ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΜΑΤΩΝ

   Name          Last modified    Size Description

[DIR]
Parent Directory    15-Dec-2001 18:45   - 
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη διάδοση παλμών σε μονοδιάστατο σύστημα: Το πρόγραμμα έχει χρησιμοποιηθεί 
για τη διδασκαλία σύμφωνα με το βιβλίο "Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής" της Lillian McDermott. 
Αφορά τα θέματα της ενότητας Ανάκλαση (σελίδα 156). Εκτός από την εισαγωγική οθόνη παρουσιάζονται δύο 
οθόνες που παρουσιάζουν μια απλουστευμένη λύση και μια πιο σταθερή λύση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
βιβλίου "Numerical Recipes"
 KYMATI~1.exe      15-Dec-2001 18:45  108k 
Το δεύτερο πρόγραμμα είναι ένα αρχείο ΕXCELL με μακροεντολές που δίνουν τη δυνατότητα
να μελετηθεί η υπέρθεση παλμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα "Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής" της
McDermott. Θα πρέπει να προσεχτεί ότι για την περίπτωση ελεύθερου άκρου (όπως επισημαίνει η McDermott) οι
παλμοί δε δίνουν πάντα τη σωστή ορική συνθήκη. Όταν ανοιχτεί το αρχείο να ενεργοποιηθούν οι Μακροεντολές:
palmos2.xls
Ένα τρίτο πρόγραμμα είναι το EPIMHKH (120 kbytes) που μελετά τη διάδοση των διαμήκων κυμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό μιας μελέτης των σεισμικών κυμάτων
Ένα τέταρτο πρόγραμμα είναι το ΔΙΑΘΛΑΣΗ (98 Kbytes)με το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί 
η μεταβολή του μήκους κύματος καθώς μεταβάλλεται η ταχύτητα και η σχέση ακτίνας και μετώπου κύματος. Οι ακτίνες σχεδιάζονται
έτσι ώστε το ποσοστό της ανακλώμενης δέσμης να είναι σύμφωνο με τον τύπο του Fresnel
Ένα πέμπτο πρόγραμμα είναι το Σεισμικό (50 Kbytes)
Το πρόγραμμα "Συμβολή" (60Kb) μελετά δύο πηγές που εκπέμπουν κυκλικά κύματα. Είναι δυνατόν να μεταβληθεί
η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο πηγών. Μπορούν να παρατηρηθούν τα κυκλικά κύματα (μπλε σε ολόκληρα μήκη κύματος
κόκκινα σε μισά). Στο πάνω μέρος εμφανίζεται μια γραφική παράσταση της έντασης του κύματος (σε μέσο όρο χρονικά)
Μια "οθόνη μπορεί να μετακινείται. Στο πάνω μέρος εμφανίζεται η κατανομή της έντασης στην "οθόνη". (6 Οκτ 2005)
 

Apache/1.3.11 Server at utopia.duth.gr Port 80