ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών

Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Καθηγητής  Χρήστος  Ι. Σχοινάς

 

 

Αρχική Σελίδα

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Διπλωματικές Εργασίες

 

Σύντομο Βιογραφικό

 

Αναλυτικό Υπόμνημα

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Πρόσφατα Συνέδρια

 

Επιστημονικές Ενώσεις

 

Σύνδεσμοι

 

Επικοινωνία

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Βασικές έννοιες γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Κανονική μορφή προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. Ιδιότητες των λύσεων. Αλγόριθμος Simplex – γενική περίπτωση. Αλγόριθμος Simplex – Μ-μέθοδος. Αλγόριθμος Simplex – μέθοδος των δύο φάσεων. Δυϊκή θεωρία. Ανάλυση ευαισθησίας. Εφαρμογή μεθόδου Simplex με Η/Υ. Ακέραιος προγραμματισμός. Προβλήματα μεταφοράς.