Καθηγήτρια Μαρία Δημάση

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δ.Π.Θ.

Προσωπικά στοιχεία

Η Μαρία Δημάση είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο.

Email
Διεύθυνση
Π. Τσαλδάρη 1 (Κτίριο Β'),
691 32, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
25310 39433

Βιογραφικά στοιχεία

Η Μαρία Δημάση έχει σπουδές στην παιδαγωγική και τη διδακτική με έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας και την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων. Το ερευνητικό της πεδίο αφορά την ιστορία του γλωσσικού μαθήματος και τα διδακτικά εγχειρίδια της γλωσσικής διδασκαλίας για την ελληνική γλώσσα στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην Τουρκία, την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ελλάδας και των Παρευξείνιων Χωρών, τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα, καθώς και τη θεωρία και τη διδακτική της λογοτεχνίας και τις πολιτισμικές σπουδές. Ασχολείται με τη διδασκαλία της ελληνικής και των παρευξείνιων γλωσσών ως Γ1 και ως Γ2/ΞΓ. Το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2 σε μουσουλμάνους ενηλίκους της Θράκης και σε αλλοδαπούς και νεοπρόσφυγες μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό κοινωνικό/εκπαιδευτικό περιβάλλον. Υπηρετεί ως Καθηγήτρια στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ήταν από το 2016 έως το 2020 Πρόεδρος του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι:
– Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
– Υπεύθυνη της Ρουμανικής κατεύθυνσης σπουδών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
– Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Δ.Π.Θ. για την «Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια»
– Διευθύντρια του Διακρατικού, Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»
– Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. «Παρευξείνιος χώρος και Ελληνισμός»
– Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ, του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
– Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής Διαλέκτου, του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
– Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Ρωσικού Πολιτισμού που εδρεύει στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.

Συγγραφικό έργο

Βιβλία | Εκπαιδευτικά λογισμικά | Εργασίες σε συλλογικούς τόμους | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων | Εργασίες σε πρακτικά ημερίδων/διημερίδων | Διάφορες δημοσιεύσεις
Βιβλία
1990: Το ηθικοθρησκευτικό περιεχόμενο των Αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου της Ελλάδας κατά την περίοδο 1931-1981 (Μεταπτυχιακή Διατριβή), σ. 368.
1993: Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου (19. και 20. αι.) (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), σ. 235.
1996: Τα Ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου και η εθνική και θρησκευτική ταυτότητα των Ελληνοπαίδων, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ. 323.
1997: Το Παραμυθόσπιτο της Αλφαβήτας, εκδ. ΜΑΘΗΤΗΣ, σ. 57.
2000: Η Φιλογράμματη και ο Φαγαλέξης, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, σ. 77.
2001: Η διδασκαλία των πεζών και των ποιητικών κειμένων στο Δημοτικό Σχολείο, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, σ. 237.
2002: Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Η περίπτωση των Παρευξείνιων χωρών. ΜΕΡΟΣ Α΄: Το βουλγάρικο, το γεωργιανό, το ρουμάνικο και το τούρκικο αλφαβητάρι, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ. 216.
2004: Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας, σε συνεργασία με τον ειδικό επιστήμονα του Τμήματος Αχμέτ Νιζάμ, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ. 278.
2004: Ο Κόσμος η Αυλή μας. Το βιβλίο για τη γλωσσική διδασκαλία στην Α΄ τάξη στα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης, Ο.Ε.Δ.Β.
2004: Ο Κόσμος η Αυλή μας. Το βιβλίο για τη γλωσσική διδασκαλία στη Β΄ τάξη στα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης., σε συνεργασία με τη δασκάλα Γλυκερία Φίστα, Ο.Ε.Δ.Β.
2004: Παραμύθια πρώτης ανάγνωσης και γραφής, Ο.Ε.Δ.Β.
2007: Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Η περίπτωση των Παρευξείνιων χωρών Μ.Β΄: το αρμενικό, μολδαβικό, το ουκρανικό και το ρωσικό αλφαβητάρι, εκδ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, σ. 291.
2015: Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού και η σημειωτική συμβολή τους στην αφηγηματική πλοκή, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ. 328.
