ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών

Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Καθηγητής  Χρήστος  Ι. Σχοινάς

 

 

Αρχική Σελίδα

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Διπλωματικές Εργασίες

 

Σύντομο Βιογραφικό

 

Αναλυτικό Υπόμνημα

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Πρόσφατα Συνέδρια

 

Επιστημονικές Ενώσεις

 

Σύνδεσμοι

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα αυτή χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης),

μέσω του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  (ΠΕΣΠ)

στο Ίδρυμα: «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» 

στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 2.2 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ»

της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

και της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.2.2.γ «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».