Γενικές Πληροφορίες

Είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Έλαβα το πτυχίο του Φυσικού το 1987 (ΑΠΘ) και το διδακτορικό μου το 1991 από τον ίδιο φορέα πραγματοποιώντας έρευνά στο Max-Planck-Institute for Aeronomy (MPIA) στο Katlenburg-Lindau της Γερμανίας στα πλαίσια υποτροφίας μελετώντας την φωτοχημική ρύπανση στην τροπόσφαιρα σε αστικές και μη αστικές περιοχές. Έπειτα εργάστηκα στο MPIA για δύο χρόνια αναλύοντας δείγματα αέρα από την στρατόσφαιρα για φυσικά οργανοαλογόνα και στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΑΠΘ) για εφτά χρόνια πάνω σε θέματα ποιότητας αέρα και τροποσφαιρικών αλληλεπιδράσεων χημείας, αιωρούμενων σωματιδίων και υπεριώδους ακτινοβολίας πριν να μετακινηθώ στον σημερινό μου φορέα το 2003. Σήμερα, η έρευνά μου επικεντρώνεται στους ατμοσφαιρικούς αέριους ιχνηθέτες, τις αλληλεπιδράσεις αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών και τη μελέτη του αστικού κλίματος. Είμαι συγγραφέας περίπου 40 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του ISI και έχω συμμετάσχει σε έναν σημαντικό αριθμό από ερευνητικές αποστολές στην ξηρά και τη θάλασσα. Έχω διατελέσει μέλος σε μια σειρά από εθνικές και διεθνείς επιτροπές όντας για εφτά χρόνια Εθνικός Εκπρόσωπος στο Programme Board for Earth Observation όπως επίσης και στο Data Operations Scientific and Technical Advisory Group της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA). Είμαι δημιουργός του Newsletter της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU) και διατέλεσα συντονιστής έκδοσής και αρχισυντάκτης του για το διάστημα 2002-2011. Δημιούργησα και διευθύνω το IMAGGEO, τη βάση δεδομένων με φωτογραφίες που αφορούν τις γεωεπιστήμες της EGU και είμαι συντονιστής του από το 2007. Τέλος, έχω διατελέσει μέλος στην επιτροπή εκδόσεως της EGU καθώς και στην Education, Outreach News and Sponsorship Committee της EGU. Aναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εδώ (CVgr.pdf).

Σύνδεσμοι-Άρθρα