ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών

Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Καθηγητής  Χρήστος  Ι. Σχοινάς

 

 

Αρχική Σελίδα

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Διπλωματικές Εργασίες

 

Σύντομο Βιογραφικό

 

Αναλυτικό Υπόμνημα

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Πρόσφατα Συνέδρια

 

Επιστημονικές Ενώσεις

 

Σύνδεσμοι

 

Επικοινωνία

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

 

Ανασκόπηση Γεωμετρίας στο επίπεδο και στο χώρο. Ευθείες και Επίπεδα. Τετραγωνικές καμπύλες και επιφάνειες. Διαδοχικές ανισότητες περιοχών. Διάφορα συστήματα συντεταγμένων. Διαφόριση πραγματικών και διανυσματικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ακρότατα και ακρότατα υπό συνθήκη. Αντίστροφη συνάρτηση και πεπλεγμένη συνάρτηση. Πολλαπλά (διπλά και τριπλά) ολοκληρώματα. Εμβαδά και όγκοι. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητών. Καμπύλες. Επικαμπύλια ολοκληρώματα βαθμωτών και διανυσματικών συναρτήσεων. Μήκη καμπυλών. Επιφάνειες. Επιφανειακά ολοκληρώματα βαθμωτών και διανυσματικών συναρτήσεων. Εμβαδά επιφανειών. Διανυσματική Ανάλυση: Διαφορικοί τελεστές (κλίση, απόκλιση, περιστροφή, Λαπλασιανή). Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία. Βαθμωτά δυναμικά αστρόβιλων πεδίων. Διανυσματικά δυναμικά σωληνοειδών πεδίων. Θεωρήματα Green, Gauss και Stokes. Εφαρμογές στη Φυσική, Μηχανική, Ηλεκτρισμό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DESIGN BY GAUSS