2018: Ἱστορία ἑνός αἰχμαλώτου του Στρατή Δούκα: αφηγηματική υπερδομή και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση λέξεων από την τουρκική γλώσσα, εκδ. Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Εκπαιδευτικά λογισμικά
2005 - 07: Εκπαιδευτικά λογισμικά για τη γλωσσική διδασκαλία Α΄, Β-Γ΄, Δ΄ & Ε, ΣΤ΄ Δημοτικού. Υπεύθυνη σεναρίου, γλωσσικών δραστηριοτήτων και παιδαγωγικής υποστήριξης στη δημιουργία των παραπάνω λογισμικών που προκρίθηκαν στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και δημιουργήθηκαν από την εταιρεία «Tessera Multimedia».
Εργασίες σε συλλογικούς τόμους
2008: Η θέση του λαϊκού πολιτισμού στα Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια του γυμνασίου για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, στο Μ. Βαρβούνης, Μ. Σέργης (Επιμ.), ΔΡΥΣ ΥΨΙΚΑΡΗΝΟΣ, τιμητικός τόμος για τον Δ. Οικονομίδη, σσ. 187-204.
2008: Η θέση του λαϊκού πολιτισμού στα Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, στο περιοδικό ΣΚΕΨΥ, 1, σσ. 139-159.
2010: Η αξιοποίηση του διηγήματος «Μοσκώβ Σελήμ» του Γ. Βιζυηνού με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στο Μελέτες προς τιμήν του αειμνήστου Καθηγητή Ιωάννου Βαρθολομαίο, Τ. Β΄, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σσ. 263-276.
2015: Θάνατος και αποχωρισμός στο Görele. Αφηγηματικός χρονοτόπος και διαμορφούμενες ταυτότητες στο κατά περίπτωση κοινωνικο-πολιτισμικό συγκείμενο. Στο: Μ. Δημάση, Π. Βαλσαμίδης, Ι. Μπακιρτζής, Α. Παπάζογλου, Α. Νιζάμ (Επιμ.), Τιμητικός τόμος στη μνήμη της Μ. Πύλια Αναπαραστάσεις και αποχωρισμοί, εκδ. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σσ. 96-123.
2015: Η αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η περίπτωση των εγχειριδίων για τη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου, στο Κ. Μπίκος, Ε, Ταρατόρη (Επιμ.), Χαριστήριος Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου: Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, εκδ. Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., σσ. 129-142 (σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Χατζηδήμου).
2016: Λέξεις της ελληνικής μυθολογίας στη ρωσική γλώσσα: διαπολιτισμική πλαισίωση της εκμάθησης του λεξιλογίου στη διδασκαλία της ως ξένης γλώσσας σε ετερόγλωσσους μαθητές, στο Β. Μπάρος, Μ. Δημάση, Θ. Γκαμπράνη, Γ.-Κ. Κωνσταντινίδου (Επιμ.), ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕYΣΗ Προκλήσεις για την Παιδαγωγική της Ετερογένειας, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Σπύρο Χ. Πανταζή, εκδ. Διάδραση, σσ. 397-416.
2019: Όταν η ποίηση συμβάλλει στο γεφύρωμα της πολιτισμικής ετερότητας Ağlayacaksın Heredot (Θα κλάψεις Ηρόδοτε): μία «πολυφωνική» ανάγνωση του ποιήματος για μία διαπολιτισμική διδακτική προσέγγιση.
Υπό δημοσίευση στον Χαριστήριο Τόμο προς τιμήν του Καθηγητή κυρίου Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ., σ. 18.
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
1996: Οι θρησκευτικές και εθνικές αρετές στα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου της Κωνσταντινούπολης. 1880-1955. Περ. Καθ’ ημάς Ανατολή, τ. Γ΄. (σσ. 207-225).
1996: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Περ. Σχολείο και Ζωή, έτος 44ο , τ. 10. (σσ. 308-319).
2009: Intercurculturalism and Elt in Greek Primary Schools: the Case of Fun Way I and Fun Way II, στο περιοδικό ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, 3, σσ. 107-118 (συνεργασία με την Μακρίνα Ζαφείρη).
2010: Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις... Φράσεις... Κείμενα...» της Στ΄ τάξης, στο περιοδικό ΚΙΝΗΤΡΟ, τεύχος Ιανουαρίου 2010, σσ. 69-84.
2011: Loss or retention of cultural elements when translating literary works: the case of Russian literary in the books used for the teaching of literature in Secondary Education in Greece.
Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό Intercultural Communications, issue 15, 2011, σσ. 13-20. Αναδημοσιεύτηκε στο 2ο τεύχος του περιοδικού Mare Ponticum, διαθέσιμο στο http://mareponticum.bscc.duth.gr/vol_2.htm (σε συνεργασία με τον Ελευθέριο Χαρατσίδη).
2011: Λογοτεχνικές μεταφράσεις του έργου του Ακάκι Τσερετέλι στην ελληνική γλώσσα και διαπολιτισμικός διάλογος. Το αυτο-αναφορικό στοιχείο ως σχόλιο διακειμενικότητας στην ανάγνωση ποιήματος του Τσερετέλι και του Οδυσσέα Ελύτη. Περιοδικό PHASIS, V. 13-14, σσ. 182-195 (σε συνεργασία με την Ιλόνα Μανελίδου).
2013: The contribution of inquiry drama into the managing of alterity along with the proper use of narrative texts contained in the book of literature (Anthology) for the 5th and 6th grade of Primary School. Περιοδικό Intercultural Communications, issue 20. January 2013, διαθέσιμο στο http://bit.ly/2vQVlWl, σσ. 233-241 (σε συνεργασία με τον Σίμο Παπαδόπουλο).
2013: Κείμενα τουρκικής λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Περιοδικό Mare Ponticum, τ. 3, σ. 13, διαθέσιμο στο http://mareponticum.bscc.duth.gr/vol_3.htm.
2013: Η Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας του Γυμνασίου: Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Περιοδικό MAJESS, σσ. 55-64 (σε συνεργασία με την Ευαγγελία Αραβανή).
2014: Δημιουργικότητα και σχολείο: από τους θεωρητικούς προβληματισμούς εννοιοδότησης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία.
Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση, 28-29/11/2014. σσ. 529-540 (σε συνεργασία με τον Αδαμάντιο Παπασταμάτη και τη Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου).
2014: Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη: Εκπαιδευτικοί προβληματισμοί
Αναδημοσίευση, με επικαιροποίηση στοιχείων, εισήγησης στο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 23-26 Ιουνίου 2011, στο περιοδικό Mare Ponticum, τ. 4, σ. 16, διαθέσιμο στο http://mareponticum.bscc.duth.gr/vol_4.htm (σε συνεργασία με τους Αδαμάντιο Παπασταμάτη και Ισαάκ Στόγιο).
2016: Minority languages in Greece: Linguistic peripheries and immigrant languages between politics and school education legislation, στο περιοδικό Civitas Educationis. Education, Politics, and Culture, 1/2016, σσ. 149-170 (σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Κριμπά).
2016: Η συμβολή της λογοτεχνίας στην ανάπτυξη του γραμματισμού: το παράδειγμα του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, MAJESS, February 2016, V 4, Issue 1, σσ. 128-156 (σε συνεργασία με την Ευαγγελία Αραβανή).
2017: Genres pedagogies, language teaching and management of cultural diversity: the case of the Greek textbook “Essay-Expression” of the third grade of the Greek Lyceum, στο περιοδικό Mare Ponticum 6, σ. 10, (σε συνεργασία με την Παρασκευή Σαχινίδου και την Ευαγγελία Αραβανή) διαθέσιμο στο http://mareponticum.bscc.duth.gr/vol_6.htm.
2017: Defining space in Turkish literature: a semiotic analysis.
Υπό δημοσίευση στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Pedagogy Theory and Praxis (σε συνεργασία με την Ευαγγελία Αραβανή).
2018: Multiliteracy Approaches to Foreign Language Teaching: The Use of Web Tools, στο πεδιοδικό Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 6(1), σσ. 126-147 (σε συνεργασία με τη Στέλλα Θεολόγου).
2019: Muslim Students Learning L2 and FL in Minority Primary Schools in Thrace: Relational Instances of Tri/Bilingualism, στο πεδιοδικό Journal of Education and Learning, 8(6), σσ. 150-158 (σε συνεργασία με τη Στέλλα Θεολόγου).
2020: Images of the "Other" in English Textbooks for High School, στο πεδιοδικό Frontiers of Contemporary Education, 1(2), σσ. 1-22 (σε συνεργασία με τη Στέλλα Θεολόγου).
