Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Διδακτορικοί φοιτητές

 1. Στογιαννόπουλος Θ., " Αλγόριθμοι Βαθιάς Μάθησης για Ταξινόμηση και Επεξεργασία Οπτικοακουστικών Σημάτων", in progress.
 2. Δέτσικας Ν., " Επίλυση προβλημάτων αυτόματης οδήγησης με χρήση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης", in progress.
 3. Σγούρος Θ. , "Διαχωρισμός ηχητικών πηγών με τεχνικές μηχανικής μάθησης ", Ιανουάριος 2023.
 4. Μανιατόπουλος Α. Α., "Τεχνικές Βελτίωσης Εκπαίδευσης και Απόδοσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ", Δεκέμβριος 2022.
 5. Μπούζος Ο. , "Τεχνικές Βελτιστοποίησης για τη Σύνθεση και Ανάλυση Εικόνων ", Οκτώβριος 2022. (Συνεπίβλεψη)
 6. Tzimiropoulos G., "Affine Object Deformation and Symmetry detection". (2006-2009) (Συνεπίβλεψη)
 7. Korizis H.,, "Smooth component extraction from financial time-series". (2006-2007) (Συνεπίβλεψη)
 8. Li Q., "Object-based Hyper-Spectral Image Fusion". (2003-2006) (Συνεπίβλεψη)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. Μαρθόγλου K., " Χωρική και Χρονική Συμπλήρωση Εικονοσειρών", Οκτώβριος 2022.
 2. Βασιλάκης Ι., " Επέκταση Εύρους ζώνης Ηχητικών Σημάτων με βαθιά μάθηση ", Ιούνιος 2022.
 3. Ζέρζης Π. , "Εξαγωγή Μουσικής Πληροφορίας με χρήση "Βαθέων" Νευρωνικών Δικτύων (Deep Neural Networks)", Απρίλιος 2019.
 4. Πιστόλα Θ., "Εξαγωγή κι Αναγνώριση Ηχητικών Χαρακτηριστικών με χρήση "Βαθέων" Νευρωνικών Δικτύων (Deep Neural Networks) ", Σεπτέμβριος 2016.
 5. Τουρτούνης Δ., "Αυτόματη Εύρεση Παραποιήσεων Αντιγραφής κι Επικόλλησης σε Εικόνες ", Νοέμβριος 2015.
 6. Oudre L., "Image Fusion using Dispersion Minimisation", Σεπτέμβριος 2007. (Συνεπίβλεψη)
 7. Picard M., "Image Fusion using Anisotropic Diffusion", Σεπτέμβριος 2006. (Συνεπίβλεψη)
 8. Stafylakis T., "Overcomplete audio source separation", Σεπτέμβριος 2005.
 9. Lefakis K., "Automatic Chord Recognition using Hidden Markov Models", Σεπτέμβριος 2005.
 10. Arivao F., "Image fusion using Independent Component Analysis", Σεπτέμβριος 2005.
 11. Tonelli M., "Blind audio dereverberation", Σεπτέμβριος 2003. (Συνεπίβλεψη)

Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Νικολακάκη Δ., " Δημιουργία και πρόβλεψη μουσικής με βαθιά μάθηση", σε εξέλιξη.
 2. Ατματσίδης Π., " Διαχωρισμός μουσικών πηγών με αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης", σε εξέλιξη.
 3. Λαζαρίδου Ν., " Χρωματισμό παλιών φωτογραφιών με χρήση βαθιάς μάθησης", σε εξέλιξη.
 4. Γαλανάκης Η., " Επέκταση Φάσματος ιστορικών ηχογραφήσεων", σε εξέλιξη.
 5. Θανασούλης Γ., " Κατηγοριοποίηση Ατελειών σε εικόνες ηλεκτροφωταύγειας φωτοβολταϊκών πάνελ", σε εξέλιξη.
 6. Φαναρίδου Κ., " Σημασιολογική κατάτμηση σε βίντεο από κάμερες αυτόνομης οδήγησης", Οκτώβριος 2023.
 7. Θερίου Ι., " Χρονικός Εντοπισμός και Αναγνώριση πολλαπλών ήχων σε εσωτερικούς χώρους", Οκτώβριος 2023.
 8. Ρήγας Π., " Δημιουργία 3Δ μοντέλων αντικειμένων από 2Δ σκίτσα", Ιούλιος 2023.
 9. Aλεξανδρίδης A., " Εξαγωγή και Αξιοποίηση Κύριας Μελωδίας από Ηχογραφήσεις", Ιούλιος 2023.
 10. Λιάπης Σ., " Ανίχνευση Περιοχών Διαφόρων Ειδών Πνευμονίας σε Ακτινογραφίες ", Μάρτιος 2023.
 11. Αγοραστός Β. , " Κατηγοριοποίηση Δορυφορικών Εικόνων με Βαθιά Μάθηση ", Μάρτιος 2023.
 12. Στεφανίδης Κ., "Σημασιολογική Κατάτμηση Εικόνων από Κάμερες Οδήγησης ", Φεβρουάριος 2023.
