences), Παν/μιο

 Μασσαχουσσέττης Βοστώνη, Μασσαχουσσέττη, Η.Π.Α.

1974

3ο Γυμνάσιο Θηλέων , Θεσσαλονίκη.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφία του Harvard University (1979-1980)

Υποτροφία του University of Massachussetts (Chancellor's Scholarship, 1976-1979)

 

 2.

ΘΕΣΗ ΣΕ Α.Ε.Ι.

.

2008 -σήμερα

2002-2008

1998 -2002

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

Επίκουρος Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

Λέκτορας , Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

2007-2008

Διδακτικό έργο με ανάθεση, Τμήμα  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2000-2006

Διδακτικό έργο με ανάθεση, Τμήμα  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2001-2003

Διδακτικό έργο με βάση το άρθρο 5, ΠΔ 407/80, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.  

1997-2002

Διδακτικό έργο με βάση το άρθρο 5, ΠΔ 407/80, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1997-1998

Διδακτικό έργο με βάση το άρθρο 5, ΠΔ 407/80, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Α.Π.Θ. (Φλώρινα)

1996-1998

Διδακτικό έργο με βάση το άρθρο 5, ΠΔ 407/80, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.  

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

3. 1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Μετά το διορισμό μου ως μέλος ΔΕΠ, έχω διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο, σειρά μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ίδιου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1998 έως σήμερα).

 

Παράλληλα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έχω διδάξει (α) στο Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ. σειρά μαθημάτων που άπτονται της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Μεθοδολογίας Έρευνας (2003-2009), (β) στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ με θέμα «Παιδαγωγική της  Ισότητας των Φύλων» (2003-2006) καθώς και   (γ) ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα «Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» από το 2002 έως σήμερα).

 

3. 2.  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ μετά από πρόσκληση

 

2008-2009

στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος «Παιδί και ΜΜΕ»

2007-2008

στο Ερευνητικό Σεμινάριο Σπουδών για την ανάπτυξη και την οικογένεια (Developmental Studies/Family Studies Research Seminar) με θέμα «Οι αντιλήψεις ελλήνων εκπαιδευτικών και μαθητών για την πολιτισμική ποικιλομορφία στη σχολική τάξη» (Greek teachersand studentsviews on classroom cultural diversity) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μου άδειας στο Πανεπιστήμιο Purdue των Η.Π.Α) .

2006-2007 &

2004-2005

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο Κύκλου Διαλέξεων με θέμα «Μεθοδολογία και Έρευνα»

2005-2006

στο πλαίσιο μαθημάτων Κοινωνιολογίας στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Castilla-La  Mancha στην  Albacete της Ισπανίας  (Πρόγραμμα SOCRATES-ERASMUS για την κινητικότητα μελών Δ.Ε.Π).

2001-2002

στο πλαίσιο μαθημάτων που αφορούν τις Επιστήμες της Αγωγής και την Κοινωνική Ψυχολογία στη Μεταπτυχιακή Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Jules Verns του Picardie, Amiens, Γαλλία (Πρόγραμμα SOCRATES-ERASMUS για την κινητικότητα μελών Δ.Ε.Π.

2002-2003

στο Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του διατμηματικού μαθήματος «Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

2000-2001

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο μαθήματος Κοινωνιολογίας  και μαθήματος Ερευνητικής Μεθοδολογίας

 

3. 3.  ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ως μέλος ΔΕΠ: έχω εποπτεύσει την υλοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, συμμετέχω σε Τριμελείς  Συμβουλευτικές Επιτροπές διδακτορικών διατριβών είτε ως Επόπτρια Καθηγήτρια (2) είτε ως απλό μέλος (10), έχω υπάρξει μέλος Εξεταστικών Επιτροπών για την αξιολόγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και μέλος Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών κρίσης διδακτορικών διατριβών (τόσο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όσο και άλλα Α.Ε.Ι.).

 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (15 προγράμματα)

4.1. σχετικά με ζητήματα φύλου (10 προγράμματα)

Από το 1992 έως σήμερα εργάστηκα ή εργάζομαι ως Επιστημ. Υπεύθυνη ή Συντονίστρια Έρευνας ή Επιστημ. Συνεργάτης σε συνολικά δέκα (10) ερευνητικά προγράμματα  τα οποία διερευνούν ζητήματα φύλου. Από αυτά:

1. τα   πέντε (5) αφορούν στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων του φύλου (5 προγράμματα χρηματοδοτούμενα είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και άλλους φορείς) και δύο (2) παλαιότερα αφορούσαν στους μεταβαλλόμενους ρόλους παλιννοστούντων ανδρών και γυναικών (Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση).