2020: Η συμβολή των πολυτροπικών αφηγήσεων του κινηματογράφου στη διαπολιτισμική επικοινωνία στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η περίπτωση της ταινίας "Dedemin İnsanları", στο πεδιοδικό Mare Ponticum, 8(1), σσ. 7-22 (σε συνεργασία με τη Γρηγορία - Καρολίνα Κωνσταντινίδου).
Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων
1997: Έρευνα για τον παιδικό λόγο, στο Χρ. Τσολάκης (Επιμ.), Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου, Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ (σσ. 213-221).
2000: Δημιουργική προσέγγιση του Γλωσσικού Μαθήματος στην Π.Ε., στο Χρ. Τσολάκης (Επιμ.), Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γλώσσα και μεταρρυθμίσεις, Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου, Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ (σσ. 255-268).
2001: Η Γλώσσα της Φαντασίας, στο Χρ. Τσολάκης (Επιμ.), Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γλώσσες και γλώσσες, Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου, Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ. (σσ. 226-241).
2004: «Ο Κόσμος η Αυλή μας» - Α΄ τάξη. Το Αλφαβητάρι για τα Ελληνόπουλα της Τουρκίας
Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόμος ΙΙ (σσ. 183-190). Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε., Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
2005: Τα ελληνικά δάνεια στη ρωσική γλώσσα, πεδίο εφαρμογής μιας διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία της ρωσικής σε αρχάριους Έλληνες φοιτητές
Πρακτικά του συνεδρίου: Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, εκδ. ΔΙΟΝΙΚΟΣ, σσ. 199-213 (σε συνεργασία με τον Ελευθέριο Χαρατσίδη).
2006: Δημιουργώντας πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση με θέμα: Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σ. 10 (σε συνεργασία με τον κ. Βασίλειο Εφόπουλο). ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, διαθέσιμο στο www.ea.gr/publications/pdf/DIAS_2nd_Proceedings.pdf.
2007: Contemporary Greek translations of works by L N. Tolstoy. Views regarding the author and his works.
IX Международная научная конференция: «Русистика и современность», 4 - 7 октября 2006 г., Одесса, Украина.
Οι ελληνικές μεταφράσεις έργων του Λ. Ν. Τολστόη και η λογοτεχνική κριτική.
Πρακτικά 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Η ρωσολογία σήμερα, σσ. 270-280 (σε συνεργασία με τον Ελευθέριο Χαρατσίδη).
2007: Образ России в произведении Никоса Казандзакиса «Путешествуя в Россию».
IX Международная научная конференция: «Русистика и современность», 4 - 7 октября 2006 г., Одесса, Украина.
Η εικόνα της Ρωσίας στο έργο του Ν. Καζαντζάκη: Ταξιδεύοντας Ρουσία.
Πρακτικά 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Η ρωσολογία σήμερα, σσ. 322-334 (σε συνεργασία με τον Ελευθέριο Χαρατσίδη).
2007: Концепт дома и его интерьера в текстах учебников по литературе в начальной и средней школах Греции. Пути их использования для достижения целей в межкультурной коммуникации.
Концепт дома и его интерьера в текстах учебников по литературе в начальной и средней школах Греции. Пути их использования для достижения целей межкультурной коммуникации. In: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. с. 176-192.
Международная научная конференция на тему: «Интерьер в литературе, живописи, быту» (Болгария. Шумен. 14-15 октября, 2005).
Το «σπίτι» και η ιδεολογία του χώρου και των αντικειμένων στα κείμενα των εγχειριδίων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: η δυνατότητα συμβολής των αναφορών στην ικανοποίηση στόχων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Η εσωτερική διαμόρφωση του χώρου του σπιτιού στη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον πολιτισμό, το οποίο διεξήχθη στη Βουλγαρία, στο Σούμεν, 14-15 Οκτωβρίου του 2005, σσ. 176-192.
2007: Произведения русской литературы в учебниках начальной и средней школы Греции. Сравнительный анализ текстов в старых и новых учебниках.
Международная конференция «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры». 31 октября - 3 ноября 2006 г., Пловдив, Болгария.
Η ρωσική λογοτεχνία στα σχολικά εγχειρίδια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκριτική παρουσίαση των αναφορών στα παλιά και τα καινούρια εγχειρίδια.