 13. Αναγνώστου Π., "Αναγνώριση Επικίνδυνων Συμπεριφορών Οδηγών με Βαθιά Μάθηση ", Σεπτέμβριος 2022.
 14. Παπαδόπουλος Α., "Αναγνώριση και Διαχωρισμός Ήχων Εσωτερικών Χώρων ", Σεπτέμβριος 2022.
 15. Μουσλέχ Στ., "Ταξινόμηση Ηχητικών Δειγμάτων Βήχα για την ανίχνευση COVID-19 με χρήση Βαθιάς Μάθησης ", Ιούλιος 2022.
 16. Ράια Μ., " Αναγνώρισης Ταυτότητας Προσώπων με βαθιά μάθηση και ροή αίματος στο πρόσωπο ", Μάρτιος 2022.
 17. Αλβανάκη Π., " Αναγνώριση Λέξεων από Οπτικοακουστική Αναγνώριση Χειλιών ", Μάρτιος 2022.
 18. Λίτσος M. , " Μεταφορά Στυλ (Style Transfer) σε Εικόνες και Εικονοσειρές ", Μάρτιος 2022.
 19. Αγγελής Ι., " Αύξηση Ανάλυσης Εικόνων με βαθιά μάθηση", Οκτώβριος 2021.
 20. Στογιαννόπουλος Θ., " Αυτόματη Μεταγραφή Συγχορδιών τραγουδιών με βαθιά μάθηση ", Οκτώβριος 2021.
 21. Σαρβάντη Ν., " Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Εξαγωγή Μουσικής Πληροφορίας", Οκτώβριος 2021.
 22. Κοντοστάθης Ι., " Μεταφορά Στυλ (Style Transfer) από εικόνα σε εικόνα ", Οκτώβριος 2021.
 23. Γουδελής Γ., " Κατηγοριοποίηση Ήχων Περιβάλλοντος Με Βαθιά Μάθηση", Οκτώβριος 2021.
 24. Ελβάνογλου Ε., "Αναγνώριση Συνθετών Μουσικών Κομματιών με Βαθιά Μάθηση ", Οκτώβριος 2021.
 25. Πραφτσιώτης A., " Κατηγοριοποίηση Ανθρωπίνων Αντιδράσεων από Εγκεφαλογραφήματα με Βαθιά Μάθηση", Ιούνιος 2021.
 26. Μαρθόγλου K., " Συμπλήρωση Κενών Εικόνας (Image Inpainting) με Βαθιά Μάθηση", Φεβρουάριος 2021.
 27. Στεφάνου A., " Αυτόματη Αναγνώριση κομματιών από ποικίλες ηχογραφήσεις", Οκτώβριος 2020.
 28. Βασιλάκης I., " Αύξηση Ανάλυσης Ηχητικών Ηχογραφήσεων ", Σεπτέμβριος 2020.
 29. Μπούσης A., " Αυτόματη Εξαγωγή Ηχητικών Πηγών Από Ηχογραφήσεις με Βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", Σεπτέμβριος 2020.
 30. Κεραμιδιώτης Β., " Ψηφιακή προσομοίωση μουσικών εφέ σε πραγματικό χρόνο", Ιούλιος 2020.
 31. Μοσχάκης I., " Αυτόματη Οπτική Μεταγραφή Ομιλίας από χείλη", Ιούλιος 2020.
 32. Γκεντσίδης K., " Αναγνώριση Ταυτότητας Προσώπων με οπτική ενίσχυση κίνησης", Ιούλιος 2020.
 33. Μήλιος Β., " Αυτόματη Χρωματοποίηση Εικόνων και Βίντεο με ανταγωνιστικά Νευρωνικά Δίκτυα", Οκτώβριος 2019.
 34. Σιδηρόπουλος Ι., " Ψηφιακή Προσομοίωση Αναλογικών Εφέ", Οκτώβριος 2019.
 35. Παλλικαράς Β.Π., " Αυτόματη Καταλογοποίηση και Αναγνώριση Ομιλητών σε Βίντεο ", Οκτώβριος 2019.
 36. Συμιακάκης Α., " Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών σε πραγματικό χρόνο", Ιούλιος 2019.
 37. Σακελλαρίου Ζ., " Αύξηση Ανάλυσης Εικόνων και Βίντεο με βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", Ιούλιος 2019.
 38. Κωνσταντινίδης Π., " Υλοποίηση Ηχητικών Εφέ και Προσομοιώσεων Ενισχυτών σε Περιβάλλον Πραγματικού Χρόνου", Ιούνιος 2019.
 39. Τζούχας Α., " Αυτόματη Χρωματοποίηση Εικόνων και Βίντεο με βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", Οκτώβριος 2018.
 40. Μανιατόπουλος Α., " Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών με χρήση βαθέων Νευρωνικών Δικτύων", Οκτώβριος 2018.
 41. Παπαδόπουλος Α., " Ενίσχυση Μικροκινήσεων σε Εικονοσειρές ", Ιούνιος 2018.
