ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών

Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Καθηγητής  Χρήστος  Ι. Σχοινάς

 

 

Αρχική Σελίδα

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Διπλωματικές Εργασίες

 

Σύντομο Βιογραφικό

 

Αναλυτικό Υπόμνημα

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Πρόσφατα Συνέδρια

 

Επιστημονικές Ενώσεις

 

Σύνδεσμοι

 

Επικοινωνία

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕσ

2013-14 Διπλωματική Εργασία (Ολοκληρώθηκε):

«Μελέτη του προβλήματος αντικατάστασης εργαλείων στη διαχείριση αεροπορικού στόλου»

(πλήρες *.pdf)

 

2013-14 Διπλωματική Εργασία (Ολοκληρώθηκε):

«Θεωρία Πινάκων: Εφαρμογές και ανάπτυξη λογισμικού»

(πλήρες *.pdf)

 

2013-14 Διπλωματική Εργασία (Ολοκληρώθηκε):

«Εφαρμογή Θεωρίας Συστημάτων Αναμονής στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων»

(πλήρες *.pdf)

 

2014-15 Διπλωματική Εργασία (Προτεινόμενο θέμα):

«Εφαρμογή και συγκριτική αξιολόγηση μοντέλων Θεωρίας Παιγνίων στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»

(Περιγραφή θέματος)

 

2014-15 Διπλωματική Εργασία (Προτεινόμενο θέμα):

«Εφαρμογή του Δυναμικού Προγραμματισμού στην επέκταση δικτύων φυσικού αερίου»

(Περιγραφή θέματος)

 

2014-15 Διπλωματική Εργασία (Προτεινόμενο θέμα):

«Εφαρμογές του προβλήματος κατανομής υλικού της Επιχειρησιακής Έρευνας στην ενέργεια και την παραγωγή - Ανάπτυξη λογισμικού»

(Περιγραφή θέματος)

 

 DESIGN BY GAUSS