2. τα δύο (2) υλοποιήθηκαν από το 2004 έως το 2008 και συμμετείχα σ’ αυτά ως: (α) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής,  Υπεύθυνη Περιφερειακής Ομάδας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης και Υπεύθυνη Έρευνας στην Περιφερειακή Ομάδα Έργου στο Πρόγραμμα «Προωθώντας την Ισότητα των Φύλων κατά τη Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας: Δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την Οπτική του Φύλου» (Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 4.1, Ενέργεια 4.1.1, Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.β για το διάστημα 2004-2007, Φορές υλοποίησης: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.) και (β) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» με θέμα «Εθνικές Ταυτότητες, ταυτότητες φύλου και σχολική βία» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Φορές υλοποίησης: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.)

3. το ένα (1) αφορά στη συμμετοχή μου ως Επιστημ. Υπεύθυνη για την Ελλάδα σε διεθνή επιστημονική ομάδα (Η.Π.Α., Τουρκία, Ελλάδα) που επικεντρώνεται στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών  των δύο φύλων σε ό,τι αφορά τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες (χωρίς χρηματοδότηση, από τον Ιούλιο του 2009 έως σήμερα).

Ένα μεγάλο τμήμα των αποτελεσμάτων των παραπάνω προγραμμάτων έχουν αξιοποιηθεί υπό τη μορφή συγγραφικού έργου (ερευνητικές εκθέσεις, άρθρα και κεφάλαια σε βιβλία) και υπό τη μορφή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που στηρίζονται στην έρευνα-δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα φύλου—βλ. παρακάτω:6.6.1.Τεχνικές Εκθέσεις και 6.6.2. Παραδοτέα).

 

4.2. γενικότερα (5 προγράμματα)

Εκτός των παραπάνω, από το 1982 έως σήμερα, έχω συμμετάσχει είτε ως Επιστημ. Υπεύθυνη είτε ως Συντονίστρια Έρευνας ή Επιστημ. Συνεργάτης ή Ερευνήτρια σε συνολικά πέντε (5) ερευνητικά προγράμματα εκ των οποίων (α) τα τρία (3) αφορούν σε ζητήματα μετανάστευσης (χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα), στη διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης μέσω των ΜΜΕ (Α.Π.Θ., Επιτροπή Ερευνών) και στη νοηματοδότηση των τηλεοπτικών ειδήσεων από τα παιδιά (χωρίς χρηματοδότηση).

(β) Επιπλέον, από το 2000 έως το 2004 υπήρξα Επιστημ. Υπεύθυνη σε δύο (2) προγράμματα από τα οποία το ένα ήταν διεθνής συνεργασία (τίτλος: Γονείς και παιδιά μιλούν για τον πόλεμο στο Κόσοβο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Purdue των Η.Π.Α.) και το άλλο αφορούσε στη διαχείριση της ετερότητας στη σχολική τάξη (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

 

               5. ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

           

Κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων

Συμμετοχή σε Ελληνικά (32) και Διεθνή Συνέδρια (24) με ανακοίνωση

Οργάνωση Συμποσίων  σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

Συμμετοχή σε διεθνή εργαστήρια και  διεθνείς ομάδες εργασίας

Μέλος Οργανωτικής ή/και  Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίων

Πρόσκληση Ομιλητών

Οργάνωση Ημερίδων

Συμμετοχή σε Ημερίδες/ Διημερίδες

  Διαλέξεις προς το ευρύτερο κοινό

 

6. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  σε Επιστημονικές Εταιρείες, Συλλόγους και Δίκτυα

                       

·      Μέλος της Society for the Psychological Study of Social Issues

·      Mέλος της International Society of Political Psychology

·      Μέλος της International Association for Cross-Cultural Psychology

·      Μέλος της European Society for Developmental Science (2000-2007)

·      Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχολογίας

·      Μέλος του Κλάδου Κοινωνικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ

·      Ιδρυματικό Μέλος του Κλάδου Πολιτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ

·      Συντονίστρια στον Κλάδο Πολιτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (2009-2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

·     Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

·     Ιδρυματικό Μέλος της Ψυχολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας

·     Ιδρυματικό Μέλος του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

    και Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1999-2000),     Θεσσαλονίκη

·     Μέλος του Harvard Alumni Association.

·      Μέλος του Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe)

·      Μέλος της International Clearinghouse on children and violence on the screan (Unesco).