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Plovdiv με θέμα τη διαπολιτισμική διάσταση στη λογοτεχνική διδασκαλία, σσ. 327-337.
2007: Η συμβολή των εκπαιδευτικών λογισμικών στην υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2006: Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, σσ. 416-423 (σε συνεργασία με τον Βασίλειο Εφόπουλο).
2010: Teaching English and Interculturalism in Greek Schools.
Proceeding of the 13th annual international conference: Discourses of Globalization. Sofia, 7-9 November, pp. 97-106 (σε συνεργασία με την Μακρίνα Ζαφείρη).
2011: Διάλογοι κειμένων και συγγραφέων. Τα κείμενα ως εκφράσεις της γλωσσικής διαπραγμάτευσης της ταυτότητας του υποκειμένου.
Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ): Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), σ. 17 (σε συνεργασία με την Παρασκευή Σαχινίδου). Διαθέσιμο στο www.eens.org/archiv2003-2010/Kongre ss/2010/Granada2010.pdf.
2011: Multimodality and the teaching of foreign languages in tertiary education.
Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου του 2009 του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκδ. ΔΙΟΝΙΚΟΣ, σσ. 250-263 (σε συνεργασία με τη Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου και την Μακρίνα Ζαφείρη).
2012: Κειμενικά είδη και δια-πολιτισμική ανάγνωση των εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας του Γυμνασίου, στο Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή, Μ. Δημάση (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας (7-8/5/2010. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σσ. 27-54.
2013: Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας; Μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας.
Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ελληνικής γλώσσας και ορολογίας, 6-9 Νοεμβρίου 2013. Αθήνα: ΕΛΕΤΟ, σσ. 133-145 (σε συνεργασία με την Παρασκευή Σαχινίδου).
2014: Διαθεματική-διεπιστημονική-διαπολιτισμική αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η Παιδαγωγική του Θεάτρου, Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 22-24/11/2013, εκδ. Ταξιδευτής, σσ. 229-238 (σε συνεργασία με τους Θωμά Αγραφιώτη και Σταμάτη Γαργαλιάνο).
2014: Η θεωρία του σχήματος και το μοντέλο του Greimas στη διδασκαλία και την κατανόηση των παραμυθιών από μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
[Ήταν υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, το οποίο διεξήχθη το 2004 και τελικά δημοσιεύτηκε το 2014, στο Παντελής Γεωργογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα Τόμος ΙΙ, ως εκκρεμότητα του 7ου Συνεδρίου, σσ. 388-396 (σε συνεργασία με τον Σταμάτη Γαργαλιάνο)].
2014: Η συγκειμενική διακειμενικότητα της κατανόησης και παραγωγής λόγου στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος: Δείκτης γλωσσικής αξιολόγησης και κειμενοποίηση της ταυτότητας του υποκειμένου.
Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ρόδος 26-29 Σεπτεμβρίου 2013, σσ. 347-360 (σε συνεργασία με την Παρασκευή Σαχινίδου).
2015: Συνδυάζοντας τη Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (Ge.Di.An.) με την Ανάλυση Περιεχόμενου για τη Διερεύνηση Θρησκευτικών Όρων σε Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος της Λογοτεχνίας, στο Μ. Δημάση (Επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές Διαδρομές, 30-31/5, 1/6/2014, Κομοτηνή, σσ. 27, διαθέσιμο στο http://utopia.duth.gr/~mdimasi/cng/proceedings_1a.htm (σε συνεργασία με τους Νικόλαο Κουτσουπιά και Αθανάσιο Στογιαννίδη).
2015: Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας πεδίο εφαρμογής μιας διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία των δύο γλωσσών σε αρχάριους.
[Ήταν υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, το οποίο διεξήχθη το 2004 και τελικά δημοσιεύτηκε το 2014, στο Παντελής Γεωργογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα Τόμος ΙΙ, ως εκκρεμότητα του 7ου Συνεδρίου, σσ. 449-458 (σε συνεργασία με τους: Ιωάννη Μπακιρτζή και Αχμέτ Νιζάμ)].
2015: Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού: η σημειωτική συμβολή τους στην αφηγηματική πλοκή και στην ενίσχυση της αναγνωστικής πρόσληψης.
Πρακτικά E΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014), σσ. 573-588.