 42. Κίλης Ν., " Αυτόματη Αφαίρεση Ηχούς από ηχογραφήσεις", Ιούνιος 2018.
 43. Καζαντζίδης Η., " Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών με χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Ιούνιος 2018.
 44. Μακαρατζής Ι., " Αυτόματος Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών με χρήση Αραιών Αναπαραστάσεων ", Ιούνιος 2018.
 45. Δημητριάδης Θ., " Αυτόματη Αναγνώριση Μουσικών Οργάνων με χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Ιούνιος 2018.
 46. Παγώνης Α., " Αυτόματη Εύρεση Περιεχομένου Εικονοσειρών με Χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Μάρτιος 2018.
 47. Μπακούλας Ν. , "Ενισχυση Κίνησης σε Εικονοσειρές σε Πραγματικό Χρόνο ", Οκτώβριος 2017.
 48. Αραμπατζής Α., "Εντοπισμός Πηγών Ραδιοσυχνοτήτων με Χρήση Συστοιχείας Κεραιών και Επεξεργασία Σήματος με Λογισμικά Οριζόμενο Ράδιο (SDR) ", Οκτώβριος 2017.
 49. Ζέρζης Π. , " Μουσική Ανάλυση Μονοκάναλων Μουσικών Ηχογραφήσεων ", Οκτώβριος 2017.
 50. Καλούδης Ι., " Αυτόματη Εξαγωγή Φωνητικών από Ηχογραφήσεις Τραγουδιών ", Μάιος 2017.
 51. Ασβεστόπουλος Θ., "Αυτόματη επίλυση εικόνων κυκλωμάτων ", Μάρτιος 2017.
 52. Δημόπουλος Γ., "Αυτόματη Προσαρμογή Μοντέλων Προσώπων σε Πραγματικά Πρόσωπα ", Νοέμβριος 2016.
 53. Παρίσσης Ε., "Αναζήτηση μουσικών κομματιών με μονοφωνική μελωδία ", Ιούνιος 2016.
 54. Μέριανος Ι., "Επέκταση Χρωματικού Εύρους για σύνθεση HDR εικόνων ", Μάρτιος 2016.
 55. Φελέσκουρας Π., "Ενίσχυση Κίνησης και Εναλλαγών Χρωμάτων σε εικονοσειρές ", Μάρτιος 2016.
 56. Μάλλης Δ., "Διαχωρισμός ηχητικών πηγών σε περιβάλλον δωματίων ", Νοέμβριος 2015.
 57. Σάχος Κ.Α., "Μεταγραφή Πολυφωνικής μελωδίας με χρήση φασματικών προτύπων ", Νοέμβριος 2015.
 58. Σφακιανού Α., "Αυτόματη Αναγνώριση Γλώσσας με Χρήση Ηχητικών Χαρακτηριστικών ", Μάρτιος 2015.
 59. Σγούρος Θ., "Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών σε ηχογραφήσεις λίγων μικροφώνων ", Νοέμβριος 2014.
 60. Σουφτάς Κ., "Αυτόματη Ανάκτηση Τραγουδιών με χρήση της κύριας μελωδίας ", Νοέμβριος 2014.
 61. Τζοτζαδίνης Χ., "Αυτόματος Διαχωρισμός και Εντοπισμός Ηχητικών Πηγών ", Οκτώβριος 2014.
 62. Σιχονίδης Χ., "Υλοποίηση Ηχητικών Εφέ σε Πραγματικό Χρόνο ", Οκτώβριος 2014.
 63. Χαλέγουα Ι. , "Υλοποίηση αλγορίθμων εντοπισμού και διαχωρισμού ηχητικών πηγών σε πραγματικό χρόνο",Ιούλιος 2014.
 64. Τουρτούνης Δ., "Σύνθεση Πανοραμικών εικόνων με χρήση σημείων ενδιαφέροντος", Οκτώβριος 2013.
 65. Ταστζόγλου Δ., "Εκτίμηση Κίνησης σε εικοσειρές με χρήση του πολικού Μ/Σ Fourrier", Οκτώβριος 2013.
 66. Αντωνόπουλος Α. Σ., "Σύντηξη Εικόνων Με Χρήση Βάσεων Ανάλυσης Ανεξαρτήτων Συνιστωσών ", Ιούλιος 2013.
 67. Καράμπελας Ε., "Εξαγωγή Κρυμμένων Παραγόντων Και Πρόβλεψη Χρονοσειρών", Ιούνιος 2013.
 68. Αραβανής Ι., "Μεταγραφή Πολυφωνικής Μουσικής Με Χρήση Παραγοντοποίησης Μη-Αρνητικών Πινάκων", Φεβρουάριος 2013.
 69. Παναγιώτου Β., "Εξαγωγή Ηχητικών Χαρακτηριστικών Για Αυτόματη Ανάκτηση Τραγουδιών ", Οκτώβριος 2012.
 70. Loussararian P., "Automatic Language Identification using audio cues", June 2007.
 71. Sekwalor C., "Musical Instrument Sound Source Recognition", September 2005.