2016: Διδάσκοντας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Υποχρέωση, αγγαρεία ή προνόμιο; Η κατάθεση μιας προβληματικής.
Πρακτικά 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη, Δράμα 27-29/11/2015, σσ. 172-179 (σε συνεργασία με την Κατερίνα Κεδράκα).
2017: Ταυτότητα/ες του εθνικά και θρησκευτικά «άλλου» στο διήγημα Bir Çocuk Aleko υπό το πρίσμα του ιστορικού και αφηγηματικού χωρο-χρόνου: δια-πολιτισμική αποδοχή ή ρήξη;
Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία, Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015, σσ. 617-633.
2017: «Προσκαλώντας» τις Νέες Τεχνολογίες σε Σύγχρονες Γλωσσικές «Προκλήσεις»
Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη: Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο, Αθήνα 2017, σσ. 365-377 (σε συνεργασία με την Ευαγγελία Αραβανή).
Εργασίες σε πρακτικά ημερίδων/διημερίδων
2011: Διδάσκοντας Μαγιακόβσκι: τα ποιήματά του στα ελληνικά εγχειρίδια λογοτεχνίας.
Στο Μ. Δημάση (Επιμ.), Πρακτικά Ημερίδας Λογοτεχνία και Πολυπολιτισμικό σχολείο. Κομοτηνή 4/6/2011, στο περιοδικό Mare Ponticum, διαθέσιμο στο http://mareponticum.bscc.duth.gr/prak_imer.htm, σ. 21 (σε συνεργασία με την Ιλόνα Μανελίδου).
2011: To έργο του Γ. Βιζυηνού στα βιβλία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πρακτικά διημερίδας 30-31/5/2009 του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.: Το εύρος του Έργου του Γεωργίου Βιζυηνού. Παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις, εκδ. ΣΟΚΟΛΗ-ΚΟΥΛΕΔΑΚΗ, σσ. 161-178.
2012: Η συμβολή των πολυτροπικών αφηγήσεων του κινηματογράφου στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Η περίπτωση της τουρκικής ταινίας «Yüreğine Sor-Ρώτα την καρδιά σου», στο Μ. Δημάση (Επιμ.), Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας: Ζητήματα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Κομοτηνή 19-20 Οκτωβρίου 2012, στο περιοδικό Mare Ponticum, διαθέσιμο στο http://mareponticum.bscc.duth.gr/prak_diimer_2.htm, σ. 20.
Διάφορες δημοσιεύσεις
1993: Ο Φάρος του χωριού. Παρουσίαση του αναγνωστικού των Δ. Ανδρεάδου - Π. Παπαχριστοδούλου, στο βιβλίο: Ο Τυρναβίτης δάσκαλος Δημοσθένης Ανδρεάδης, του Μ. Λαφαζάνη, εκδ. ΓΝΩΣΗ (σσ. 121- 125).
1996: Η δραματοποίηση και το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο. Η περίπτωση του βιβλίου της Γ΄ Δημοτικού: Στα πολύ παλιά χρόνια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, 1/1996, σσ. 97-107 (σε συνεργασία με τον Σταμάτη Γαργαλιάνο).
1997: Δημοτική Εκπαίδευση και Ειρήνη. Τα βιβλία της Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου, ΓΕΝΕΣΙΣ, 1997, 4Β, σσ. 92-108 (σε συνεργασία με τον Νίκο Άχλη).
1997: Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα. Διδασκαλία του στο Δημοτική Σχολείο, ΓΕΝΕΣΙΣ, 1997, 4Β, σσ. 109-118.
2001: Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: χώρος εφαρμογής προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ένα παράδειγμα δράσης: Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης Τάξη Ε΄. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος: Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση, 8-10/11/2001. Διαθέσιμο στο: http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/3/mer_g_th_en_3/dimasi.htm.
2002: Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: χώρος εφαρμογής προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ένα παράδειγμα δράσης: Γνωρίζω τα Βαλκάνια. Στ΄ τάξη. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: «Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Τόμος ΙV. Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε., Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σσ. 123-133.
2016: Ζητήματα διδακτικής της τέχνης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο Σίμος Παπαδόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα, Αλεξανδρούπολη, 21/6/2015 (Θαλής: Το θέατρο ως την εκπαίδευση και την κοινωνία. Υποέργο: Θεατρική παιδεία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση), σσ. 139-160.